ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Филология және әлем тілдері факультеті/ филология және әлем тілдері факультетінің деканаты/ Куркебаев Кенжетай Курманбаевич


Куркебаев Кенжетай Курманбаевич
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.91 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: филология және әлем тілдері

Кафедра: филология және әлем тілдері факультетінің деканаты
Лауазымы: деканның ғылыми инновациялық жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі орынбасары

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) Ісқағаздарын жүргізу // " Қазақ университеті " 2013г. ISBN 978–601–04–0504–2 8,3стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation21902.pdf]
2) Шешендік сөздердің дискурсы // " Қазақ университеті " 2012г. ISBN 978-601-247-577-7 10,5стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation21903.pdf]
3) Қазақ тілінің рухани және материалдық лексикасы // " Қазақ университеті " 2013г. ISBN 978-601-247-582-1 12,125стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation21909.pdf]

Ғылыми мақалалар

1) Өлең мәтінінің семантикалық тіркесімділігі // Вестник Серия филологическая 2012 №1, 125 - 127 стр., 2 - стр. [Аннотация:annotation20096.pdf] [Файл:Хабаршы 2012.pdf]
2) Ежелгі арақашықтық өлшемдеріндегі әлем бейнесі // Вестник КазНУ .серия филологическая 2011 1- том, №4, 143 - 146 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation1128.jpg]
3) Қазақ тіліндегі химия терминдерінің ономасиологиялық ерекшеліктері // Вестник Академии Наук РК. - Серия общая наука. - Алматы, 2012. - №3. 2014 15- том, №22, 43 - 53 стр., 10 - стр.
4) Қазақ тіліндегі "сүйек" лексемасының семантикалық парадигмасы // "Вестник" - КазНу, Серия филологическая 2014 3- том, №2, 62 - 68 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation20126.pdf] [Файл:Вестник 2014.pdf]
5) Қазақ салт-дәстүрлеріндегі кейбір атаулардың этномәдени ерекшеліктері // STUDIES IN LANGUAGE AND CULTURE OF CENTRAL ASIA NATIONALITIES 2011 1- том, №1, 409 - 417 стр., 16 - стр. [Аннотация:annotation20103.pdf] [Файл:Қытай.pdf]
6) Семантические поля и ассоциативные связи концепте "Сүйек-кость" в казахском языковом сознании // XI международная научная конференция 2013 1- том, №1, 113 - 121 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation20112.pdf] [Файл:Язык и культура.pdf]
7) Қазақ пен алтай тілі лексикасының тарихи сабақтастығы // "Вестник КазНУ" (серия филологическая) 2016 5- том, №2, 63 - 70 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation67064.jpg] [Файл:Куркебаев.doc]
8) Дулат Бабатайұлы шығармаларының лексикалық ерекшеліктері // "Вестник КазНУ" (серия филологическая) 2016 5- том, №3, 140 - 146 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation90475.pdf] [Файл:Дулат макала.doc]
9) Сөз мағынасының құрылымы мен контекстік қолданысы // "Хабаршы" ЕҰУ 2016 3- том, №5, 48 - 54 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation67205.doc] [Файл:ену.doc]
