ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Экономика және бизнес жоғары мектебі/ экономика және бизнес Жоғары мектебінің деканаты/ Бимендиева Лайла Абдрашовна


Бимендиева Лайла Абдрашовна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: экономика және бизнес жоғары мектебі

Кафедра: экономика және бизнес жоғары мектебінің деканаты
Лауазымы: Деканның оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) Нурманова Б.З., Ахметова З.Б., Жатканбаев Е.Б., Аскаров Д.Т. Практикум по курсу "Государственное регулирование экономики". электронное учебное пособие // Қазақ университетi 2016г. ISBN 9965-29-725-8 10,8стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation63088.docx] [Файл:грэ.docx]
2) Жатканбаев Е.Б. Государственное регулирование экономики // Казақ Университеті 2012г. ISBN 9965-29-725-8 10,8стр. ҚАЗАҚСТАН
3) Нарықтық инфрақұрылым экономикасы // Учебная лаборатория ВШЭБ 2013г. 4стр. ҚАЗАҚСТАН
4) Экономикалық теория // " Қазақ университеті " 2014г. ISBN 978-601-04-0294-2 19,125стр. ҚАЗАҚСТАН
5) Статья "Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту Қазақстанда индустриялдық және әлуметтік жаңғырудың басты құралы" в монографии Динамическое равновесие и инновационные процессы в Казахстане // " Қазақ университеті " 2014г. ISBN 978-601-04-0501-01 9стр. ҚАЗАҚСТАН
6) Статья "Қазақстандағы азық-түлік мәселесі туралы" в монографии "Процесс вхождения Казахстана в число 30-ти высокоразвитых государств мира: проблемы и перспективы их решения" // " Қазақ университеті " 2014г. ISBN 978-601-04-0418-2 10стр. ҚАЗАҚСТАН
7) Экономикалық теория бойынша практикалық оқу құралы // Издат-во "Курсив" 2006г. ISBN 9965-803-16-1 18,75стр. ҚАЗАҚСТАН
8) Рыноктық инфрақұрылым // " Қазақ университеті " 2015г. ISBN 978-601-04-1106-7 18стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation60635.doc] [Файл:учебное пособие РИ 2015.doc]
9) Электронды оқу құралы "Рыноктық инфрақұрылым" // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-1106-7 186стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation44567.doc] [Файл:Электронное учебное пособие РИ 2016.doc]
10) Статья в монографии "Стратегия и факторы инновационной модернизации регионов Казахстана в свете послания Президента РК н,а,Назарбаева народу Казахстана "Нұрлы жол -путь в будущее"" "Венчурлік бизнес - тәуекелге негізделген бизнес" // " Қазақ университеті " 2015г. ISBN 978-601-04-0720-6 24стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation60559.docx] [Файл:Венчур.docx]
11) Нурманова Б.З., Ахметова З.Б., Жатканбаев Е.Б. Практикум по курсу "Государственное регулирование экономики" // "Казак университетi" 2011г. ISBN 9965-29-725-8 10,8стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation63080.docx] [Файл:грэ.docx]
12) "Технологическая модернизация экономики: Казахстанская модель" (научная статья в монографии "Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы басекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету факторы ретінде") // Қазақ университеті 2017г. 8стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation86631.docx] [Файл:статья в монографии.docx]

