Главная / Юридический / Научные статьи

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

121

Умбетов М. Н. Қaзaқстaн Республикaсындa хaлықaрaлық деңгейде aдaм құқығын қорғaу Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

122

Умбетов М. Н. Қaзaқстaн Республикaсындa хaлықaрaлық деңгейде aдaм құқығын қорғaу Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

123

Байсалов А. Д. Revisiting the identity of the convict Indian Journal of Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

124

Байсалов А. Д. Revisiting the identity of the convict Indian Journal of Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

125

Оңдашұлы Е. Customer-centric business management system (CRM — system) European Journal of Humanities and Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

126

Оңдашұлы Е. Customer-centric business management system (CRM — system) European Journal of Humanities and Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

127

Оңдашұлы Е. Thе concеpt of “grееn” еconomy in Kаzаkhstаn EUROPEAN APPLIED SCIENCES 0 - г. 0 - стр.

128

Оңдашұлы Е. Thе concеpt of “grееn” еconomy in Kаzаkhstаn EUROPEAN APPLIED SCIENCES 0 - г. 0 - стр.

129

Атаханова С. К. AЗAМAТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ- ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚAМТAМAСЫЗ ЕТУ МЕХAНИЗМІНДЕГІ ОРНЫ Вестник юриспруденция им Аль-*Фараби 0 - г. 0 - стр.

130

Атаханова С. К. AЗAМAТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ- ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚAМТAМAСЫЗ ЕТУ МЕХAНИЗМІНДЕГІ ОРНЫ Вестник юриспруденция им Аль-*Фараби 0 - г. 0 - стр.

131

Сманова А. Б. Informational law in the sphere of mass media in Kazakhstan Ketab-e-Sina. A Scientific Research Quarterly. 0 - г. 0 - стр.

132

Сманова А. Б. Informational law in the sphere of mass media in Kazakhstan Ketab-e-Sina. A Scientific Research Quarterly. 0 - г. 0 - стр.

133

Берсугурова Л. Ш. Bersugurova L. Sh., Boev S. Powers of Attorney for initiation of proceedings on newly discovered facts (A modern interpretation of the question) // Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Vienna, 2016. – S. 251– 254. Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Vienna, 2016 0 - г. 0 - стр.

134

Берсугурова Л. Ш. Bersugurova L. Sh., Boev S. Powers of Attorney for initiation of proceedings on newly discovered facts (A modern interpretation of the question) // Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Vienna, 2016. – S. 251– 254. Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Vienna, 2016 0 - г. 0 - стр.

135

Берсугурова Л. Ш. Bersugurova L. Sh., Jaksybekov B. The role of the Prosecutor's supervision on stages of the criminal process // Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Vienna, 2016. – S.114 – 116. Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Vienna, 2016. 0 - г. 0 - стр.

136

Берсугурова Л. Ш. Bersugurova L. Sh., Jaksybekov B. The role of the Prosecutor's supervision on stages of the criminal process // Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Vienna, 2016. – S.114 – 116. Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Vienna, 2016. 0 - г. 0 - стр.

137

Оңдашұлы Е. Правовые последствия развала Туркестанской АССР Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

138

Оңдашұлы Е. Правовые последствия развала Туркестанской АССР Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

139

Куаналиева Г. А. Қылмыстық құқықтағы себепті байланыс пен әрекетсіздік ара- қатынасының кейбір мәселелері Наука и жизнь Казахстана №2 (36) 2016 0 - г. 0 - стр.

140

Куаналиева Г. А. Қылмыстық құқықтағы себепті байланыс пен әрекетсіздік ара- қатынасының кейбір мәселелері Наука и жизнь Казахстана №2 (36) 2016 0 - г. 0 - стр.

141

Куаналиева Г. А. Әділ бидің елін дау араламайды, әділ патшаның елін жау араламайды «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

142

Куаналиева Г. А. Әділ бидің елін дау араламайды, әділ патшаның елін жау араламайды «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

143

Куаналиева Г. А. Some problems criminal an offense in the sphere of economic activity of the Republic of Kazakhstan //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

144

Куаналиева Г. А. Some problems criminal an offense in the sphere of economic activity of the Republic of Kazakhstan //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

145

Куаналиева Г. А. Қылмыстық іс жүргізудегі адвокаттың процессуалдық қызметінің ерекшеліктері //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

146

Куаналиева Г. А. Қылмыстық іс жүргізудегі адвокаттың процессуалдық қызметінің ерекшеліктері //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

147

Урисбаева А. А. Қылмыстық іс жүргізудегі адвокаттың процессуалдық қызметінің ерекшеліктері //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

148

Урисбаева А. А. Қылмыстық іс жүргізудегі адвокаттың процессуалдық қызметінің ерекшеліктері //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

149

Куаналиева Г. А. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасайтын қылмыскердің тұлғасы //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

150

Куаналиева Г. А. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасайтын қылмыскердің тұлғасы //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

151

Куаналиева Г. А. To a question of the principles of criminal proceedings "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

152

Куаналиева Г. А. To a question of the principles of criminal proceedings "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

153

Куаналиева Г. А. Procedural guarantees in criminal legal proceedings of the Republic of Kazakhstan "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

154

Куаналиева Г. А. Procedural guarantees in criminal legal proceedings of the Republic of Kazakhstan "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

155

Куаналиева Г. А. Экономические преступления как объект права, криминалистики и уголовно-процессуальной деятельности Республики Казахстан "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

156

Куаналиева Г. А. Экономические преступления как объект права, криминалистики и уголовно-процессуальной деятельности Республики Казахстан "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

157

Куаналиева Г. А. Some problems of cattle breeding in the Republic of Kazakhstan "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

158

Куаналиева Г. А. Some problems of cattle breeding in the Republic of Kazakhstan "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

159

Куаналиева Г. А. The rights and personal freedoms - the main value in the sphere of criminal process Вестник КазНУ серия международного права №2 (74) 2016 0 - г. 0 - стр.

160

Куаналиева Г. А. The rights and personal freedoms - the main value in the sphere of criminal process Вестник КазНУ серия международного права №2 (74) 2016 0 - г. 0 - стр.