Главная / Физико-технический / Теплофизики и технической физики / Айткожаев Абдуает Заитович

Айткожаев Абдуает Заитович

Должность: И.о. доцента
Теплофизики и технической физики
Scopus author ID: 6506846448
       Айтқожаев А.З. 1979 жылы әл-Фараби атындағы КазҰУ -дің физика факультетін бітірді. Физика факультетіне қызметке бөлінуіне байланысты жылуфизика және молекулалық физика кафедрасына 1979ж. жұмысқа қабылданды. ҚазҰУ–де 1979–1990 жж. ғылыми қызыметкер, 1993-2013 жж. аға мұғалім, доценттік лаузымдарында жұмыстар жасады. Еңбек жолы – 44 жыл. 1993 жылы «Жоғары қысымдағы сұйылтқыш газдары бар көпкомпонентті қоспалардағы диффузия мен орнықсыздық» тақырыбында 01.04.14.- «Жылуфизикасы және молекулалық физика» мамандығы бойынша физика-математика ғылымдарының кандидаттық диссертациясын қорғады. Айтқожаев А.З. келесі жалпы және арнайы пәндерден магистранттар мен бакалаврларға дәріс береді: «Кинетикалық теория», «Заттардың тепе-теңдік қасиеттері», «Нақты газдар мен сұйықтардың физикасы», «Нормативтік құжаттарды норма бақылау», «Молекулалық физика» және т.б. лекциялар мен практикалық, арнайы лабораториялық сабақтарды қазақ және орыс тілінде жүргізеді. Бакалаврлардың педагогтық, өндірістік практикаларына, курстық, бітіру, магистрлік жұмыстарына жетекшілік етеді. Айтқожаев А.З. газдардағы жылумассатасымалдау мәселелерімен айналысады. Жарияланған 35 еңбектері және 2 оқу-әдістемелік құралы бар. Айтқожаев А.З. соңғы жылдары ҚР БжҒМ-нің іргелі бір зерттеу бағдарламасында орындаушы, болып қызмет атқарады. Айтқожаев А.З. көп жыдар бойы жоғары оқу орындарының 1,2 курс бакалварлар арасындағы физика пәні бойынша өтетін олимпиаданың қазылар алқасының төрағасы және олимпиаданы ұйымдастырушы, тапсырмаларды дайындаушы ретінде қатысып келеді. Айтқожаев А.З. көп жыдар бойы мектеп оқушыларының физика пәні бойынша олимпиадасының қалалық, республикалық және халықаралық жарыстарының қазылар алқасының төрағасы, мүшесі ретінде қатысып келеді. 2013 жылы физика пәні бойынша Алакөл ауданының мектеп оқушылары және мұғалімдеріне он күндік курс өткізді.
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1979
Ученая степень
Название файла Заголовок Описание
Физический практикум по молекулярной физике
Нормоконтроль технической документации
Экспериментальная теплофизика
Физика реального газа и жидкости
силлабус предмета
Управление качеством при лабораторных испытаниях
Физика
Физика
Физика реального газа и жидкости
Физический практикум по молекулярной физике
Управление качеством при лабораторных испытаниях
Молекулярная физика
Краткий курс Молекулярной физики для первого курса
Физика
Список работ и пояснение к ним
Технология и организация производства продукции и услуг
План работы предмета процессе семестра бакалавров
Физика реального газа и жидкости
Теоретические и практические основы теплофизических измерений
Физика реального газа и жидкости
План семинарских занятий
Технология и организация производства продукции и услуг
Технология и организация производства продукции и услуг
Физический практикум по молекулярной физике
Физический практикум по молекулярной физике
Технология и организация производства продукции и услуг
Физический практикум по молекулярной физике
Технология и организация производства продукции и услуг
Технология и организация производства продукции и услуг
Технология и организация производства продукции и услуг
Технология и организация производства продукции и услуг
Технология и организация производства продукции и услуг
Практические занятия по молекулярной физике
Технология и организация производства продукции и услуг
Технология и организация производства продукции и услуг
Физический практикум по молекулярной физике
Теория и техника научного эксперимента
литература
Физика реального газа и жидкости
Список литературы предмета
Физический практикум по молекулярной физике
Технология и организация производства продукции и услуг
Экспериментальные методы в теплофизике
Список литературы
Кинетическая теория газов
Примерный список литературы
Физика реального газа и жидкости
Литература
Планирование и организация эксперимента
Аккредитация органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Экспериментальная теплофизика
литература
Управление качеством при лабораторных испытаниях
нужные литература для работы
Организация эксперимента
Примерный список литературы
Рациональное управление отходами на производстве
Пәнді жақсы меңгеруге керекті әдебиеттер
