Главная / Биологии и биотехнологии / Биофизики, биомедицины и нейронауки / Книги, монографии

Биофизики, биомедицины и нейронауки

Список публикаций

Год публикации:

41

Аблайханова Н. Т. Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 5-сынып оқушыларына арналған жұмыс дәптері (научное произведение). Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 5-сынып оқушыларын 2013 - г. 25 - стр. КАЗАХСТАН

42

Маутенбаев А. А. Спорттық медицина "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0327-7 21 - стр. КАЗАХСТАН

43

Маутенбаев А. А. Практикум по спортивной биомеханике " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN -978-601-04-0148 5 - стр. КАЗАХСТАН

44

Бактыбаева Л. К. Биологиялық белсенді қосылыстар. " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-454-8 104 - стр. КАЗАХСТАН

45

Бактыбаева Л. К. Иммунология және иммунопатология ЖШС "Жания-Полиграф" 2010 - г. ISBN 9965-418-95-7 117 - стр. КАЗАХСТАН

46

Кустубаева А. М. Post-soviet psychology and individual differences in cognition: A psychophysiological perspective. In A. Gruszka, G. Matthews and B. Szymura (Eds), Handbook of Individual differences in Cognition: Attention, Memory and Executive control (Chapter 10). Springer. P. 145-168. Springer 2010 - г. 23 - стр. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

47

Маутенбаев А. А. Жүйке және сезім жүйелер физиологиясы зертханалық тәжірибе жұмыстары. Оқу-әдістемелік құрал. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0531-8 8 - стр. КАЗАХСТАН

48

Аблайханова Н. Т. Экология 8 сынып оқушыларына арналған жұмыс дәптері NCPOC 2014 - г. ISBN 978-601-06-3027-7 76 - стр. КАЗАХСТАН

49

Аблайханова Н. Т. Экология 8 сынып оқушыларына арналған оқ NCPOC 2014 - г. ISBN 978-601-06-3027-7 76 - стр. КАЗАХСТАН

50

Торманов Н. Атанбаева Г.К. Адам және жануарлар физиологиясы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0564-6 158 - стр. КАЗАХСТАН

51

Атанбаева Г. К. Торманов Н.. Адам және жануарлар физиологиясы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0564-6 158 - стр. КАЗАХСТАН

52

Уршеева Б. И. "Биологияны оқытудың әдісемесінен оқу-әдістемелік кешеннің нұсқауы" " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0906-4 186 - стр. КАЗАХСТАН

53

Уршеева Б. И. Торманов Н.. Биологияны оқытудың инновациялық әдістемесінен оқу-әдістемелік кешенінің нұсқауы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0906-4 186 - стр. КАЗАХСТАН

54

Торманов Н. Уршеева Б.И. Биологияны оқытудың инновациялық әдістемесінен оқу-әдістемелік кешенінің нұсқауы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0906-4 186 - стр. КАЗАХСТАН

55

Аблайханова Н. Т. электрофизиология " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1480-8 14 - стр. КАЗАХСТАН

56

Тулеуханов С. Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр. КАЗАХСТАН

57

Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Гумарова Л.Ж., Кулбаева М.С. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр. КАЗАХСТАН

58

Гумарова Л. Ж. Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Кулбаева М.С. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр. КАЗАХСТАН

59

Кулбаева М. С. Тулеуханов С.., Инюшин В.М., Швецова Е.В., Гумарова Л.Ж. Методическое руководство к лабораторным занятиям по биологической физике. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1340-5 7 - стр. КАЗАХСТАН

60

Сраилова Г. Т. Руководство к Спецпрактикуму по разделу “Физиология дыхания” " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1406-8 4 - стр. КАЗАХСТАН

61

Аскарова З. А. Физиология дыхания " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1406-8 4 - стр. КАЗАХСТАН

62

Аблайханова Н. Т. Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Баймурзаев Н.Б., Кирбаева Д.К. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушыларына арналған оқу құралы» Экология: факультативті курс. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушылары 2014 - г. 200 - стр. КАЗАХСТАН

