ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Тарих, археология және этнология факультеті/ тарих, археология және этнология факультетінің деканаты/ Кожабекова Жанар Базаргалиевна


Кожабекова Жанар Базаргалиевна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: тарих, археология және этнология

Кафедра: тарих, археология және этнология факультетінің деканаты
Лауазымы: Деканның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары

Ғылыми жарияланымдар
Ғылыми мақалалар

1) Taxes and tributes of Bosnia and Herzegovina charged by the Ottoman Empire in the 50-ies of the XIX century // Life Science Journal 2014 9- том, №11, 323 - 327 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation17648.pdf] [Файл:Taxes and tributes.pdf]
2) IMAGE OF A HORSE IN ROCK ART OF MEDIEVAL KAZAKHSTAN // Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences. 2014 №122, 157 - 161 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation17723.pdf] [Файл:image of horse....pdf]
3) Китайские источники по истории Тюркского каганат // Вестник КазНУ 2013 №70, 38 - 41 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation17858.pdf] [Файл:Китайские источники по истории Тюркского каганат.pdf]
4) The views of english historians in the second half of the nineteenth century on issues in agrarian history // Life science Journal 2014 6- том, №11, 537 - 542 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation17879.pdf] [Файл:The views of english historians in the second half of the nineteenth century on issues in agrarian history.pdf]
5) The Enthronement of Turkic-Mongol Rulers and Kagan Functions // International Journal of Social, Human Science and Engineering 2013 7- том, №4, 396 - 399 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation17896.pdf] [Файл:The-Enthronement-of-Turkic-Mongol-Rulers-and-Kagan-Functions.pdf]
6) Түрік қағанатының сыртқы саясатындағы Қытайдың алатын орны // Вестник Карагандинского университета Серия История. Философия 2013 №3, 80 - 86 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation17918.pdf] [Файл:Түрік қағанатының сыртқы саясатындағы Қытайдың алатын орны.pdf]
7) Turkic Kaganate and China by Sources and the Latest Archeological Research // Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences. 2013 №82, 117 - 121 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation17937.pdf] [Файл:Turkic Kaganate and China by Sources and the Latest Archeological.pdf]
8) IMAGE OF A HORSE IN ROCK ART OF MEDIEVAL KAZAKHSTAN // Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences. 2014 №122, 157 - 161 стр., 5 - стр. [Файл:image of horse....pdf]
9) Вопросы тюркской государственности в работах советских историков 30-60 годов ХХ века // Вестник КазНУ (серия историческая) 2016 №2, 8 - стр. [Аннотация:annotation56134.pdf] [Файл:статья вестник государственность.pdf]
10) Dynamics of Resettlement of the Population in the Area of the Semirechensk Territory in the Beginning of XIX – XX Century // Asian Social Science 2015 11- том, №14, 88 - 94 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation56154.pdf] [Файл:Dynamics of Resettlement.pdf]
11) Политическая атмосфера в прикаспийских странах в 90-х годах XX века и в начале XXI веке // " Хабаршы" КазНПУ им Абая 2017 №2, 157 - 162 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation89124.docx] [Файл:Мақала Каспий АГУ.docx]
12) Проблемы нестабильности в странах Центральной Азии // " Хабаршы" КазНПУ им Абая 2017 №2, 157 - 162 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation89132.docx] [Файл:Орталық Азия елдеріндегі тұрақсыздық мәселелері (1) (1).docx]
13) Взгляды английских историков второй половины ХІХ века по вопросам аграрный истории // " Хабаршы" КазНПУ им Абая 2017 №1, 157 - 162 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation89154.pdf] [Файл:Хабаршы на англ. языке 2017 г №1 (52).pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) P.P.RUMYANTSEV- RESEARCHER OF SETTLERS' FARMS IN SEMIRECHYE REGION AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY, // ГЕРМАНИЯ Munich 2014 г. 5 - стр. [Файл:P.P.RUMYANTSEV- RESEARCHER OF SETTLERS' FARMS IN SEMIRECHYE.pdf]