Молекулярная физика
Основной и допольнителный список литературы
Теория и техника научного эксперимента
литература
Технология разработки стандартов
Список литературы
Кинетическая теория газов
Вопросы для промежуточного контроля
Физика
Вопросы
Основы физики реального газа и жидкости
вопросы для подготовки для экзамена
Рациональное управление отходами на производстве
Емтиханға керекті сұрақтар
Практические занятия по механике
Вопросы для промежуточного контроля
Физика (Механика)
Механика и молекулярная физика. Часть 2. Молекулярная физика
Вопросы для промежуточного экзамена
Теория и техника научного эксперимента
Вопросы для промежуточного экзамена
Молекулярная физика
Обеспеченность литературой
Практические занятия по молекулярной физике
Обеспеченность литературой
Механика и молекулярная физика. Часть 2. Молекулярная физика
Список литературы которые есть в библиотеке КазНУ
Практические занятия по механике
Литература для работы
Физика (Механика)
Теоретические и практические основы теплофизических измерений
Основы физики реального газа и жидкости
Список литературы
Физика
Список литературы
Физика (Механика)
Теоретические и практические основы теплофизических измерений
Программма итогового экзамена
Физика реального газа и жидкости
Бақылау сұрақтары
Физика
Вопросы для контроля
Основы физики реального газа и жидкости
Список вопросов для экзамена
Основы физики реального газа и жидкости
Список вопросов
Физика
Литература
Кинетическая теория газов
Емтиханның бағдарламасы
Практические занятия по механике
Вопросы для экзамена
Аккредитация органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий
Вопросы для подготовки экзамену
Теория и техника научного эксперимента
Практические занятия по молекулярной физике
Программа итогового экзамена
Теория и техника научного эксперимента
Программа и оценка экзамена
Механика и молекулярная физика. Часть 2. Молекулярная физика
Программа итогового экзамена
Молекулярная физика
Программа курса
Физика реального газа и жидкости
Программа курса
Теория и техника научного эксперимента
Вопросы для подготовки экзаменам
Экспериментальная теплофизика
Экзаменационные вопросы
Экспериментальные методы в теплофизике
Программа дисциплины
Планирование и организация эксперимента
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
Планирование и организация эксперимента
Физика реального газа и жидкости
Технология разработки стандартов
Вопросы для рубежного контроля и экзамена
Организация эксперимента
Вопросы для контроля
Рациональное управление отходами на производстве
Аралық бақылауға арналған сұрақтар
Экспериментальные методы в теплофизике
Вопросы для рубежного контроля
Аккредитация органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий
Вопросы для поверки знаний бакалавров
Физика
Краткие содержание лекций
Рациональное управление отходами на производстве
Краткий курс лекций
Основы физики реального газа и жидкости
Қазақша қысқаша лекциялар
Экспериментальные методы в теплофизике
Вопросы для подготовки к экзаменам
Управление качеством при лабораторных испытаниях
Вопросы для промежуточного контроля
Нормоконтроль технической документации
Аккредитация органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий
Краткий курс лекций
Организация эксперимента
Экспериментальные методы в теплофизике
Краткий курс лекций
Молекулярная физика
Краткий описание основных тем
Технология разработки стандартов
Краткий конспект лекций
Кинетическая теория газов
Лекции
Управление качеством при лабораторных испытаниях
Краткий курс лекций
Физика реального газа и жидкости
Планирование и организация эксперимента
Теория и техника научного эксперимента
Лекции
Физика реального газа и жидкости
лекции
Экспериментальная теплофизика
Лекции для магистрантов по курсу экспериментальной теплофизики
Аккредитация органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий
Методические указания для работ СРС
Технология разработки стандартов
Материалы для самостоятельной работы бакалавров по рубежным контролям
Молекулярная физика
Самостоятельное работы бакалавров
Планирование и организация эксперимента
План самостоятельной работы бакалавров
Организация эксперимента
Самостоятельная работа бакалавров
Аккредитация органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий
задания для семинарских занятий
Экспериментальные методы в теплофизике
Задание ка самостоятельную проработку
Экспериментальные методы в теплофизике