63

Аблайханова Н. Т. Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Баймурзаев Н.Б. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушыларын оқытатын мұғалімдерге арналған әдістемелік құралы Экология: факультативті курс. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушылары 2014 - г. 200 - стр. КАЗАХСТАН

64

Аблайханова Н. Т. экология факультативтік курс - 9 сыныпқа беретін мұғалімдерге арналған әдістеме құралы NCOC 2015 - г. ISBN 978-601-04-1527-0 130 - стр. КАЗАХСТАН

65

Торманов Н. Атанбаева Г.К. Адам және жануарлар физиологиясы пәнінен әшекейлендірілген электронды оқу құралы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN казгу им. аль-фараби 208 - стр. КАЗАХСТАН

66

Атанбаева Г. К. Торманов Н.. Адам және жануарлар физиологиясы пәнінен әшекейлендірілген электронды оқу құралы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN казгу им. аль-фараби 208 - стр. КАЗАХСТАН

67

Атанбаева Г. К. Тулеуханов С.., Торманов Н.. Адам және жануарлар физиологиясы пәнінен тесттік тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN казну им. аль-фараби 167 - стр. КАЗАХСТАН

68

Торманов Н. Тулеуханов С.., Атанбаева Г.К. Адам және жануарлар физиологиясы пәнінен тесттік тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN казну им. аль-фараби 167 - стр. КАЗАХСТАН

69

Тулеуханов С. Торманов Н.., Атанбаева Г.К. Адам және жануарлар физиологиясы пәнінен тесттік тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN казну им. аль-фараби 167 - стр. КАЗАХСТАН

70

Жолдасова М. К. Калымбетова Э.К. Төлеген Тәжібаев "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1168-5 22 - стр. КАЗАХСТАН

71

Тулеуханов С. Биологиялық физиканың лабораториялық сабағына әдістемелік нұскау " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1664-2 8 - стр. КАЗАХСТАН

72

Тулеуханов С. Биологиядан білім беру концепциясы және окытудын инновациялык әдестемелері Казак универсiтетi 2016 - г. ISBN 978-601-04-1481-5 15 - стр. КАЗАХСТАН

73

Аблайханова Н. Т. Экологиялық факультативтік курс: жалпы білім беретін мектептің 9 сынып оқушыларын оқытатын мұғалімдерге арналған методикалық оқу құралы NCOC 2015 - г. ISBN 978-601-04-1527-0 130 - стр. КАЗАХСТАН

74

Аблайханова Н. Т. Торманов Н.., Уршеева Б.И. Биологияны оқыту әдістемесінен тестік тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1568-3 213 - стр. КАЗАХСТАН

75

Торманов Н. Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. Биологияны оқыту әдістемесінен тестік тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1568-3 213 - стр. КАЗАХСТАН

76

Уршеева Б. И. Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. Биологияны оқыту әдістемесінен тестік тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1568-3 213 - стр. КАЗАХСТАН

77

Уршеева Б. И. Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. . Н.Т. Торманов, Н.Т.Аблайханова, Б.И.Уршеева Биологияны оқыту әдістемесінен тестік тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1568-3 209 - стр. КАЗАХСТАН

78

Торманов Н. Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. . Н.Т. Торманов, Н.Т.Аблайханова, Б.И.Уршеева Биологияны оқыту әдістемесінен тестік тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1568-3 209 - стр. КАЗАХСТАН

79

Аблайханова Н. Т. Торманов Н.., Уршеева Б.И. . Н.Т. Торманов, Н.Т.Аблайханова, Б.И.Уршеева Биологияны оқыту әдістемесінен тестік тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1568-3 209 - стр. КАЗАХСТАН

80

Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Торманов Н.., Уршеева Б.И. Торманов Н.Т., Тулеуханов С.Т., Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. «Биологиялық концепция және оқытудың инновациялық әдістемесі» " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1481-5 280 - стр. КАЗАХСТАН