ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Тарих, археология және этнология факультеті/ қазақстан тарихы кафедрасы/ Удербаева Сауле Карибаевна


Удербаева Сауле Карибаевна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.75 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: тарих, археология және этнология

Кафедра: қазақстан тарихы
Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) Казахские чиновники на службе Российской империи // " Қазақ университеті " 2014г. ISBN 978-601-04-0242-3 418стр. ҚАЗАҚСТАН
2) Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Абдилдабекова А.М., Смагулов С.., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Тасилова Н.А. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы 1 том // " Қазақ университеті " 2015г. ISBN 978-601-04-1673-4 380стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation43353.pdf] [Файл:Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы.pdf]
3) Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 1 том. Орталық Азия көшпелілері: этнотерриториясы мен мемлекеттілігің мәселелері.-Алматы.Қазақ университеті, 2015.-380 бет. Қосалқы авторлық.294-310 бб. // " Қазақ университеті " 2015г. ISBN іsвn 978-601-04-1673 380стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation44904.pdf] [Файл:Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы.pdf]
4) Казахское чиновничество XIX-XX вв.: формирование, структура, персоналии. Султангалиева Г.С. (отв. редактор), составители Султангалиева Г.С., Аманжолова Д.А., Далаева Т.Т., Удербаева С.К. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 364с. // " Қазақ университеті " 2016г. 364стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation44910.docx] [Файл:Титул (1).docx]
5) Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. І кітап. Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақ елінің тарихы. Бірінші кітап. – «Қазақ университеті», 2016. Қосалқы авторлық // " Қазақ университеті " 2015г. 340стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation44939.docx] [Файл:учебник МОН.docx]
6) Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Ноянов Е.Н., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С., Өскенбай М.Ә., Искакова Г.З. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-1632 310стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation64714.pdf] [Файл:Қазақстан (Қазақ елі) тарихы Титул, оборот титул и вых. сведения.pdf]
7) Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Ахметжанова А.Т., Абикенова К.Е., Султангалиева Г.С., Уразбаева А.М., Кумганбаев Ж.Ж. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. Қазақстан отаршылдық және тоталитарлық жүйелер қыспағында. 3 кітап. Оқулық. Алматы, Қазақ университеті. 2016. ҚРБжҒМ бекіткен.456 б. // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-1632 20стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation84190.pdf] [Файл:Қазақ елі.pdf]
8) Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Абдилдабекова А.М., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Искакова Г.З. Орталық Азия көшпелілерінің тарихы: Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі. 4- том // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-301-04-2507-1 403стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation73929.pdf] [Файл:Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы 4- том.pdf]
9) Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Абдилдабекова А.М., Майданали З.., Жұмаділ А.Қ., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ахметжанова А.Т., Смагулов С.., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Абикенова К.Е., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С., Өскенбай М.Ә., Кошымова А.О., Кумганбаев Ж.Ж. Қахақстан (Қазақ елі) тарихы. Практикум // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-2460-9 334стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation86188.pdf] [Файл:қазақ елі практикум.pdf]
10) Волости и волостные управители ХIX – начало ХХ вв.» // " Қазақ университеті " 2016г. 16стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation89988.pdf] [Файл:annotation волостные.pdf]
11) Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-301-04-1599 1стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation89994.pdf] [Файл:annotation кочев.4 том.pdf]
12) Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-1632 20стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation90018.pdf] [Файл:annotation 1 книга(1).pdf]
13) Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. Қазақстан отаршылдық және тоталитарлық жүйелер қыспағында. 3 кітап. Оқулық // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-1632 30стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation90022.pdf] [Файл:учебник 3 том.pdf]
14) Қазақстан (Қазақ елі) тарихы.Практикум // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-2460 20стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation90024.pdf] [Файл:практиктикум.pdf]
15) Омарбеков Т.., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Смагулов С.., Алтаев А.Ш., Абикенова К.Е., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С., Кумганбаев Ж.Ж. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы // " Қазақ университеті " 2018г. ISBN 978-601-04-3467-7 476стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation128889.pdf] [Файл:Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы. Оқулық..pdf]

Ғылыми мақалалар

1) Проблемы источниковедческого анализа материалов «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии.// // Известия Национального центра археографии и источниковедения 2011 2- том, №2, 65 - 70 стр., 5 - стр.