10) Алкебаева Д.А., Абдикулова Р.М., Сагындыков Н.Б. Категория времени и пространства в трансформации современного романа // Man in India (Индекс. в Scopus) 2016 96- том, №10, 3919 - 3929 стр., 11 - стр. [Аннотация:annotation81202.jpg] [Файл:СУЛТАН Е..pdf]
11) Различные направления в концептуальных исследованиях // Лингвокультура и концептуальное пространство языка. 2016 №10, 6 - стр. [Аннотация:annotation82191.pdf] [Файл:Дулати Титулка.pdf]
12) Қазақ және татар тілдерінің лексика-грамматикалық жүйесі // "Вестник КазНУ" (серия филологическая) 2016 №5, 86 - 92 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation90497.pdf] [Файл:Статья Куркебаев К К (3).pdf]
13) Қазақ тіліндегі «сүйек» лексемасының семантикалық парадигмасы // "Вестник КазНУ" (филологическая серия) 2014 №2, 141 - 147 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation82622.doc] [Файл:Макала Кенже.doc]
14) Қазақ тіліндегі неологизмдердің қолданысына лингвистикалық-экспременттік сараптама // "Вестник КазНУ" (филологическая серия) 2014 №2, 135 - 145 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation82624.doc] [Файл:ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ НЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫСЫНА ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ.doc]
15) Қазақ тіліндегі химия терминдерінің ономасиологиялық ерекшеліктері // "Вестник КазНУ" (филологическая серия) 2014 №2, 43 - 53 стр., 10 - стр. [Аннотация:annotation82626.docx] [Файл:Статья Куркебаев К К (3).docx]
16) Үй лексемасының семантикалық шеңбері // Вестник ЕНУ 2015 №1, 64 - 70 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation82662.docx] [Файл:Уй лексемасы макала.docx]
17) . Тілді оқытудағы коммуникативтік тәсілдердің рөлі. // Вестник ЕНУ 2015 №3, 275 - 278 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation82670.docx] [Файл:Статья Куркебаев К К пос.вар..docx]
18) Жанабекова М.А., Карагойшиева Д.А. 2.10.Different аpprоаches оf Using The cоncept оf pоliteness // Вестник КазНУ серия Филологические науки (рек.ККСОН РК) 2017 165- том, №1, 162 - 168 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation95571.pdf] [Файл:2.10 DIFFERENT APPROACHES ХАБАРШЫ фил ОF USING THE CОNCEPT ОF PОLITENESS.docx]
19) Карагойшиева Д.А., Шарипова Г.., Дайрабекова Г.К. Лексико-грамматическое сходство татарского и казахского языков // Вестник КГУ 2017 №1, 23 - 28 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation86713.docx] [Файл:Кокшетау_Статья Куркебаев К К пос вар.docx]
20) The categories of time and space in modern novel transformation // Man In India 2016 №2, 3917 - 3926 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation90236.docx] [Файл:Скопус (2).docx]
21) DIFFERENT АPPRОАCHES ОF USING THE CОNCEPT ОF PОLITENESS (оn the mаteriаls оf Kаzаkh, English аnd Chinese) // "Вестник КазНу" (серия Филология) 2017 2- том, №1, 93 - 100 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation90301.docx] [Файл:2.10 DIFFERENT APPROACHES ХАБАРШЫ фил ОF USING THE CОNCEPT ОF PОLITENESS - копия.docx]
