ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Шығыстану факультеті/ шығыстану факультетінің деканаты/ Искакова Зауре Ереновна


Искакова Зауре Ереновна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: шығыстану

Кафедра: шығыстану факультетінің деканаты
Лауазымы: Деканның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) ИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: древность и средневековье // " Қазақ университеті " 2006г. ISBN 9965-30-117-4 14стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation18257.pdf] [Файл:Indian literature.pdf]
2) Бокулева Б.С., Кокеева Д.М., Досова С.Н. Хинди-казахский, казахский-хинди словарь // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-1685-7 457стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation38459.pdf] [Файл:Dictionary Hindi-Kz, Kz-Hindi.pdf]
3) Бокулева Б.С., Кокеева Д.М. Банк қызметкерлеріне арналған қазақша-хиндише тілдескіш // Керемет медиа 2015г. ISBN 978-601-7174-73-6 11,05стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation51013.pdf] [Файл:тілдескіш, банк.pdf]
4) Кокеева Д.М. Хинди тіліндегі синонимдер қатары // "Dominant Print" 2017г. ISBN 978-9965-29-548-6 108стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation92060.doc] [Файл:синоним.doc]

Ғылыми мақалалар

1) Великий гуманист Индии (к 100-летию получения Нобелевской премии) // " Вестник Казну" (серия востоковедения) 2013 1- том, №4, 12 - 18 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation15545.pdf] [Файл:Искакова-Рабиндранат Тагор.pdf]
2) Психологические аспекты фразеологии в казахском языке и в языке хинди // World Applied Sciences Journal 2013 11- том, №25, 1661 - 1663 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation16916.pdf] [Файл:Искакова-Psychological Aspects of Phraseology.pdf]
3) "К вопросу о духовной культуре XIX века (Абай Кунанбаев и Свами Вивекананда)" // " Вестник Казну" (серия востоковедения) 2015 1- том, №3, 6 - стр. [Аннотация:annotation30721.doc] [Файл:Искакова -К вопросу о духовной культуре 19 века.docx.doc]
4) Кокеева Д.М., Таубалдиева Д.С. INDIA AND KAZAKSTAN: ECONOMIC RELATIONSHIP // " Вестник Казну" (серия востоковедения) 2015 1- том, №3, 6 - стр. [Аннотация:annotation30724.docx] [Файл:Article сокр.docx]
5) Кокеева Д.М. Понятие "душа" в трактатах аль-Фараби и "Бхагаватгите" // " Вестник Казну" (серия востоковедения) 2015 51- том, №2, 472 - 478 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation38443.pdf] [Файл:The concept of Soul.pdf]
6) History of Islam and Its Influence in Indian Society // Eurasian journal of social sciences and humanities 2015 1- том, №2, 13 - 18 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation38558.pdf] [Файл:History of Islam...pdf]
7) Кокеева Д.М. Әл-Фараби трактаттарындағы және "Бхагават-гита! мәтініндегі "жан" түсінігі // Вестник КазНУ. Серия философия. Серия культурология. Серия политология. № 2/1(51). 2015 2015 1- том, №51, 472 - 477 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation40123.pdf] [Файл:The concept of Soul.pdf]
8) Кокеева Д.М. History of Islam and its influence in Indian society // Eurasian journal of social sciences and humanities 2015 2- том, №1, 13 - 19 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation44973.pdf] [Файл:History of Islam...pdf]
9) Mīrzā Muhammad Haidar Dughlat and His «Tārīkh-i-Rashīdī» as a Source For the History of the Kazakh Khanate // Eurasian journal of social sciences and humanities 2016 1- том, №1, 65 - 69 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation52001.pdf] [Файл:dulati.pdf]
10) Қазақ-үнді ойшылдарының қоғам дамуына қосқан ағартушылық үлестері (Абай және Р. Тагор мысалында) // )//«Nastolení moderní vědy- 2016» XII mezinárodní vědecko – praktická conference. - Díl 4. – Praha: Education and science. – 2016. – pgs. 31-36 2016 4- том, №4, 31 - 36 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation70899.rar] [Файл:ойшылар-016-09-28_A4_tom-4.rar]
11) Indira Gandhi and her historical role // Эффективные инструменты современных наук. ХІІ международная научно-практическая конференция. Díl 5. – Praha: Education and science 216 5- том, №5, 47 - 50 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation70901.pdf] [Файл:Индира Ганди-2016-04-29_A4_tom-5.pdf]
12) On the Eurocentric Views of Eastern Culture // Вестник. Серия философия. Серия культурология. Серия политология. 2016 1- том, №2, 58 - 63 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation70903.pdf] [Файл:сканирование0029.pdf]
13) Кокеева Д.М., Мустафаева А.А. Indira and Sonia: Dynasty Continues // Central European Journal for Science and Research 2016 16- том, №16292016, 80 - 84 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation77449.pdf] [Файл:Вестник, СНГ.pdf]
14) Кокеева Д.М. Эпикалық ілім «Бхагавадгитаның» тарихи шығу алғышарттары мен теориялық негіздері // Вестник КазНУ (серия философия) 2016 58- том, №4, 126 - 132 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation84537.doc] [Файл:Хабаршы с Калибековой.doc]
15) Кокеева Д.М., Таубалдиева Д.С. The Scale Activities Between Kazakhstan and India in the Field of Science and Education // eurasian journal of Social Sciences and Humanitites 2016 2- том, №2, 51 - 54 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation88833.jpg] [Файл:Мақала EJSCH.doc]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) Стилевые формы рассказа на хинди 60-70-х годов ХХ века, // Сборник материалов Международной научно-практической конференции "Южная и Центральная Азия: исторические, политические, социальные и культурные вопросы сотрудничества". Алматы, 17-18 апреля 2014 г. КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2014 г. 9 - стр. [Файл:Стилевые формы рассказа на хинди.pdf]
2) Понятие "душа" в трактатах аль-Фараби и "Бхагаватгите", // Материалы Международной научно-теоретической конференции "Наследие аль-Фараби и современность". Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 12-13 декабря 2013 г. КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2013 г. 6 - стр. [Файл:Искакова-доклад-аль-Фараби.pdf]
3) Қазақ және хинди тілдеріндегі фразеологизмдердің мағыналық жағынан жүйеленуі, // Материалы Республиканского научно-практического круглого стола «Түркі фразеологиясы: ұлттық менталитеттің тілдік бейнесі». Алматы, 3 мая 2013 г. КАЗАХСТАН КазНУ им№ альөФараби 2013 г. 5 - стр. [Файл:фразеологизмы-Искакова.pdf]
4) Хинди тілінің мемлекеттік тіл ретінде қалыптастыруға қойылатын талаптар, // Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Мир науки». КазНУ им. аль-Фараби, апрель 2012 КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2012 г. 5 - стр. [Файл:Искакова-Ембергенова.jpg]
5) History of Islam in India, // Interrelationships between Kazakhstan and Arabic World in Linguistics, History and Culture КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2013 г. 9 - стр. [Файл:Iskakova-History of Islam in India-1.pdf]
6) Свадебный обряд: традиции казахского и индийского народов, // Folklore: Reinventing Past Through Folk Traditions ИНДИЯ Centre of Russian Studies, Jawaharlal Nehru University 2013 г. 7 - стр. [Файл:каз-инд свадебный обряд.pdf]
7) , , Mirza Khaidar Dulati and his "Tarih-i Rashidi"", // Санскрит и индологические исследования в Индии, России и сопредельных странах РОССИЯ Российский государственный гуманитарный университет 2015 г. 6 - стр. [Файл:Iskakova Zaure M. Dulati full text.docx]
8) Кокеева Д.М., Пернекулова М.М. XII mezinarodni vedico-praktika konference Nastoleni Moderni vedy - 2016, // XII mezinarodni vedico-praktika konference Nastoleni Moderni vedy - 2016 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Praha 2016 г. 5 - стр. [Файл:Тагор, мақала.pdf]

