ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Химия және химиялық технологиялар факультеті/ органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен технологиясы кафедрасы/ Ескалиева Балакыз Кымызгалиевна


Ескалиева Балакыз Кымызгалиевна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.95 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: химия және химиялық технологиялар

Кафедра: органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен технологиясы
Лауазымы: доцент

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) Бурашева Г.Ш., Кипчакбаева А.К. Табиғи қосылыстардың химиясы мен технологиясы // " Қазақ университеті " 2016г. 28стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation75970.docx] [Файл:Бурашева.docx]

Ғылыми мақалалар

1) Бурашева Г.Ш., Абилов Ж.. Қара (Сarum Black) және Зеравшан (Buium Seravchanicum) тмин-деріндегі органикалық қышқылдар // Вестник КазНУ. Серия химическая 2011 65- том, №1, 423 - 427 стр., 5 - стр.
2) Бурашева Г.Ш., Абилов Ж.. Climacoptera (климакоптера) тектес өсімдіктердің кейбір түрлерінің хлороформ экстрактісін зерттеу. // Вестник КазНУ. Серия химическая 2011 65- том, №1, 380 - 384 стр., 5 - стр.
3) Бурашева Г.Ш., Абилов Ж.. Фитохимическое исследование некоторых видов растений рода Климакоптера (Climacoptera) // Известия химико-технического общества "Кахак" 2011 33- том, №3, 61 - 64 стр., 4 - стр.
4) Бурашева Г.Ш. Сравнительный анализ кислотного состава некоторых растений рода Климакоптера (балық көз - Climacoptera) // Известия химико-технического общества "Кахак" 2011 33- том, №3, 56 - 61 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation20674.pdf] [Файл:КАХАК 2011, №3 (33) Алматы.pdf]
5) Бурашева Г.Ш. Сверхкритическая флюидная СО2 –экстракция растений рода Climacoptera (Климакоптера) C.Subcrassa (К.толстоватой) и C.Korzhinskyi (К. Коржинского) // Химический журнал Казахстана.- Алматы.-2012.-с.41-46. 2012 №1, 41 - 46 стр., 6 - стр.
6) Бурашева Г.Ш. Флавоноиды из Climacoptera subcrassa. // Химия природных соединений 2012 №6, 948 - 949 стр., 2 - стр.
7) Бурашева Г.Ш. Flavonoidis from Climacoptera subcrassa. // Chemistry of Natural compounds, 2013 48- том, №6, 1076 - 1077 стр., 2 - стр.
8) Бурашева Г.Ш. Cравнительный анализ кислот растений рода (Climacoptera Subcrassa) по фазам вегетации // Известия научно-технического общества КАХАк 2012 38- том, №4, 43 - 48 стр., 5 - стр.
9) Бурашева Г.Ш. Амино-, жирно- и фенолокислотный состав некоторых видов растений Климакоптера (Climacoptera), // Известия научно-технического общества "КАХАК" 2013 40- том, №1, 83 - 88 стр., 6 - стр.
10) Бурашева Г.Ш., Жусупова Г.Е., Султанова Н.А., Мансуров З.А., Абилов Ж.., Керимкулова А.Р., Жандосов Ж.М. Применение наноструктурированных углеродных адсорбентов для выделения биомолекул и лекарственных растительных субстанций // Вестник КазНУ "Серия биологическая" 2011 56- том, №4, 274 - 278 стр., 5 - стр.
