Жариялыным тізімдері

1

Жакупова А. А.
Қазақстанның аймақтық геоэкологиясы: оқұ құралы

Қазақ университетi 2007 - г. 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Жумадилов А. Р.
Туризмнің географиялық ортасы. Оқу құралы

Қазақ университеті 2007 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Абишева З. М.
Туризмнын геоорта-сы. Оқу қуралы.

"Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2007 - г. ISBN 9965-30-273-1 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Абишева З. М. Основы туристско-краеведческой работы

" Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-459-9 92 - стр. ҚАЗАҚСТАН