Главная / Журналистики / Научные статьи

Журналистики

Список публикаций.

Год публикации:

161

Барлыбаева С. Х. Коммуникационное развитие в Казахстане Вестник КазНУ.Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

162

Барлыбаева С. Х. Коммуникационное развитие в Казахстане Вестник КазНУ.Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

163

Мухатаева К. Баспа өнімдерінің стандарттар жүйесі //Айқын №49. 15 наурыз.2012. Айқын 0 - г. 0 - стр.

164

Мухатаева К. Баспа өнімдерінің стандарттар жүйесі //Айқын №49. 15 наурыз.2012. Айқын 0 - г. 0 - стр.

165

Мухатаева К. Ұлттық кітап палатасы және оның ақпаратты кеңістіктегі рөлі // Егемен Қазақстан №297-298. 13 маусым. 2011. Егемен Қазақстан 0 - г. 0 - стр.

166

Мухатаева К. Ұлттық кітап палатасы және оның ақпаратты кеңістіктегі рөлі // Егемен Қазақстан №297-298. 13 маусым. 2011. Егемен Қазақстан 0 - г. 0 - стр.

167

Мухатаева К. .Отандық библиография орталығы // ҚазҰУ Хабаршысы. Журналистика сериясы. №2. 2012. ҚазҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

168

Мухатаева К. .Отандық библиография орталығы // ҚазҰУ Хабаршысы. Журналистика сериясы. №2. 2012. ҚазҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

169

Ниязгулова А. А. В новую эру развития с новым государственным стандартом// вестник КазНУ. 2012 г вестник, серия журналистики 0 - г. 0 - стр.

170

Ниязгулова А. А. Подготовка журналистов нового формата//Научно-педагогический журнал, № 14, 2012 г, Алматы научно-педагогический журнал 0 - г. 0 - стр.

171

Ошанова О. Ж. Эфирдегі сөздің көпшіліктің сөйлеу мәдениетін қалыптастырудағы рөлі "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

172

Ошанова О. Ж. Эфирдегі сөздің көпшіліктің сөйлеу мәдениетін қалыптастырудағы рөлі "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

173

Ниязгулова А. А. В единое мировое образовательное пространство с новой образовательной программой//Наука и жизнь Казахстана, №17, 2011 г, стр165-168 Наука и жизнь Казахстана 0 - г. 0 - стр.

174

Ниязгулова А. А. Медицинские издания Казахстана типология и перспективы развития//Наука и жизнь Казахстана, №18, 2012 г, стр132-136 Наука и жизнь Казахстана 0 - г. 0 - стр.

175

Ошанова О. Ж. Аудиториямен байланыс орнатудың психологиялық әдіс-тәсілдері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

176

Ошанова О. Ж. Аудиториямен байланыс орнатудың психологиялық әдіс-тәсілдері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

177

Ниязгулова А. А. Типологическая и жанровая характеристика медицинских изданий//Научно-педагогический журнал Университета иностранных языков и деловой карьеры, Алматы, май. 2011 г научно-педагогический журнал 0 - г. 0 - стр.

178

Ниязгулова А. А. Из истории развития медицинских изданий советского Казахстана/Научно-педагогический журнал Университета иностранных языков и деловой карьеры, Алматы, май. 2011 г научно-педагогический журнал 0 - г. 0 - стр.

179

Ниязгулова А. А. Специфика подачи информации в онлайновых изданиях.//Вестник 2011 Вестник КазНУ, серия журналистики. 0 - г. 0 - стр.

180

Ошанова О. Ж. Тіл мәденилігі және жастардың тілді қолдану қабілеті Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

181

Ошанова О. Ж. Тіл мәденилігі және жастардың тілді қолдану қабілеті Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

182

Ошанова О. Ж. Ең басты мақсатымыз - әлемдік топ-университеттердің қатарына ену Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

183

Ошанова О. Ж. Ең басты мақсатымыз - әлемдік топ-университеттердің қатарына ену Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

184

Ошанова О. Ж. Әлем ғалымдары ҚазҰУ-де бас қосты Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

185

Ошанова О. Ж. Әлем ғалымдары ҚазҰУ-де бас қосты Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

186

Борибаева С. Б. «Kazak Dilinin Gelecegi» «Eko Avrasya» 0 - г. 0 - стр.

187

Борибаева С. Б. «Kazak Dilinin Gelecegi» «Eko Avrasya» 0 - г. 0 - стр.

188

Ошанова О. Ж. Журналистің көпшілік алдына шығып сөйлеуіне қажетті шарттар мен талаптар Ахборот глобаллашуви вахалқлор маънавияти» ғылыми мақалалар жинағы 0 - г. 0 - стр.

189

Ошанова О. Ж. Журналистің көпшілік алдына шығып сөйлеуіне қажетті шарттар мен талаптар Ахборот глобаллашуви вахалқлор маънавияти» ғылыми мақалалар жинағы 0 - г. 0 - стр.

190

Ошанова О. Ж. Журналистиканың желмаясы Гордое имя -журналист 0 - г. 0 - стр.

191

Ошанова О. Ж. Журналистиканың желмаясы Гордое имя -журналист 0 - г. 0 - стр.

192

Ошанова О. Ж. Қаламынан ізгілік нұры төгілген «Өнегелі өмір» сериясы «Камал Смайылов» /ред.басқарған Ғ.Мұтанов/ 0 - г. 0 - стр.

193

Ошанова О. Ж. Қаламынан ізгілік нұры төгілген «Өнегелі өмір» сериясы «Камал Смайылов» /ред.басқарған Ғ.Мұтанов/ 0 - г. 0 - стр.

194

Ошанова О. Ж. Қаламынан ізгілік нұры төгілген «Өнегелі өмір» сериясы «Камал Смайылов» /ред.басқарған Ғ.Мұтанов/ 0 - г. 0 - стр.

195

Ошанова О. Ж. Қаламынан ізгілік нұры төгілген «Өнегелі өмір» сериясы «Камал Смайылов» /ред.басқарған Ғ.Мұтанов/ 0 - г. 0 - стр.

196

Ошанова О. Ж. Ғалымның публицистика туралы қағидаларының өміршеңдік сипаты Тауман Амандосов: Өнегелі өмір/ред.басқ. Ғ.М.Мұтанов 0 - г. 0 - стр.

197

Ошанова О. Ж. Ғалымның публицистика туралы қағидаларының өміршеңдік сипаты Тауман Амандосов: Өнегелі өмір/ред.басқ. Ғ.М.Мұтанов 0 - г. 0 - стр.

198

Ошанова О. Ж. Қ.Бекхожиннің қазақ баспа ісі туралы пікірлерінің бүгінгі күнмен сабақтастығы Х.Бекхожин:Өнегелі өмір/ред.басқ. Ғ.М.Мұтанов 0 - г. 0 - стр.

199

Ошанова О. Ж. Қ.Бекхожиннің қазақ баспа ісі туралы пікірлерінің бүгінгі күнмен сабақтастығы Х.Бекхожин:Өнегелі өмір/ред.басқ. Ғ.М.Мұтанов 0 - г. 0 - стр.

200

Альжанова А. Б. Нужен ли PR в образовании? Вестник КазНУ, серия журналистики. 0 - г. 0 - стр.