Главная / Факультет истории, археологии и этнологии / Кафедра истории Казахстана / Труды (тезисы, доклады) в сборниках и материалах научных конференций, симпозиумов, семинаров

Кафедра истории Казахстана

Список публикаций

Год публикации:

1

Омарбеков Т. Кеңестік замандағы Қазақстан және Д.А. Қонаев 2012 - г. 2 - стр.

2

Омарбеков Т. Петропавл және Павлодар атаулары – қазақ жерінің шынайы тәуелсіздікке қол жеткізе алмаған. 2012 - г. 2 - стр.

3

Омарбеков Т. Қазақ тарихының этно-саяси мәселелеріне көзқарас 2011 - г. 2 - стр.

4

Омарбеков Т. 1931-1933 жылдардағы ашаршылықтың демографиялық салдары. 2012 - г. 3 - стр.

5

Омарбеков Т. Қазақ тарихының этникалық мәселелері 2012 - г. 2 - стр.

6

Омарбеков Т. Зерттеу университеті жағдайында қазақ тарихынан мамандар дайындаудың өзекті мәселелері 2012 - г. 2 - стр.

7

Омарбеков Т. Қазақстандағы аштық және көптомдық «Отан тариын» даярлаудың өзекті мәселелері 2012 - г. 3 - стр.

8

Омарбеков Т. Древние тюрки, шато, онгуты и уаки 2012 - г. 3 - стр.

9

Омарбеков Т. Тарақ таңбалы қазақ руларының этникалық тамырлары 2012 - г. 3 - стр.

10

Омарбеков Т. Шежіре және тарихи шындық 2012 - г. 2 - стр.

11

Омарбеков Т. Байырғы керейлер (керейттер) (этнометодологиялық аспект) 2012 - г. 3 - стр.

12

Омарбеков Т. «1931-1933 жылдардағы ашаршылық: нақты деректер талдау мәселелері» 2012 - г. 4 - стр.

13

Уразбаева А. М. Партия қатарын «партияға жат» элементтерден тазарту саясатының партия конференциялары материалдарында көрініс табуы (1920-1925жж.) 2011 - г. 5 - стр.

14

Уразбаева А. М. "Социальная модернизация Независимого Казахстана: опыт, достижения и перспективы" 2011 - г. 4 - стр.

15

Уразбаева А. М. Партия құжаттарының құпия сақталу формалары мен субьективтілігі (Қыробком құжаттары негізінде, 1920-1925 жж.) 2012 - г. 3 - стр.

16

Уразбаева А. М. Тоталитарлық жүйенің қалыптасуы жылдарындағы (1920 - 1925жж.) үгіт-насихат жұмыстарының маңызы (мұрағат құжаттары негізінде 2012 - г. 3 - стр.

17

Уразбаева А. М. Кеңестік тоталитарлық жүйенің қалыптасуы мәселесі – тарихи зерттеулерде» 2012 - г. 5 - стр.

18

Қаражан Қ. С. 50-60 жылдардағы қазақ жастарының тоталитарлық тәртіпке қарсы тәуелсіздік жолындағы күресі 2012 - г. 4 - стр.

19

Қаражан Қ. С. Қазақ зиялыларының кеңестік тоталитарлық жүйенеің қалыптасу тұсындағы қазақтардың автономиясын алу жолындағы күресі 2011 - г. 3 - стр.

20

Қаражан Қ. С. Б.Момышұлының қткен жолы жастраға өнеге 2011 - г. 5 - стр.

21

Қаражан Қ. С. Азамат соғысының Қазақстан тарихындағы көлеңке тұстары 2012 - г. 4 - стр.

22

Қаражан Қ. С. Қазақ зиялыларының кеңестік тоталитарлық биліктің қалыптасу 2012 - г. 4 - стр.

23

Қаражан Қ. С. Ұлы Отан соғысының басталуы және Қзаақстанның халық шаруашылығын соғыс жағдайына бейімдеу мәселелері 2012 - г. 4 - стр.

24

Қаражан Қ. С. Ekim devrimi’nin Kazakhstan tarihi uzerine etkisi 2012 - г. 4 - стр.

25

Телеуова Э. Т. Ауызша тарихтың қолдану аясы. 2012 - г. 6 - стр.

26

Телеуова Э. Т. Customary law in nomadic history of Kazakhs 2012 - г. 6 - стр.

27

Телеуова Э. Т. Көшпелі қоғамдағы жоғары биліктің әлеуметтік-саяси және дүниетанымдық түсінігі. 2012 - г. 4 - стр.

28

Телеуова Э. Т. Қазақстанға оралған этникалық қазақтардың мәдени бейімделу мәселесі. 2012 - г. 4 - стр.

29

Телеуова Э. Т. Оқу-әдістемелік кешеннің студенттің жеке білім алу дағдылығын қалыптастырудағы алатын орны. 2012 - г. 6 - стр.

30

Телеуова Э. Т. Көшпелілердегі жоғары билік белгілері 2011 - г. 5 - стр.

31

Удербаева С. К. К вопросу о значении «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии для изучения истории и культуры Арало-Каспийского региона. 2011 - г. 4 - стр.

32

Абикенова К. Е. Ұлт-азаттық күрестер мен тәуелсіздігіміздің сабақтастығы 2010 - г. 184 - стр.

33

Абикенова К. Е. Телжан Шонанұлы және оның ағартушылық қызметі 2012 - г. 3 - стр.

34

Смагулов С. "Қазақстан тарихы" пәнін оқытуда көркем әдебиетті пайдалану 2012 - г. 4 - стр.

35

Абикенова К. Е. Телжан Шонанұлы еңбектеріндегі ұлт-азаттық көтерілістер мәселесі 2012 - г. 4 - стр.

36

Смагулов С. Бумын қаған - ел қамын ойлаған түріктің тұңғыш көсемі 2012 - г. 3 - стр.

37

Абикенова К. Е. Д.А. Қонаевтың Алматы қаласын көркейтуге қосқан үлесі. 2012 - г. 4 - стр.

38

Абикенова К. Е. Репрессияланған қазақ зиялысы (Ы. Мұстамбайұлы туралы). 2012 - г. 4 - стр.

39

Смагулов С. "Қазақстан тарихы" пәнін оқытуда қазақ халқының ауыз әдебиеті материалдарын пайдалану жолдары туралы 2012 - г. 2 - стр.

40

Удербаева С. К. Классификация материалов «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии. 2011 - г. 3 - стр.