Информационный портал КазНУ
Главная/ Факультет филологии и мировых языков/ Деканат факультета филологии и мировых языков/ Карбозов Ерхан Карбозович


Карбозов Ерхан Карбозович
Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.29 из 5.0
- Результаты рейтинга ППС

Место работы:
Факультет: филологии и мировых языков

Кафедра: деканат факультета филологии и мировых языков
Должность: Зам.декана по учебной, методической и воспитательной работе

Автобиография

Карбозов Ерхан Карбозұлы - филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті аударма теориясы және әдіснамасы кафедрасы меңгерушісінің оқу-әдістемелік және тәрбие істері жөніндегі орынбасары, филология ғылымдарының кандидаты. Карбозов Ерхан Карбозұлы 1976 жылы Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы Тұрмағамбет ауылында дүниеге келген. 1994 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне түсіп, 1999 жылы «филолог, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы» мамандығы бойынша бітірген. 1999-2001 жылдары осы университеттің магистратурасында, 2001-2003 жылдары Қазақ ұлттық университеті филология факультетінің аспирантурасында оқыды. Еңбек жолын мектепте қазақ тілі пәнінің мұғалімі қызметінен (1999-2004 жж.) бастайды. 2004-2005 жылдары «Адамар» баспасында әдебиет бөлімінің редакторы қызметін атқарды. 2005 жылы филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін «Т.Ізтілеуов шығармашылығындағы адамгершілік мәселелер» деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғаған. 2005-2008 жылдары әл-Фараби атындағы ҚазҰУ филология факультетінің қазақ әдебиеті кафедрасында оқытушылық қызмет атқарады. 2008-2010 жылдары филология факультеті деканының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарады. 2010 жылдан бастап аударма теориясы және әдіснамасы кафедрасының доценті, 2011 жылдан кафедра меңгерушісінің орынбасары қызметін атқарып келеді. Факультеттегі «Дода» спорт клубының және «Элит.kz» көңілді тапқырлар клубының жетекшісі. 2009 жылы ҚазҰУ-дың 75 жылдығына арналған төсбелгімен марапатталды. Карбозов Ерхан Карбозұлының 35 ғылыми мақаласы алыс-жақын шетелдердегі және жергілікті ғылыми-теориялық конференциялардың материалдарында, ғылыми-көпшілік басылымдарда жарық көрген. «Қазақ әдебиеті» атты анықтамалық сөздіктің редакторы (2005 ж.), «Т.Ізтілеуов шығармалары» атты көп томдық жинақтың 4 томының (2007) редакторы әрі жауапты шығарушысы, «Т.Ізтілеуұлының ақындық шеберлігі» (2011), «Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері» (2013) атты оқу құралдарының авторы.

Образование
Награды

Интересы
Педагогическая деятельностьь

Преподаваемые дисциплины
Бакалавриат
Практика информативного перевода
Литературное редактирование переводных текстов
Основы теории перевода
Культура и техника переводческого дела
Типология устного перевода
Литературный процесс: теоретические закономерности
Мировая литература и проблемы перевода
Древняя литература и литература ханского периода и методика их обучения
Евразийские литературные взаимосвязи и художественный перевод
Практика письменного перевода
Практика художественного перевода
Теория и практика межкультурной коммуникации
Искусство поэзии
Перевод официально-деловых и публистических текстов
Риторика
Практикум по культуре речевого общения
История и культура стран изучаемого языка
Культура страны изучаемого языка
История страны изучаемого языка
Устное народное творчество
Практикум по культуре делового общения

Магистратура

Докторантура

Расписание занятий