Главная / Физико-технический / Теплофизики и технической физики / Манатбаев Рустем Кусаингазыевич

Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.81 из 5.0 - Результаты рейтинга ППС

- Результаты рейтинга ППС

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич

Должность: Ст.пpеподаватель
Теплофизики и технической физики
Scopus author ID: 55848346700
Скрыто
       Семей облысы Мақаншы ауданы Қарабұлақ ауылында дүниеге келген. 1985-1995 жылдар аралығында І. Жансүгіров атындағы Қарабұлақ орта мектебін тамамдаған. 1996-1998 жылдары Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің қатарында болды, запастағы сержант. Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық қызметі және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары, кафедра доценті. Р.Қ. Манатбаев лекция, семинар және жалпы курс пен арнайы курстар бойынша лабораториялық сабақтар жүргізді, дипломдық жұмыстарды, магистрлік диссертацияларды орындауда жетекшілік етті. 2010 жылы 01.04.14 – жылуфизика және теориялық жылутехника мамандығы бойынша «Дарье жел турбинасының айналмалы бөліктерін жылыту арқылы қорғау» тақырыбында кандидатық диссертация қорғап, техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды. Көп жылдар бойы Математика және механика ғылыми зерттеу институтында кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметке, аға және жетекші ғылыми қызметкер болып жұмыс істеді. Негізгі зерттейтін ғылыми бағыттары – электр қондырғыларының заманауи түрлерін жасау, оларды әртүрлі метеофакторлардан қорғау әдістері. 70 астам ғылыми еңбектері және 1 Ресей Федерациясының зияткерлік меншік институтының патенті бар. Тұрақты түрде өтетін «International scientific events» халықаралық симпозиумның ұйымдастыру комитетінің мүшесі. Манатбаев Р.Қ. университет пен факультеттің қоғамдық өміріне белсене араласады. Физика- техникалық факультетінің Студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстары (СҒЗЖ) кеңесінің төрағасы, «техникалық физика» үйірмесінің жетекшісі, жылуфизика және техникалық физика кафедрасында мектеп оқушылары арасында жүргізілетін үгітнасихат жұмыстарына жауапты оқытушы, «техникалық физика» мамандығы бойынша аға эдвайзер, физика-техникалық факультетінің инновациялық кеңесінің ғалым хатшысы қызметін атқарады.
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2004
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2002
Ученая степень

1

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1360-3 103 - стр. КАЗАХСТАН

2

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Қаласов Н.Б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1805-9 7 - стр. КАЗАХСТАН

3

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Шортанбаева Ж.К., Толеуов Г.., Болегенова С.А., Лаврищев О.А., Исатаев М.С., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максутханова А.М., Есеналина К.А., Шакиров А.Л. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1576-8 216 - стр. КАЗАХСТАН

4

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Бектібай Б.Ж. ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫНДАҒЫ ӨНДІРІСТІ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3056-3 19 - стр. КАЗАХСТАН

5

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Лаврищев О.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максутханова А.М., Максимов В.Ю. Occupаtionаl heаlth аnd sаfety: Student Trаining Mаnuаl "Қазақ университет" баспасы 2019 - г. 108 - стр. КАЗАХСТАН

1

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2012 - г. 3 - стр. 3

2

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2012 - г. 8 - стр. 3

3

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Организация естественной вентиляции внутри работающего аппарата Дарье 2013 - г. 4 - стр. 2

4

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2013 - г. 6 - стр. 2

5

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2013 - г. 3 - стр. 4

6

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2013 - г. 9 - стр. 8

7

Манатбаев Рустем КусаингазыевичТулепбергенов А.К. ОБ ОДНОМ СТАЦИОНАРНОМ 2-D МОДЕЛЕ ВЕТРОТУРБИНЫ ДАРЬЕ 2014 - г. 6 - стр. 0

8

Манатбаев Рустем КусаингазыевичТулепбергенов А.К., Уалиев Ж.Р. О НЕСТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ВЕТРОТУРБИНЫ ДАРЬЕ 2014 - г. 7 - стр. 294

9

Манатбаев Рустем КусаингазыевичТулепбергенов А.К. 2013 - г. 6 - стр. 4

10

Манатбаев Рустем КусаингазыевичТулепбергенов А.К., Уалиев Ж.Р. 2013 - г. 5 - стр. 4

11

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич О нестационарном режиме работы ветротурбины Дарье 2014 - г. 7 - стр. 0

12

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич On the development of a numerical method of calculation speed wind turbine Darrieus 2013 - г. 5 - стр. 4

13

Манатбаев Рустем КусаингазыевичТулепбергенов А.К. Development of numerical model of interaction of the wind turbine to darya with the wind stream in the U-V-P variables 2013 - г. 5 - стр. 2

