ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Механика-математика факультеті/ іргелі математика кафедрасы/ Тапеева Самал Конысбековна


Тапеева Самал Конысбековна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.75 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: механика-математика

Кафедра: іргелі математика
Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) Сулейменова З.И., Ақанбай Н.. Ықтималдықтар теориясының шектік теоремалары (электронное учебное пособие , рекомендовано РИСО КазНУ // " Қазақ университеті " 2013г. ISBN 9965-29-512-3 19стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation126804.pdf] [Файл:PDF файл.pdf]
2) Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистикадан тест сұрақтары // " Қазақ университеті " 2005г. 225стр. ҚАЗАҚСТАН
3) Тестовые вопросы по теории вероятностей и математической статистике // " Қазақ университеті " 2006г. 236стр. ҚАЗАҚСТАН
4) Ықтималдықтар теориясының шектік теоремалары // " Қазақ университеті " 2010г. ISBN 9965-29-512-3 295стр. ҚАЗАҚСТАН
5) Ыктималдықтар теориясы және математикалық статистиканың есептерін MS EXCEL-де шығару // " Қазақ университеті " 2014г. ISBN 978-601-04-0440-3 185стр. ҚАЗАҚСТАН
6) Ақанбай Н.. Ықтималдықтар теориясы пәні бойынша өзіндік жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар // " Қазақ университеті " 2017г. 138стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation85299.jpg] [Файл:кітап сож.docx]

Ғылыми мақалалар

1) Об осреднении уравнения теплопроводности со случайными дельта-коррелированными по времени коэффициентами и правой частью // Вестник КазНПУ им.Абая ( Серия физико-математические науки, №2 (42) 2013 г., С. 18-23. 2013 2- том, №42, 6 - стр.
2) Преобразование Дарбу и солитонные решения модифицированного уравнения Кортевега-де Фриза // Вестник КарГУ, серия математика 2015 4- том, №314, 98 - 103 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation40487.docx] [Файл:Статья КарГу.docx]
3) Darboux transformation and solution of the (2+1) dimensional modified Korteweg-de Vries equation // Вестник ЕНУ 2015 107- том, №4, 86 - 93 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation42138.pdf] [Файл:статья ену 2.pdf]
4) Одно солитонные решение для (1+1) мерного нелинейного уравнения Шредингера и Максвелл-Блоха // Вестник ЕНУ 2015 107- том, №4, 40 - 46 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation42142.pdf] [Файл:статья ену 1.pdf]
5) Стохастикалық есептер математиканы оқытудағы қолданбалы бағыт есептері ретінде // Вестник АПН 2015 66- том, №4, 107 - 113 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation54286.pdf] [Файл:Статья АПН.pdf]
6) Ыбырайымова С.С. Determinant representation of one-fold darboux transformation for the nonlocal nonlinear Schrodinger and Maxwell-Bloch equation // Дифференциалдық және интегралдық операторлардың салмақты бағалаулары және олардың қолданыстары атты ғылыми конференция 2017 №1, 2 - стр. [Аннотация:annotation95728.docx] [Файл:Ыбырайымова Света Сембаевна.docx]
7) Сулейменова З.И., Ыбырайымова С.С. "4.0 университет үлгісі" - жаңа инновациялық тренд // Massaget.kz сайты 2018 №5, 2 - стр. [Аннотация:annotation110074.doc] [Файл:4.0 университет моделі ҚазҰУ сайтқа.doc]
8) (1+1) - өлшемді локальды емес бейсызықты Шредингер теңдеуінің нақты шешімдері // Вестник ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 2018 122- том, №1, 58 - 64 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation120905.jpg] [Файл:Doc1.pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) О моментных уравнениях температурного поля в случайном потоке с мгновенной по времени корреляцией, // Сборник трудов Международной научной конференции "Прикладная математика, управление и информатики", 3-5 октября 2012г. Белгород (Россия). Том I, стр.16-19. РОССИЯ Белгород 2012 г. 3 - стр.
2) , Математика мамандығы магистрлеріне арналған элективті "Кездейсоқ теңдеулер" курсының құрылымы мен мазмұны жайында, // КАЗАХСТАН Актобе 2012 г. 3 - стр.
3) , Функционалдық анализ және ықтималдықтар теориясы пәндері бойынша қазақ тіліндегі математикалық терминдер жайында, // КАЗАХСТАН Алматы 2014 г. 2 - стр.
4) , , Two-Fold Darboux transformation for a 2+1-dimensional Schrodinger-Maxwell-Bloch equation, // КАЗАХСТАН Алматы 2014 г. 2 - стр.
5) , Ықтималдықтар теориясы, математикалық статистика және эконометрика пәндерін оқытудағы заманауи инновациялық технологияны пайдаланудың кейбір мәселелері, // КАЗАХСТАН Алматы 2015 г. 4 - стр.
6) Научно-методические основы разработки и внедрения современных иннавационных технологий в процесс прподавания вероятносто-статистических и актуарно, // Труды Международной научно-практической конференции "Проблемы геомеханики и преподавания естественных дисциплин" - Алматы, 18 октября 2012г. стр.289-290 КАЗАХСТАН Алматы 2012 г. 2 - стр.
7) Сулейменова З.И. «Ықтималдықтар теориясының қосымша тараулары» атты таңдау курсының бағдарламасы мен маңыздылығы, // «Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар дайындау сапасының кепілі» 46-шы ғылыми-әдiстемелiк конференциясы КАЗАХСТАН 2016 г. 4 - стр. [Файл:ЕКІНШІ СЕКЦИЯ ВТОРАЯ СЕКЦИЯ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ.pdf]
8) Сулейменова З.И., Ақанбай Н.. Об асимптотической нормальности решения задачи Коши для одного параболического уравнения со случайной правой частью, // КАЗАХСТАН Institute of Mathematics and Mathematical Modeling 2016 г. 1 - стр. [Файл:ИСААМ 2016.jpg]
9) Ақанбай Н.. Об асимптотической нормальности решения задачи Коши для одного параболического уравнения со случайной правой частью, // "Third International Conference on Analyses and Applied Mathematics ICAAM 2016" КАЗАХСТАН Almaty 2016 г. 1 - стр. [Файл:suleimenova_1page-1.pdf]
10) Ыбырайымова С.С. , Интегралды тартымдыоқытудың жолдары, // КАЗАХСТАН Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2017 г. 3 - стр. [Файл:Интеграл туралы мақала.docx]
11) Ыбырайымова С.С. , Determinant representation of one-fold darboux transformation for the nonlocal nonlinear Schrodinger and Maxwell-Bloch equation, // КАЗАХСТАН Астана 2017 г. 2 - стр. [Файл:ENU tesis.docx]
12) Сулейменова З.И., Ақанбай Н.., Ыбырайымова С.С. , Ықтималдықтар теориясының шектік теоремаларының қолданыстары, // КАЗАХСТАН 2017 г. 4 - стр. [Файл:Статья метод конф 2017 docx.docx]

