ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Журналистика факультеті/ журналистика факультетінің деканаты/ Садуакасов Абай Айтмукашевич


Садуакасов Абай Айтмукашевич
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.88 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: журналистика

Кафедра: журналистика факультетінің деканаты
Лауазымы: деканның ғылыми инновациялық жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі орынбасары

Ғылыми жарияланымдар
Ғылыми мақалалар

1) КазНУ им. Аль-Фараби, старший преподаватель факультета журналистики Садуакасов Абай Айтмукашевич Роль СМИ в построении демократического государства // Вестник КазНУ, серия физическая 2012 2- том, №31, 65 - 72 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation229.docx]
2) Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, журналистика факультетінің аға оқытушысы Садуақасов Абай Айтмұқашұлы. Баспасөз хатшысының күнделікті қызмет еркшелігі // Қазақ университеті 2011 №2, 56 - 62 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation2276.docx] [Файл:Абай макала-2 баспасөз қызметі.docx]
3) РАДИО ЖӘНЕ ТЕЛЕХАБАРЛАРЫН ТАРАТУМЕН АЙНАЛЫСАТЫН ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ КӘСІБИ ЖОҒАРЫ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУ ПРОБЛЕМАСЫ // МЕДИА БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ КИБЕРӘЛЕУМЕТТАНУ 2014 1- том, №1, 179 - 182 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation8253.docx] [Файл:Статья АБАЙ.docx]
4) ҚАРЖЫ ЖАҒЫНАН ТӘУЕЛСІЗ БАСПАСӨЗ ҚҰРУ ЕРЕКШЕЛІГІ // Қазақстандағы PR және БАҚ 2016 1- том, №1, 195 - 198 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation8255.docx] [Файл:Абай стат5555.docx]
5) Демократиялық қоғам құрудағы БАҚ-тың ролі // Вестник КазНУ 2012 1- том, №31, 55 - 60 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation23401.pdf] [Файл:Абай мақала.pdf]
6) Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, журналистика факультетінің аға оқытушысы Садуақасов Абай Айтмұқашұлы. Демократиялық қоғам құрудағы БАҚ-тың ролі КазНУ им. Аль-Фараби, старший преподаватель факультета журналистики Садуакасов Абай Айтмукашевич Роль СМИ в построении демократического государства Kazakh National University named a // " Вестник Казну" (серия востоковедения) 3(60)2012 2016 1- том, №3, 55 - 60 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation23403.pdf] [Файл:Абай мақала.pdf]
7) Нүржанова Ш.С., Садуақасов А.А. Нарықтық экономика кезіндегі қашықтықтан оқытудың мәселелері..................................................................................................................... // «ЭКОНОМИКАНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ НЕГІЗДЕРІ РЕТІНДЕ ҒЫЛЫМ, БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ БИЗНЕС ИНТЕГРАЦИЯСЫ» атты 45-інші ғылыми-әдістемелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ 23-24 қаңтар 2015 жыл 3-кітап МАТЕРИАЛЫ 2015 4- том, №4, 225 - 227 стр., 2 - стр. [Аннотация:annotation23584.pdf] [Файл:Нұржанова Ш. Садуақасов А.pdf]
8) Nurzhanova Sharipa Syzdykovna, Abai Saduakasov Mukanova G.K The Role of Marketing in the Promotion of National Culture 134 // 12th KIMEP International Research Conference (KIRC) 2015 Bang College of Business Almaty, Kazakhstan April 3-4, 2015 Conference Theme: Global Competitiveness and Economic Growth in the 21st Century: Challenges and Opportunities 2016 №1, 134 - 139 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation53695.pdf] [Файл:KIMEP-International-Research-Conference-2015-Proceeding- (1).pdf]
9) Нуржанова Ш.С. Ұжымдық имидж типологиясы және оны оқытудың әдістемесі // PR и СМИ в Казахстане сб. научных трудов 10-е изд. 2016 №10, 83 - 89 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation60590.pdf] [Файл:РР и СМИ в Казахстане.pdf]
10) Роль маркетинга в пропаганде национального искусства // ҚазҰУ хабаршысы (журналистика сериасы)4 (42)2016 2016 4- том, №42, 70 - 75 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation74456.docx] [Файл:А.docx]
11) ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ (Қашықтықтан оқыту қазіргі заман талабы) // Ы. Төребаевтың 100-жылдық мерейтойына арналған "Халықаралық журналистика: тарихы, бүгінгі келбеті және болашағы" атты конференция материалдары 2016 1- том, №1, 57 - 59 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation88394.pdf] [Файл:Сәдуақасов А.Төребаевтың 100 ж..pdf]
12) О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Факультета журналистики // «БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҮНЫН ЕНГІЗУ» атты I II республикалық оқу-әдістемелік біліктілікті жетілдіру курсының материалдары 2017 1- том, №1, 37 - 40 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation88408.pdf] [Файл:Сәдуақасов А.Білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу.pdf]
13) Әл-Фараби әлемі. Жауапты редактор // Фараби әлемі 2017 1- том, №1, 120 - 120 стр., 120 - стр. [Аннотация:annotation88432.pdf] [Файл:Садуақасов А.Фараби әлемі.pdf]
14) State youth programs in conditions of sustainable development // II Международной научно-практической конференции «МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (мти)» 2017 1- том, №1, 44 - 47 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation88451.pdf] [Файл:Садуакасов А.4- Фараби.pdf]
15) Ұлттық өнерді насихаттаудағы маркетинг // Вестник Журналистики. КазНУ 2016 1- том, №1, 115 - 118 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation88487.pdf] [Файл:Садуакасов А. вестник 4(42)2016.pdf]
16) Қaзaқстaндaғы постсоветтік кезең және оны кезеңдеу мәселелері // Вестник КазНУ. Серия журналистики 2017 43- том, №43, 100 - 108 стр., 8 - стр. [Аннотация:annotation102179.pdf] [Файл:Вестник Журналистика_1_43_2017+++.pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) , БАСПАСӨЗ ХАТШЫСЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ ҚЫЗМЕТ ЕРЕКШЕЛІГІ, // Перспективы развития фундаментальных наук РОССИЯ НИ ТПУ 2012 г. 6 - стр.
2) , Ұлттық өнерді насхаттаудағы маркетингтің ролі, // Перспективы развития фундаментальных наук РОССИЯ НИ ТПУ 2012 г. 6 - стр.
3) , "Әлемдік ақпарат кеңістігіндегі радосоғыстың өткені мен бүгіні", // КАЗАХСТАН факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби 2012 г. 6 - стр.
4) , Журналистика факультетінің студенттері ғылыми мақалаларының жетекшісі болдым, // КАЗАХСТАН Алматы 2012 г. 3 - стр.
5) , Әлемдік ақпарат кеңістігіндегі радиосоғыс: өткені мен бүгіні, // КАЗАХСТАН факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби 2012 г. 5 - стр.
6) , "БАСПАСӨЗ ХАТШЫСЫНЫҢ КҮНДЕЛІКТІ ҚЫЗМЕТ ЕРЕКШЕЛІГІ", // КАЗАХСТАН факультет журналистики КазНУ им. ль-Фараби 2011 г. 52 - стр. [Файл:Абай макала-2 баспасөз қызметі.docx]
7) "Қазақстандағы PR және БАҚ" ғылыми мақалалар жинағы, бесінші жинақ 2012 ж., // КАЗАХСТАН алматы 2012 г. 7 - стр. [Файл:РR ТЕХНОЛОГИЯЛАР Абай мақала.docx]
8) Нуржанова Ш.С. The Role of Marketing in the Promotion of National Culture, // Global Competitiveness and Economic Growth in the 21st Century: Challenges and Opportunities КАЗАХСТАН KIMEP, Almaty 2016 г. 6 - стр. [Файл:KIMEP-International-Research-Conference-2015-Proceeding- (1).pdf]
9) Нуржанова Ш.С. ¥лттық өнерді насихаттаудағы маркетингтің ролі, // Әуезов оқулары-13 Нұрлы жол-еліміздің индустриальдық- иновациялық әлеуметтік-экономикалық даму жолындағы стратегиялық қадам КАЗАХСТАН Шымкент 2015 г. 5 - стр. [Файл:3 (1).pdf]
10) Нуржанова Ш.С. Радио және тележурналистердің кәсіби жоғары білімін жетілдіру проблемалары, // Қазақстандағы ақпараттық үрдістер: замана талабы мен талғамы КАЗАХСТАН Алматы 2015 г. 4 - стр. [Файл:Нұржанова Садуакасов.rar]