Ғылыми мақалалар

1) Интеллектуалды ұлт қалыптастырудағы жоғары оқу орындарының ролі // // Вестник КазНУ. Серия экономическая. 2011 87- том, №5, 65 - 67 стр., 3 - стр.
2) Азық-түлік қауіпсіздігі елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының факторы ретінде // "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 2012 №3, 4 - стр.
3) Қазіргі кезеңдегі республикалық және жергілікті бюджетттердің орындалу мәселелері // "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 2012 №3, 3 - стр.
4) Инновациялық білім беруді қаржыландырудың шетелдік тәжірибесі және ынталандыру жолдары // "Заманауи үздік кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзреттік үлгісі" атты XLIII ғылыми -әдістемелік конференция материалдыры 17-18 қаңтар 2013 ж. Материалы XLIII научно -методической конференции " компетентностая модель выпускника в системе современног непрерывного профессионального образования" 17-18 января 2013 2013 2- том, №14, 165 - 168 стр., 3 - стр.
5) Байгисиев М.К. Экономикалық теорияның негізгі қағидаттары туралы // "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 2013 №6, 5 - стр.
6) Байгисиев М.К. Қазақстан-2050 Стратегиясы және экономикалық заңдар // Экономика. Республикалық апталық газет 2013 №17, 5 - стр.
7) Қазақстан қор нарығы: қазіргі жағдайы мен даму болашағы // "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 2014 №2, 6 - стр.
8) "Evaluation of Kazakh and Foreign Experience in Regulating the Bankruptcy Procedure" Scopus - 0.154. IDOSI Publications, 2014 // Middle-East Journal of Scientific Research 21 (3): 431-435, 2014. ISSN 1990-9233. 2014 №21, 431 - 435 стр., 5 - стр.
9) Сақтандыру нарығындағы жаңа қаржылық құрал: такафул-исламдық сақтандыру"-Вестник, 2(108)2015 // "Вестник Казну им. аль-Фараби" 2015 №2, 42 - 49 стр., 8 - стр.
10) Importance of foreign investment in the development of the economy of Kazakhstan // Вестник КазНУ(СЕРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ) 2016 2- том, №2, 92 - 97 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation64807.docx] [Файл:Seidaliyev, Bimendiyeva.doc]
11) Развитие стратегического планирования в финансовой политике коммерческих банков РК // Вестник КазНУ(СЕРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ) 2016 2- том, №1, 104 - 109 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation39928.docx] [Файл:№1 том 2 Содержание(1).docx]
12) Қаржылық жоспарлаудағы бюджеттеу рөлі және маңыздылығы // Вестник КазНУ(СЕРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ) 2015 №2, 1 - 5 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation40668.docx] [Файл:вестник15.docx]
13) Development of strategic planning in the financial policy of the commercial banks of Kazakhstan // «Science and management» 2016 №5, 5 - стр. [Аннотация:annotation46071.docx] [Файл:Strategic planning in the bank to be used sequentially.docx]
14) The Role of Information-Consulting Service in Efficiency Increasing of the Use of Limited Resources in the Agrarian Enterprises // Social Sciences 2016 11- том, №10, 2617 - 2620 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation102930.docx] [Файл:The Social Sciences.docx]
15) Значение иностранных инвестиций в развитии экономики Казахстана // Вестник КазНУ Экономическая серия 2016 2- том, №1, 6 - стр. [Аннотация:annotation77595.doc] [Файл:Seidaliyev, Bimendiyeva.doc]
16) Social Analysis and Development Organizations: Problems and Prospects of Management // Business, Management and Accounting; Decision Sciences 2016 №27, 2168 - 2177 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation82520.docx] [Файл:Social analysis.docx]
17) Strategic aspect of the concept of international competitiveness // Стратегии развития науки и образования 2017 №9, 21 - 26 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation98044.pdf] [Файл:Документ 18.pdf]
18) Economic and legal aspects of entrepreneurship development in the Republic of Kazakhstan. // American Economic Review 2016 №8, 20 - стр. [Аннотация:annotation98107.docx] [Файл:Thomson Reuters 1.docx]
19) Economic and Legal Aspects of Entrepreneurial Development in the Republic of Kazakhstan // Journal of Advanced Research in Law and Economic 2017 6- том, №7, 1389 - 1394 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation102954.docx] [Файл:Скопус 17.docx]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) , Экономикалық сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептері мен оны шешу жолдары, // КАЗАХСТАН КазНУ им№сль-Фараби 2012 г. 4 - стр.
2) , Бюджет қаражаттарын нысаналы пайдаланудағы қазынашылық бақылауды құқықтық реттеу мәселелері, // КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2013 г. 3 - стр.
3) Основные проблемы и пути развития казахстанской банковской системы, // РОССИЯ г. Ростов-на-Дону 2013 г. 4 - стр.
4) , Қазақстандағы төлем карточкалары айналым жүйесінің қазіргі жағдайы мен оны дамытудың болашағы, // КАЗАХСТАН КазНу им. аль-Фараби 2013 г. 6 - стр.
5) , Проблемы банкротства казахстанских предприятий в современных условиях, // КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2013 г. 3 - стр.
6) , Инфляция және оны реттеу мәселелері, // КАЗАХСТАН КазНУ им. аль-Фараби 2013 г. 4 - стр.
7) , Научная статья "Инвестиция көзі ретіндегі қазақстандық қор нарығының қазіргі даму әлеуеті", // КАЗАХСТАН Алматы 2013 г. 6 - стр.
8) "Новый шелковый путь", // УКРАИНА Днепропетровск 2013 г. 6 - стр.
9) , , "Innovational ecomomy of Kazakhstan: two years experience and future", // УКРАИНА Днепропетровск, 2013 г. 6 - стр.
10) , Франция және Қазақстан Республикасының орталық банк қызметтерін салыстырмалы талдау, // КАЗАХСТАН 2016 г. 3 - стр. [Файл:ФРАНЦИЯ (2).docx]
11) , Жапония және Қазақстан Республикасының орталық банк қызметтерін салыстырмалы талдау, // КАЗАХСТАН Алматы 2016 г. 4 - стр. [Файл:япония статья.docx]
12) Эффективность системы бюджетирования в деятельности коммерческого банка, // КАЗАХСТАН КазНУ им аль-Фараби 2016 г. 3 - стр. [Файл:эффективность системы бюджетир.docx]
13) , Қайтарылмаған несиелердің негізгі проблемалары, // IV МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАРАБИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ "Фараби алеми" КАЗАХСТАН Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби 2017 г. 3 - стр. [Файл:фараби алеми17.docx]
14) , ЕАЭО МЕМЛЕКЕТ-МҮШЕЛЕРІНІҢ КӨЛІКТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ - ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ НАҚТЫ ДРАЙВЕРІ, // IV МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАРАБИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ "Фараби алеми" КАЗАХСТАН Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби 2017 г. 3 - стр. [Файл:фараби алеми17.docx]
15) , ҚАЙТАРЫЛМАҒАН НЕСИЕЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ ПРОБЛЕМАЛАРЫ, // IV МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАРАБИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ "Фараби алеми" КАЗАХСТАН Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби 2017 г. 3 - стр. [Файл:фараби алеми17.docx]
16) Анализ методов оценки конкурентоспособности товара, // Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное экономическое развитие: направления, приоритеты, драйверы» КАЗАХСТАН г. Алматы 2017 г. 5 - стр. [Файл:Шуренов Н.Б Материал междун.конференций.pdf]

