Информационный портал КазНУ
Главная/ Физико-технический факультет/ Кафедра физики твердого тела и нелинейной физики/ Накысбеков Жасулан Турсынкалиевич


Накысбеков Жасулан Турсынкалиевич
Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.95 из 5.0

Место работы:
Факультет: физико-технический

Кафедра: физики твердого тела и нелинейной физики
Должность: Ст.пpеподаватель

Автобиография

Нақысбеков Ж.Т. 1989ж Алматы облысында туылған. 2007ж Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ физика факультетінің «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығына оқуға түсті. 2011ж «Металл нанокластерлерімен модификацияланған аморфты көміртекті қабыршақтардың құрылымын және оптикалық қасиеттерін зерттеу» тақырыбында дипломдық жұмысты қорғап, материалтану және жаңа материалдар технологиясы мамандығы бойынша техника және технология бакалавры академиялық дәрежесі берілді. 2011ж Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ физика-техникалық факультетінің магистратурасына түсті. 2013ж «Наноұнтақты металдарды зерттеу (Сu және басқа металдар)» тақырыбында магистрлік диссертацияны қорғап, «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистр академиялық дәрежесі берілді. 2013ж қыркүйегінен осы уақытқа дейін ҚазҰУ физика- техникалық факультетінің ҚДФжБФ кафедрасында ассистент қызметін атқаруда.

Образование
Награды

Интересы