ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Химия және химиялық технологиялар факультеті/ аналитикалық, коллоидтық және сирек элементтер химиясы мен технологиясы кафедрасы/ Дәулетбай Акбар


Дәулетбай Акбар
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.92 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: химия және химиялық технологиялар

Кафедра: аналитикалық, коллоидтық және сирек элементтер химиясы мен технологиясы
Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми жарияланымдар
Ғылыми мақалалар

1) Даулетбай А., Кудреева Л.К., Қазақбаева Б., Сейдуалиева А. Мыс электродында молибденнің электрохимиялық тотықсыздануының қайтымдылық белгісін зерттеу. Республиканскую научно-практическую конференцию «Медицинские и естественные науки: актуальные проблемы теории и практики», посвященную 100-летию Х. Жуматова. Павлодарски // Конференция материалдары 2012 №1, 3 - стр. [Файл:3.pdf]
2) Akbar Dauletbay, Washington Braida, Mihail Nauryzbaev, Leila Kudreeva, Andrey Kurbatov, Akyl Tulegenov, Electrodeposition of Mo/MoOx on copper substrate from dimethyl sulfoxide solutions // Eurasian chemico-technological journal. Vol.13. Almaty, 2011. p. 253-260. // Eurasian Chemico-Technological Journal 2012 13- том, №4, 253 - 260 стр., 8 - стр. [Аннотация:annotation16022.pdf]
3) Akbar Dauletbay, Washington Braid2, Mihail Nauryzbae1, Leila Kudreev; influence of citric and boric acid on the electrodeposition of process of MoOx film from dimethylsolfoxide. Khabarshy, Almaty. (3)2012. // "Вестник " 2012 №3, 43 - 46 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation16183.pdf] [Файл:НАН РК 9.pdf]
4) Дәулетбай А., Кудреева Л.К., Наурызбаева Н., Сауытбаева А., Рыскелдиева М. /мыс төсемесінде молибдат иондарының электрохимиялық тотықсыздану процесін зерттеу/ Хабаршы (химия) ҚазҰУ. 1(61) 2011. Алматы. // "Вестник КазНУ" Серия химическая 2011 61- том, №1, 163 - 165 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation16270.pdf] [Файл:6.pdf]
5) Кудреева Л.К., Курбатов А.П., Наурызбаев М.К., Дәулетбай А., Казакбаева Б.А. /Әртүрлі концентрациялы аммоний хлориді ерітіндісінде молибден мен вольфрамның электрохимиялық еруі/ ҚазҰУ хабаршысы, 2010 1(60). // "Вестник КазНУ" Серия химическая 2010 60- том, №1, 45 - 49 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation18580.pdf]
6) Наурызбаев М.К. The Effect of Organic Surface-active Additives Upon the Kinetics of Electrodeposition of Ultrafine Copper Powder // Chemical Engineering Transactions 2016 47- том, №1, 211 - 216 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation47042.docx] [Файл:036 (1).pdf]
7) Наурызбаев М.К., Кудреева Л.К. Electrodeposition of Mo/moox Thin Film on Nickel Substrate from Dimethyl-sulfoxide: Assessing Electrolytic Bath Characteristics // Chemical Engineering Transactions 2016 47- том, №1, 163 - 168 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation58739.docx] [Файл:028.pdf]
8) Наурызбаев М.К. Определение Рb (ІІ) на угольно ̶ пастовом электроде, модифицированном электрохимическим осаждением серебряными наночастицами // "вестник КазНИТУ" 2018 128- том, №4, 447 - 453 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation127155.pdf] [Файл:Мақала 2018 ҚазҰЗТУ.pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) , , Akbar Dauletbay, Washington Braida, Mihail Nauryzbaev, Leila Kudreeva, Andrey Kurbatov and Akyl Tulegenov The electrodeposition of Mo/MoOx films from dimethyl sulfoxide solutions // The 4th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2012), Thailand, 10-12 May, 2012, Стр. 71., // ТАИЛАНД Коэн Хан 2012 г. 1 - стр. [Файл:8.pdf]
2) , Қалтаев Н.А., Дәлетбай А. Ультрадисперсті мыс ұнтақтарының БАЗ қатысында электролиз арқылы алудың ең тиімді шарттары // студенттермен жас ғалымдардың «ҒЫЛЫМ ӘЛЕМІ» атты халықаралық ғылыми конференция. Алматы, 17-19 сәуір 2013., // КАЗАХСТАН қ. Алматы 2013 г. 1 - стр. [Файл:1.pdf]
