Главная / Факультет географии и природопользования / Кафедра географии, землеустройства и кадастра / Мылкайдаров Алим Толекович

Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.68 из 5.0 - Результаты рейтинга ППС

- Результаты рейтинга ППС

Мылкайдаров Алим Толекович

Должность: Ст.пpеподаватель
Кафедра географии, землеустройства и кадастра
- 8-705 -575- 00 -30

1

Мылкайдаров Алим Толекович Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы. Оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті, 2013-176 б. " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-890 11 - стр. КАЗАХСТАН

2

Мылкайдаров Алим Толекович Қазіргі дүние географиясы. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11 сыныбына арналған оқу құралы. Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі бекіткен. Алматы "Мектеп" 2015 Алматы "Мектеп" баспасы 2015 - г. ISBN 978-601-07-0470 6 - стр. КАЗАХСТАН

3

Мылкайдаров Алим Толекович Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы: практикум "Қазак университеті" 2017 - г. ISBN 978-601-04-2322 204 - стр. КАЗАХСТАН

1

Мылкайдаров Алим ТолековичНадыров Ш.М., Нюсупова Г.Н. "Современная геоэкономическая и региональная ситуация в Центральной Азии" "Современная геоэкономическая и региональная ситуация в Центральной Азии" "Современная геоэкономическая и региональная ситуация в Центральной Азии" 2013 - г. 5 - стр. 2

2

Мылкайдаров Алим ТолековичНадыров Ш.М., Нюсупова Г.Н. Формирование агломераций и проблемы управления процессами урбанизации на территории Республики Казахстан Формирование агломераций и проблемы управления процессами урбанизации на территории Республики Казахстан Формирование агломераций и проблемы управления процессами урбанизации на территории Республики Казахстан 2014 - г. 8 - стр. 0

3

Мылкайдаров Алим Толекович АЛАКӨЛ ЖАҒАЛАУЫНДАҒЫ «ҚОССОР» КЕН ОРНЫНЫҢ ЕМДІК БАЛШЫҒЫН ЕМДІК-САУЫҚТЫРУ ТУРИЗМІН ДАМЫТУ МАҚСАТЫНДА САНИТАРЛЫҚ - МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ АЛАКӨЛ ЖАҒАЛАУЫНДАҒЫ «ҚОССОР» КЕН ОРНЫНЫҢ ЕМДІК БАЛШЫҒЫН ЕМДІК-САУЫҚТЫРУ ТУРИЗМІН ДАМЫТУ МАҚСАТЫНДА САНИТАРЛЫҚ - МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ 2016 - г. 7 - стр. 2

4

Мылкайдаров Алим Толекович Қазіргі заманғы туризм саласындағы ескертулер және қауіпсіздікті қамтамасыз ету Қазіргі заманғы туризм саласындағы ескертулер және қауіпсіздікті қамтамасыз ету 2016 - г. 10 - стр. 2

5

Мылкайдаров Алим Толекович Еуроазиялық Экономикалық Одақ жүйесіндегі Қазақстан: мүмкіндіктері мен тәуекелділігі Еуроазиялық Экономикалық Одақ жүйесіндегі Қазақстан: мүмкіндіктері мен тәуекелділігі 2017 - г. 8 - стр. 1

6

Мылкайдаров Алим Толекович Қазақстан Республикасының әлемнің шиеленіскен аймақтарындағы мәселелерді шешудегі рөлі Қазақстан Республикасының әлемнің шиеленіскен аймақтарындағы мәселелерді шешудегі рөлі 2017 - г. 5 - стр. 1

7

Мылкайдаров Алим Толекович ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕМНІҢ ШИЕЛЕНІСКЕН АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУДЕГІ РӨЛІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕМНІҢ ШИЕЛЕНІСКЕН АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУДЕГІ РӨЛІ 2017 - г. 5 - стр. 4

8

Мылкайдаров Алим Толекович Мақалада әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті география және табиғатты пайдалану факультетінің география, жерге орналастыру және кадастр кафедрасының профессоры, география ғылымдарының докторы, Надыров Шерипжан Марупұлының 70 жасқа толуына орай ғылыми, ғылыми - педагогикалық және халықаралық сарапшы саласындағы Мақалада әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті география және табиғатты пайдалану факультетінің география, жерге орналастыру және кадастр кафедрасының профессоры, география ғылымдарының докторы, Надыров Шерипжан Марупұлының 70 жасқа толуына орай ғылыми, ғылыми - педагогикалық және халықаралық сарапшы саласындағы 2018 - г. 3 - стр. 2

9

Мылкайдаров Алим Толекович МЕХАНИЗМЫ АКТИВИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕХАНИЗМЫ АКТИВИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2018 - г. 6 - стр. 4

10

Мылкайдаров Алим Толекович ТУРКСИБ В РАКУРСЕ НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ ТУРКСИБ В РАКУРСЕ НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ 2019 - г. 8 - стр. 1

11

Мылкайдаров Алим Толекович ТУРКСИБ В РАКУРСЕ НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ ТУРКСИБ В РАКУРСЕ НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ 2019 - г. 8 - стр. 1

1

Мылкайдаров Алим Толекович Conflicts in the World Risk Threat in Central Asia Conflicts in the World Risk Threat in Central Asia 2016 - г. 10 - стр. Кемер

2

Мылкайдаров Алим Толекович ТЕСТ АРҚЫЛЫ БІЛІМ КҾТЕРУДІҢ ЖОЛДАРЫ ТЕСТ АРҚЫЛЫ БІЛІМ КҾТЕРУДІҢ ЖОЛДАРЫ 2016 - г. 4 - стр. Талдыкорган

3

Мылкайдаров Алим Толекович География сабағында тесттарды күрделендіру арқылы ойлау қабілетін жоғарылату География сабағында тесттарды күрделендіру арқылы ойлау қабілетін жоғарылату 2017 - г. 4 - стр. Алматы, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

4

Мылкайдаров Алим Толекович Кешенді дала практикасы кезінде студенттерге географиялық білім берудің жолдарын көрсету Кешенді дала практикасы кезінде студенттерге географиялық білім берудің жолдарын көрсету 2017 - г. 4 - стр. Алматы, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

5

Мылкайдаров Алим ТолековичКенеспаева Л.Б., Келинбаева Р.Ж. Conflicts in the World Risk Threat in Central Asia Conflicts in the World Risk Threat in Central Asia 2016 - г. 11 - стр. Kemer, Antalya

6

Мылкайдаров Алим Толекович V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EKONOMİ FORUMU V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EKONOMİ FORUMU 2017 - г. 10 - стр. Mugla University
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0