ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Шығыстану факультеті/ Қиыр шығыс кафедрасы/ Әріпов Әліби Әріпұлы


Әріпов Әліби Әріпұлы
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: шығыстану

Кафедра: қиыр шығыс
Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми жарияланымдар
Ғылыми мақалалар

1) "Мұстафа Шоқайдың Түркістан Аймағындағы Күресі және Түркістан Легионының Қазақ Тарихында Алатын Орны" // "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 2017 №3, 202 - 204 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation86655.pdf] [Файл:Untitled.FR12.pdf]
2) Using of Kazakh and Uzbek languages for teaching Turkic language in Turkey // "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 2017 52- том, №6, 64 - 66 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation110537.pdf] [Файл:№6(52)-ИФ.pdf]
3) Қазыбек Г.Қ. FEATURES OF THE TRANSLATION OF WORKS (POEMS) ZHAMBYL INTO RUSSIAN // "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 2017 52- том, №6, 60 - 63 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation110539.pdf] [Файл:№6(52)-ИФ.pdf]
4) Қазыбек Г.Қ., Нағашбеков Н.Ә. Teaching of specific to translations of Zeynolla Kabdolov // "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 2018 №6, 7 - стр. [Аннотация:annotation120897.docx] [Файл:Teaching of specific to translations of Zeynolla Kabdolov.docx]
5) Нағашбеков Н.Ә. Ethical aspects of running a translation agency // Кітапхана Хабаршысы 2018 №2, 4 - стр. [Аннотация:annotation120950.pdf] [Файл:КХ 1-2018 66-69.pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) Жанабекова М.А. , Еуропалық тілдерді оқытудың проблемалары, // КАЗАХСТАН Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті 2015 г. 3 - стр. [Файл:БАК Makala.docx]
2) , ХҮСЕЙІН НИХАЛ АТСЫЗДЫҢ "BOZKURTLARIN ÖLÜMÜ" ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ ЕЖЕЛГІ ТҮРКІЛЕРГЕ ТӘН ҰЛТТЫҚ КОЛОРИТ ПЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕР, // КАЗАХСТАН Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2017 г. 2 - стр. [Файл:images1.pdf]

Имидждік мақалалар

1) Жанабекова М.А. Анаға құрмет шексіз // Айқын-ақпарат, Республикалық қоғамдық-саяси газет 11.03.16 2016 г. 112 1- 1 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation35411.docx] [Файл:Анага курмет шексиз 11.03.16 httpaikyn.kzrunewsshow21619-ana_a_rmet_sheks_z_ 11 марта 2013.docx]
2) Жанабекова М.А. Қазақстанда Еуропалық тілдерді оқытудың проблемалары // Республикалық ғылыми-әдістемелік конференция жинағы: "Бақ мамандарын даярлау бастаулары және жаңа бағыттары" 26-27 қараша 2015 жыл 2016 г. 1 74- 76 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation47633.pdf] [Файл:БАК маман ЖУР мет.статья Алибимен.pdf]
3) Карбозов Е.К. Қазақстанда аудармашыларды даярлаудың негізгі мәселелері мен проблемалары // Аударматану мен компаративистиканы зерттеудің өзекті мәселелері атты оқу-әдістемелік мақалалар жинағы 2016 г. 1 62- 64 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation59259.pdf] [Файл:Қазақстанда аудармашыларды даярлаудың негізгі мәселелері мен проблемалары.pdf]
4) Жанабекова М.А. Қазіргі таңда кәсіби аудармашыларды даярлаудың негізгі мәселелері және енгізілуге тиісті басты әдістемелер // «Филология, лингводидактика және аударматану: өзекті мәселелері мен даму бағыттары» атты І Халықаралық ғылыми және оқу-әдістемелік конференция 04 ақпан 2016 2016 г. 1 160- 162 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation68406.docx] [Файл:Қазіргі таңда кәсіби аудармашыларды даярлаудың негізгі мәселелері.docx]
5) Жанабекова М.А. Өмірін өлеңмен өрген 14 ақпан 2017 // " Қазақ университеті " 2017 г. 5 6- 6 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation84677.pdf] [Файл:Қазақ универ №5 (1639) 6 бет 2017 МУКАГАЛИ Гулсим апай.pdf]
6) Жанабекова М.А. "Өмірін Өлеңмен Өрген" // "Қазақ университеті" газеті 2017 г. 5 6- 6 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation88344.pdf]
7) Жанабекова М.А. Ақпараттық кеңістік және оның қолданыс технологиясы (тілдер мәселесі негінде) // " Қазақ университеті " 2017 г. 1 22- 26 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation95552.pdf] [Файл:9-11_шілде_2016_Ақпараттық_кеңістік_және_оның_қолданыс_технологиясы.compressed.pdf]
8) Қалым Ж.. «Мұстафа Шоқай және Түркістан аймағының Азаттық жолындағы күресі» // "Түркістан" халықаралық газеті 2017 г. 0 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation102815.docx] [Файл:Tchokai.pdf]
9) Хүсейін Нихал Атсыздың «Bozkurtların ölümü» шығармасындағы ежелгі түркілерге тән ұлттық колорит пен тілдік ерекшеліктер. // Международной научной и учебно-методической конференции «Актуальные проблемы обучения и изучения переводоведения и компаративистики», посвященной EXPO-2017. 2017 г. 1 105- 107 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation102489.pdf] [Файл:thesis101174 Арипов А.pdf]
10) Наубай Б.Н. The image of a soldier in D.Snegin's depiction and traditions of Russian military prose // Eurasian academy. Actual Issues of Language Teaching and Translation. Collection of Scientific and Methodological Papers. Bratislava, 2016ю 112 – 118 стр 2018 г. 0 61- 69 стр. 8 - стр. [Аннотация:annotation125452.pdf] [Файл:KazNU 2018.pdf]