14

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2013 - г. 4 - стр. 2

15

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич ОРГАНИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ РАБОТАЮЩЕГО АППАРАТА ДАРЬЕ 2013 - г. 4 - стр. 2

16

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2014 - г. 6 - стр. 0

17

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2014 - г. 4 - стр. 0

18

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2014 - г. 5 - стр. 0

19

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Активный метод защиты для ветроустановки карусельного типа 2015 - г. 6 - стр. 55

20

Манатбаев Рустем КусаингазыевичКуйкабаева А.А., Зульбухарова Э.М. Расчет основных параметров конструкторских характеристик ротора с системой антиобледенения 2016 - г. 5 - стр. 59

21

Манатбаев Рустем КусаингазыевичТулепбергенов А.К., Қаласов Н.Б. Исследование нестационарных динамических характеристик ветротурбины Дарье 2015 - г. 8 - стр. 0

22

Манатбаев Рустем КусаингазыевичТулепбергенов А.К. 2016 - г. 8 - стр. 0

23

Манатбаев Рустем КусаингазыевичКуйкабаева А.А., Зульбухарова Э.М. The effect of design parameters on energy characteristics of Darrieus rotor 2016 - г. 5 - стр. 7

24

Манатбаев Рустем КусаингазыевичТулепбергенов А.К. Definition of aerodynamic characteristics wind turbine to Darrieus of system troposcino 2016 - г. 8 - стр. 7

25

Манатбаев Рустем КусаингазыевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т., Максимов В.Ю. 2016 - г. 6 - стр. 0

26

Манатбаев Рустем КусаингазыевичАскарова А.С., Бекетаева М.Т., Максимов В.Ю. 2016 - г. 6 - стр. 0

27

Манатбаев Рустем КусаингазыевичШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Березовская И.Э., Болегенова С.А., Мажренова Н.Р., Максимов В.Ю., Оспанова Ш.С., Нұғыманова А.О. 2016 - г. 7 - стр. 48

28

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич The effect of design parameters on energy characteristics of Darrieus rotor 2016 - г. 5 - стр. 0

29

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2016 - г. 8 - стр. 0

30

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Методика расчета расхода теплового воздуха через стенку лопастей работаюшего агрегата 2016 - г. 8 - стр. 0

31

Манатбаев Рустем КусаингазыевичШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максутханова А.М., Максимов В.Ю., Габитова З.Х., Ергалиева А.Б., Боранбаева А.Е., Бердіхан Қ.. A. Askarova, Sa. Bolegenova, Sy. Bolegenova, V. Maximov, R. Manatbayev, A. Yergaliyeva, Z. Gabitova, A. Maxutkhanova, Zh. Shortanbayeva, A. Boranbayeva, K. Berdikhan Application of 3D modelling for solving the problem of combustion coal-dust flame 2016 - г. 6 - стр. 48

32

Манатбаев Рустем КусаингазыевичШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максутханова А.М., Максимов В.Ю., Боранбаева А.Е. A. S. Askarova, Sa. A. Bolegenova, Sy. Bolegenova, V. Yu. Maximov, R. Manatbayev, Zh. K. Shortanbayeva, A. M. Maksutkhanova, A. N. Aldiyarova, A. E. Boranbayeva, Mathematical modeling of heat and mass transfer in the presence of physicalchemical processes 2016 - г. 6 - стр. 48

33

Манатбаев Рустем КусаингазыевичКуйкабаева А.А., Қаласов Н.Б. AP BI-DARRIEUS-1 WIND TURBINE 2016 - г. 8 - стр. 1

34

Манатбаев Рустем КусаингазыевичКуйкабаева А.А. 2018 - г. 6 - стр. 4

35

Манатбаев Рустем КусаингазыевичТулепбергенов А.К., Зульбухарова Э.М., Қаласов Н.Б. Сравнение эффективности фотоэлектрических и фотовольтаических солнечных панелей 2018 - г. 6 - стр. 0

36

Манатбаев Рустем КусаингазыевичТулепбергенов А.К., Жумартов М.А. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБТЕКАНИЯ ВЕТРОТУРБИН КАРУСЕЛЬНЫХ ТИПОВ 2018 - г. 9 - стр. 0

37

Манатбаев Рустем КусаингазыевичТулепбергенов А.К., Зульбухарова Э.М., Қаласов Н.Б. РАСЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ РОТОРА ДАРЬЕ 2018 - г. 8 - стр. 0

38

Манатбаев Рустем КусаингазыевичБолегенова С.А. Оценка энергетического потенциала ветра в Шелекском корридоре (Казахстан) используя распределение Вейбулла 2018 - г. 8 - стр. 9

39

Манатбаев Рустем КусаингазыевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максимов В.Ю. The use of a new “clean” technology for burning low-grade coal in on boilers of Kazakhstan TPPs 2018 - г. 8 - стр. 0