3) , Akbar Dauletbay, Washington Braida, Mihail Nauryzbaev, Leila Kudreeva, Electrodeposition of Mo/MoOx thin film on nickel substrate from dimethyl sulfoxide // Актуальные проблемы и перспективы развития литиевых ХИТ, Алматы, 17-18 сентября 2012г. с.173., // КАЗАХСТАН қ. Алматы 2012 г. 1 - стр. [Файл:7.pdf]
4) Кудреева Л.К. , Даулетбай А., Кудреева Л.К. Мыс электродында молибденнің э/х тотықсыздануының қайтымдылық белгісін зерттеу. Республиканская научно-практическая конференция . 6-7 декабря 2012 года, стр. 211-213., // КАЗАХСТАН Павлодар 2012 г. 3 - стр.
5) , , 5. Akbar Dauletbay, Washington Braida, Mihail Nauryzbaev, Leila Kudreeva, Influence of bath composition on the electrodeposition of MoOx thin film from dimethyl sulfoxide // Materiály VIII mezinárodní vědecko – praktická conference «Moderní Vymoženosti Vědy – 2012», Praha, 27.01 – 05.02, 2012 p.23-25., // ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Praha 2012 г. 3 - стр. [Файл:5.pdf]
6) , Akbar Dauletbay, Washington Braida, Mihail Nauryzbaev, Leila Kudreeva, Electrodeposition of Mo/MoOx thin film on nickel substrate from dimethyl sulfoxide // Актуальные проблемы и перспективы развития литиевых ХИТ, Алматы, 17-18 сентября 2012г. с.173., // КАЗАХСТАН г. Алматы 2012 г. 1 - стр. [Файл:7.pdf]
7) , Кудреева Л.К., Даулетбай А., Қазақбаева Б., Сейдуалиева А., Нурахметова Н., Аширбекова А. Шунгит электродында аммоний молибдатының электрохимиялық тотықсыздануы Международная научная конференция студентов и молодых ученных «Мир науки», 17-19 апреля 2013 г., // КАЗАХСТАН қ. Алматы 2013 г. 1 - стр. [Файл:2.pdf]
8) Наурызбаев М.К., Кудреева Л.К. , , Electrodeposition of Mo/MoOx Thin Film on Nickel Substrate From Dimethyl-Sulfoxide: Assessing Electrolytic Bath Characteristics, // ИТАЛИЯ Rome, Italy 2016 г. 6 - стр. [Файл:028.pdf]
9) Наурызбаев М.К. , , The Effect of Organic Surface-Active Additives Upon the Kinetics of Electrodeposition of Ultrafine Copper Powder, // ИТАЛИЯ Rome, Italy 2016 г. 6 - стр. [Файл:036.pdf]
10) ИCCЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ ПАВ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЗОЛОТА В ХЛОРИДНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ, // КАЗАХСТАН Алматы 2016 г. 1 - стр. [Файл:9.pdf]
11) , АЛТЫННЫҢ АНОДТЫҚ ЕРУІНЕ ФОНДЫҚ ЭЛЕКТРОЛИТ ТАБИҒАТЫНЫҢ ӘСЕРІ, // КАЗАХСТАН 2016 г. 1 - стр. [Файл:6.pdf]
12) , КОМПЛЕКС ТҮЗЕТІН БЕТТІК АКТИВТІ ЗАТТАРДЫҢ СИНЕРГИЯСЫНЫҢ МЫС ЭЛЕКТРОЛИЗІНЕ ӘСЕРІ, // КАЗАХСТАН Алматы, ҚазҰУ 2017 г. 1 - стр. [Файл:Далбанбай фараби әлемі.pdf]
13) Наурызбаев М.К. , МЫС ЭЛЕКТРОЛИЗІНЕ КМЦ МЕН ДЦУ БЕТТІК АКТИВТІ ЗАТТАРЫНЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ, // КАЗАХСТАН Ақтөбе 2017 г. 4 - стр. [Файл:Далбанбай ақтөбе.pdf]
14) Наурызбаев М.К. МЫС ЭЛЕКТРОЛИЗІНЕ КМЦ МЕН ДЦУ БЕТТІК АКТИВТІ ЗАТТАРЫНЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ, // «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН КЕЛЕШЕГІ» Жас ғалымдар мен студенттердің ІІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция КАЗАХСТАН 2017 г. 4 - стр. [Файл:2 том.pdf]

Имидждік мақалалар

1) Кудреева Л.К., Камысбаев Д.Х., Серикбаев Б.А. Некоторые аспекты обеспечения качества технологического образования в системе профессионального обучения // Некоторые аспекты обеспечения качества технологического образования в системе профессионального обучения 2017 г. 2 85- 95 стр. 10 - стр. [Аннотация:annotation97737.docx] [Файл:Статья Cерикбаева.docx]
2) CHECK FOR STUDENT UNDERSTANDING // Материалы методической конференции 2017 г. 0 56- 57 стр. 2 - стр. [Аннотация:annotation105079.pdf] [Файл:журнал метод семинар (2).pdf]
3) CHECK FOR STUDENT UNDERSTANDING // Материалы методической конференции 2017 г. 0 54- 56 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation105077.pdf] [Файл:журнал метод семинар 3.pdf]