ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті/ шетелдіктерге тілдік және жалпы білім беру кафедрасы/ Машинбаева Гулназ Абеновна


Машинбаева Гулназ Абеновна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 0.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: жоғары оқу орнына дейінгі білім беру

Кафедра: шетелдіктерге тілдік және жалпы білім беру
Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) Дуйсенбаева Р.И., Ешимов М.П., Мусаева Г.А. Тест жинағы (Қазақ тілі шет тілі ретінде) А1-А2 деңгей. Оқу құралы, -Алматы, "Қазақ университеті", -2017 ж. 226 б. // " Қазақ университеті " 2017г. ISBN 978-601-04-2220-9 14стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation106131.jpg] [Файл:аннотация.docx]

Ғылыми мақалалар

1) Ақпараттық бағдарламалар тіліндегі саяси эвфемизмдер // "Вестник КазНУ" серия филология 2014 №3, 360 - 364 стр., 5 - стр. [Файл:Акпаратбагд,.pdf]
2) 1. Машинбаева Г.Ә. БАҚ мәтіндеріндегі имплицитті элементтердің сипаты (жалқы есімдер) // Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Хабаршы» журналы, №3(106), 182-187 бб. 2015 106- том, №3, 182 - 187 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation58841.docx] [Файл:МашинбаевАстана (4).docx]
3) . Қоғамдық-саяси лексиканың бағалауыштық сипаты. // Евразия гуманитарлық институтының хабаршысы 2015 2- том, №2, 274 - 279 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation58999.docx] [Файл:Когамдык саяси лексика.docx]
4) «Ақсақал» сөзінің концептісі // L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY ХАБАРШЫ 2016 116- том, №1, 111 - 115 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation59356.docx] [Файл:МашинбаевҚазақ тіліндегі Ақсақал сөзі.docx]
5) Азнабакиева М.А., Нусупбаева С.А., Ибрагимова М.Н. ТАРИХ САБАҚТАРЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ // " Хабаршы" КазНПУ им Абая 2017 №3, 4 - стр. [Аннотация:annotation85920.docx] [Файл:Азнабакиева, Машинбаева, Нусупбаева.docx]
6) Лингвистическая валентность // Вестник ЕНУ 2016 5- том, №5, 120 - 125 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation102614.docx] [Файл:Нуршаихова, Машинбаева.docx]
7) ҚАЗІРГІ ТЕЛЕДИДАР ТІЛІ ЖӘНЕ ТІЛДІК НОРМА // "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 2017 3- том, №3, 105 - 108 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation102626.docx] [Файл:машинбаева раимбекова.docx]
8) TECHNOLOGY OF PROBLEM STUDYING RUSSIAN LANGUAGE IN A FOREIGN AUDIENCE // "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 2017 2- том, №2, 21 - 23 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation102629.docx] [Файл:раимбекова машинбаева.docx]
9) Казмагамбетова А.С., Мусаева Г.А. ҚАЗАҚ, ОРЫС ТІЛДЕРІНДЕГІ КЕЙБІР ТІЛДІК ПРОКСЕМАЛАРДЫҢ ТРАНСМИССИЯСЫ // Қазақстанның ғылымы мен мәдениеті 2018 57- том, №2, 91 - 95 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation116593.docx] [Файл:Документ Microsoft Word (4).docx]
10) Казмагамбетова А.С. Өзге тілді ортада толерантты қатынас орнату туралы // "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 2018 №6, 5 - стр. [Аннотация:annotation123166.docx] [Файл:НИЖ-Казмагамбетова А.С. Машинбаева Г.Ә.-макала.docx]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) , 1. Тілге бейімдеу пәніннің тіл оқытудағы рөлі, // КАЗАХСТАН г.Алматы КазНУ им.аль-Фараби 2012 г. 4 - стр.
2) , 2. Қазақ тілін шет тіл ретінде оқытудағы мәтінмен жұмыс, // КАЗАХСТАН КазНУ им.Аль-Фараби 2012 г. 5 - стр.
3) , 3. Жаттығу – тіл оқытудың элементарлы бірлігі, // КАЗАХСТАН Алматы 2012 г. 7 - стр.
4) , 5.Тіл үйрету сабақтарындағы диалогтың рөлі, // КАЗАХСТАН Г. Алматы 2012 г. 4 - стр.
5) , 6. Тілге бейімдеу пәнін оқытудың тиімді жолдары, // КАЗАХСТАН г. Алматы 2012 г. 4 - стр.
6) , 4. Тіл оқытудағы монологқа үйрету жолдары., // КАЗАХСТАН г. Астана 2012 г. 5 - стр.
7) , Шетел дәрісханасына арналған оқу құралдары туралы, // КАЗАХСТАН Алматы 2015 г. 4 - стр. [Файл:шетел дәрисханасы.окулык.pdf]
8) , Жарнамаға қатысты кейбір мәселелер, // КАЗАХСТАН Алматы 2014 г. 3 - стр. [Файл:Жарнама.кат.Мас.pdf]
9) , Шет тілін оқытудағы мәтін, // КАЗАХСТАН Алматы 2014 г. 4 - стр. [Файл:шет тилин. окыт мәтин.pdf]
10) , Тіл ұстарту сабақтарындағы диалогпен жұмыс түрлері, // КАЗАХСТАН Алматы 2014 г. 5 - стр. [Файл:Тил уст. диал.жум.турл..pdf]
11) , Қазіргі БАҚ тіліндегі қоғамдық саяси лексиканың көрінісі, // КАЗАХСТАН Алматы 2014 г. 3 - стр.
12) , Диалог құрастыртуға қатысты кейбір мәселелер, // КАЗАХСТАН Алматы 2014 г. 4 - стр. [Файл:диалог,кейб мәс..pdf]
13) , Қазақ тілі сабақтарында нақты уақыт ұғымын үйрету, // КАЗАХСТАН Алматы 2015 г. 4 - стр.
14) , Қазақ тілін шет тіл ретінде оқытуда монологтық сөйлеуге үйрету, // КАЗАХСТАН Алматы 2013 г. 5 - стр. [Файл:КТШО монолог. с.уй..pdf]
15) , Шет тілін оқытудағы мәтіннің рөлі, // ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА Прага 2014 г. 5 - стр. [Файл:ШЕт тіл мәтін ролі.pdf]
16) Азнабакиева М.А. , Қазақ тілінің аудиовизуалды курсын оқыту, // Ахановские чтения ЯЗЫК КАК МЯГКАЯ СИЛА, посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан КАЗАХСТАН КазНУ имени аль-Фараби 2016 г. 6 - стр. [Файл:макала акан чтение.docx]