2) Общественно-политическая ситуация в Младшем жузе в 20-30-е годы XIX века (источники и материалы) // Известия Национального центра археографии и источниковедения 2012 3- том, №3, 45 - 50 стр., 5 - стр.
3) А.И. Мякутин – исследователь обычного права казахов // Известия НАН РК: серия общественных и гуманитарных наук 2012 1- том, №1, 71 - 76 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation17566.docx] [Файл:UDERBAEVA- Обычное право.pdf]
4) Революция 1905-1907 гг. и демократическое движение казахской интеллигенции // Известия Национальной Академии Наук Республики Казахстан. Серия гуманитарных и общественных наук. 2013 №2, 54 - 59 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation17572.docx] [Файл:Uderbaeva- революция 1905.pdf]
5) Интеграция казахских чиновников в административный аппарат управления российской империи (XIX-XX вв.) // Доклады Национальной Академии наук Республики Казахстан 2014 №3, 171 - 175 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation17593.docx] [Файл:С.К.Удербаева - интеграция.pdf]
6) Отражение истории кочевых народов Центральной Азии в «Трудах» Оренбургской ученой архивной комиссии // Доклады НАН РК 2017 №4, 1 - 12 стр., 12 - стр. [Аннотация:annotation55328.docx] [Файл:файл 2.docx]
7) Деятельность и полномочия казахского чиновничества Туркестанского генерал-губернаторства // Вестник Академии наук МОН РК 2016 №4, 1 - 1 стр., 12 - стр. [Аннотация:annotation89782.pdf] [Файл:файл 1.docx]
8) The “Proceedings” of the Orenburg Scientific Archival Commission as a Historical Source // Oriente Moderno 2016 №96, 76 - 98 стр., 23 - стр. [Аннотация:annotation78533.pdf] [Файл:ORMO_096_01_76-98-Uderbaeva.pdf]
9) Деятельность и полномочия казахского чиновничества Туркестанского генерал-губернаторства // edu.e-history.kz 2016 4- том, №4, 1 - 12 стр., 12 - стр. [Аннотация:annotation89803.docx] [Файл:e-history чинов.docx]
10) Отражение истории кочевых народов Центральной Азии в «Трудах» Оренбургской ученой архивной комиссии // edu.e-history.kz 2016 4- том, №4, 1 - 6 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation89819.docx] [Файл:e-history rus OUAK.docx]
11) Особенности социального положения волостных управителей Семиреченской области // Вестник НАН РК 2017 3- том, №3, 1 - 11 стр., 11 - стр. [Аннотация:annotation89843.docx] [Файл:Вестник НАН РК.№3. Май-июнь. 2017..docx]
12) Волостные управители Семиреченской области: круг функциональных обязанностей и общественная деятельность. // Известия НАН РК. серия общественных и гуманитарных наук 2017 3- том, №3, 1 - 9 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation89860.docx] [Файл:Известия НАН РК. 2017. Май-июнь. №3..docx]
13) Professional and personal life of members of the Turkestan circle of archeology amateurs // The International Scientific-practical conference «Modern scientific research and development», «Cовременные научные исследования и разработки» 2017 3- том, №3, 1 - 7 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation89875.pdf] [Файл:Абаған.pdf]
14) Scientific and cultural activities of western-siberian department of russian geographical society in Kazakhstan // International academy journal Web of Scholar 2017 11- том, №11, 1 - 7 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation89928.docx] [Файл:статья СA.docx]
15) Инновационные технологии обучения в преподавании обшего курса «Современная история Казахстана» // ІХ Оразбаевские чтения» по теме «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАХСТАНА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН», приуроченной к 95 летию А.М. Оразбаева 2017 2- том, №2, 483 - 485 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation89962.pdf] [Файл:Оразбаев 2 том 2017 (2).pdf]
