Главная / Физико-технический / Научные статьи

Физико-технический

Список публикаций.

Год публикации:

121

Болегенова С. А. Investigation of aerodynamics and heat and mass transfer in the combustion chambers of the boilers pk-39 and bkz-160 «Известия НАН РК» серия физико-математическая. 0 - г. 0 - стр.

122

Болегенова С. А. Investigation of aerodynamics and heat and mass transfer in the combustion chambers of the boilers pk-39 and bkz-160 «Известия НАН РК» серия физико-математическая. 0 - г. 0 - стр.

123

Максимов В. Ю. Investigation of aerodynamics and heat and mass transfer in the combustion chambers of the boilers pk-39 and bkz-160 «Известия НАН РК» серия физико-математическая. 0 - г. 0 - стр.

124

Оспанова Ш. С. Investigation of aerodynamics and heat and mass transfer in the combustion chambers of the boilers pk-39 and bkz-160 «Известия НАН РК» серия физико-математическая. 0 - г. 0 - стр.

125

Аскарова А. С. Numerical Study of the Effect of Coal Particle Size on the Process of Coal-Dust Flame Burning Eastern European Scientific Journal 0 - г. 0 - стр.

126

Болегенова С. А. Численное моделирование процессов сжигания пылеугольного топлива в топочной камере котла ПК 39 «Известия НАН РК» серия физико-математическая. 0 - г. 0 - стр.

127

Максимов В. Ю. Численное моделирование процессов сжигания пылеугольного топлива в топочной камере котла ПК 39 «Известия НАН РК» серия физико-математическая. 0 - г. 0 - стр.

128

Оспанова Ш. С. Численное моделирование процессов сжигания пылеугольного топлива в топочной камере котла ПК 39 «Известия НАН РК» серия физико-математическая. 0 - г. 0 - стр.

129

Болегенова С. А. Численное моделирование процессов сжигания пылеугольного топлива в топочной камере котла ПК 39 «Известия НАН РК» серия физико-математическая. 0 - г. 0 - стр.

130

Болегенова С. А. Численное моделирование процессов сжигания пылеугольного топлива в топочной камере котла ПК 39 «Известия НАН РК» серия физико-математическая. 0 - г. 0 - стр.

131

Аскарова А. С. Численное моделирование процессов сжигания пылеугольного топлива в топочной камере котла ПК 39 «Известия НАН РК» серия физико-математическая. 0 - г. 0 - стр.

132

Асембаева М. К. Рельстерді жасауды талдау және базадағы әр түрлі көлемде металлдан жасалған бөлшектерді механикалық өңдеу "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

133

Куйкабаева А. А. Рельстерді жасауды талдау және базадағы әр түрлі көлемде металлдан жасалған бөлшектерді механикалық өңдеу "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

134

Оспанова Ш. С. Рельстерді жасауды талдау және базадағы әр түрлі көлемде металлдан жасалған бөлшектерді механикалық өңдеу "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

135

Нурмуханова А. З. Рельстерді жасауды талдау және базадағы әр түрлі көлемде металлдан жасалған бөлшектерді механикалық өңдеу "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

136

Оспанова Ш. С. Жартылай өткізгіш диод базасының кедергісін кернеудің тікелей азаюына негізделген өлшеу әдісі "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

137

Нурмуханова А. З. Жартылай өткізгіш диод базасының кедергісін кернеудің тікелей азаюына негізделген өлшеу әдісі "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

138

Куйкабаева А. А. Жартылай өткізгіш диод базасының кедергісін кернеудің тікелей азаюына негізделген өлшеу әдісі "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

139

Нурмуханова А. З. Әуежайларды сертификаттау рәсімін жүргізу анализі "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

140

Куйкабаева А. А. Әуежайларды сертификаттау рәсімін жүргізу анализі "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

141

Зульбухарова Э. М. Әуежайларды сертификаттау рәсімін жүргізу анализі "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

142

Оспанова Ш. С. Әуежайларды сертификаттау рәсімін жүргізу анализі "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

143

Нурмуханова А. З. Жүктердің кедендік мәртебесін растау рәсімін талдау (EC-T2L) "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

144

Куйкабаева А. А. Жүктердің кедендік мәртебесін растау рәсімін талдау (EC-T2L) "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

145

Оспанова Ш. С. Жүктердің кедендік мәртебесін растау рәсімін талдау (EC-T2L) "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

146

Асембаева М. К. Техникалық реттеу саласындағы бәсекеге қабілетті мамандардың, сарапшы-аудиторлардың кадрларды дайындау және олардың біліктілігін жоғарылатуын талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

147

Куйкабаева А. А. Техникалық реттеу саласындағы бәсекеге қабілетті мамандардың, сарапшы-аудиторлардың кадрларды дайындау және олардың біліктілігін жоғарылатуын талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

148

Оспанова Ш. С. Техникалық реттеу саласындағы бәсекеге қабілетті мамандардың, сарапшы-аудиторлардың кадрларды дайындау және олардың біліктілігін жоғарылатуын талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

149

Нурмуханова А. З. Техникалық реттеу саласындағы бәсекеге қабілетті мамандардың, сарапшы-аудиторлардың кадрларды дайындау және олардың біліктілігін жоғарылатуын талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

150

Асембаева М. К. Сапа менеджмент жүйелерін талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

151

Айткожаев А. З. Сапа менеджмент жүйелерін талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

152

Оспанова Ш. С. Сапа менеджмент жүйелерін талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

153

Нурмуханова А. З. Сапа менеджмент жүйелерін талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

154

Асембаева М. К. Құрылыс кірпішінің өндірістік технологиясын талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

155

Нурмуханова А. З. Құрылыс кірпішінің өндірістік технологиясын талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

156

Куйкабаева А. А. Құрылыс кірпішінің өндірістік технологиясын талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

157

Оспанова Ш. С. Құрылыс кірпішінің өндірістік технологиясын талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

158

Асембаева М. К. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау ұлттық комитеті негізінде зертханалық жабдықтар мен өлшеу құралдарын сынауды талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

159

Нурмуханова А. З. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау ұлттық комитеті негізінде зертханалық жабдықтар мен өлшеу құралдарын сынауды талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.

160

Оспанова Ш. С. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау ұлттық комитеті негізінде зертханалық жабдықтар мен өлшеу құралдарын сынауды талдау "Вестник КазНИТУ" 0 - г. 0 - стр.