Главная / Физико-технический / Теплофизики и технической физики / Зульбухарова Эльмира Мукановна

Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.66 из 5.0 - Результаты рейтинга ППС

- Результаты рейтинга ППС

Зульбухарова Эльмира Мукановна

Должность: Ст.пpеподаватель, Преподаватель
Теплофизики и технической физики
Scopus author ID: 57202057472
       Эльмира Мұқанқызы Зульбухарова, 1968 жылы туған. Э. М. Зульбухарова Қазақтың Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Институтының физика факультетін «Физика» мамандығы бойынша 1992 жылы бітірді. 1994 жылдан бастап әл-Фараби атындғы ҚазҰУ-нің ядролық физика кафедрасында аға лаборант болып қызмет атқарды. 1997 жылдан маман қызметіне ауыстырылды. 2003-2004, 2009-2010 оқу жылдарында Зульбухарова Э. М. жалпы физика курсы бойынша химия, механика-математика факультеттерінің студенттерімен лабораториялық сабақтар жүргізді және химия мамандығындағы студенттерге физика пәні бойынша жалпы курстық оқу әдістемелердің шығуына белсенді ат салысты. Зульбухарова Э.М. 2010 жылдың 15 қаңтарынан бастап физика факультетінің жылуфизикасы, стандарттау және метрология кафедрасының оқытушы қызметін атқарады. «Механика», «Механика бойынша физикалық практикум», «Молекулалық физика», «Молекулалық физика бойынша физикалық практикум» пәндерінің лабораториялық сабақтарын жүргізді. Сонымен қатар, «Стандарттау, сертификаттау және метрология» пәні бойынша семинар сабақтарын жүргізді. Жұмыста өзінің жауапкершілікті және жоғарғы білікті маман . Сонымен қатар, Э.М. Зульбухарова техникалық физика мамандығының 1-ші курс студенттеріне куратор-эдвайзерлік жетекші және студенттермен тығыз қарым-қатынас жасап отырады. Зульбухарова Эльмира Мұқанқызы факультеттің аға куратор- эдвайзер болып қызмет атқарады, факультеттің қоғамдық өміріне қызу араласады, қызметкерлер арасында беделді. Кәсіподақ комитетінің жұмысына белсенді қатысады, кафедраның тапсырмаларын тиянақты орындайды.
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазЖенПИ Высшее 1992

1

Зульбухарова Эльмира Мукановна Тепловые и динамические характеристики ближнего поля течения трехмерной струи при наличии воздействия 2013 - г. 4 - стр. 3

2

Зульбухарова Эльмира Мукановна Бетон беріктігін анықтау. 2014 - г. 5 - стр. 1

3

Зульбухарова Эльмира МукановнаНурсейтова А.К., Мукашева Г.К., Мухтарова М.Н., Нурмуханова А.З. 2014 - г. 5 - стр. 99

4

Зульбухарова Эльмира МукановнаНурсейтова А.К., Мухтарова М.Н., Нурмуханова А.З. 2014 - г. 5 - стр. 0

5

Зульбухарова Эльмира МукановнаТолеуов Г.., Исатаев С.И., Исатаев М.С. Тепловые и динамические характеристики ближнего поля течения трехмерной струи при наличии воздействия 2013 - г. 7 - стр. 46

6

Зульбухарова Эльмира Мукановна 2015 - г. 5 - стр. 109

7

Зульбухарова Эльмира МукановнаКуйкабаева А.А., Манатбаев Р.К. Расчет основных параметров конструкторских характеристик ротора с системой антиобледенения 2016 - г. 5 - стр. 59

8

Зульбухарова Эльмира МукановнаНурсейтова А.К., Мухтарова М.Н., Нурмуханова А.З. 1. Құрылыстағы бетондық ертінділерді дйындауға қажет технологиялар мен қондырғылар 2015 - г. 3 - стр. 3

9

Зульбухарова Эльмира МукановнаКуйкабаева А.А., Борибаева М.А., Нурмуханова А.З. 2016 - г. 6 - стр. 0

10

Зульбухарова Эльмира МукановнаКуйкабаева А.А., Данлыбаева А.К., Борибаева М.А., Турсынбаева А.Е. 2015 - г. 7 - стр. 111

11

Зульбухарова Эльмира МукановнаНурмуханова А.З. Өнім сапасын бақылау 2016 - г. 3 - стр. 116

12

Зульбухарова Эльмира МукановнаНурмуханова А.З. Cұйық және газ қоспаларын бөлу процесстерінде мембраналық технологияларды қолдану, талдау 2016 - г. 3 - стр. 116