Самостоятельные работы магистров
Рациональное управление отходами на производстве
Перечень работ
Физика реального газа и жидкости
СРСП
Кинетическая теория газов
примерный план СРСП
Физика реального газа и жидкости
Самостоятельные работы бакалавров по неделям
Экспериментальная теплофизика
Управление качеством при лабораторных испытаниях
Список тем для самостоятельных проработки
Физика
План СРСП
Основы физики реального газа и жидкости
Спиоок работ который выполняет бакалавры
Практические занятия по механике
СРС- материалы
Теория и техника научного эксперимента
Механика и молекулярная физика. Часть 2. Молекулярная физика
СРСП где даны материалы для бакалавров
Физика (Механика)
Задание на СРС
Теоретические и практические основы теплофизических измерений
План СРСП
Теория и техника научного эксперимента
Данные для подготовки магистров самостоятельного обучения
Теоретические и практические основы теплофизических измерений
Краткий конспект лекций
Теория и техника научного эксперимента
Краткие содержание лекций
Физика (Механика)
Практические занятия по молекулярной физике
Курс лекций
Механика и молекулярная физика. Часть 2. Молекулярная физика
Курс лекций
Физика (Механика)
Практические занятия по механике
Краткие содержание лекций
Кинетическая теория газов
план семинаров
Технология разработки стандартов
материериалы для семинарских занятий
Физика реального газа и жидкости
план семинарских занятий
Теория и техника научного эксперимента
Управление качеством при лабораторных испытаниях
Перечень семинарских тем
Рациональное управление отходами на производстве
План работы в семинаре
Молекулярная физика
План семинарских занятий
Основы физики реального газа и жидкости
Семинар и лабораторные работы
Практические занятия по механике
Материалы для семинара
Планирование и организация эксперимента
План семинаров
Физика
План семинара
Молекулярная физика
силлабус предмета
Теория и техника научного эксперимента
план семинарских занятий
Аккредитация органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий
План работы в течение семестра
Физика реального газа и жидкости
физика реального газа и жидкостей
Технология разработки стандартов
Технология разработки стандартов полный охват материалов и самостоятельные работы а также список литературы
Кинетическая теория газов
Силлабус предмета где даны все материалы для магистров
Аккредитация органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий
Силлабус предмета где даны все материалы для бакалавров
Молекулярная физика
перечень лабораторных работ и описание
Физика реального газа и жидкости
лабораторные работы и описание
Планирование и организация эксперимента
Указание к лабораторным и семинару
Практические занятия по молекулярной физике
Основы физики реального газа и жидкости
Указание к лабораторным работам
Теория и техника научного эксперимента
Задания на семинарские занятий
Экспериментальная теплофизика
Задания на семинар
Физика (Механика)
План семинаров
Практические занятия по молекулярной физике
Задание для семинаров
Механика и молекулярная физика. Часть 2. Молекулярная физика
Задачи для бакалавров
Теория и техника научного эксперимента
краткое описание курса
Молекулярная физика
Силлабус предмета Молекулярная физика все нужные бакалаврам материалы
Кинетическая теория газов
Силлабус предмета
Организация эксперимента
План работы по предмету
Теория и техника научного эксперимента
Силлабус предмета
Экспериментальная теплофизика
Аккредитация органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий
Силлабус предмета, а также задания семинаров и самостоятельных работ бакалавров
Рациональное управление отходами на производстве
Силлабус предмета где даны все необходимое информация для магистрантов
Планирование и организация эксперимента
Планирование и организация эксперимента
Основы физики реального газа и жидкости
Пәннің силлабусы
Технология разработки стандартов
Cиллабус предмета темы самостоятельных работ литература
Молекулярная физика
Силлабус предмета где есть все нужные материалы для бакалавров
Физика реального газа и жидкости
Силлабус предмета где имеется все информация нужные бакалаврам
Физика реального газа и жидкости
Силлабус предмета где даны все информация
Управление качеством при лабораторных испытаниях
Данные для бакалавров информация по данному предмету
Экспериментальные методы в теплофизике
Силлабус предмета где даны все информация о предмета