40

Манатбаев Рустем КусаингазыевичБолегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Максимов В.Ю. The computational study of heat and mass transfer processes at combustion of pulverized Kazakh coal in real conditions of energy objects 2018 - г. 7 - стр. 0

41

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич DEFINITION OF THE BASIC GEOMETRIC PARAMETERS OF A CAROUSEL TYPE TURBINE ITS TECHNOLOGICAL SOLUTION 2019 - г. 9 - стр. 10

42

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РАБОТЕ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 2019 - г. 13 - стр. 0

43

Манатбаев Рустем КусаингазыевичШортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Қаласов Н.Б. 2018 - г. 8 - стр. 0

44

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КАНАЛА, ИМЕЮЩЕГО ФОРМУ СИММЕТРИЧНОГО КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ NASA – 0021 2020 - г. 6 - стр. 137

1

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2012 - г. 1 - стр. казну им. аль-фараби

2

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2012 - г. 1 - стр. Алматы

3

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ NASA-0021 ОТ УГЛОВ АТАКИ И СКОРОСТИ АТАКИ 2012 - г. 1 - стр. Алматы

4

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2012 - г. 1 - стр. г. Алматы

5

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЭ В КАЗАХСТАНЕ 2012 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ, физико-технический факультет

6

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ NASA-0021 2012 - г. 6 - стр. Алматы, КазНУ, физико-технический факультет

7

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВНУТРИ АППАРАТА КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА 2012 - г. 6 - стр. Алматы, КазНУ, физико-технический факультет

8

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КАНАЛА, ИМЕЮЩЕГО ФОРМУ СИММЕТРИЧНОГО КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ NASA – 0021 2012 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ, физико-технический факультет

9

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К. Численный расчет ротора Дарье 2012 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ, физико-технический факультет

10

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Ершин Ш.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ВЕТРОТУРБИНЫ ДАРЬЕ 2011 - г. 3 - стр.

11

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВНУТРИ АППАРАТА ДАРЬЕ 2011 - г. 3 - стр. Петропавловск

12

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Ершин Ш.А. 2010 - г. 5 - стр. Sorrento

13

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Применение аналогии Рейнольдса при исследовании теплообмена вращающихся частей ветротурбины Дарье с окружающей средой 2010 - г. 6 - стр.

14

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2011 - г. 3 - стр.

15

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К., Ершин Ш.А. Об одной оригинальной конструкции ветротурбины карусельного типа 2011 - г. 1 - стр.

16

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К. Development and prospects of use renewed energy sources (RES) in Kazakhstan 2012 - г. 1 - стр. г. Аматы, Инженерная Академия

17

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К. Полуэмпирические методы определения коэффициента теплоотдачи крылового профиля NASA-0021 2012 - г. 5 - стр. София

18

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К. Уровень использования ВИЭ в энергетическом балансе государствах мира 2011 - г. 1 - стр. Алматы, Казахстан

19

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К. Тепловая защита работы ветротурбины карусельного типа от зимних метеоусловий 2011 - г. 2 - стр. г.Киев

20

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К., Уалиев Ж.Р. Разработка математической модели динамики ротора Дарье 2012 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

21

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К. Ш.А. Ершин, А.К. Ершина, Р.К. Манатбаев, А.К. Тулепбергенов О некоторых сравнении теоретических и экспериментальных исследовании ветротурбины карусельного типа // Сборник тезисов 8-ой Меж-й научной конф-и «Современные достижения физики и фунд-е физическое образование». (9-11 октября). – Алматы, 2013. – С. 72-73. 2013 - г. 2 - стр. Алматы

22

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Шерниязов К.Е., Тулепбергенов А.К. О стационарном 2-D моделе ветротурбины Дарье 2014 - г. 1 - стр. Алматы

23

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К., Уалиев Ж.Р. О исследовании нестационарной работы ветротурбины "Дарье" 2014 - г. 1 - стр. Алматы

24

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К. Об одном расчете вращения ветротурбины Бидарье 2014 - г. 1 - стр. Алматы

25

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА КАНАЛА КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ NASA-0021 ПРИ РАЗНЫХ УГЛАХ И СКОРОСТЯХ АТАКИ 2012 - г. 6 - стр.

26

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич О НЕКОТОРЫХ СРАВНЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ ВЕТРОТУРБИНЫ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА 2013 - г. 2 - стр.

27

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич О ЧИСЛЕННОМ РАСЧЕТЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЕТРОТУРБИНЫ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА 2013 - г. 2 - стр.

28

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич ОБ ОДНОМ РАСЧЕТЕ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА ДАРЬЕ 2013 - г. 2 - стр.