13

Зульбухарова Эльмира МукановнаНурмуханова А.З. Өнім түрлері мен сынақ әдістерін талдау 2016 - г. 4 - стр. 116

14

Зульбухарова Эльмира МукановнаКуйкабаева А.А., Манатбаев Р.К. The effect of design parameters on energy characteristics of Darrieus rotor 2016 - г. 5 - стр. 7

15

Зульбухарова Эльмира Мукановна Магнитодиодтардың сипаттамаларын зерттеу 2016 - г. 4 - стр. 118

16

Зульбухарова Эльмира Мукановна Авток_лік жанармайын саралау 2016 - г. 2 - стр. 115

17

Зульбухарова Эльмира МукановнаКуйкабаева А.А., Оспанова Ш.С., Нурмуханова А.З. Әуежайларды сертификаттау рәсімін жүргізу анализі 2017 - г. 3 - стр. 119

18

Зульбухарова Эльмира МукановнаКуйкабаева А.А., Данлыбаева А.К., Нурмуханова А.З. КЕРАМИКАЛЫҚ КІРПІШТІ СЫНАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ӨҢДЕУ 2017 - г. 9 - стр. 120

19

Зульбухарова Эльмира МукановнаКуйкабаева А.А. МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТЫ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ 2017 - г. 11 - стр. 120

20

Зульбухарова Эльмира МукановнаКуйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. ТҮЗУСЫЗЫҚТЫ ҚҰБЫРДЫҢ, АРМAТУРAНЫҢ СЫЙЫМДЫЛЫҒЫН ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН AНЫҚТAУ 2017 - г. 15 - стр. 120

21

Зульбухарова Эльмира МукановнаНурмуханова А.З. 2016 - г. 3 - стр. 116

22

Зульбухарова Эльмира МукановнаНурмуханова А.З. 2016 - г. 4 - стр. 116

23

Зульбухарова Эльмира МукановнаКуйкабаева А.А. 2016 - г. 4 - стр. 116

24

Зульбухарова Эльмира МукановнаКуйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. ДИОПТРИМЕТРЛЕРДІ СЕНІМДЕУ ЖӘНЕ БАПТАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕКСЕРУШІ ЛИНЗАЛАР 2017 - г. 4 - стр. 120

25

Зульбухарова Эльмира МукановнаКуйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. Анализ методик определения дозы облучение в рентгеновской компьютерной томографии 2016 - г. 5 - стр. 115

26

Зульбухарова Эльмира Мукановна 2017 - г. 5 - стр. 0

27

Зульбухарова Эльмира Мукановна 2017 - г. 2 - стр. 0

28

Зульбухарова Эльмира Мукановна 2016 - г. 4 - стр. 0

29

Зульбухарова Эльмира Мукановна 2016 - г. 3 - стр. 0

30

Зульбухарова Эльмира Мукановна 2016 - г. 2 - стр. 0

31

Зульбухарова Эльмира МукановнаКуйкабаева А.А., Данлыбаева А.К., Нурмуханова А.З. ПЛАСТМАССА ҚҰБЫРЛАРДЫ СЫНАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ӨҢДЕУ 2017 - г. 8 - стр. 0

32

Зульбухарова Эльмира МукановнаНурмуханова А.З. GCMS - QP2010 ULTRA ТИПТТІ ХРОМАТОМАССАӨСПЕКТРОМЕТРІНІҢ ЖҰМЫСЫН ТАЛДАУ 2017 - г. 2 - стр. 122

33

Зульбухарова Эльмира МукановнаНурмуханова А.З. ӨНДІРІС БАРЫСЫНДАҒЫ ӨНІМДІ СЫНАУ АНАЛИЗІ 2017 - г. 3 - стр. 122

34

Зульбухарова Эльмира МукановнаНурмуханова А.З. GCMS-QP2010 ULTRA ТИПТІ ХРОМАТОМАСССА СПЕКТРОМЕТРЛЕРІН БЕКІТУ ПРОЦЕДУЛАРЫН ЖҮРГІЗУДІ ТАЛДАУ 2017 - г. 3 - стр. 122

35

Зульбухарова Эльмира МукановнаТулепбергенов А.К., Манатбаев Р.К., Қаласов Н.Б. Сравнение эффективности фотоэлектрических и фотовольтаических солнечных панелей 2018 - г. 6 - стр. 0

36

Зульбухарова Эльмира МукановнаТулепбергенов А.К., Манатбаев Р.К., Қаласов Н.Б. РАСЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ РОТОРА ДАРЬЕ 2018 - г. 8 - стр. 0

