ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ философия және саясаттану факультетінің деканаты/ Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы


Мейрбаев Бекжан Берикбайұлы
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.90 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: философия және саясаттану факультетінің деканаты
Лауазымы: деканның ғылыми инновациялық жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі орынбасары

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) Ислам әлеуметтік-экономикалық жүйесінің негіздері // Москва, Российский университет дружбы народов 2012г. ISBN 978-5-209-04177-1 7стр. РЕСЕЙ
2) Байтенова Н.Ж., Бейсенов Б.К., Борбасова К.М., Затов К.А., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар мен культтер // "Әрекет-Принт" 2012г. 180стр. ҚАЗАҚСТАН
3) Байтенова Н.Ж., Бейсенов Б.К., Борбасова К.М., Затов К.А., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Қазақстандағы діндер // "Қазақ университеті" баспасы 2011г. 11стр. ҚАЗАҚСТАН
4) Байтенова Н.Ж., Бейсенов Б.К., Борбасова К.М., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У., Байтен А.Ж. Қазіргі Қазақстандағы дәстүрлі діндер: конфессияаралық келісім // "Қазақ университеті" 2014г. 13,7стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation8797.pdf]
5) История моего Университета // ИП "Сагаутдинова М.Ш." 2013г. 1,75стр. ҚАЗАҚСТАН [Файл:сканирование0099.pdf]
6) Курманалиева А.Д., Абжалов С.У. Мировые религии // " Қазақ университеті " 2015г. 220стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation43103.pdf] [Файл:әлемдік діндер (мировые религии).pdf]
7) Байтенова Н.Ж., Бейсенов Б.К., Борбасова К.М., Затов К.А., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Дінтанулық сөздік Ежелгі діни наным сенімдер. Ұлттық діндер. Қазақ халқының дәстүрлі діни ұстанымдары // " Қазақ университеті " 2016г. 396стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation47722.pdf] [Файл:Дінтанулық сөздік. титульный.pdf]
8) Байтенова Н.Ж., Бейсенов Б.К., Борбасова К.М., Затов К.А., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Дінтанулық сөздік. Ежелгі діни наным сенімдер. Ұлттық діндер. Қазақ халқының дәстүрлі діни ұстанымдары // " Қазақ университеті " 2016г. 396стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation50442.pdf] [Файл:Дінтанулық сөздік. титульный.pdf]
9) Байтенова Н.Ж., Бейсенов Б.К., Борбасова К.М., Затов К.А., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Кулсариева А.Т., Абжалов С.У., Дуйсенбаева А.К. Основы религиоведения // " Қазақ университеті " 2015г. 414стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation57276.pdf] [Файл:основы религиоведения книга.pdf]
10) Курманалиева А.Д., Абжалов С.У. Әлемдік діндер // " Қазақ университеті " 2015г. 222стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation59322.pdf] [Файл:әлемдік діндер (мировые религии).pdf]
11) Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С. Христианство в Казахстане: история и современность // " Қазақ университеті " 2016г. 132стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation87289.pdf] [Файл:христианство книга Рысбекова Ш.С., Курманалиева А.Д., Мейрбаев Б.Б..pdf]

Ғылыми мақалалар

1) Курманалиева А.Д. Роль наследия аль-Фараби в межкультурном диалоге // Вестник КазНУ. Серия религиоведения 2015 №1, 30 - 35 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation60905.pdf] [Файл:1(1_.pdf]
2) Религиозные верования исмаилитов Ага-Хана // "Вестник КазНУ" Серия Философия. Культурология. Политология. 2015 1- том, №50, 7 - стр. [Аннотация:annotation35802.pdf] [Файл:МББ.pdf]
3) Взгляды мутaзилитов нa судьбу и предопределение // "Вестник КазНУ" Серия Религиоведения 2016 1- том, №5, 7 - стр. [Аннотация:annotation38759.pdf] [Файл:MBB 1(5) 2.pdf]
4) The introduction to the Docetism Controversy // "Вестник КазНУ" Серия Религиоведения 2016 1- том, №5, 7 - стр. [Аннотация:annotation38761.pdf] [Файл:MBB 1(5).pdf]