Аккредитация органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий
Планы самостоятельных работ
Молекулярная физика
Где даны все данные для работы бакалавра
Физика реального газа и жидкости
Силлабус предмета для бакалавров где есть все нужные информация для обучения
Экспериментальные методы в теплофизике
Силлабус предмета где даны все информация нужных для магистров
Организация эксперимента
Силлабус предмета где есть темы лекционных,практических и лабораторные занятий
Планирование и организация эксперимента
Силлабус предмета Планирование и организация эксперимента
Экспериментальная теплофизика
Силлабус предмета где даны все неоходимые материалы
Физика
Силлабус предмета
Физика
Силлабус предмета
Технология разработки стандартов
Силлабус предмета где даны все необходимое данные
Планирование и организация эксперимента
Силлабус предмета
Организация эксперимента
Силлабус предмета где есть все материалы для бакалавра
Организация эксперимента
Силлабус предмета
Практические занятия по молекулярной физике
Силлабус предмета
Практические занятия по молекулярной физике
Силлабус предмета
Экспериментальная теплофизика
Магистрлерге керекті барлық материалдар
Молекулярная физика
Вопросы для сдачи экзамена
Молекулярная физика
Волросы для рубехного контроля
Теоретические и практические основы теплофизических измерений
Силлабус предмета
Теория и техника научного эксперимента
Силлабус предмета
Теория и техника научного эксперимента
Силлабус где даны все материалы для магистров
Практические занятия по механике
материалы для студентов
Управление качеством технологических процессов
Силлабус предмета
Теория и техника научного эксперимента
Силлабус предмета
Нормоконтроль технической документации
Силлабус предмета где даны все материалы для работы
Кинетическая теория газов
Силлабус предмета где даны все материалы для магистров для работы
Экспериментальная теплофизика
Магистрлерге керекті материалдар берілген
Основы физики реального газа и жидкости
Силлабус предмета где даны все материалы для работы магистров
Кинетическая теория газов
Cиллабус предмета
Экспериментальные методы в теплофизике
Здесь даны материалы нужные магистранту для работы
Физика реального газа и жидкости
Где даны все материалы необходимые магистранту для работы
Физика реального газа и жидкости
Где даны все материалы для работы магистрантов
Молекулярная физика
Силлабус предмета где даны все необходимые данные для бакалавра
Кинетическая теория газов
Силлабус предмета где даны все необходимые материалы
Технология и организация производства продукции и услуг
Силлабус предмета где даны все необходимое для бакалавров
Кинетическая теория газов
Молекулярная физика
перевод основных физических величин
Технология разработки стандартов
Толковый словарь терминов
Физика реального газа и жидкости
определение понятий
Физика реального газа и жидкости
Вопросы
Теория и техника научного эксперимента
вопросы
Теория и техника научного эксперимента
Материалы для магистров
Аккредитация органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий
Вопросы для промежуточного контроля
Нормоконтроль технической документации
Физика реального газа и жидкости
Организация эксперимента
Планирование и организация эксперимента
Управление качеством при лабораторных испытаниях
Рациональное управление отходами на производстве
Основы физики реального газа и жидкости
Физика
срс предмета
Экспериментальная теплофизика
Вопросы для промежуточного экзамена
Физика (Механика)
Практические занятия по молекулярной физике
Справочник
Механика и молекулярная физика. Часть 2. Молекулярная физика
Справочник
Кинетическая теория газов
Материалы для работы магистров
Теория и техника научного эксперимента
СИЛЛАБУС ПРЕДМЕТА
Аккредитация органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий
Силлабус предмета
Кинетическая теория газов
Силлабус предмета
Экспериментальная теплофизика
Силлабус предмета
Практические занятия по механике
Силлабус для практических работ для бакалавров
Практические занятия по молекулярной физике
Силлабус предмета
Молекулярная физика
Где есть все материалы для бакалавров
Физика реального газа и жидкости
Силлабус
Механика и молекулярная физика. Часть 2. Молекулярная физика
Силлабус предмета где даны все материалы
Физика (Механика)
Силлабус предмета
Контроль качества лабораторных испытаний
Силлабус предмета
Методы научных исследований в теплоэнергетике
Силлабус предмета