Имидждік мақалалар

1) Ихсангалиева Г.К., Нуржанова Ж.С. "Тіл оқыту технологияларының диагностикасы" атты жоғарғы оқу орындарының арасында өткен педагогикалық идеялар фестивалі // Болашак 2012 г. 5 0- 0 стр. 1 - стр.
2) Игнатова Е.Р., Толмачева Д.С. Қазақ және орыс тілдеріне оқытуда шетелдік студенттердің фонетикалық сөйлеу дағдыларын қалыптатыру // Дайджест педагогических новаций 2016 г. 4 84- 86 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation54710.docx] [Файл:Скрины статей Дайджест 2016.docx]
3) Кильдюшова И.В. Сөйлесімнің дыбыстық жағы - қалыптасуы, дамуы, жүзеге асуы // Дайджест педагогических новаций 2016 г. 4 53- 58 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation57149.docx] [Файл:Статья дайджест.docx]
4) Азнабакиева М.А. Қазақ тілінің аудиовизуалды курсын оқыту // Ахановские чтения ЯЗЫК КАК МЯГКАЯ СИЛА, посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан 2016 г. 0 0- 0 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation57177.docx] [Файл:макала акан чтение.docx]
5) Қазақ және орыс тілін оқитын студенттер үшін өзіндік жұмыс оқу қызметінің бір түрі ретінде // Дайжест педагогических новаций»:Альманах– 2016 г. 4 99- 103 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation59471.doc] [Файл:Игнат.Толмач,Машинб-дайжест.doc]
6) Койлыбаева С.С. Коммуникативная модель социальной сети в обучении русскому языку как иностранному // VIII Багизбаевские чтения "Актуальные проблемы современной филологии в контексте общей научной парадигмы" материалы международной научно-практической конференции Алматы, 28 апреля 2016 года" 2016 г. 8 195- 198 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation60874.docx] [Файл:Сканер Койлыбаева Багизб1.docx]
7) Койлыбаева С.С. Шет тілін оқытуда диалог техникасын меңгерту // "Отандық білім беру кеңістігінде ЭКСПО-2017 жасыл технология бағытында оқытудың инновациялық әдістерін қалыптастыру мәселелері" атты республикалық оқу әдістемелік кон 2017 г. 0 0- 0 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation102657.docx] [Файл:Машинбаева Г, Койлыбаева 2017 довуз.docx]
8) Койлыбаева С.С. Шетелдіктерге ұлттық ерекшеліктерге қатысты ұғымдарды таныстыру // ////«Отандық білім беру кеңістігінде ЭКСПО-2017 «жасыл технология» бағытында оқытудың инновациялық әдістерін қалыптастыру мәсе¬лелері» атты республикалық оқу-әдістемелік конференция¬ның материалдары. 26-27 сәуір, Алматы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2017 г. 0 0- 0 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation102663.docx] [Файл:Машинбаева .Койлыбаева 2017 (2)довуз.docx]
9) Койлыбаева С.С. Interactive language learning // //«Отандық білім беру кеңістігінде ЭКСПО-2017 «жасыл технология» бағытында оқытудың инновациялық әдістерін қалыптастыру мәсе¬лелері» атты республикалық оқу-әдістемелік конференция¬ның материалдары. 26-27 сәуір, Алматы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2017 г. 0 0- 0 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation102667.doc] [Файл:статья конф довуз 2017.doc]
10) ЕКІНШІ ТІЛ ОҚЫТУДАҒЫ ТҮСІНІП ТЫҢДАУДЫҢ ОРНЫ // «Дайджест педогагических новаций» Альманах научно-методических материалов. 2017 г. 5 53- 57 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation102693.docx] [Файл:Машинбаева.docx]
11) Кильдюшова И.В. ОҚУ МӘТІНДЕРІ АРҚЫЛЫ ТІЛДІК ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ // «Дайджест педогагических новаций» Альманах научно-методических материалов. 2017 г. 5 48- 51 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation102696.docx] [Файл:Кильдюшова Машинбаева.docx]