16) Гуманизация образования в высших учебных заведениях // Қазақстанның жаңа жаһандық жаңғыруы: «Алаш» және «Мәңгілік ел» идеялары» атты халықаралық ғылыми-теориялық және әдістемелік конференция материалдар жинағы 2017 1- том, №1, 292 - 294 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation89968.pdf] [Файл:Оразбаев 2 том 2017 (2).pdf]
17) Образовательные возможности интернет-ресурсов при подготовке профессиональных историков // «Қазақстанның жаңа жаһандық жаңғыруы: «Алаш» және «Мәңгілік ел» идеялары» атты халықаралық ғылыми-теориялық және әдістемелік конференция материалдар жинағы 2017 1- том, №1, 281 - 284 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation89975.pdf] [Файл:сборник 6 апреля (1).pdf]
18) Казахстан в трудах Ж.А. Кастанье. // "Известия НАН РК" серия общественных и гуманитарных наук 2018 3- том, №3, 1 - 12 стр., 12 - стр. [Аннотация:annotation121942.docx] [Файл:файл аннотация.docx]
19) Деятельность научно-краеведческих обществ в Казахстане. // Известия НАН РК. серия общественных и гуманитарных наук 2018 3- том, №3, 1 - 13 стр., 13 - стр. [Аннотация:annotation121952.docx] [Файл:файл аннотация.docx]
20) У истоков архивного дела в Казахстане. // // Известия НАН РК, Серия общественных и гуманитарных наук 2018 4- том, №4, 1 - 13 стр., 14 - стр. [Аннотация:annotation121956.docx] [Файл:файл аннотация.docx]
21) Казахстан в период Великой российской революции 1917 г. // Гуманитарий 2018 1- том, №1, 32 - 45 стр., 13 - стр. [Аннотация:annotation121966.pdf] [Файл:gumanitary_2018_41_3.pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) К вопросу о значении «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии для изучения истории и культуры Арало-Каспийского региона., // Международная научная конференция «Арало-Каспийский регион в истории и культуре Евразии». КАЗАХСТАН г. Актобе 2011 г. 4 - стр. [Файл:akr_2011.pdf]
2) Классификация материалов «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии., // Международная научно-практическая конференция «Этнография Алтая и сопредельных территорий: этнокультурные процессы в Верхнем Приобье и Прииртышье» РОССИЯ г. Барнаул 2011 г. 3 - стр.
3) «Труды» Оренбургской ученой архивной комиссии как источник по истории и археологии Казахстана., // Международная научно-теоретическая конференция «Вопросы археологии, этнографии и истории Южного Приаралья» УЗБЕКИСТАН г. Нукус 2011 г. 3 - стр.
4) Изучение научного наследия дореволюционных научно-краеведческих обществ в современной казахстанской историографии., // Всероссийская научно-практическая конференция «Краеведение как феномен провинциальной культуры». РОССИЯ г. Омск 2011 г. 7 - стр.
5) Конфессиональная политика Российской империи в отражении «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии, // V Международные Востоковедческие чтения памяти Н.П. Остроумова, УЗБЕКИСТАН г. Ташкент 2011 г. 5 - стр.
6) Применение инновационных технологий обучения в преподавании общего курса «История Казахстана, // Международная научно-методическая конференция «Инновации в образовательной деятельности и вопросы повышения качества обучения» КАЗАХСТАН г. Алматы 2012 г. 4 - стр.
7) Алихан Букейханов: страницы жизни и деятельности, // КАЗАХСТАН 2012 г. 3 - стр.
8) Становление культуры Независимого Казахстана, // КАЗАХСТАН КазНУ им.аль-Фараби 2011 г. 1 - стр.
9) Биографический метод в микроистории, // Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Я.Д. Серовайского: Казахстанская медиевистика за 20 лет: достижения и перспективы КАЗАХСТАН Алматы 2012 г. 4 - стр.