Имидждік мақалалар

1) ВМЕСТЕ - НА НОВЫЕ РУБЕЖИ РАЗВИТИЯ! // "Қазақ Университеті" 2015 г. 39 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation30726.docx] [Файл:Искакова З.Е. «восток-отклик на Послание Президента Н.Назарбаева народу Казахстана»-2015.docx]
2) Калейдоскоп талантов // "Қазақ Университеті" 2015 г. 39 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation30728.docx] [Файл:Ляззат-заметка в газету.docx]
3) ТҮРКІ-ҮНДІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ТІЛДІК БАЙЛАНЫСТАРЫ // Materials of the International Scientific-Methodical conference «Oriental studies in Kazakhstan: formation and development» . 10 Desember 2015 y. 2015 г. 1 71- 76 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation52612.pdf] [Файл:Iskakova Конф 2015 декабрь 71-76.pdf]
4) О ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ ПОДХОДЕ В ОБУЧЕНИИ ВОСТОЧНЫМ ЯЗЫКАМ // Materials of the International Scientific-Methodical conference «Oriental studies in Kazakhstan: formation and development» . 10 Desember 2015 y. 2015 г. 1 110- 117 стр. 7 - стр. [Аннотация:annotation52660.pdf] [Файл:IskakovaКонф 2015 декабрь 110-117.pdf]
5) Hindi Prem // Visv Hindi Sammelan 2015 г. 125 1- 1 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation66831.jpg] [Файл:студенты-индологи из Казахстана обучаются в Индии.docx]
6) Кокеева Д.М., Мустафаева А.А., Пернекулова М.М. Indira Gandhi and her historical role // Efektivni nastroje modernich ved – 2016 //XII Mezinarodni vedeco-practica conference. 2016 г. 2 47- 50 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation84596.pdf] [Файл:метод статье с Искаковой, Мустафаевой.pdf]
7) Кокеева Д.М., Мустафаева А.А., Пернекулова М.М. Indira and Sonia Gandhi: dynasty continues // Stredoevropsky Vestnik pro vedu a vyzkum. 2016 г. 16 80- 82 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation84621.pdf] [Файл:метод статье с Пернекуловой.pdf]
8) Ұлы тұлғаға мың тағзым // Ғажайып Үндістан 2017 г. 33 12- 12 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation92134.doc] [Файл:имидж.doc]