ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Тарих, археология және этнология факультеті/ тарих, археология және этнология факультетінің деканаты/ Уразбаева Акжамал Машруповна


Уразбаева Акжамал Машруповна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.70 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: тарих, археология және этнология

Кафедра: тарих, археология және этнология факультетінің деканаты
Лауазымы: деканның ғылыми инновациялық жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі орынбасары

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) Қаражан Қ.С. «Қазақстанда большевиктік биліктің қалыптасу тарихы және оның салдары (Қырғыз (қазақ) облыстық партия комитетінің (Қыробком) құжаттары негізінде)» // "Қазақ университеті" баспасы 2013г. ISBN 978-601-04-0111-2 9,75стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation8458.docx]
2) Қырғыз (қазақ) облыстық комитеті (Қыробком) құжаттары Қазақстанда тоталитаризмнің қалыптасуы тарихының дерек көзі (1920-1925 жж.) // " Қазақ университеті " 2015г. 8стр. ҚАЗАҚСТАН
3) Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016 // " Қазақ университеті " 2015г. ISBN 978-601-04-1600-0 452стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation43623.pdf] [Файл:Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы 2-том.pdf]
4) Омарбеков Т.. Орталық Азия халықтары: табиғат пен қоғамның өзара байланыстары // " Қазақ университеті " 2015г. ISBN 978-601-04-1600-0 452стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation44580.pdf] [Файл:Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы 2-том.pdf]
5) Хасанаева Л.М. XIX-XX ғғ. басындағы ұлттық мемлекеттілік идеясының жаңғыруы // " Қазақ университеті " 2016г. 7,3стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation45251.pdf] [Файл:Хасанаева Лейла Мараловна.pdf]
6) Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Ахметжанова А.Т., Удербаева С.К., Абикенова К.Е., Султангалиева Г.С., Кумганбаев Ж.Ж. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. Қазақстан отаршылдық және тоталитарлық жүйелер қыспағында. 3 кітап. Оқулық. Алматы, Қазақ университеті. 2016. ҚРБжҒМ бекіткен.456 б. // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-1632 20стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation84190.pdf] [Файл:Қазақ елі.pdf]
7) Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Абдилдабекова А.М., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Удербаева С.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Картаева Т.Е., Искакова Г.З. Орталық Азия көшпелілерінің тарихы: Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі. 4- том // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-301-04-2507-1 403стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation73929.pdf] [Файл:Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы 4- том.pdf]
8) Кеңестік күштеу салдарының әлеуметтік-демографиялық салдары//Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 4 т. Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі: монография/жауапты ред.Т.Омарбеков. - . // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-301-04-1599-7 25стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation78298.pdf] [Файл:Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы 4- том.pdf]
9) Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. Практикум // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-2460-9 264стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation78439.pdf] [Файл:практикум.pdf]
10) Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті" // " Қазақ университеті " 2017г. ISBN 978-301-04-2507-1 403стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation84610.doc] [Файл:1.doc]
11) Омарбеков Т.., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Алтаев А.Ш., Сайлан Б.С. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 4-кітап // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-1636-9 264стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation84658.doc] [Файл:3.doc]
12) Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том // " Қазақ университеті " 2017г. ISBN 978-601-04-1635-2 454стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation85676.doc] [Файл:1.doc]
13) Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Абдилдабекова А.М., Майданали З.., Жұмаділ А.Қ., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ахметжанова А.Т., Смагулов С.., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Абикенова К.Е., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С., Өскенбай М.Ә., Кошымова А.О., Кумганбаев Ж.Ж. Қахақстан (Қазақ елі) тарихы. Практикум // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-2460-9 334стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation86188.pdf] [Файл:қазақ елі практикум.pdf]
14) Қаражан Қ.С., Козыбакова Ф.А., Смагулов С.., Абикенова К.Е. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы. Лекциялар курсы // "Қазақ университеті" 2018г. 1стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation121196.docx] [Файл:Козыбакова.docx]
15) Карибаев Б.Б., Қаражан Қ.С., Козыбакова Ф.А., Смагулов С.., Абикенова К.Е. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы. Лекциялар курсы // " Қазақ университеті " 2018г. 1стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation121207.docx] [Файл:Козыбакова.docx]