Информационно-измерительные и управляющие системы тепловых установок
Информационно-измерительные и управляющие системы тепловых установок
Силлабус предмета где даны все информаций о предмета
Нормоконтроль технической документации
Вопросы для промежуточного контроля
Методы научных исследований в теплоэнергетике
Силлабус предмета
Технология и организация производства продукции и услуг
Перечь работ для самостоятельной проработки
Нормоконтроль технической документации
Силлабус на русском языке
Нормоконтроль технической документации
Нормоконтроль технической документации
Силлабус предмета
Физика реального газа и жидкости
Силлабус предмета где даны все необходимое информация о предмете
Экспериментальная теплофизика
силлабус для курса экспериментальной теплофизики
Физика реального газа и жидкости
Силлабус предмета где даны исчерпывающие ответы на все вопросы бакалавра
Информационно-измерительные и управляющие системы тепловых установок
Силлабус предмета где даны все нужные информация о предмете
Нормоконтроль технической документации
Силлабус предмета
Основы физики реального газа и жидкости
Силлабус предмета
Физика
Технология и организация производства продукции и услуг
русский вариант
Нормоконтроль технической документации
Силлабус предмета и самостоятельная работа магистров
Контроль качества лабораторных испытаний
Методы научных исследований в теплоэнергетике
Список литературы
Физика
Информационно-измерительные и управляющие системы тепловых установок
План семинарских занятий
Нормоконтроль технической документации
семинарские занятие для магистрантов и лекций СРСП
Экспериментальная теплофизика
Семинары для курса экспериментальной теплофизики
Теория и техника научного эксперимента
План семинара
Информационно-измерительные и управляющие системы тепловых установок
Остатки лекций 13б14б15
Информационно-измерительные и управляющие системы тепловых установок
Конспект лекций
Контроль качества лабораторных испытаний
Краткий курс лекций
Методы научных исследований в теплоэнергетике
Темы для самостоятельной работы магистрантов
Нормоконтроль технической документации
План семинарских и СРСП
Нормоконтроль технической документации
План самостоятельных работ магистранта
Физика реального газа и жидкости
Нормоконтроль технической документации
Информационно-измерительные и управляющие системы тепловых установок
Спистьок работ который магистр сам должен готовить
Нормоконтроль технической документации
Нормоконтроль технической документации
Краткий курс лекций
Информационно-измерительные и управляющие системы тепловых установок
Вопросы для экзамена
Физика реального газа и жидкости
Вопросы для промежуточного контроля
Контроль качества лабораторных испытаний
Перечень самостоятельных работ
Нормоконтроль технической документации
Информационно-измерительные и управляющие системы тепловых установок
Вопросы для рубежного контроля
Теория и техника научного эксперимента
вопросы для контрольного экзамена
Кинетическая теория газов
Вопросы для экзамена
Информационно-измерительные и управляющие системы тепловых установок
Список литературы
Контроль качества лабораторных испытаний
Список литературы
Методы научных исследований в теплоэнергетике
Литература
Практические занятия по молекулярной физике
Вопросы,задачи для промежуточного экзамена
Нормоконтроль технической документации
Нормоконтроль технической документации
Нормоконтроль технической документации
Экспериментальные методы в теплофизике
Литература в библиотеке КазНУ
Нормоконтроль технической документации
Список литературы предмета

1

Айткожаев Абдуает ЗаитовичНурмуханова А.З. 2016 - г. 3 - стр. 114

2

Айткожаев Абдуает ЗаитовичНурмуханова А.З. Анализ влияния процедуры подготовки проб на неопределенность результатов спектрометрического анализа 2016 - г. 5 - стр. 113

3

Айткожаев Абдуает ЗаитовичНурмуханова А.З. Анализ выполнения методики измерений 2016 - г. 6 - стр. 113

4

Айткожаев Абдуает ЗаитовичНурмуханова А.З. 2016 - г. 2 - стр. 114

5

Айткожаев Абдуает ЗаитовичАсембаева М.К., Оспанова Ш.С., Нурмуханова А.З. 2017 - г. 3 - стр. 119
Документы автора

2

Цитирования

2 по 2
документам

h-индекс

1

Diffusion in gas mixtures containing the components of the synthesis of ammonia

Zhavrin, Y.I., Kosov, V.N., Kul'zhanov, D.U., Karataeva, K.K., Aitkozhaev, A.Z.

2001

Inzhenerno-Fizicheskii Zhurnal
74, с. 133-136

2

Цитирований
1985

Instruments and experimental techniques New York
28, с. 1214-1216

0

Цитирований