29

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич 2015 - г. 5 - стр. г. Алматы, КазНПУ им. Абая

30

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К., Қаласов Н.Б. 2015 - г. 5 - стр. г. Алматы, КазНПУ им. Абая

31

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К., Қаласов Н.Б. 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

32

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Калтаев А.., Тунгатарова М.С., Ахметов Б.. 2016 - г. 6 - стр. Plovdiv, Bolgaria

33

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К., Уалиев Ж.Р., Қаласов Н.Б. A TWO-DIMENSIONAL MATHEMATICAL MODELING OF DARRIEUS WIND TURBINE 2016 - г. 7 - стр. Smolyan

34

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Куйкабаева А.А., Қаласов Н.Б. AP BI-DARRIEUS-1 WIND TURBINE 2016 - г. 8 - стр.

35

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К., Куйкабаева А.А., Қаласов Н.Б. APPLICATION OF THERMAL PROTECTION METHOD TO DARRIEUS WIND TURBINE OF TROPOSKINO SYSTEM 2017 - г. 5 - стр.

36

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Тулепбергенов А.К., Қаласов Н.Б. ON THE DEVELOPMENT OF A NUMERICAL CALCULATION OF A ROTATION THE WIND TURBINE DARRIEUS 2017 - г. 7 - стр.

37

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Кыдырбекулы А.Б., Бектібай Б.Ж., Нурымов Е.К., Қаласов Н.Б. Определение основных геометрических параметров турбины карусельного типа технологическим решением 2018 - г. 6 - стр.

38

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А. Оценка потенциала ветровой энергии в Шелекском коридоре (Казахстан) с использованием функции распределения Вейбулла 2018 - г. 6 - стр.

39

Манатбаев Рустем Кусаингазыевич Куйкабаева А.А., Зульбухарова Э.М., Нурмуханова А.З. 2016 - г. 2 - стр.
Документы автора

9

Цитирования

16 по 7
документам

h-индекс

2

The computational study of heat and mass transfer processes at combustion of pulverized Kazakh coal in real conditions of energy objects

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Bolegenova, S.A., Nugymanova, A.O., Beketayeva, M.T., Ospanova, S.S., Manatbayev, R.K.

2018

Bulgarian Chemical Communications
50, с. 61-67

1

Цитирований
The use of a new “clean” technology for burning low-grade coal in on boilers of Kazakhstan TPPs

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Georgiev, A., Bolegenova, S.A., Maximov, V.Y., Manatbayev, R., Yergaliyeva, A.B., Nugymanova, A.O., Baizhuma, Z.

2018

Bulgarian Chemical Communications
50, с. 53-60

1

Цитирований
Application of reynolds analogy during study of heat exchange of symmetric airfoil NASA-0021

Yershina, A.K., Manatbayev, R.K., Tulepbergenov, A.K., Kuikabayeva, A.A., Tursynbayeva, A.E., Zulbukharova, E.M.

2017

Journal of Engineering and Applied Sciences
12, с. 5968-5972

0

Цитирований
3D modelling of heat and mass transfer processes during the combustion of liquid fuel

Askarova, A., Bolegenova, S., Mazhrenova, N., Manatbayev, R., Ospanova, S., Bolegenova, S., Berezovskaya, I., Maximov, V., Nugymanova, A., Shortanbayeva, Z.

2016

Bulgarian Chemical Communications
48, с. 229-235

2

Цитирований
Application of 3D modelling for solving the problem of combustion coal-dust flame

Askarova, A., Bolegenova, S., Bolegenova, S., Maximov, V., Manatbayev, R., Yergaliyeva, A., Gabitova, Z., Maxutkhanova, A., Shortanbayeva, Z., Boranbayeva, A., Berdikhan, K.

2016

Bulgarian Chemical Communications
48, с. 236-241

2

Цитирований
CFD study of harmful substances production in coal-fired power plant of Kazakhstan

Askarova, A.S., Heierle, E.I., Bolegenova, S.A., Manatbayev, R., Maximov, V.J., Bolegenova, S.A., Beketayeva, M.T., Yergaliyeva, A.B.

2016

Bulgarian Chemical Communications
48, с. 260-265

7

Цитирований
Mathematical modeling of heat and mass transfer in the presence of physicalchemical processes

Askarova, A.S., Bolegenova, S.A., Bolegenova, S., Maximov, V.Y., Manatbayev, R., Shortanbayeva, Z.K., Maksutkhanova, A.M., Aldiyarova, A.N., Boranbayeva, A.E.

2016

Bulgarian Chemical Communications
48, с. 272-277

3

Цитирований
Theoretical basis of natural ventilation inside Darrieus wind turbine

Yershina, A.K., Yershin, S.A., Manatbayev, R.K.

2014

Life Science Journal
11, с. 241-244

0

Цитирований
2013

World Applied Sciences Journal
24, с. 980-988

0

Цитирований