11) Бурашева Г.Ш. Фитохимическое исследование плодов Унаби (Ziziphus) // Известия Научно-технического общества «КАХАК» 2013 41- том, №2, 25 - 29 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation15201.pdf] [Файл:статья кахак бурашева.pdf]
12) Бурашева Г.Ш. Тминнің Қара, Зерваш және Индиялық түрлеріне салыстырмалы фитохимиялық сараптау жүргізу // Известия Научно-технического общества «КАХАК» 2013 41- том, №2, 43 - 46 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation15206.pdf] [Файл:статья кахак бурашева 2.pdf]
13) Бурашева Г.Ш., Абилов Ж.. Composition of three plant species of the genus Climacoptera C.subcrassa, C.korshinsky and C.ambylostegio on phases of vegetation // International Journal of Biology and Chemistry. Al- Farabi Kazakh National University. 2014 7- том, №1, 9 - 13 стр., 5 - стр. [Файл:Biology and Chemistry 2014.pdf]
14) Бурашева Г.Ш. Сравнительный анализ кислот растения рода Climacoptera subcrassa // Известия научно-технического общества "КАХАК" 2012 38- том, №4, 43 - 47 стр., 5 - стр. [Файл:КАХАК №4 (38) Алматы, 2012.pdf]
15) Бурашева Г.Ш., Мансуров З.А., Абилов Ж.., Кипчакбаева А.К. Climacoptera Subcrassa өсімдігінен керамикалық сорбент көмегімен флавоноидтарды бөлу // Известия научно-технического общества "КАХАК" 2014 №1, 37 - 40 стр., 4 - стр. [Файл:Doc1.docx]
16) ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ ПРОЦЕСТЕРІ АРҚЫЛЫ МҰНАЙ ЖӘНЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТЫҢ ЛАСТАНУЫН ТӨМЕНДЕТУ ТӘСІЛДЕРІН ЗЕРТТЕУ // Әл-Фараби Әлемі 2015 №1, 94 - 94 стр., 1 - стр. [Аннотация:annotation31795.docx]
17) Бурашева Г.Ш. ҚАЗАҚСТАННЫҢ АЛТАЙ ӨҢІРІНДЕ ӨСЕТІН ШАШЫРАТҚЫ (Сichoriumintybus) ӨСІМДІГІНДЕГІ ҚЫШҚЫЛДАР ҚҰРАМЫН АНЫҚТАУ // Ізденіс - Поиск 2015 №20, 132 - 137 стр., 6 - стр.
18) ҚАЗАҚСТАННЫҢ АЛТАЙ ӨҢІРІНДЕ ӨСЕТІН ШАШЫРАТҚЫ (СICHORIUMINTYBUS) ӨСІМДІГІНДЕГІНЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ КЕШЕН АЛУ // Әл-Фараби Әлемі 2015 №1, 90 - 90 стр., 1 - стр. [Аннотация:annotation31796.docx]
19) Қазақстанның Алтай өңірінде өсетін өсімдіктерден биолигиялық белсенді кешен алу // Әл-Фараби Әлемі 2015 №1, 86 - 86 стр., 1 - стр. [Аннотация:annotation31797.docx]
20) Қазақстанның Алтай өңірінде өсетін - Artemisia Rutifolia, Artemisia Juncea, Artemisia Caupasitae өсімдіктерінің биологилық сипаттамалары және пайдалы қасиеттері // Химический журнал Казахстана 2015 №2, 368 - 372 стр., 5 - стр.
21) Бурашева Г.Ш. Углеводно – белковый комплекс шрота Климакоптера туполистой (Climacoptera obtusifolia) // Вестник КазНУ, серия химическая. 2013 №1, 103 - 109 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation43732.pdf] [Файл:17-33-1-SM.pdf]
22) Бурашева Г.Ш. Амино-, жирно-, фенолокислотный состав некоторых видов растений рода Climacoptera (Климакоптера) // Известия научно-технического общества «КАХАК», Алматы, 2013, №1(40) 2013 №1, 83 - 88 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation47709.pdf] [Файл:Kaxak.pdf]
23) Бурашева Г.Ш. Climacoptera өсімдігінің кейбір түрлерінің салыстырмалы анализі // "Ізденіс" (Поиск) журналы. Жаратылыстану және техника ғылымдары сериясы 2015 №1, 146 - 149 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation47707.pdf] [Файл:jpg2pdf.pdf]
24) Бурашева Г.Ш. Biologically active compounds from Climacoptera obtusifolia // Chemistry of Natural Compounds 2014 50- том, №3, 537 - 538 стр., 2 - стр. [Аннотация:annotation43728.pdf] [Файл:CNC.pdf]
25) Бурашева Г.Ш., Абилов Ж.., Кипчакбаева А.К. METHOD FOR OBTAINING TOTAL FLAVONOIDS FROM Climacoptera subcrassa AND THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY // Chemistry of natural compounds 2016 52- том, №2, 322 - 323 стр., 2 - стр. [Аннотация:annotation56361.pdf] [Файл:method for obt flavonoids.pdf]