37

Зульбухарова Эльмира МукановнаДанлыбаева А.К., Мухтарова М.Н., Сариева А.К. Structure of the technological complex 2017 - г. 4 - стр. 10

38

Зульбухарова Эльмира МукановнаШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Березовская И.Э., Болегенова С.А., Максутханова А.М., Максимов В.Ю., Оспанова Ш.С., Нұғыманова А.О., Туякбаев А.А., Бердіхан Қ.. A.Askarova, S.Bolegenova, Sh.Ospanova, S.Bolegenova, V.Maximov, Yr.Berezovskaya, A.Nugymanova, Zh.Shortanbayeva, A.Tuyakbayev, Kh.Berdykhan, E.Zulbukharova Investigation of various types of liquid fuel atomization and combustion processes at high turbulence 2018 - г. 10 - стр. 11

1

Зульбухарова Эльмира Мукановна Федоренко О.В., Поярков И.В. Описание гравитационной конвекции в изотермической газовой системе 0,220 C3H8 + 0,780 CO2 – N2O 2012 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ, физико-технический факультет

2

Зульбухарова Эльмира Мукановна Нурсейтова А.К., Мухтарова М.Н., Нурмуханова А.З. 2014 - г. 1 - стр. КазНУ

3

Зульбухарова Эльмира Мукановна АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2014 - г. 1 - стр. Физка-техникалық факультеті

4

Зульбухарова Эльмира Мукановна НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ БЕТОНА 2014 - г. 1 - стр. Физка-техникалық факультеті

5

Зульбухарова Эльмира Мукановна 2014 - г. 2 - стр. Қыздар педагогикалық Университеті

6

Зульбухарова Эльмира Мукановна Нурсейтова А.К., Конакбаев Б.О., Мухтарова М.Н., Нурмуханова А.З. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЛЮМИНИЯ 2014 - г. 5 - стр. Прага

7

Зульбухарова Эльмира Мукановна Нурсейтова А.К., Конакбаев Б.О., Мухтарова М.Н., Нурмуханова А.З. ANALYSIS OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS NONMETALLIC 2014 - г. 7 - стр. Великобритания

8

Зульбухарова Эльмира Мукановна Нурсейтова А.К., Конакбаев Б.О., Мухтарова М.Н., Нурмуханова А.З. RESEARCH OF PHYSICOMECHANICAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM 2014 - г. 8 - стр. Великобритания

9

Зульбухарова Эльмира Мукановна Нурсейтова А.К., Конакбаев Б.О., Мухтарова М.Н., Нурмуханова А.З. THE NEW CONSTRUCTION OF THE CENTRIFUGAL MIXER 2014 - г. 4 - стр. Великобритания

10

Зульбухарова Эльмира Мукановна Данлыбаева А.К., Мухтарова М.Н., Сариева А.К. «Structure of the technological complex» 2017 - г. 4 - стр. Прага

11

Зульбухарова Эльмира Мукановна Куйкабаева А.А., Манатбаев Р.К., Нурмуханова А.З. 2016 - г. 2 - стр.
Документы автора

2

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0

Practice-oriented education in universities: Opportunities and challenges

Tashkeyeva, G., Sadirbekova, D., Zulbukharova, E., Abykanova, B., Sariyeva, A.

2019

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
19, с. 245-250

0

Цитирований
Sedimentological method for nano-polycomposite coating

Mukhtarova, M.N., Nurseytova, A.K., Ermaganbetova, S.D., Beketayeva, M.T., Zulbuharova, E.M., Kuikabayeva, A.A., Danlybayeva, A.K., Kyzgaryna, M.T., Nauryzbayeva, G.K., Sarsenbayeva, S.N.

2019

Journal of Engineering and Applied Sciences
14, с. 8-12

0

Цитирований
Investigation of various types of liquid fuel atomization and combustion processes at high turbulence

Askarova, A., Bolegenova, S., Ospanova, S., Bolegenova, S., Maximov, V., Berezovskaya, Y., Nugymanova, A., Shortanbayeva, Z., Tuyakbayev, A., Baydullayeva, G., Maksutkhanova, A., Berdykhan, K., Arystan, A., Zulbukharova, E., Sugirbekova, A.

2018

Journal of Engineering and Applied Sciences
13, с. 4054-4064

0

Цитирований
Application of reynolds analogy during study of heat exchange of symmetric airfoil NASA-0021

Yershina, A.K., Manatbayev, R.K., Tulepbergenov, A.K., Kuikabayeva, A.A., Tursynbayeva, A.E., Zulbukharova, E.M.

2017

Journal of Engineering and Applied Sciences
12, с. 5968-5972

0

Цитирований