Информационный портал КазНУ
Главная/ Факультет филологии и мировых языков/ Кафедра иностранной филологии и переводческого дела/ Ашимханова Светлана


Ашимханова Светлана
Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.60 из 5.0

Место работы:
Факультет: филологии и мировых языков

Кафедра: иностранной филологии и переводческого дела
Должность: Профессоp

Автобиография

Светлана Әшімханқызы Әшімханова - ғалым-әдебиеттанушы, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ол 1943 жылы 27 мамырда Алматы облысы, Райымбек ауданы Жалаңаш ауылында дүниеге келген. 1962-1967 жылдар аралығында С.М.Киров атындағы ҚазМУ-дің роман-герман тілі бөлімінде оқыды. 1969-1973 жылдары М.В. Ломоносов атындағы ММУ-дің аспирантурасында оқып, «Национальное и интернациональное в казахской литературе» (проблема жанров) атты кандидаттық диссертациясын қорғады. 1973 жылдан бастап ҚазМУ-дің филология факультетінің орыс және шетел әдебиеті кафедрасында аға оқытушы, 1982 жылы кафедра доценті атанды. 1995 жылы ҚазМУ Біліктілікті арттыру институтының филология кафедрасы меңгерушісі қызметіне конкурстық негізде тағайындалды. 1996-1998 жылдары аға ғылыми қызметкер болып қызмет етті. 1999 жылы «Поэтика прозы Г.М. Мусрепова» атты тақырыпта докторлық диссертация қорғады. 2001-2005 жылдары орыс және шетел әдебиеті кафедрасының меңгерушісі болып қызмет етті. 2005 жылдың қыркүйегінен қазіргі таңға дейін аударма теориясы және әдіснамасы кафедрасының профессоры. Зерттеу бағыттары: батыс европа әдебиеті, әдебиеттанудың ұғымдық-терминологиялық аппараты, салыстырмалы әдебиеттану, әдеби жанрлар теориясы, аударма теориясы мен практикасы, қазақ классикасы интерпретациясы. Негізгі еңбектері:1) «XX-ғасырдағы Батыс Еуропа әдебиетінің тарихы» оқу құралы; 2) Шетел филологиясы мамандығына арналған ағылшын тіліндегі «American Short Stories» оқу құралы. 3) Ағылшын тіліндегі «История литературы страны изучаемого языка. Английская литература от романтизма до наших дней» оқу құралы. 2002 жылы гуманитарлық ғылымдар саласындағы I дәрежелі Ш Уәлиханов атындағы сыйлықтың иегері атанды. 2004-2006 жылдары ғылымның дамуына үлес қосқан ғалымдарға берілетін мемлекеттік шәкіртақының иегері. 2006-2008 жылы ғылымның дамуына үлес қосқан ғалымдарға берілетін мемлекеттік шәкіртақының иегері. 2005-2006 жылы қазақстандық жоғары оқу орнына арналған алғашқы оқулық болып саналатын «XX ғасырдағы Батыс Еуропа әдебиетінің тарихы» кітабы үшін ҚР БҒМ өткізген ашық байқауда грант ұтып алды. 2008-2009 жылы ҚР БҒМ-нің « ЖОО-ның үздік оқытушысы» атағын алды. 2010-2011 жылы ҚР БҒМ-нің « ЖОО-ның үздік оқытушысы» атағын екінші рет алды. Қазақстан Республикасында, алыс, жақын шетелдегі халықаралық конференциялары мен симпозиумдарға қатысты. 200-ден аса ғылыми мақаласы жарық көрді.

Образование
Награды
Интересы
Педагогическая деятельностьь

Преподаваемые дисциплины
Бакалавриат
История русской литературы XI-XVII веков
История русской литературы XI-XVIII в.
Профессиональный тренинг переводчика
Практика устной речи
Современные методы обучения литературы
Мировая литература
Типология перевода специально-профессиональных текстов
Практика художественного перевода
Казахский язык и литература
Литература страны изучаемого языка (новое время)
Пропедевтический курс русской литературы
Практикум по культуре речевого общения
Литература страны изучаемого языка
Литература стран зарубежья
Литература народов стран зарубежья
Литература стран народов зарубежья

Магистратура
История американской литературы
Современная методология теории и практики перевода
Когнитивно-коммуникативная концепция перевода
Современные тенденции в переводоведении
Литературная компаративистика и художественный перевод (хинди)
Организация и планирование научных исследований
Организация и планирование научных исследований
Инновационные технологии и методология обучения переводу
Иностранный язык (профессиональный)

Докторантура
Современные тенденции критики перевода
Философия перевода
Типология трудностей в переводе
Сравнительное изучение литератур
Проблемы перевода научных терминов
Перевод идиом и диалектизмов
Перевод контаминированной речи
Методология лингвистических, литературоведческих, переводческих исследований
Метасловарь и лингвистическая терминология
Понятие текста в эстетике модернизма
История и методология иностранной филологии

Расписание занятий

Учебно-методические материалы

Название дисциплины Заголовок Описание
Литература страны изучаемого языка
Мировая литература
Современные тенденции в переводоведении
Современная методология теории и практики перевода
Литература страны изучаемого языка
Современные тенденции в переводоведении
Понятие текста в эстетике модернизма
Современные тенденции в переводоведении
Когнитивно-коммуникативная концепция перевода
Когнитивно-коммуникативная концепция перевода
Практикум по культуре речевого общения
Типология перевода специально-профессиональных текстов
Литературная компаративистика и художественный перевод (хинди)
Литературная компаративистика и художественный перевод (хинди)
Практикум по культуре речевого общения
Практикум по культуре речевого общения
Практикум по культуре речевого общения
Практика устной речи
Когнитивно-коммуникативная концепция перевода
Когнитивно-коммуникативная концепция перевода
Организация и планирование научных исследований
Организация и планирование научных исследований
Иностранный язык (профессиональный)
Иностранный язык (профессиональный)
Иностранный язык (профессиональный)
Иностранный язык (профессиональный)
Иностранный язык (профессиональный)
Иностранный язык (профессиональный)