Ғылыми мақалалар

1) Азмуханова А.М. ТМД ғалымдарының бас қосуы // Вестник КазНУ, серия историческая 2011 №4, 190 - 191 стр., 2 - стр.
2) Абикенова К.Е. ХХ ғасырдың 20-30 жж қазақ зиялыларының Халық ағарту саласына қосқан үлесі // Вестник КазНУ, серия историческая 2012 №1, 77 - 81 стр., 4 - стр.
3) Қаражан Қ.С., Хасанаева Л.М. Some Problems of Historical Science in Kazakhstan // World Applied Sciences Journal 2014 №29, 1 - 4 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation8457.pdf] [Файл:Urazbayeva Томсон Рейтерс.pdf]
4) Казахстанские архивы в период становления и укрепления тоталитарной системы 20-30-х годов ХХ века // ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. №4. – 2014 2014 №4, 27 - 35 стр., 8 - стр.
5) Хасанаева Л.М., Алтаев А.Ш. The urban population in Kazakhstan is the context of global trends and futures of urbanization in the country in the late twentieth and early twenty-first century // "Вестник КазНУ" (серия историческая) 2016 №2, 178 - 184 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation89522.pdf] [Файл:статья 2.pdf]
6) Әлихантану қазақ интеллигенциясының тарихын зерттеудің бағыты // " Хабаршы" КазНПУ им Абая 2017 52- том, №1, 186 - 190 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation114375.docx] [Файл:Әлихантану қазақ интеллигенциясының тарихын зерттеудің бағыты.docx]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) , Партия қатарын «партияға жат» элементтерден тазарту саясатының партия конференциялары материалдарында көрініс табуы (1920-1925жж.), // Международная научно-практическая конференция «Архивы.История, место и роль в сохранении культурного наследия страны» посвященной к 90-летию со дня образования ЦГА РК, 24 қараша 2011 жыл. КАЗАХСТАН ЦГА РК 2011 г. 5 - стр.
2) , "Социальная модернизация Независимого Казахстана: опыт, достижения и перспективы", // Международная конференция «20 лет СНГ: история и перспективы развития» РОССИЯ РГГУ 2011 г. 4 - стр.
3) , Партия құжаттарының құпия сақталу формалары мен субьективтілігі (Қыробком құжаттары негізінде, 1920-1925 жж.), // КАЗАХСТАН КазГос ЖенПУ 2012 г. 3 - стр.
4) , Тоталитарлық жүйенің қалыптасуы жылдарындағы (1920 - 1925жж.) үгіт-насихат жұмыстарының маңызы (мұрағат құжаттары негізінде, // КАЗАХСТАН КазНУ им.аль-Фараби 2012 г. 3 - стр.
5) , Кеңестік тоталитарлық жүйенің қалыптасуы мәселесі – тарихи зерттеулерде», // КАЗАХСТАН Институт истории археологии и этнологии им.Ч.Ч.Уалиханова 2012 г. 5 - стр.
6) Научное обоснование классификации документов (на примере документов киробкома), // КАЗАХСТАН Алматы 2015 г. 4 - стр.
7) Жакупова Г.Т. Некоторые особенности учебников для средней школы по учебной дисциплине «История», // КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2014 г. 4 - стр.
8) Хасанаева Л.М. , Мұрағат құжаттарын электронды нұсқада жариялау мәселелері, // КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2012 г. 3 - стр.
9) , Ресей мемлекеттік әлеуметтік саяси тарих мұрағаты қорларының ақпараттық қоғамдағы деректік маңызы, // КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2012 г. 3 - стр.
10) , ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы кеңестік тоталитарлық жүйенің көшепелі өркениетке қарсы бағытталған реформалары және оның салдары, // КАЗАХСТАН КазНУ им.фль-Фараби 2015 г. 4 - стр. [Файл:Сборник-12 қараша-1.docx]
11) , Патшалық Ресей билігінің қазақ мемлекеітілігін жою эдіс гсрі мсн шараларына қарсы үлт-азаттық күрес жолдары, // КАЗАХСТАН КазНУ им.аль-Фараби 2015 г. 6 - стр. [Файл:Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. Патшалық Ресей.pdf]

Имидждік мақалалар

1) Кенесары хан туралы // Аңыз Адам 2011 г. 5 32- 32 стр. 1 - стр.
2) Онлайн-семинар- пікір алмасқан алаң // Қазақ университеті 2012 г. 14 2- 2 стр. 1 - стр.
3) Азмуханова А.М. ТМД ғалымдары бас қосты // ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. 2 г. 2 65- 70 стр. 5 - стр.
4) Кең ауқымды білім алам десеңіз // Атамекен. Жамбыл аудандық қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық басылым 2015 г. 18 7- 7 стр. 1 - стр.
5) Арыстанбекова К.Д. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ - жоғарғы оқу орындар жүйесінің көшбасшысы // Сәтті 2017 г. 0 3- 3 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation83908.pdf] [Файл:Уразбаева А.pdf]
6) Арыстанбекова К.Д. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ - жоғарғы оқу орындар жүйесінің көшбасшысы // "Сәтті" газеті 2017 г. 0 3- 3 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation86010.pdf] [Файл:ҚазҰУ-көшбасшы.pdf]
7) Хасанаева Л.М. "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының тарихи, құқықтық аспектілерін ЖОО-да оқыту мәселелері // РОӘК ОӘБ мәжілісі аясындағы "Университеттердегі білім беру бағдарламаларының экспорттық әлеуетін және бәсекеге қабылеттілігін атрттыру" атты 47-ші ғылыми-әдістемелік конференциясының материалдары. 26-27 қаңтар 2017. 4-кітап. 136-141 бб. 2017 г. 0 0- 0 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation88314.pdf] [Файл:республикалық метод.конференция Хасанаева.pdf]
8) Қарыштай бер, қарашаңырақ // «Балқаш өңірі» газеті 2018 г. 24 6- 6 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation114379.docx] [Файл:Имидждік мақала.docx]