Главная / Юридический / Научные статьи

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

2521

Маликова Ш. Б. The definition of illegal migration European Science Review 0 - г. 0 - стр.

2522

Урисбаева А. А. Қазақстан Республикасындағы нотариаттық қызметтің құқықтық жағдайы //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

2523

Урисбаева А. А. Қазақстан Республикасындағы нотариаттық қызметтің құқықтық жағдайы //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

2524

Урисбаева А. А. Медиация - дауларды шешу нысандарының бір түрі ретінде //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

2525

Урисбаева А. А. Медиация - дауларды шешу нысандарының бір түрі ретінде //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

2526

Урисбаева А. А. Қазақстан Республикасындағы нотариаттың құқықтық жағдайы мен өзекті мәселелері Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

2527

Урисбаева А. А. Қазақстан Республикасындағы нотариаттың құқықтық жағдайы мен өзекті мәселелері Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

2528

Шарипова А. Б. The role of the court to protect the rights of man and citizen Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

2529

Абикенов А. А. Азаматтық сот өндірісіндегі кәмелетке толмаған тұлғалардың құқықтық мәртебесі "Вестник КазНУ" Рек. ККСОН МОН РК 0 - г. 0 - стр.

2530

Абикенов А. А. Азаматтық сот өндірісіндегі кәмелетке толмаған тұлғалардың құқықтық мәртебесі "Вестник КазНУ" Рек. ККСОН МОН РК 0 - г. 0 - стр.

2531

Абикенов А. А. Use of a Trust Construction for the Purpose to Control Affiliate and Inter-Group Connections under the Laws of the Republic of Kazakhstan "Eurasian Journal of Social Science and Humanities" 0 - г. 0 - стр.

2532

Абикенов А. А. Use of a Trust Construction for the Purpose to Control Affiliate and Inter-Group Connections under the Laws of the Republic of Kazakhstan "Eurasian Journal of Social Science and Humanities" 0 - г. 0 - стр.

2533

Жанибеков А. К. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде дәлелдемелерді бағалаудың субъектілері Предупреждение преступности 0 - г. 0 - стр.

2534

Жанибеков А. К. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде дәлелдемелерді бағалаудың субъектілері Предупреждение преступности 0 - г. 0 - стр.

2535

Арын А. А. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде дәлелдемелерді бағалаудың субъектілері Предупреждение преступности 0 - г. 0 - стр.

2536

Арын А. А. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруде дәлелдемелерді бағалаудың субъектілері Предупреждение преступности 0 - г. 0 - стр.

2537

Жанибеков А. К. Судьяның тәуелсіздігі кепілдіктерінің жіктелуі Предупреждение преступности 0 - г. 0 - стр.

2538

Жанибеков А. К. Судьяның тәуелсіздігі кепілдіктерінің жіктелуі Предупреждение преступности 0 - г. 0 - стр.

2539

Смагулова Д. С. Legal regulation of relations arising in the field of etrction and transportation of oil and gaz STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

2540

Баймаханова Д. М. Basics of the legislative process in the Republic of Kazakhstan International scientific review №3(13), March 2016 0 - г. 0 - стр.

2541

Смагулова Д. С. Issues of legal groundwork for hydrocarbons production in the Republic of Kazakhstan "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

2542

Смагулова Д. С. Rights and obligations of parties to the contract of surrogacy STŘEDOEVROPSKÝ VĔSTNĺK PRO VĔDU AVÝZKUM 0 - г. 0 - стр.

2543

Смагулова Д. С. On some issues of application of tax legislation STŘEDOEVROPSKÝ VĔSTNĺK PRO VĔDU AVÝZKUM 0 - г. 0 - стр.

2544

Смагулова Д. С. Financial activities of the stste and legal regulation STŘEDOEVROPSKÝ VĔSTNĺK PRO VĔDU AVÝZKUM 0 - г. 0 - стр.

2545

Смагулова Д. С. Code-source of laws.Labor law STŘEDOEVROPSKÝ VĔSTNĺK PRO VĔDU AVÝZKUM 0 - г. 0 - стр.

2546

Карашева Ж. Т. БAЛA (ҚЫЗ) AСЫРAП AЛУ ИНСТИТУТЫНЫҢ ДAМУ ТAРИХЫ "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

2547

Карашева Ж. Т. БAЛA (ҚЫЗ) AСЫРAП AЛУ ИНСТИТУТЫНЫҢ ДAМУ ТAРИХЫ "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

2548

Жанибеков А. К. Сыбайлас жемқорлық түсінігі Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

2549

Жанибеков А. К. Сыбайлас жемқорлық түсінігі Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

2550

Жанибеков А. К. Сыбайлас жемқорлықпен күресудің теориялық мәселелері Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

2551

Жанибеков А. К. Сыбайлас жемқорлықпен күресудің теориялық мәселелері Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

2552

Муксинова А. Т. азаматтық іс жүргізудің конституциялық құқықтық қамтамасыз ету механизіміндегі орны Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

2553

Муксинова А. Т. азаматтық іс жүргізудің конституциялық құқықтық қамтамасыз ету механизіміндегі орны Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

2554

Атаханова С. К. азаматтық іс жүргізудің конституциялық құқықтық қамтамасыз ету механизіміндегі орны Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

2555

Атаханова С. К. азаматтық іс жүргізудің конституциялық құқықтық қамтамасыз ету механизіміндегі орны Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

2556

Смагулова Д. С. Electronic customs declaration of goods in Kazakhstan STŘEDOEVROPSKÝ VĔSTNĺK PRO VĔDU AVÝZKUM 0 - г. 0 - стр.

2557

Смагулова Д. С. Subgect problems of legal regulation of customs procedures STŘEDOEVROPSKÝ VĔSTNĺK PRO VĔDU AVÝZKUM 0 - г. 0 - стр.

2558

Рыскалиев Д. У. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және әлеуметтік қорғау мәселесі жөнінде С.С. Сартаевтың ой-пікірлері "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

2559

Рыскалиев Д. У. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және әлеуметтік қорғау мәселесі жөнінде С.С. Сартаевтың ой-пікірлері "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

2560

Смагулова Д. С. The problems of the modern family in Kazakhstan STŘEDOEVROPSKÝ VĔSTNĺK PRO VĔDU AVÝZKUM 0 - г. 0 - стр.