Главная / Журналистики / Научные статьи

Журналистики

Список публикаций.

Год публикации:

121

Мергенбаева К. К. Сапалы білім берудің негізі - ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Қазіргі мектеп - Современная школа 0 - г. 0 - стр.

122

Бекболатұлы Ж. Қазақстандағы жұртшылықпен байланыстың (PR) бүгіні мен ертеңі Вестник КазНУ. Серия журналистики 0 - г. 0 - стр.

123

Бекболатұлы Ж. Становление и развитие связей с общественностью в странах СНГ Мысль 0 - г. 0 - стр.

124

Нуржанова Ш. С. Ежелгі кезеңдегі публицистика Вестник КазНУ. Серия журналистика 0 - г. 0 - стр.

125

Майкотова Г. Т. Қазіргі кітап басу ісінің проблемалары. Ғылыми мақала. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, N2. 2011 ж. Қазақ университеті 0 - г. 0 - стр.

126

Майкотова Г. Т. Редактордың шығармашылық шеберлігін арттырудың ерекшеліктері. Т.С.Амандосовтың 90 жылдық мерейтойына арналған "Тәуелсіз Қазақстанның журналистикасы мен баспа ісінің өзекті мәселелері және оларды шешу жолдары" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2012 ж. "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

127

Майкотова Г. Т. Журналистика теориясы туралы ізашар оқулық. Ғылыми мақала. Т.С.Амандосовтың 90 жылдығына арналған "Өнегелі өмір" сериясы. 2012. "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

128

Ахметова Л. С. Терроризм и экстремизм: история, теория и практика вопроса "Международный журнал экспериментального образования" 0 - г. 0 - стр.

129

Ибраева Г. Ж. The Coverage of Military Conflict in Mass Media and the International Humanitarian Law, 2 nd edition Author Abazov Rafis Journalism &Mass Communication Quarterly 0 - г. 0 - стр.

130

Ибраева Г. Ж. SOCIAL MEDIA, CYBER-DISSENT, AND CONSTRAINTS ON ONLINE POLITICAL COMMUNICATION IN CENTRAL ASIA CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS Journal of Social and Political Studies 0 - г. 0 - стр.

131

Нуржанова Ш. С. СИСТЕМА ГАРАНТИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ Экономика, социология иправа 0 - г. 0 - стр.

132

Курманбаева А. А. Зиялыға зор міндет жүктеледі Ана тілі 0 - г. 0 - стр.

133

Курманбаева А. А. "Айқап" - М.Сералин "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

134

Курманбаева А. А. Оқу-білімнің төте нұсқауы библиография бастауы "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

135

Курманбаева А. А. Ақпараттық қоғамдағы электронды БАҚ-тың тиімділігі мен түйткілдері Қоғам және Дәуір 0 - г. 0 - стр.

136

Кабылгазина К. Электронды БАҚ-тың қоғам дамуындағы маңызы "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

137

Рожков А. В. Специфика становления PR в Казахстане Научные записки Российской академии народного хозяйства и государственной службы 0 - г. 0 - стр.

138

Рожков А. В. Оптимизация приемов PR-воздействия Вестник КазНУ, серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

139

Абжанов К. 20. Мемлекеттік органдар мен конверциялық ұйымдардың баспасөз қызыметі мен PR құрылымдары жұмыстарының актуалды проблемалары, – тақырыбымен өткен халықаралық ғылыми-тәжерибелік конференцияда жасалған баяндама. Желтоқсан 2011 ж. "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

140

Абжанов К. 13. Қайыржан Бекхожиннің студенттерге ықыласы// Журналистикадағы тұңғыш профессор Қ.Бекхожин туралы жинаққа енген мақала.- Қаңтардың 7-сі, 2011 ж. "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

141

Абжанов К. 17. Қазақ радиосының шеберлік сырлары. «Хабаршы» ақпан 2012 ж. "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

142

Абжанов К. 14. «Професср – Бекхожин» -деректі фильм, 20 мин. Қаңтар 2011ж. "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

143

Абжанов К. 15. «Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына–20 инновация» -деректі фильм, 20 мин. (ректорат тапсырысымен). "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

144

Абжанов К. 16. «Жыл қорытындылары» -деректі фильм, 10 мин. (ректорат тапсырысымен). "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

145

Абжанов К. 18. Қазақ радиосының 90 жылдығына, «Қазақ радиосының бір күні» - деректі фильм, 10 мин. "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

146

Абжанов К. «Ақиқат» журналының 90 жылдығына арналған деректі фильм, 10 мин. "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

147

Медеубек С. М. Аузы дуалы абыз Амандосов "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

148

Медеубек С. М. Замансөздің ауызша түрі - шешенсөзді зерттеу мәселелері Камал Смаилов - публицист, государственный и общественный деятель 0 - г. 0 - стр.

149

Жаксылыкбаева Р. С. Әбу Насыр Әл-Фараби шығармаларында мораль, мінез-құлық, әдептілік нормаларының дәйектелуі ҚазҰУ хабаршысы, Журналистика сериясы 0 - г. 0 - стр.

150

Әбдіжәділқызы Ж. Тележурналистиканың пішіндері және кәсіби шеберлік "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

151

Әбдіжәділқызы Ж. Медицинадағы мемлекеттік тіл ахуалының негізгі аспектілері Вестник КазНМУ имени Асфендиярова 0 - г. 0 - стр.

152

Әбдіжәділқызы Ж. Ұлт үнжариясының келешегіне керек мәселелер "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

153

Нурбеков С. Ж. Kazakh Means of Mass Information at the Time Globalization Środkowoeuropejskie studia polityczne 0 - г. 0 - стр.

154

Нурбеков С. Ж. The Leninist Concept of the Press. History and the Dilemmas of Modern Journalism. A Contribution to the Discussion "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

155

Нурбеков С. Ж. Prawne uregulowania dzialalnosci srodkow masowej informaccji w Europe oraz Kazachstanie - problemy inplementacji i realizacji Prawne uregulowania dzialalnosci srodkow masowej informaccji w Europe oraz Kazac 0 - г. 0 - стр.

156

Мысаева К. Н. Проблемы использование Web – технологии в образовании. Материалы республиканской научно-практической конференции «Информационные технол 0 - г. 0 - стр.

157

Нурбеков С. Ж. Energy Security as One of the Aspects of Modern Security. Selected Issues Energy Security as One of the Aspects of Modern Security. Selected Issues 0 - г. 0 - стр.

158

Нурбеков С. Ж. Przestrzen informacyina Kazachstanu w dobie globalizacji. Kazachstan - 20 lat niepodleglosci 0 - г. 0 - стр.

159

Ложникова О. П. Радиостанция классической музыки. Вестник Казну им. аль-Фараби. Серия журналистика.№2 (30),2011.С.58-61 Вестник КазНУ.Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

160

Мысаева К. Н. Развитие радиостанции в Казахстане Journal of Radio and Audio Media 0 - г. 0 - стр.