26) Бурашева Г.Ш., Кипчакбаева А.К. SAPONINS FROM Climacoptera subcrassa // Chemistry of natural compoounds 2016 52- том, №2, 363 - 364 стр., 2 - стр. [Аннотация:annotation56380.pdf] [Файл:Saponins from Climacoptera.pdf]
27) Бурашева Г.Ш., Абилов Ж.. ISOLATION OF STIGMASTEROL AND β-SITOSTEROL FROM DICHLOROMETHANE EXTRACT OF AERIAL PARTS OF CLIMACOPTERA OBTUSIFOLIA // International journal of Biology and Chemistry 2016 №2, 12 - 16 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation67643.doc] [Файл:Seitimova.doc]
28) Бурашева Г.Ш. PHYTOCHEMICAL STUDY OF KOCHIA PROSTRATA // International journal of Biology and Chemistry 2016 №2, 17 - 21 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation67651.docx] [Файл:Seitimova GA.docx]
29) Состав петролейн эфирного экстракта растений рода Artemisia и его биологическая активность. // Материалы 54-ый международной научной студенческой конференции 2016 №1, 51 - 0 стр., 1 - стр. [Аннотация:annotation69594.pdf] [Файл:Новый документ 9.pdf]
30) Бурашева Г.Ш., Сейтимова Г.А. Polyphenols from Several Psammopelitohalophytes // Chemistry of Natural Compounds 2017 №53, 375 - 376 стр., 2 - стр. [Аннотация:annotation86154.pdf] [Файл:Seitimova CNC 2017.pdf]
31) Мылтыкбаева Ж.К., Онгарбаев Е.К., Рахметуллаева Р.К. Подготовка специалистов новой формации для химической отрасли // Труды IX Международного Беремжановского съезда по химии и химической технологий 2016 9- том, №9, 61 - 66 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation97652.docx] [Файл:статья на Бирим кон 3 с Онгарбаев.docx]
32) Бурашева Г.Ш. Иридоиды из Verbascum marschallianum // Химия природных соединений 2017 №3, 491 - 492 стр., 2 - стр. [Аннотация:annotation103583.pdf] [Файл:491..pdf]
33) Бурашева Г.Ш., Сейтимова Г.А. Phytochemical study of Kochia prostrata // «International Journal of Biology and Chemistry» 2016 9- том, №2, 51 - 54 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation109749.pdf] [Файл:Seitimova ijbch.pdf]
34) Volatile oil composition of Carthamus Tinctorius L. flowers grown in Kazakhstan // Annals of Agricultural and Environmental medicine 2018 25- том, №1, 87 - 89 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation124304.pdf] [Файл:Volatile oil composition (1).pdf]
35) Ныкмуканова М.М. Қазақстанның Алтай өңірінде өсетін Cicorium intybus L өсімдігінің химиялық құрамын зерттеу // Химический Журнал Казахстана. – Алматы, 2017. – №4. – С.78-84. 2017 №4, 78 - 84 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation125749.pdf] [Файл:статья Маншук.pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) Бурашева Г.Ш., Абилов Ж.. Comparative analysis of biologically active compounds of genus Climacoptera, // КИТАЙ Урумжи 2012 г. 1 - стр.
2) Бурашева Г.Ш. , , Lipophilic composition of seeds of Safflower «Ак mai», growing in Kazakhstan., // КИТАЙ Урумжи 2012 г. 1 - стр.
3) Бурашева Г.Ш. Сверхкритическая флюидная СО2 –экстракция растений рода Климакоптеры коржинского, // Мат. Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Сверхкритические флюидные тех. в решении экологических проблем. Экс. раст. сырья» РОССИЯ Архангельск 2012 г. 2 - стр.
4) Оспанова А.К., Онгарбаев Е.К., Сыздыкова Л.И. Научно-методические основы организации учебного процесса химического факультета КазНУ им. аль-Фараби в условиях перехода на образовательную деятельность исследовательского университета, // Увалиевские чтения - 2013 КАЗАХСТАН 2013 г. 4 - стр.
