Главная / Юридический / Научные статьи

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

41

Шуланбекова Г. К. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҰЙЫМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы журналы. 0 - г. 0 - стр.

42

Тапалова Р. Б. Основные задачи методики преподавания юридических дисциплин материалы учебно-методического семинара «Особенности изучения уголовно-правовых дисциплин» 0 - г. 0 - стр.

43

Тапалова Р. Б. Основные задачи методики преподавания юридических дисциплин материалы учебно-методического семинара «Особенности изучения уголовно-правовых дисциплин» 0 - г. 0 - стр.

44

Атаханова Г. М. Пайдакүнемдік қылмыстылығының тұлғасының криминогендік мәні: теориялық мәселелері Мақалада автормен пайдакүнемдік қылмыскер тұлғасының жалпы сипаттамасы Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

45

Атаханова Г. М. Пайдакүнемдік қылмыстылығының тұлғасының криминогендік мәні: теориялық мәселелері Мақалада автормен пайдакүнемдік қылмыскер тұлғасының жалпы сипаттамасы Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

46

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісін анықтаудың теориялық мәселесі Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

47

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтың объектісін анықтаудың теориялық мәселесі Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

48

Шарипова А. Б. Прaвовaя позиция aдвокaтa-зaщитникa в уголовном судопроизводстве Вестник КазНУ(cерия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

49

Шарипова А. Б. Процессуaльное положение госудaрственного обвинителя в судебном рaзбирaтельстве и его соотношение с положением потерпевшего Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

50

Жетписбаев Б. А. Қазақстандағы әкімшілік әділет: ол қандай болуға тиіс? "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

51

Жетписбаев Б. А. Қазақстандағы әкімшілік әділет: ол қандай болуға тиіс? "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

52

Жетписбаев Б. А. Sadykova - Intellectual Property: Legislative Support Issues 1 Intellectual Property: Legislative Support Issues "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

53

Жетписбаев Б. А. Sadykova - Intellectual Property: Legislative Support Issues 1 Intellectual Property: Legislative Support Issues "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

54

Жетписбаев Б. А. The modern concepts of author´s contract "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

55

Жетписбаев Б. А. The modern concepts of author´s contract "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

56

Мынбатырова Н. К. Formation and development of the idea of the people Ketab-e-Sina. A Scientific Research Quarterly. 0 - г. 0 - стр.

57

Мынбатырова Н. К. Formation and development of the idea of the people Ketab-e-Sina. A Scientific Research Quarterly. 0 - г. 0 - стр.

58

Қалымбек Б. ВЕТЕРИНАРИЯ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМАСЫН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

59

Қалымбек Б. ВЕТЕРИНАРИЯ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМАСЫН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

60

Шуланбекова Г. К. МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕ ДАМЫТУ ТЕТІКТЕРІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ 0 - г. 0 - стр.

61

Шуланбекова Г. К. МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕ ДАМЫТУ ТЕТІКТЕРІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ 0 - г. 0 - стр.

62

Шуланбекова Г. К. Some problems of cattle breeding in the Republic of Kazakhstan Вестник КазНУ Серия юридическая, №2 (78) 2016. 0 - г. 0 - стр.

63

Шуланбекова Г. К. Some problems of cattle breeding in the Republic of Kazakhstan Вестник КазНУ Серия юридическая, №2 (78) 2016. 0 - г. 0 - стр.

64

Жатканбаева А. Е. Some aspects of the unification of customs ligistation within the frame work of the customs union European Applied Sciences. 0 - г. 0 - стр.

65

Туякбаева Н. С. Some aspects of the unification of customs ligistation within the frame work of the customs union European Applied Sciences. 0 - г. 0 - стр.

66

Туякбаева Н. С. Some aspects of the unification of customs ligistation within the frame work of the customs union European Applied Sciences. 0 - г. 0 - стр.

67

Алдашев С. М. Проблемы определения субьектов трудового права "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

68

Алдашев С. М. Проблемы определения субьектов трудового права "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

69

Жатканбаева А. Е. Ayzhan Erzhanovna ZHATKANBAEVA, State regulation of the advertising of food products in the Republic of Kazakhstan STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

70

Жатканбаева А. Е. The Stages of the Healthcare System Reform of the Republic of Kazakhstan Eurasian Journal of Social Sciences and Humanities 0 - г. 0 - стр.

71

Туякбаева Н. С. The Stages of the Healthcare System Reform of the Republic of Kazakhstan Eurasian Journal of Social Sciences and Humanities 0 - г. 0 - стр.

72

Туякбаева Н. С. The Stages of the Healthcare System Reform of the Republic of Kazakhstan Eurasian Journal of Social Sciences and Humanities 0 - г. 0 - стр.

73

Бердибаева А. К. PERSPECTIVES FOR KAZAKHSTAN AS A MEMBER OF WORLD TRADE ORGANIZATION News of Science and Education 0 - г. 0 - стр.

74

Бердибаева А. К. PERSPECTIVES FOR KAZAKHSTAN AS A MEMBER OF WORLD TRADE ORGANIZATION News of Science and Education 0 - г. 0 - стр.

75

Бердибаева А. К. Kazakh customs regulation of contractual relations on the basis of some of the features of studia Prawnicze Kul 0 - г. 0 - стр.

76

Бердибаева А. К. Kazakh customs regulation of contractual relations on the basis of some of the features of studia Prawnicze Kul 0 - г. 0 - стр.

77

Атаханова С. К. Problems_of_evaluation_of_evidence_in_civil_procedure_in_the_Republic_of_Kazakhstan Ostinstitut Wismar Publikationen, Magazin, Bücher und Newsletter zu wirtschaftlich relevanten Themen 0 - г. 0 - стр.

78

Атаханова С. К. Problems_of_evaluation_of_evidence_in_civil_procedure_in_the_Republic_of_Kazakhstan Ostinstitut Wismar Publikationen, Magazin, Bücher und Newsletter zu wirtschaftlich relevanten Themen 0 - г. 0 - стр.

79

Атаханова С. К. The_principle_of_publicity_in_the_court_proceedings.pdf Ostinstitut Wismar Publikationen, Magazin, Bücher und Newsletter zu wirtschaftlich relevanten Themen 0 - г. 0 - стр.

80

Атаханова С. К. The_principle_of_publicity_in_the_court_proceedings.pdf Ostinstitut Wismar Publikationen, Magazin, Bücher und Newsletter zu wirtschaftlich relevanten Themen 0 - г. 0 - стр.