Информационный портал КазНУ
Главная/ Высшая школа экономики и бизнеса/ Кафедра экономики/ Бейсенбаев Жаксылык Темирболатович


Бейсенбаев Жаксылык Темирболатович
Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.94 из 5.0

Место работы:
Факультет: высшая школа экономики и бизнеса

Кафедра: экономики
Должность: И.о. доцента

Автобиография

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ , Экономика және бизнес жоғары мектебі «Экономика» кафедрасы доценті Бейсенбаев Жақсылық Темірболатұлы 2011 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап 1.0 еңбек жүктемесінде кафедрада доцент қызметінде 31 тамыз 2012 жылға дейін қызметінде жұмыс істеуіне ұсынады. Бейсенбаев Жақсылық Темірболатұлы - Алматы Халық Шаруашылығы Институтының жоспарлы-экономикалық факультетін бітірген, мамандығы экономист. Әл- Фараби атындағы ҚазҰУ-нің аспирантурасын бітірген. Экономика ғылымдарының кандидаты. 1992-1993 жылдары ҚР Экономика Министрлігі жанындағы Экономика және нарықтық қатынастар ҒЗИ-да Аға ғылыми қызметкер, 1993-2000 жылдары Абай атындағы АМУ-де аға оқытушы, 2001 жылдан бері әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде аға оқытушы, доцент қызметін атқарады. 17-ден астам ғылыми мақалалары жарық көрген. Оның ішінде 1 монография , 3 оқу құралы (бірлескен) және 2 брошюра. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің баспасынан шыққан экономикалық мамандықтың бакалаврлары мен магистрлеріне арналған оқу құралдары: • «Білім беру модернизациясының әлемдік тәжірибесі», оқу құралы, Алматы, «Қазақ университеті», 2006ж. (бірлескен). • «Тиімді менеджмент тәсілдері мен модельдері» оқу құралы. Алматы, «Қазақ университеті», 2008ж. (автормен бірге). • Экономика және өндірісті ұйымдастыру (Т.С.Сарбасовамен бірге), Алматы, «Қазақ университеті», 2010ж. Оқитын дәрістері: «Экономикалық теория», «Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Экономикалық білім негіздері» «Нарықтық инфрақұрылым экономикасы» «Аграрлық сектор экономикасы». Оқу жұмыс бағдарламалары мен емтихан тесттерін жасауда және құрастыруда тәжірибелері бар. Студенттердің дипломдық жұмысына ғылыми жетекшілік етеді. Экономикалық саладағы кадрлардың біліктілігін жоғарылату курстарынан өткен: «Тұран» университеті – «Экономикалық теория» (2002жыл), әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті – «Экономикалық теория» (2002жыл) және «Білім саласындағы басқару сапасы» (2008жыл). «Қазақстан Республикасы Әділет органдары мемлекеттік және өзге ұйымдары, қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты» мекемесінің Алматы филиалында Экономика пәндері бойынша біліктілігін жоғарылатты (2011жыл). Сертификаттары бар. Университеттің, кафедраның ғылыми және қоғамдық өмірлеріне белсене араласады. Кафедрада студенттік топта куратор-эдвайзер міндетін атқару қызметі жүктелген. Факультеттегі жас ғалымдардың конференцияларына, республикалық және халықаралық конференцияларына қатынасады. Ж.Т.Бейсенбаев мұғалімдер мен студенттердің арасында құрметке ие.

Образование
Награды

Интересы
Педагогическая деятельностьь

Преподаваемые дисциплины
Бакалавриат
Экономика аграрного сектора
Региональная экономика
Глобальные логистические системы
Социально-экономическое планирование
Ценообразование
Оценка бизнеса
Организация бизнеса
Теория социальной ответсвенности бизнеса
Экономика рынка труда
Инновационное предпринимательство (по отраслям)
Инновационное предпринимательство
Инновационное предпринимательство в биотехнологии
Инновационное предпринимательство (по отраслям)
Институциональная экономика
Пространственная экономика и государственная политика
Экономика общественного сектора
Методика преподавания правовых и экономических дисциплин
Экономика инфраструктуры рынка
Экономика инфраструктуры рынка
Производственная логистика
Экономика страхового рынка
Риск-менеджмент
Транснациональный капитал
Конкурентоспособность национальной экономики
Экономика фирмы
Экономика и организация производства
Принципы экономики
Основы экономики
История экономики
Теория экономического развития
Теория экономического роста и развития
Экономическая теория
Основы экономической теории
История экономических учений
Государственное регулирование экономики

Магистратура
Инновационное развития бизнеса
Евразийская экономическая интеграция: современные тенденции
Мировые стандарты управления проектами
Инвестиционная оценка проектов
Теория и практика управление предприятием
Технология и практика сбалансированного управления на базе ССП
Энергия, зеленая экономика и управление

Докторантура

Расписание занятий