Главная / Журналистики / Научные статьи

Журналистики

Список публикаций.

Год публикации:

161

Камзин К. Ұстаз туралы бір ауыз лебіз Хайыржан Бекхожин 0 - г. 0 - стр.

162

Медеубек С. М. Кәсіби зерттеумен айлысатын журналисті қорғайтын заң қажет заң 0 - г. 0 - стр.

163

Медеубек С. М. Айтаман Түркістан 0 - г. 0 - стр.

164

Медеубек С. М. Аруана ұстаз АЛМАТЫ АҚШАМЫ 0 - г. 0 - стр.

165

Медеубек С. М. Күй тыңдай алмайтын қазақ көп Айқын 0 - г. 0 - стр.

166

Медеубек С. М. "Қилы замандағы" Ұзақ батыр Абай 0 - г. 0 - стр.

167

Медеубек С. М. Қоғамның шындығын көре білсек Түркістан 0 - г. 0 - стр.

168

Медеубек С. М. Қорқыттан қалған... түркі халықтарының шешенсөзі әлі зерттелген жоқ Түркістан 0 - г. 0 - стр.

169

Медеубек С. М. Тегін келмеге тәуелсіздік Қазақ әдебиеті 0 - г. 0 - стр.

170

Медеубек С. М. Ұлт жолында жүк қалдырмас нар еді Түркістан 0 - г. 0 - стр.

171

Медеубек С. М. Фольклор және шешенсөз: ұқсастықтары мен айырмашылықтары Поиск 0 - г. 0 - стр.

172

Медеубек С. М. Шешенсөз және шешендік сөз мағыналары туралы Ұлт тағылымы. Достояние нации 0 - г. 0 - стр.

173

Рожков А. В. Как стать заметнее на медийном рынке Вестник Казахско-Американского университета 0 - г. 0 - стр.

174

Кундахбаева А. Т. Электронные СМИ Астаны как фактор глобализации телевидения Казахстана. "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

175

Медеубек С. М. Әр жүрекке жол тартқан Ана тілі 0 - г. 0 - стр.

176

Медеубек С. М. Ауызша публицистика - сөз өнерінің ерекше түрі үркер 0 - г. 0 - стр.

177

Медеубек С. М. рқыттың қобызы - скрипканың атасы Қазақ әдебиеті 0 - г. 0 - стр.

178

Медеубек С. М. Тұғырлы тұлға Айқын 0 - г. 0 - стр.

179

Медеубек С. М. Қазақ тілінде қате жарнама берушілерді қалай жазалау керек Жас алаш 0 - г. 0 - стр.

180

Медеубек С. М. Мұқағалитану Жас алаш 0 - г. 0 - стр.

181

Медеубек С. М. Осыдан жүз жыл бұрын " ай, қап!" деп ек... Жас алаш 0 - г. 0 - стр.

182

Медеубек С. М. ұлт жолында жүк қалдырмас нар еді... Түркістан 0 - г. 0 - стр.

183

Медеубек С. М. Өрлік пен ерлік Қазақ әдебиеті 0 - г. 0 - стр.

184

Козыбаев С. К. Слово о Дукеше Казахстанская правда 0 - г. 0 - стр.

185

Ложникова О. П. Перечитывая Барманкулова "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

186

Ложникова О. П. Изменения в Алматинском радиоэфире Электронные СМИ в условиях информационного общества 0 - г. 0 - стр.

187

Мухамадиева Л. И. Курс «Литературное редактирование» в системе бакалавриата" Современная школа 0 - г. 0 - стр.

188

Ложникова О. П. Жанры документального кино Казахстана "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

189

Барлыбаева С. Х. The modern tendencies of communication development in Kazakhstan/ Literacy, Society, Media and Education 0 - г. 0 - стр.

190

Узбекова Г. С. «Дала уалаяты» газетінде қазақ әдебиеті мен мәдениеті Вестник КНУ им. Ж.Баласагына. 0 - г. 0 - стр.

191

Узбекова Г. С. Сатиралық журналдар ерекшеліктері Вестник КНУ им.Ж.Баласагына 0 - г. 0 - стр.

192

Узбекова Г. С. Первые Казахстанские периодические издания и вопросы фольклора и литературы Вестник КИУ им. Ш.Баласагуна 0 - г. 0 - стр.

193

Узбекова Г. С. «Ақиқат» журналының қалыптасу, даму ерекшеліктер ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы. 0 - г. 0 - стр.

194

Узбекова Г. С. «Қазақ әдебиеті газетінің өткені мен бүгіні» Халықаралық А.Ясауи атындағы қазақ-түрік университетінің хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

195

Узбекова Г. С. Қазақстандағы баспа ісі және «Қазақ энциклопедиясы» баспасының қазақ баспасөзін дамытудағы рөлі. Халықаралық А.Ясауи атындағы қазақ-түрік университетінің хабаршысы. 0 - г. 0 - стр.

196

Узбекова Г. С. «Айқап» журналы мен «Қазақстан» газеті Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

197

Майкотова Г. Т. Қайыржан Бекхожиннің ғылыми публицистикасы. "Қайыржан Бекхожин" атты кітапта. "Қазақ университеті" баспасы, 2011 ж. "Өнегелі өмір" 0 - г. 0 - стр.

198

Майкотова Г. Т. Хайыржан Бекхожин. Кітап. Өнегелі өмір. 2011 ж. Бас редактор Ғ.Мұтанов. Редакция жұмыс тобы: Ғ.Майкотова т.б. 382 бет. "Өнегелі өмір" 0 - г. 0 - стр.

199

Оразбекова З. С. 1."Молда Мұсаның шығармашылық эволюциясының жетілу жолдары" АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ 0 - г. 0 - стр.

200

Муканова Г. К. Central-Asian metric books of the registration of the certificates of registration of the Muslims as the source of social history of second half 19 –the beginning of 20 c. Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия историческая 0 - г. 0 - стр.