Главная / Филологический / Казахской литературы и теория литературы / Труды (тезисы, доклады) в сборниках и материалах научных конференций, симпозиумов, семинаров

Казахской литературы и теория литературы

Список публикаций

Год публикации:

81

Шортанбай Ш. А. Рымғали Нұрғали және қазақ романының өзекті мәселелері 2011 - г. 4 - стр.

82

Шортанбай Ш. А. Рымғали Нұрғали және қазақ романының өзекті мәселелері 2011 - г. 4 - стр.

83

Мәтбек Н. Қ. Қазақ тілін оқытуда қолданылатын инновациялық әдіс-тәсілдер 2013 - г. 7 - стр.

84

Мәтбек Н. Қ. Қазақ тілін оқытуда қолданылатын инновациялық әдіс-тәсілдер 2013 - г. 7 - стр.

85

Мәтбек Н. Қ. Шетелдіктерге қазақ тілін оқытудың озық әдістері 2013 - г. 5 - стр.

86

Мәтбек Н. Қ. Шетелдіктерге қазақ тілін оқытудың озық әдістері 2013 - г. 5 - стр.

87

Аскарова А. Ш. Kazakh Literature 3n Emigration and Work of Mazhit Aitbayev. March 28-29, 2013 Madrid 2013 - г. 5 - стр.

88

Аскарова А. Ш. Әдеби-интеллектуалдық еңбекті нарықтық қатынастарға бейімдеу және коммерцияландыру жолдары 2013 - г. 4 - стр.

89

Бисенғали З. Қ. 20 ғасыр басындағы қазақ әдебиеті және Заки Ахметов// З.Ахметов және қазіргі қазақ әдебиеттануының өзект. мәселе.Х/А ғыл.теориялық конференция матер. Алматы,2013.. 39-43 бб 2013 - г. 5 - стр.

90

Бисенғали З. Қ. 20 ғасыр басындағы қазақ әдебиеті және Заки Ахметов// З.Ахметов және қазіргі қазақ әдебиеттануының өзект. мәселе.Х/А ғыл.теориялық конференция матер. Алматы,2013.. 39-43 бб 2013 - г. 5 - стр.

91

Бисенғали З. Қ. Шәкәрім және қазақ прозасы //Абайдың ақындық мектебі. Халықаралық ғылыми теориялық конференция материалдары. Алматы, ҚазҰУ, - Алматы, Қазақ университеті, 2014. 2014. 47-51 бб 2014 - г. 7 - стр.

92

Бисенғали З. Қ. Шәкәрім және қазақ прозасы //Абайдың ақындық мектебі. Халықаралық ғылыми теориялық конференция материалдары. Алматы, ҚазҰУ, - Алматы, Қазақ университеті, 2014. 2014. 47-51 бб 2014 - г. 7 - стр.

93

Ахмет К. С. Ахмет Байтұрсынұлының «Маса» жинағы 2013 - г. 3 - стр.

94

Ахмет К. С. Ахмет Байтұрсынұлының «Маса» жинағы 2013 - г. 3 - стр.

95

Бисенғали З. Қ. Гениальный ученик великого учителя //. Гениальный ученик великого учителя// Материалы YI международной научно-методической конференции: «Литература в контексте современности» –Челябинск, 2012 2012 - г. 8 - стр.

96

Бисенғали З. Қ. Гениальный ученик великого учителя //. Гениальный ученик великого учителя// Материалы YI международной научно-методической конференции: «Литература в контексте современности» –Челябинск, 2012 2012 - г. 8 - стр.

97

Бисенғали З. Қ. З.Қабдолов және әдебиеттану 2012 - г. 5 - стр.

98

Бисенғали З. Қ. З.Қабдолов және әдебиеттану 2012 - г. 5 - стр.

99

Бисенғали З. Қ. Х.Досмұхамедов еңбектеріндегі ұлттық рух 2013 - г. 6 - стр.

100

Бисенғали З. Қ. Х.Досмұхамедов еңбектеріндегі ұлттық рух 2013 - г. 6 - стр.

101

Темірболат А. Б. Художественные искания в прозе Казахстана последней четверти ХХ века 2013 - г. 4 - стр.

102

Шортанбай Ш. А. Асан қайғы жырларының көркемдік әлемі 2014 - г. 4 - стр.

103

Шортанбай Ш. А. Асан қайғы жырларының көркемдік әлемі 2014 - г. 4 - стр.

104

Шортанбай Ш. А. Ғабит Мүсірепов көсемсөздеріндегі ұлт тағдыры 2013 - г. 5 - стр.

105

Шортанбай Ш. А. Ғабит Мүсірепов көсемсөздеріндегі ұлт тағдыры 2013 - г. 5 - стр.

106

Абдикулова Р. М. Абыздар жолымен 2014 - г. 5 - стр.

107

Абдикулова Р. М. Абыздар жолымен 2014 - г. 5 - стр.

108

Бисенбаев П. К. Шығыстық қисса-дастандардағы мифологиялық кейіпкерлер 2013 - г. 4 - стр.

109

Бисенбаев П. К. Шығыстық қисса-дастандардағы мифологиялық кейіпкерлер 2013 - г. 4 - стр.

110

Бисенбаев П. К. "Ләйлі-Мәжнүн " дастанының шығыстық нұсқалары 2013 - г. 6 - стр.

111

Бисенбаев П. К. "Ләйлі-Мәжнүн " дастанының шығыстық нұсқалары 2013 - г. 6 - стр.

112

Бисенбаев П. К. "Көрұғлы" жырының нұсқалары 2014 - г. 4 - стр.

113

Бисенбаев П. К. "Көрұғлы" жырының нұсқалары 2014 - г. 4 - стр.

114

Бисенғали З. Қ. Шәкәрім және қазақ прозасы//Абайдың ақындық мектебі. Халақаралық ғылыми-теориялық конф.материалдары. 2012 - г. 7 - стр.

115

Бисенғали З. Қ. Шәкәрім және қазақ прозасы//Абайдың ақындық мектебі. Халақаралық ғылыми-теориялық конф.материалдары. 2012 - г. 7 - стр.

116

Бисенғали З. Қ. М.Х.Дулатидің "Тарих-и Рашидийі және қазақ әдебиеті мәселелері// Халықаралық ғылыми-практикалық конф.материалдары. 2014.303-305 бб. 2012 - г. 5 - стр.

117

Бисенғали З. Қ. М.Х.Дулатидің "Тарих-и Рашидийі және қазақ әдебиеті мәселелері// Халықаралық ғылыми-практикалық конф.материалдары. 2014.303-305 бб. 2012 - г. 5 - стр.

118

Бисенғали З. Қ. Қазақ елінің қасиетті мұрасы// М.Дулати - тарихи нанымы және қазіргі кезең.УШ Дулати оқулары. Халықаралық ғылыми-практ. конф.-Тараз, 2014. 25-26 сәуір. 2012 - г. 3 - стр.

119

Бисенғали З. Қ. Қазақ елінің қасиетті мұрасы// М.Дулати - тарихи нанымы және қазіргі кезең.УШ Дулати оқулары. Халықаралық ғылыми-практ. конф.-Тараз, 2014. 25-26 сәуір. 2012 - г. 3 - стр.

120

Бисенғали З. Қ. Өздік жұмыстарды ұйымдастырудың жаңа тәсілдері// әл-Фараби атын. ҚазҰУ Хабаршысы.Филолог.сер. 2014.,№2 2012 - г. 8 - стр.