Имидждік мақалалар

1) БҰЛ ДА БІР ҒҰМЫР ЕКЕН // Экономика. Республикалық апталық газет 2014 г. 5 2- 2 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation8257.doc] [Файл:Макла Абайдан.doc]
2) МАТ Е РИАЛЫ 45-ой научно-методической конференции «ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И БИЗНЕСА КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ» КНИГА 3 АЛМАТЫ 2015 // МАТ Е РИАЛЫ 2016 г. 45 225- 227 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation42615.pdf] [Файл:Нұржанова Ш. Садуақасов А.pdf]
3) ИСКРА // газет "Жетісу" 2016 г. 9 12- 13 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation46581.pdf] [Файл:Мақала Садуақасов А А Нуржанова Ш С (2).pdf]
4) Тәуелсіздік тағлымы // "Қазақ әдебиеті" газеті 2016 г. 5 1- 2 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation46596.pdf] [Файл:Статья (2).pdf]
5) РR технологиялар: Ұжымдық имидж және оның типологиясы // 3-халықаралық фараби оқулары 2016 г. 3 201- 203 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation46625.docx] [Файл:Абай мақала Данаға.docx]
6) Nurzhanova Sharipa Syzdykovna, Abai Saduakasov Mukanova G.K The Role of Marketing in the Promotion of National Culture 134 // 12th KIMEP International Research 2016 г. 1 134- 139 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation53697.pdf] [Файл:KIMEP-International-Research-Conference-2015-Proceeding- (1).pdf]