10) Инновационные технологии обучения в процессе изучения элективного курса « История национально-освободительных движений в Казахстане (втор. пол. XVIII – до 90-х XXв.), // XLIII научно-методическfzконференциz «Компетентностная модель выпускника в системе современного непрерывного профессионального образования». 17-18 января 2013 г. КАЗАХСТАН Алматы 2013 г. 4 - стр.
11) Казахский чиновник ИшМухамед Суюк-оглы Абылайханов на службе Российской империи, // ЯПОНИЯ University of Tsukuba/ Al-Farabi Kazakh National University 2013 г. 4 - стр.
12) Интернет-ресурсы в образовательном процессе, // Республиканская научно-практическая конференция «Возможности информационно-коммуникационных технологий и проблемы отечественной истории». КАЗАХСТАН Алматы 2012 г. 3 - стр.
13) The reflection of Russia's imperial policy in the" Proceedings "Orenburg Scientific Archive Commission., // СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ Bloomington, Indiana University, USA 2013 г. 12 - стр.
14) Интеграция казахской элиты в административно-управленческие структуры Российской империи, // Всероссийская научной конференция с международным участием «Региональное управление и проблема эффективности власти в России (XVIII – начало XXI века)», посвященная 1150-летию российской государственности, памяти профессора А.В. Ремнева, 60-летию со дня рождения профессора А.И. Репеницкого. Оренбург,2012. РОССИЯ Оренбург 2013 г. 3 - стр.
15) Казахская демократическая интеллигенция в период нового революционного подъема., // Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы исследования истории и процессы развития казахской журналистики», посвященной 100-летию газеты «Қазақ» и 140-летию со дня рождения великого ученого, политического и общественного деятеля А. Байтурсынова. КАЗАХСТАН Алматы 2013 г. 3 - стр.
16) Изучение социального статуса и роли чиновничества в Казахстане: источниковедческий аспект., // Международная научно-практическая конференция VII Востоковедческие чтения памяти С.Г. Лившица. РОССИЯ Барнаул 2012 г. 7 - стр.
17) Экспедиция А.Ф. Негри в Бухару 1820 года: источники и материалы // Российско-узбекистанские связи в контексте многовековой исторической ретроспективы., // Международнвя научная конференция УЗБЕКИСТАН Ташкент 2012 г. 7 - стр.
18) Хивинский поход В.А. Перовского(1839-1840): документы и материалы., // Международная научно-теоретическая конференция «Мировая история, историография и источниковедение в системе инновационного научного познания». КАЗАХСТАН Алматы 2013 г. 4 - стр.
19) Узкое и расширенное понимание социальной истории, // «Локальные и национальные измерения постсоветской историографии Центральной Азии» КАЗАХСТАН Алматы 2013 г. 5 - стр.
20) Микроистория и биографический метод., // Международный семинар «Новая социальная история Центральной Азии»: методологические и практические аспекты микроисторического анализа » в рамках проекта RESET - Regional Seminar for Excellence in Teaching, HESP OSI “Написание истории «снизу» - новая социальная история Центральной Азии» КАЗАХСТАН Алматы 2013 г. 4 - стр.
21) Интервью по устной истории., // Летняя школа «Теоретические и методологические основы новой социальной истории», проводившейся в рамках проекта RESET - Regional Seminar for Excellence in Teaching, HESP OSI фонда Открытого Общества “Написание истории «снизу» - новая социальная история Центральной Азии» КАЗАХСТАН Алматы 2013 г. 3 - стр.
22) Participants presentations. Конспект как вид самостоятельной работы студента., // Летняя школа «Теоретические и методологические основы новой социальной истории», проводившейся в рамках проекта RESET - Regional Seminar for Excellence in Teaching, HESP OSI фонда Открытого Общества “Написание истории «снизу» - новая социальная история Центральной Азии» КАЗАХСТАН 2013 г. 3 - стр.
23) Дискуссант по выступлению А. Джумашева (Нукус, Узбекистан) «Место устной истории в историографии Каракалпакстана., // Летняя школа «Теоретические и методологические основы новой социальной истории», проводившейся в рамках проекта RESET - Regional Seminar for Excellence in Teaching, HESP OSI фонда Открытого Общества “Написание истории «снизу» - новая социальная история Центральной Азии» КАЗАХСТАН Алматы 2013 г. 1 - стр.