5) Есекеева Э.Ф. Современное положение мусульман в Европе: религиоведческий анализ // Вестник КазНУ серия Религиоведение 2015 4- том, №4, 7 - стр. [Аннотация:annotation43170.pdf] [Файл:Есекеева Мейробаев 4(4).pdf]
6) Курманалиева А.Д. Мәдениетаралық үнқатысудағы әл-Фараби мұрасының орны // Вестник Казну Религиоведение 2015 1- том, №1, 7 - стр. [Аннотация:annotation59283.pdf] [Файл:3-5-1-SM.pdf]
7) Есекеева Э.Ф. The Islamic factor in modern Europe: religious stduies review // Вестник КазНУ. Серия Философия. Культурология. Политология. 2016 2- том, №54, 6 - стр. [Аннотация:annotation61769.pdf] [Файл:images.pdf]
8) Миссия университета и человеческий капитал // Вестник КазНУ серия философия, культурология, политология 2016 2- том, №54, 7 - стр. [Аннотация:annotation61866.pdf] [Файл:images(1).pdf]
9) Появление и осбенность прaвовых доктрин в ислaме // Вестник КазНУ серия Религиоведение 2016 3- том, №7, 10 - стр. [Аннотация:annotation70595.pdf] [Файл:Вестник Религия 3-7-2016 19,10,2016+-split-merge.pdf]
10) Курманалиева А.Д., Мұқан Н.., Абжалов С.У. Confessional Peculiarity of Chinese Islam // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016 11- том, №15, 7906 - 7915 стр., 10 - стр. [Аннотация:annotation74448.pdf] [Файл:NURZAT SCOPUS.pdf]
11) Психологические методы воздействия нa личность в религии // Вестник КАЗНУ серия Религиоведение 2016 2- том, №6, 7 - стр. [Аннотация:annotation76932.pdf] [Файл:МББ Мадалиева.pdf]
12) Құрaндaғы жaзa үкімдері // Вестник КазНУ серия религиоведения 2016 4- том, №8, 7 - стр. [Аннотация:annotation87318.pdf] [Файл:МББ Вестник Религиоведение 4(8).pdf]
13) ИСТОРИЯ И СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ИСЛАМСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН // " Хабаршы" КазНПУ им Абая 2016 3- том, №50, 145 - 150 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation89709.pdf] [Файл:output.pdf]
14) Иcлaмдaғы құқықтық дoктринaлaрдың шығуы жәнe eрeкшeліктeрі // Вестник КазНУ серия религиоведения 2016 3- том, №7, 10 - стр. [Аннотация:annotation92698.pdf] [Файл:МББ Жорабек Ж. 3(7).pdf]
15) Religion in a globalized world // Вестник КазНУ серия религиоведения 2017 1- том, №9, 6 - стр. [Аннотация:annotation92811.pdf] [Файл:1(9) МББ Пардабеков.pdf]
16) Religion in a globalized world // Вестник КазНУ серия религиоведения 2017 1- том, №9, 6 - стр. [Аннотация:annotation93042.pdf] [Файл:1(9) МББ Пардабеков.pdf]
17) Традиционный ислам и основы ханафитского мазхаба // Вестник КазНУ серия Религиоведение 2017 10- том, №2, 7 - стр. [Аннотация:annotation110276.pdf] [Файл:МББ-23-29.pdf]
18) Cовременная религиозная ситуация в Казахстане: взаимоотношение религии и государства // Вестник Серия философии. Серия културологии. Серия политологии 2018 1- том, №1, 226 - 234 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation114211.pdf] [Файл:jpg2pdf вак.pdf]
19) RELIGION AND POLITICS IN THE ISLAMIC WORLD // Вестник КазНУ серия Религиоведение 2017 12- том, №4, 23 - 28 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation121909.pdf] [Файл:вестник религ 4-17 МББ.pdf]
20) RELIGION AND POLITICS IN THE ISLAMIC WORLD // Вестник КАЗНУ серия Религиоведение 2017 12- том, №4, 23 - 28 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation121914.pdf] [Файл:вестник религ 4-17 МББ.pdf]
21) ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАЗІРГІ ДІНИ АХУАЛ: ДІН МЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ АРАҚАТЫНАСЫ // // Вестник КазНУ.Серия Философия.Серия культурология.Серия Политология. 2018 63- том, №1, 179 - 187 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation122098.pdf] [Файл:Вестник ФКП 1-63-2018 МББ.pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) Курманалиева А.Д. , Ортағасырлық ислам әлеміндегі философия мен кәләм ара қатынасы, // КАЗАХСТАН Алматы КазНУ им аль-Фараби 2011 г. 4 - стр.
