Информационный портал КазНУ
Главная/ Факультет философии и политологии/ Кафедра педагогики и образовательного менеджмента/ Публикации / Книги, монографии
Список публикаций. Кафедра педагогики и образовательного менеджмента
Книги, монографии

Год публикации:  Все   1968   1971   1973   1974   1976   1979   1982   1985   1989   1995   2000   2001   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018  

Страницы:  1   2   3   4   5   6  

1) Абдуллаева П. Т. «Социально-психологическое консультирование в школе» // Қазақ университетi 2011г. ISBN 9965-29-746-0 394стр. КАЗАХСТАН
2) Абдуллаева П. Т. Қасен Г.А. Социально-психологическое консультирование в школе // Қазақ университетi 2011г. ISBN 9965-29-746-0 24,6стр. КАЗАХСТАН
3) Қасен Г. А. Абдуллаева П.Т. Социально-психологическое консультирование в школе // Қазақ университетi 2011г. ISBN 9965-29-746-0 24,6стр. КАЗАХСТАН
4) Қасен Г. А. Кудайбергенова А.М. Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі // Қазақ университетi 2011г. ISBN 978-601-247-335-3 10стр. КАЗАХСТАН
5) Қасен Г. А. Теория и методика преподавания психологических дисциплин в вузе // Қазақ университетi 2014г. ISBN 978-601-247-239-4 12стр. КАЗАХСТАН [Аннотация:annotation46714.pdf] [Файл:Пособие Касен Г.А.pdf]
6) Қасен Г. А. Мукашева А.Б. Педагогическая практика в магистратуре // Қазақ университетi 2011г. 3,6стр. КАЗАХСТАН
7) Мукашева А. Б. Қасен Г.А. Педагогическая практика в магистратуре // Қазақ университетi 2011г. 3,6стр. КАЗАХСТАН
8) Ахметова Г. К. Алгожаева Н.С., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. // Таймас 2011г. 20,5стр. КАЗАХСТАН
9) Мынбаева А. К. Ахметова Г.К., Алгожаева Н.С. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. // Таймас 2011г. 20,5стр. КАЗАХСТАН
10) Алгожаева Н. С. Ахметова Г.К., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. // Таймас 2011г. 20,5стр. КАЗАХСТАН
11) Мынбаева А. К. Проектирование образовательных программ. Сравнительное образование: Монография. - – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 123 с. // Қазақ университетi 2011г. ISBN 978-601-247-363-6 7,7стр. КАЗАХСТАН
12) Шагырбаева М. Д. ҚР ақпарат және мәдениет Министрлігінің «Мәдени мұра» аясындағы Жобасы - «Әлем ғұламаларының еңбектері мен ой пікірлері. Педагогикалық ойлардың антологиясы». VII том, (XX ғасырдың екінші жартысы)» (2010-2011 гг.). // Таймас 2011г. ISBN 978-601-264-051-9 325стр. КАЗАХСТАН
13) Шагырбаева М. Д. «Қазақстан-Шығыс-Батыс: мәдени-білім беру сұхбаты» Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерінің 20 жылдығына арналған жас ғалымдар мен студенттердің «ҒЫЛЫМ ӘЛЕМІ» атты халықаралық конференциясының материалдар жинағы // Дайыр 2012г. 700стр. КАЗАХСТАН
14) Айтбаева А. Б. Коррекциялық педагогика негіздері // Қазақ университетi 2011г. 10стр. КАЗАХСТАН
15) Айтбаева А. Б. Әлеуметтік педагогика негіздері // Қазақ университетi 2011г. 10стр. КАЗАХСТАН
16) Айтбаева А. Б. Білім берудегі жаңа технологиялар // Қазақ университетi 2011г. 10стр. КАЗАХСТАН
17) Мукашева А. Б. Развитие высшего музыкального образования в Республике Казахстан // Қазақ университетi 2012г. 14,5стр. КАЗАХСТАН
18) Мукашева А. Б. История развития музыкального образования и воспитания в Казахстане // Издательство в Астане 2011г. ISBN 978-601-278-121-2 9стр. КАЗАХСТАН
19) Мынбаева А. К. Алгожаева Н.С., Толешова У.Б., Қасен Г.А. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. // Қазақ университетi 2011г. 4стр. КАЗАХСТАН