5) Калугин С.Н., Султанова Н.А., Литвиненко Ю.А., Умбетова А.К. Формирование компетенций по курсу Хроматографический анализ природных веществ и материалов, // Материалы 44 научно-методической конференции "Компетентностно-ориентированная система оценки знаний" КАЗАХСТАН г. Алматы 2014 г. 4 - стр. [Файл:пед конф 2014 2.pdf]
6) Бурашева Г.Ш. , , Composition of the Hexane extract Climacoptera C. subcarassa and C. korshinskyi, // КИТАЙ 2012 г. 2 - стр. [Файл:Urumqi Chaina 2012.pdf]
7) Бурашева Г.Ш. Сверхкритическая флюидная СО2-экстракция растений рода Climacoptera (Климакоптера) C.korshinskyi (К.коржинского), // Материалы Всероссийской школы- конференции молодых ученых "Сверхкритические флюидные технологии в решении экологических проблем. Экстракция растительного сырья" РОССИЯ 2012 г. 2 - стр. [Файл:Матариалы Всероссийской школы Архангельск 2012.pdf]
8) Бурашева Г.Ш., Абилов Ж.. , , The development process for the production of phytopreparation Climacoptera subcrassa and its biological actvity, // ПАКИСТАН 2012 г. 1 - стр. [Файл:ASOMPS-XIV.pdf]
9) Бурашева Г.Ш. , , Comparative phytochemical analysis from the Climacoptera subcrassa, Climacoptera korshinskyi, Climacptera ambulostegio and their biologicaly activity, // ТАДЖИКИСТАН 2014 г. 2 - стр. [Файл:4 th Inter Sympos, Tadjikistan 2014.pdf]
10) Ахтаева Н.З., Бурашева Г.Ш. , , Comparative analysis volatile composition from the Climacoptera subcrassa, Climacoptera korshinskyi and their biologically activity, // ТАДЖИКИСТАН 2014 г. 2 - стр. [Файл:4 th Inter Sympos, Tagjikistan 2, 2014.pdf]
11) Бурашева Г.Ш. , , Anti-diabetic activity of some plants of the gens Climacoptera, // ПАКИСТАН 2015 г. 1 - стр. [Файл:Karachi.pdf]
12) Бурашева Г.Ш. , , Lipophilic composition Climacoptera subcrassa, // Лекарственные растения фундаментальные и прикладные проблемы. Материалы I Международной научной конференции РОССИЯ 2013 г. 3 - стр. [Файл:ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТАНИЯ ... Новосибирск 2013.pdf]
13) Бурашева Г.Ш. , , Chemical investigation of some species of genus Climacoptera, // ТУРЦИЯ 2013 г. 1 - стр. [Файл:izmir.pdf]
14) Бурашева Г.Ш. Свехкритическая флюидная СО2-экстракция растения рода Climacoptera (Климакоптера), // Материалы второй Международной научно-практической интернет-конференции Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям УКРАИНА Полтава 2013 г. 3 - стр. [Файл:Poltava.pdf]
15) Бурашева Г.Ш. Сравнительный компонентный анализ некоторых видов растений рода Climacoptera, // Лекарственные растения: фундаментальные и прикладные проблемы: материалы I Международной научной конференции Новосиб. гос. аграр. ун-т. РОССИЯ Новосибирск 2013 г. 3 - стр. [Файл:Novosib.pdf]
16) , Сlimacoptera өсімдігі түрлерін салыстырмалы сандық жəне сапалық сараптау, // Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Фараби әлемі». – 2015 КАЗАХСТАН 2015 г. 1 - стр. [Файл:Farabi.pdf]
17) Бурашева Г.Ш., Кипчакбаева А.К., Сейтимова Г.А. , , Comparative analysis of the chemical composition and biological activities of some species of climacoptera, // Европейская программа повышения квалификации «Инновационные методы в преподавании и обучении» БЕЛЬГИЯ 2016 г. 8 - стр. [Файл:Belgium paper.pdf]
18) Бурашева Г.Ш., Кипчакбаева А.К., Сейтимова Г.А. , , The Antioxidant And Antidiabetic Plant Resources Of Kazakhstan, // КИТАЙ 2016 г. 2 - стр. [Файл:Shenzhen conference.pdf]