Имидждік мақалалар

1) Болашақ маманның кәсіби және адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру // "Қазақ университеті" газеті 2013 г. 0 0- 0 стр. 4 - стр.
2) Байгисиев М.К. «Экономика» кафедрасынан экономика жұлдыздары қанаттанады // Экономика. Республикалық апталық газет 2013 г. 0 0- 0 стр. 4 - стр.
3) 1. "Өнеге жолын өркендетуіміз керек" - Экономика газеті 2014ж. // Республикалық апталық газет. «Экономика». 2014 г. 3 2- 2 стр. 2 - стр.
4) Тәуелсіздік тірегі // Жетісу Алматы облыстық қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық газет 2016 г. 24 2- 2 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation37727.docx] [Файл:имидж. макала 1.docx]
5) "ENACTUS TALKS іс шарасы өтті" // Қазақ газеті 2016 г. 708 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation45597.docx] [Файл:Энактус.docx]
6) Сапалы білім-жарқын болашақ кепілі // Үш қоңыр республикалық әдебиет, мәдениет және өнер газеті 2016 г. 19 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation65128.docx] [Файл:Имидж макала.docx]
7) Қазіргі таңдауың – жарқын болашағыңның кепілі // Абитуриент Республиканская рекламно-информационная газета 2016 г. 11 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation65130.docx] [Файл:имидж Фариза.docx]
8) Команда "Enactus Kaznu" достойно выступила на Enactus world cup-2016. // " Қазақ университеті " 2016 г. 30 3- 3 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation77579.docx] [Файл:Статья в Қазақ Университеті.docx]
9) "Enactus Kaznu" командасы студенттік бизнес жобаларды әзірлеуде // Al-Farabi.kz 2016 г. 3 61- 63 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation77586.docx] [Файл:Al-Farabi.kz.docx]
10) Повышение конкурентоспособности вуза - стратегия, нацеленная на результат // АЛЮМИНИЙИ ТОҶИКИСТОН 2017 г. 13 5- 5 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation82730.rar] [Файл:АТ№13 - копия.rar]
11) Білімнің үлкен ордасы // болашақ 2017 г. 9 5- 5 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation82738.docx] [Файл:GAZETA BOLASHAK.docx]
12) Престижное образование-залог успеха! // Талгарский вестник 2017 г. 11 4- 4 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation82740.docx] [Файл:vestnik talgar.docx]
13) Кәсіпкерлік университет - ЖОО жаңа инновациялық даму моделі ретінде // Материалы 47-ой научно-методической конференции "Повышение конкурентносособности и экспертного потенциала образовательного процесса" 2017 г. 2 374- 376 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation82742.docx] [Файл:metod statia 17.docx]
14) ЖОО мен кәсіпорын арасындағы әріптестік - білікті маман дайындаудың кепілі // Материали республиканского учебно-методического круглого стола-семинара "Актуальные проблемы высшего образования" 2017 г. 1 75- 81 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation89121.docx] [Файл:метод статья 2.docx]
15) Садыханова Г.А. Повышение конкурентоспособности вуза - стратегия, нацеленная на успех // Алюминийи Точикистан 2017 г. 13 5- 5 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation97863.pdf] [Файл:таджикистан (2).pdf]