20) Қасен Г. А. Алгожаева Н.С., Толешова У.Б., Мынбаева А.К. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. // Қазақ университетi 2011г. 4стр. КАЗАХСТАН
21) Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Мынбаева А.К., Қасен Г.А. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. // Қазақ университетi 2011г. 4стр. КАЗАХСТАН
22) Толешова У. Б. Алгожаева Н.С., Мынбаева А.К., Қасен Г.А. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. // Қазақ университетi 2011г. 4стр. КАЗАХСТАН
23) Мынбаева А. К. Современные концепции образования: Учебное пособие /Рекомендовано РИСО, УМС РУМС на базе КазНПУ им. Абая. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 205 с. // "Қазақуниверситеті" 2012г. 12,8стр. КАЗАХСТАН
24) Алгожаева Н. С. «Қазіргі кездегі білім беру парадигмалары контекстінде тұлғаның рухани дүниесін қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері» // "Қазақуниверситеті" 2012г. ISBN 978-601-247-384-1 11стр. КАЗАХСТАН
25) Алгожаева Н. С. Әлеуметтік педагогика // "Қазақуниверситеті" 2011г. ISBN 978-601-247-316-2 8,75стр. КАЗАХСТАН
26) Алгожаева Н. С. Тұлғааралық қарым-қатынас педагогикасы // "Қазақуниверситеті" 2011г. ISBN 978-601-248-261-5 11стр. КАЗАХСТАН
27) Алгожаева Н. С. Қазақ ертегілері арқылы бастауыш сынып оқушыларын имандылыққа тірбиелеу // ЖШС"Алла прима" 2011г. 8,4стр. КАЗАХСТАН
28) Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Мынбаева А.К. Бәшірова Жамал Рақымқызы: биоблиографиялық көрсеткіш // "Қазақуниверситеті" 2012г. 2стр. КАЗАХСТАН
29) Толешова У. Б. Алгожаева Н.С., Мынбаева А.К. Бәшірова Жамал Рақымқызы: биоблиографиялық көрсеткіш // "Қазақуниверситеті" 2012г. 2стр. КАЗАХСТАН
30) Мынбаева А. К. Алгожаева Н.С., Толешова У.Б. Бәшірова Жамал Рақымқызы: биоблиографиялық көрсеткіш // "Қазақуниверситеті" 2012г. 2стр. КАЗАХСТАН
31) Таубаева Ш. Методология и методика педагогического исследования // Издательство КазГосЖенПУ. 2011г. ISBN 978601-224-269-0 8,8стр. КАЗАХСТАН [Файл:Таубаева Ш.Т.pdf]
32) Толешова У. Б. Психологиялық-педагогикалық жеке адам диагностикасы // Қазақ университетi 2012г. ISBN 978-601-247-436-7 142стр. КАЗАХСТАН
33) Толешова У. Б. Мектептегі студенттердің педагогикалық практикасы // ЖК "Волкова Н.А." 2012г. 108стр. КАЗАХСТАН
34) Толешова У. Б. Оналбеков Е.С. Толешова У.Б., Оналбеков Е.С. Кәсіптік білім беру. Оқу құралы. Алматы, 2012. - 150 б. // Алла Прима 2012г. ISBN 978-601-247-703-0 150стр. КАЗАХСТАН
35) Толешова У. Б. Педагогика, әлеуметтік педагогика, өзін-өзі тану тарихы // "Қазақ университеті" баспасы 2012г. ISBN 978-601-247-531- 248стр. КАЗАХСТАН
36) Абдуллаева П. Т. Воспитательный процесс глазами учащихся // Алматы, АПН 2012г. 55стр. КАЗАХСТАН
37) Алгожаева Н. С. Алматы: Қазақ университеті,2012 // Издательство "Қазақ университеті" 2012г. 28стр. КАЗАХСТАН
38) Шагырбаева М. Д. "Инновациялық университет оқытушысының тұлғасы мен педагогикалық аспектілері" атты халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдар жинағы. ұйымдастыру алқасы // "Қазақ университет" баспасы 2013г. ISBN иб № 6456 335стр. КАЗАХСТАН [Файл:Тажибаевские чтения-2013.pdf]
39) Мамырбекова Г. А. Методическая служба в системе высшего образования:теория и практика // "Қазақ университет" баспасы 2012г. ISBN 978-601-247-567-8 206стр. КАЗАХСТАН [Файл:Мамырбекова Г.А.pdf]
40) Мынбаева А. К. Тесты по оценке интеллекта и познавательных процессов студентов и магистрантов | Авторы-составители Авторы-составители Мынбаева А.К., Вишневская А.В. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 120 с. // "Қазақ университеті" 2013г. 8стр. КАЗАХСТАН