Имидждік мақалалар

1) Сулейменова З.И. «Ықтималдықтар теориясының қосымша тараулары» атты таңдау курсының бағдарламасы мен маңыздылығы // Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар дайындау сапасының кепілі 2016 г. 46 34- 38 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation41967.pdf] [Файл:ЕКІНШІ СЕКЦИЯ ВТОРАЯ СЕКЦИЯ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ.pdf]
2) Математика мамандығының 2курс студентті Елеуов Аскар Жетісу теле арнасында жас сайлаушы ретінде сұхбат берді // Жетісу телеарнасы 2016 г. 0 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation54262.docx] [Файл:Елеуов Аскар.docx]
3) Ыбырайымова С.С. Интегралды тартымды оқытудың жолдары // "Massaget" интернет порталы 2017 г. 0 0- 0 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation83731.docx] [Файл:Интеграл статья 2017 КазНУ.doc]
4) Ақанбай Н.. Ықтималдықтар теориясының шектік теоремаларының қолданыстары // "Университеттегі білім беру бағдарламаларының экспорттық әлеуетін және бәсекеге қабілеттілігін арттыру" атты 47-ші ғылыми-әдістемелік конференция материалы. 26-27 каңтар 2017ж. Алматы. 2017 г. 4 30- 34 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation103942.docx] [Файл:Статья метод конф 2017 docx.docx]
5) Ыбырайымова С.С. «4.0 УНИВЕРСИТЕТ» үлгісіндегі математиканың атқаратын ролі // «Қоғамдық сананы жаңғыртудағы жоғары оқу орнының рөлі: «Университет 4.0 моделіне көшу» атты 48-ші Ғылыми-әдістемелік конференция 2018 г. 0 0- 0 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation121489.pdf] [Файл:4.0 университет моделі 48 конференцияға Ыбырайымова С.С (1).pdf]
6) Сулейменова З.И., Ыбырайымова С.С. "4.0 университет үлгісі" - жаңа инновациялық тренд // "Massaget" интернет порталы 2018 г. 0 0- 0 стр. 2 - стр. [Аннотация:annotation121492.doc] [Файл:4.0 университет моделі ҚазҰУ сайтқа.doc]