24) Дискуссант по выступлению О. Пуговкиной (Ташкент, Узбекистан) «Бывшие люди» в социальной структуре постреволюционного общества (1917-1937 гг.) – методологические подходы., // Летняя школа «Теоретические и методологические основы новой социальной истории», проводившейся в рамках проекта RESET - Regional Seminar for Excellence in Teaching, HESP OSI фонда Открытого Общества “Написание истории «снизу» - новая социальная история Центральной Азии» КАЗАХСТАН Алматы 2013 г. 1 - стр.
25) Современная социальная история Центральной Азии., // Международная научная конференция «Современная наука: тенденции развития», 5-7 июля 2013 г. дистанционного формата. ВЕНГРИЯ Будапешт 2013 г. 5 - стр.
26) Интеграция казахской элиты в начале XX века в административно-управленческие структуры Российской империи, // «Личность и система: проблема влияния социокультурных и личностных характеристик региональных чиновников на эффективность местного управления» РОССИЯ Оренбург 2012 г. 4 - стр.
27) Казахский чиновник Иш Мухамед Суюк-оглы Абылайханов на службе Российской империи, // Международная конференция «10th International Conference on the Crossroad of Civilization: Aspects of Language, Culture and Society. University of Tsukuba, Al-Farabi Kazakh National University КАЗАХСТАН Алматы 2013 г. 4 - стр. [Файл:文明のクロスロード.pdf]
28) Казахский чиновник Семиречья, востоковед, агроном, переводчик Сабатаев Сатылган, // Международная научно-практическая конференция: «Российская деревня в XVIII—XXI веках: социокультурное измерение» РОССИЯ Оренбург 2014 г. 6 - стр. [Файл:Сборник_Оренбург 2014.pdf]

Имидждік мақалалар

1) У каждого своя дорога к дому, где всегда ждет мама // «Қазақ университеті» 2016 г. 29 8- 8 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation89680.docx] [Файл:о киноленте Дорога к маме.docx]
2) XX ғасыр басындағы қазақ қөғамы және Әлихан // Қазақ әдебиеті. 2016 г. 9 1- 1 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation89705.docx] [Файл:qazaqadebieti.docx]
3) Алихан Букейханов- страницы жизни и деятельности // " Қазақ университеті " 2016 г. 38 1- 1 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation89719.docx] [Файл:статья о Букейханове.docx]
4) Елін сүйген азамат // " Қазақ университеті " 2017 г. 13 1- 1 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation89745.pdf] [Файл:КУ апрель 2017.docx]
5) Майданали З.., Смагулов С.., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С. "Мәңгілік ел: ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ВОПРОСЫ ОСВЕЩЕНИЯ" // ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ КАЗЕПУ ИМЕНИ АБАЯ 2016 г. 1 1- 1 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation92966.pdf] [Файл:ИМИДЖ КАЗНУ.pdf]
6) О переходе на латинский алфавит // almaty.akzhol.kz/ru/novosti 2017 г. 0 1- 1 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation103751.docx] [Файл:скрин о латинице.docx]
7) Эволюционное развитие – шанс нации на процветание // " Қазақ университеті " 2017 г. 29 1- 6 стр. 2 - стр. [Аннотация:annotation121992.docx] [Файл:скрин статьи КУ.docx]
8) К единой нации сильных и ответственных людей // Казахстанская правда 2017 г. 4 1- 7 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation122010.docx] [Файл:скрин каз правда.docx]
9) К единой нации сильных и ответственных людей // Казахстанская правда 2017 г. 4 1- 7 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation122025.docx] [Файл:скрин каз правда.docx]
10) Эволюционное развитие – шанс нации на процветание // " Қазақ университеті " 2017 г. 4 1- 4 стр. 2 - стр. [Аннотация:annotation122035.docx] [Файл:скрин статьи КУ.docx]
11) Поступайте к нам // Кызылорда таймс 2018 г. 13 3- 3 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation122044.docx] [Файл:скрин Кзылорда таймс.docx]