19) Бурашева Г.Ш., Сейтимова Г.А. Сравнительный анализ кислотного состава некоторых псаммопелитогалофитов, // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Тенденции развития науки и образования в области естественнонаучных дисциплин, посвещенной 70-летию со дня рождения д.х.н., Почетного профессора Бутина Булата Мажекеновича, Алматы КАЗАХСТАН 2016 г. 6 - стр. [Файл:Butin conference.pdf]
20) Мылтыкбаева Ж.К., Онгарбаев Е.К., Рахметуллаева Р.К. Подготовка специалистов новой формации для химической отрасли, // КАЗАХСТАН КАЗНУ им.Аль-Фараби 2016 г. 6 - стр. [Файл:статья на Бирим кон 3 с Онгарбаев.docx]
21) Бурашева Г.Ш., Кипчакбаева А.К. , , Biologically active compounds from plants of the genuse Climacoptera, // УЗБЕКИСТАН Ташкент 2017 г. 1 - стр. [Файл:doklad uzbekistan.pdf]
22) Бурашева Г.Ш., Сейтимова Г.А. , , Antibacterial activity of ethanolic extract from Kochia prostrata, // УЗБЕКИСТАН Ташкент 2017 г. 1 - стр. [Файл:Seitimova_Tashkent_3.pdf]
23) Бурашева Г.Ш., Сейтимова Г.А. , , Phytotoxic and insecticidal activities of extracts from plants genus of Climacoptera and Kochia, // УЗБЕКИСТАН Ташкент 2017 г. 1 - стр. [Файл:Seitimova_Tashkent_3.pdf]

Имидждік мақалалар

1) Бурашева Г.Ш., Корулькин Д.Ю., Турмуханова М.Ж., Абилов Ж.., Литвиненко Ю.А., Умбетова А.К., Елибаева Н.С. Білім-Бұлақ, ғылым-шамшырақ // "Түркістан" 2016 г. 17 7- 7 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation47400.pdf] [Файл:Имиджевая статья.pdf]
2) Бурашева Г.Ш., Литвиненко Ю.А., Умбетова А.К. Элементы практикоориентированного обучения по курсу "Химия и технология получения фитопрепаратов" // - Материалы 46 научно-методической конференции «Модернизация образовательных программ: аккредитация и гарантия качества подготовки кадров 2016 г. 3 138- 140 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation49260.pdf] [Файл:Статья2.pdf]
3) Бурашева Г.Ш., Корулькин Д.Ю., Турмуханова М.Ж., Абилов Ж.., Литвиненко Ю.А., Умбетова А.К., Елибаева Н.С. Білім-бұлақ, ғылым-шамшырақ // Туркістан газеті 2016 г. 17 7- 7 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation60824.pdf] [Файл:Аннотация.pdf]
4) Бурашева Г.Ш., Литвиненко Ю.А., Умбетова А.К. Образовательная программа по индивидуальным образовательным траекториям "Химическая технология природных соединений", "Химическая технология переработки растительного сырья" и связь с профессиональными стандартами // Материалы 47-ой научно-методической конференции "Повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала образовательных программ университетов" в рамках заседания УМО РУМС 2017 г. 47 269- 272 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation87274.docx] [Файл:метод статья 2.0517.docx]
5) Токтабаева А.К., Мангазбаева Р.А., Онгарбаев Е.К., Рахметуллаева Р.К. Химия мамандығы үшін үштұғырлы тілді дамыту // Материалы 47 -ой методический конференции 2017 г. 1 245- 247 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation87595.docx] [Файл:сатиья 1 на метод конф.docx]
6) Бурашева Г.Ш. Способ получения средства с противолейшманиозным действием // Патент РК 2017 г. 0 0- 0 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation125002.pdf] [Файл:new doc 2018-05-18 14.54.21_20180518145455.pdf]
7) Бурашева Г.Ш., Кипчакбаева А.К. Способ получения средства с антимикробным действием // Патент РК 2017 г. 0 0- 0 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation125314.pdf] [Файл:New Doc 2018-05-12.pdf]