22) Алкебаева Д.А. The categories of time and space in modern novel transformation // Man In India (ISSN00251569-India-Scopus) 2016 2- том, №10, 11 - стр. [Аннотация:annotation96933.pdf] [Файл:Скопус.pdf]
23) Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіл саясаты // "Вестник КазНПУ" (серия филология) 2017 №4, 267 - 272 стр., 320 - стр. [Аннотация:annotation118607.pdf] [Файл:КазНПУ (pdf.io).pdf]
24) Қазіргі қазақ тіліндегі перифраз атаулардың номинативтік сипаты // "Вестник КазНУ" (серия "Филологические науки") 2018 №1, 115 - 120 стр., 237 - стр. [Аннотация:annotation118654.pdf] [Файл:Вестник КГУ.pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) , Ұйқастың лингвопоэтикалық табиғаты, // КАЗАХСТАН Алматы 2012 г. 3 - стр. [Файл:КУРКЕБАЕВ К Апрельский 001.jpg]
2) , Взаймосвязь казахского языка с лексикой древнокипчакского языка, // Филология, искусствоведение и культурология: актуальные вопросы и тенденции развития»: РОССИЯ Новосибирск 2012 г. 7 - стр. [Файл:Филология,искусствоведение и культурология.pdf]
3) , Қазақ тілі мен ескі қыпшақ тіліндегі сөздердің ұқсастығы, // КАЗАХСТАН Алматы 2012 г. 5 - стр. [Файл:КУРКЕБАЕВ К Томанов.jpg]
4) Құжат тілі, // "Филологиялық білім берудегі қазіргі технологиялар" КАЗАХСТАН Әл-Фараби атындағы ҚВАЗҰУ 2013 г. 4 - стр.
5) Языковая политика в современном Казахстане: проблемы и решение, // Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы РОССИЯ КФУ 2013 г. 6 - стр. [Файл:Казань. Сохранение и развитие.pdf]
6) ЖОО-дағы ресми-іскери тілдің қолданысы мен ерекшеліктері, // "Мемлекеттік тіл саясатының өзекті мәселелері" КАЗАХСТАН ҚаЗҰУ 2013 г. 4 - стр.
7) Лингвистические особенности перевода изобразительных средств сказахского ьязыка на руский язык, // МГУ имени М.В.Ломоносова, Высшая школа перевода. Русский язык и культура в зеркале перевода ГРЕЦИЯ Афины 2012 г. 6 - стр. [Файл:Греция.pdf]
8) , Мемлекеттік тілді меңгертудегі коммуникативтік құзырет түрлерінің ролі, // КАЗАХСТАН КазНУ им аль-Фараби 2014 г. 5 - стр. [Файл:Мемлекеттік тілді меңгерту.pdf]
9) , Қазақ тілінің ескі қыпшақ тілі лексикасымен сабақтастығы, // КАЗАХСТАН Алматы 2012 г. 4 - стр. [Файл:М.Т. Томанов.pdf]
10) ҚР ЖОО көптілді оқыту мәселелері, // Профессор Х.К. Мұханбеттің 85 жылдық және проф А.Айғабылұлының 80 жылдық мерейтойына арналған "Қазақ тіл білімі: лингвистикалық парадигмалар және лингводидактика" атты республикалық ғылыми-әдістемелік конфероенция. 28 сәуір, 2016 жыл. КАЗАХСТАН ҚазҰУ 2016 г. 6 - стр. [Файл:Күркебаев К. конф.матер. 28 сәір, 2016.pdf]
11) Өлшема атауларының гипер-гипонимиялық қатынасы, // Современные тренды языкознания и тюркский мир КАЗАХСТАН Алматы 2017 г. 8 - стр. [Файл:Макала Кенже.doc]
12) , ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЕСКІ ҚЫПШАҚ ТІЛІ ЛЕКСИКАСЫМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ, // КАЗАХСТАН Тараз 2016 г. 6 - стр. [Файл:МАЗМҰНЫ1.pdf]