2) Курманалиева А.Д. , Әл-Ғазалидің діни дүниетанымының қалыптасу алғышарттары, // КАЗАХСТАН Алматы КазНУ им аль-Фараби 2011 г. 5 - стр.
3) Рысбекова Ш.С. , интерпретация духовности в соременном философском ракурсе, // КАЗАХСТАН ҚазҰУ 2012 г. 5 - стр.
4) Этно-религиозная идентификация студенческой молодежи вна примере КазНУ, // Роль традиционных религии в укреплении межконфессионального согласия в Казахстане КАЗАХСТАН Алматы 2013 г. 5 - стр.
5) Воспитание религиозной толерантности в системе образования РК, // Роль традиционных религии в укреплении межконфессионального согласия в Казахстане КАЗАХСТАН Алматы 2013 г. 5 - стр.
6) роль религиоведения в формировании толерантности у молодежи, // "Компетентностная модель выпускника в системе современного непрерывного профессионального образования" КАЗАХСТАН Алматы, КАЗНУ 2013 г. 4 - стр.
7) Курманалиева А.Д., Кулсариева А.Т. Әл-фараби мұрасындағы ой мен сөз сабақтастығы, // "Әбу Насыр әл-Фараби: дәуір сұхбаттастығы" І халықаралық Фараби форумының материалдары: халықаралық Фараби оқулары Алматы, Қазақстан,2 сәуір, 2014 жыл. КАЗАХСТАН әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университет 2014 г. 9 - стр. [Файл:сканирование0058.pdf]
8) Әл-Ғазалидің скептицизм арқылы діни ақиқатты тануы, // КАЗАХСТАН әл-Фараби атындағы қазақ Ұлттық университет 2014 г. 6 - стр. [Файл:сканирование0133.pdf]
9) Тәуелсіз Қазақстандағы жаңа исламдық ағымдар қызметі, // "Қазіргі Қазақстандағы дінтанулық білім беру жүйесі: жағдайы және перспективалары" Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 80-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теоретикалық конференция материалдары, Алматы 2014 ж. КАЗАХСТАН Алматы 2014 г. 5 - стр. [Файл:сканирование0138.pdf]
10) Әл-Ғазали дүниетанымының ерекшелігі және философияны сынға алу мәселесі, // "Қазіргі Қазақстандағы дінтанулық білім беру жүйесі: жағдайы және перспективалары" Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 80-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теоретикалық конференция материалдары, Алматы 2014 ж. КАЗАХСТАН Алматы 2014 г. 6 - стр. [Файл:сканирование0141.pdf]
11) Затов К.А. Қазақстан Республикасындағы мемлекет дін арақатынасының заңнамалық негіздері, // ТУРЦИЯ Турция Стамбул қаласы 2011 г. 20 - стр.