Имидждік мақалалар

1) Әл-Фараби олимпиадасы туралы // ШҚО "Дидар" 2012 г. 8 2- 3 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation1444.jpg]
2) Қазақ тілі көне қыпшақ тілінен шыққан ба // Ана тілі 2012 г. 18 5- 5 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation1450.jpg]
3) Түркі тілдерін сақтаудың жолы қандай // Ана тілі 2014 г. 23 4- 5 стр. 2 - стр.
4) ҚазҰУ үздік эдвайзері // Жас қазақ 2014 г. 2 1- 2 стр. 1 - стр.
5) Смагулова К.Н. СӨЖ тапсырмаларын практикалық бағдарда оқытудың тиімділігі // "Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар дайындау сапасының кепілі" атты 46-ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, 14-15 қаңтар 2016 жыл, 3-кітап. -Алматы, Қазақ университеті, 2016. 2016 г. 46 53- 56 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation42311.zip] [Файл:30-03-2016_07-33-02.zip]
6) Карбозов Е.К. Құжат тілін оқытудың ерекшеліктері // «ФИЛОЛОГИЯ МЕН ШЕТ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ПРАКТИКА» атты атты II Халықаралық оқу-әдістемелік конференциясының материалдар жинағы 2016 г. 2 93- 96 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation42337.doc] [Файл:Құжат тілі.doc]
7) Ортақ әліпби қалыптастыру түркі тілдерінің жойылу қаупін азайтады // "Қазақстан Zaman" ЖШС 2016 г. 6 7- 7 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation42354.doc] [Файл:Ортак әліпби.doc]
8) Смагулова К.Н. СӨЖ тапсырмаларын практикалық бағдарда оқытудың тиімділігі // "Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар дайындау сапасының кепілі" атты 46-ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, 14-15 қаңтар 2016 жыл, 3-кітап. -Алматы, Қазақ университеті, 2016. 2016 г. 4 53- 57 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation60246.docx] [Файл:методика макала.docx]
9) ҚР ЖОО көптілді оқыту мәселелері // Профессор Х.К. Мұханбеттің республикалық ғылыми-әдістемелік конференциясы 2016 г. 7 225- 231 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation60464.pdf] [Файл:Күркебаев К. конф.матер. 28 сәір, 2016.pdf]
10) ҚазҰУ құрамасы - пәндік олимпиада чемпионы. // массагет сайты 2016 г. 38487 3- 4 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation68433.docx]
11) Дулат Бабатайұлы шығармаларындағы лексемалардың семантикалық қолданысы // "massaget" интернет порталы 2016 г. 3 1- 4 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation78903.docx]
12) Жарқын болашақ жаршысы // "Қазақ әдебиеті" газеті 2016 г. 4 1- 2 стр. 2 - стр. [Аннотация:annotation78904.docx] [Файл:Жарқын болашақ жаршысы.docx]
13) ҚазҰУ - жарқын болашақ жаршысы // " Қазақ университеті " 2016 г. 6 1- 2 стр. 2 - стр. [Аннотация:annotation78906.docx] [Файл:ҚазҰУ - жарқын болашақ жаршысы.docx]
14) Орыс тіліндегі кейбір түркі сөздерінің тарихи тамыры // «Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ терминологиясы». 2014 г. 3 47- 50 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation82650.docx] [Файл:макала туркизм.docx]
15) . Мемлекеттік тілді меңгертудегі коммуникативтік құзырет түрлерінің ролі // Материалы республиканской научно-методической конференции «Қазақ тіл білімі: лингвистикалық парадигмалар және лингводидактика». 2014 г. 4 73- 78 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation82660.docx] [Файл:Макала методика.docx]
16) ҚазҰУ - жарқын болашақ жаршысы! // "Қазақ әдебиеті" газеті 2016 г. 2 6- 9 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation82678.docx] [Файл:Мақала лидерлік дәріс.docx]
17) ҚазҰУ - жарқын болашақ жаршысы // " Қазақ университеті " 2016 г. 3 3- 5 стр. 2 - стр. [Аннотация:annotation82680.docx] [Файл:Мақала лидерлік дәріс.docx]
18) Карбозов Е.К. Тілдік оқытудағы қатысымдық тәсілдердің әлеуеті // М.Әуезов және әлем әдебиеті 2016 г. 9 89- 91 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation88491.docx] [Файл:М.Әуезов және әлем әдебиеті.docx]
19) Карбозов Е.К. ҚАЗАҚСТАН ЖОО КӨПТІЛДІ ОҚЫТУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ // Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: теория и практика: ІІІ Международная учебно-методическая конференция (материалы докладов и сообщений) / Науч. ред. Г.Б. Мадиева. – Алматы: 2017. - 165 с. 2017 г. 3 83- 88 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation92642.pdf] [Файл:Документ Microsoft Word.pdf]
20) Қазақстан жоғары оқу орындарында көптілді оқытудың қажеттілігі // Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына - 25 дәріс 2016 г. 3 99- 104 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation97221.docx] [Файл:Методика-мақала.docx]
21) Карагойшиева Д.А. Онлайн конференция // "Қазақ университеті" 2016 г. 0 1- 1 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation97265.pdf] [Файл:Онлайн конф. Каз.унив. 20 .12.16 №40(1633) Конф.Лингводидактика Жанабекова.pdf]
22) Тілдің метафоралық дамуы // Қазіргі қазақ тілі өркенимет бәсекесінде: зерттеу парадигмалары және оқытудың мобильді технологиялары 2017 г. 0 108- 112 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation99473.pdf] [Файл:Әлімтаева Л.pdf]
23) Елбасы сыныптасымен кездесу // " Қазақ университеті " 2018 г. 3 4- 4 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation118624.pdf] [Файл:Елбасы.pdf]