12) Взаимосвязь этического и эстетического в творчестве М. Ж. Копеева, // Машхур-Жусуп Копеев: творчество и познание КАЗАХСТАН Павлодар 2016 г. 5 - стр. [Файл:ilovepdf_jpg_to_pdf.pdf]
13) Межэтническое согласие и межконфессиональная толерантность в Казахстане, // Международная научно-методическая конференция, посвященная 70-летию со дня рождения доктора философии, профессора Габитова Турсына Хафизовича КАЗАХСТАН КазГУ 2017 г. 3 - стр. [Файл:pdf 1 междун.pdf]
14) МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ, МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ-УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕЗДУХОВНОСТИ И УГРОЗЫ КРИЗИСА МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, // Y Международные Фарабиевские чтения, материалы международной научноц конференции студентов и молодых ученых"Фараби Әлемі КАЗАХСТАН КазГУ 2018 г. 4 - стр. [Файл:jpg2pdf фараби алеми.pdf]

Имидждік мақалалар

1) Религиоведческое образование: состояние и перспективы // "Қазақ университеті" газеті 2014 г. 15 3- 3 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation8796.pdf]
2) Масалимова А.Р., Исмуханова Г.Г. Менеджмент образовательных программ: актуализация НИП в подготовке магистров и докторов PHD // 46-ая научно-методическая конференция "Модернизация образовательных программ: Аккредитация и гарантия качества подготовки кадров" 2016 г. 0 0- 0 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation51855.pdf] [Файл:Мейрбаев Масалимова Исмуханова.compressed.pdf]
3) Есекеева Э.Ф. Влияние ислама на современные Европейские процессы: религиоведческий обзор // Материалы Международной научной и учебно-методической онлайн конференции на тему «Межкультурный и межрелигиозный диалог – гарант устойчивого развития современного общества» 2016 г. 0 0- 0 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation54053.pdf] [Файл:статья МББ и ЕАФ онлайн конф.pdf]
4) Файзуллина А.К. Организация обучающего семинара по профилактике экстремизма в рамках курсов повышения квалификации для учителей-религиоведов // 46-ой Научно-методической конференции «Модернизация образовательных программ: аккредитация и гарантия качества подготовки кадров» (14-15 января 2016 года) 2016 г. 1 288- 291 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation57237.pdf] [Файл:МББ Файзуллина-ilovepdf-compressed.pdf]
5) Первая Международная летняя школа // " Қазақ университеті " 2016 г. 26 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation70244.pdf] [Файл:selection (1).pdf]
6) Діни сауаттылық - бүгінгі БАҚ қажеті // Quamshy.kz 2016 г. 0 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation74478.pdf] [Файл:имидж статья 1.pdf]
7) Болашақта дінтанушы журналист мамандығы ашылуы мүмкін // muftyat.kz 2016 г. 0 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation74480.pdf] [Файл:Муфтият имидж статьяМББ.pdf]
8) Болашақта дінтанушы журналист мамандығы ашылуы мүмкін // www.zakon.kz 2016 г. 0 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation76962.pdf] [Файл:имидж закн кз 2016.pdf]
9) Болашақта дінтанушы журналист мамандығы ашылуы мүмкін // meta.kz 2016 г. 0 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation76969.pdf] [Файл:имидж статья meta kz.pdf]
10) Есекеева Э.Ф. The influence of arabic culture on medieval Europe // "Қазақстандағы дінтанулық білім беру және діни сауаттылық" атты ғылыми-практикалық конференция материалдары 2016 г. 0 0- 0 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation87400.pdf] [Файл:учебно-методическая 16.pdf]
11) Қазақстандағы діни ахуал // Тәуелсіз Қазақстан 2017 г. 0 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation87623.pdf] [Файл:Мейрбаев, Айділдаева.pdf]
12) Қазақстандағы діни ахуал // Мәртөбе 2017 г. 0 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation87627.pdf] [Файл:Мейрбаев, Айділдаева 2.pdf]
13) Дінтану маманы бол // газет "Жетісу" 2017 г. 0 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation87639.pdf] [Файл:Мейрбаев Кудайберген Бабатай.pdf]
14) Есекеева Э.Ф. Современное положение мусульман в Европе: религиоведческий обзор // G-global 2017 г. 0 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation97291.pdf] [Файл:Современное положение мусульман G-global.pdf]
15) Есекеева Э.Ф. The Influence of Arabic culture on Medieval Europe // G-global 2017 г. 0 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation97329.pdf] [Файл:The Infleunce of Arabic culture G-global.pdf]
16) Есекеева Э.Ф. The Islamic factor in Modern Europe: religious studies review // G-global 2017 г. 0 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation97350.pdf] [Файл:G-Global Islamic factor .pdf]
17) Казахстан намного больше того, что показано в фильме «Борат» // VOX Onafhankelijk magazine van de Radboud Universiteit 2017 г. 0 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation110265.pdf] [Файл:статья имиджевая Пардабеков Диас %2.pdf]
18) Имиджевая статья // Аштабар 2018 г. 12 3- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation121932.jpg] [Файл:МББ имиджевая Аштабар Хамитова PDF.pdf]