ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Заң факультеті/ қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу, криминалистика кафедрасы/ Таубаев Бауржан Рыспекович


Таубаев Бауржан Рыспекович
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.44 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: заң

Кафедра: қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу, криминалистика
Лауазымы: доцент м.а.

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Байсалов А.Д., Акболатова М.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Базилова А.А., Бисенғали Л.. Пенитенциарная преступность и правовой механизм обеспечения пенитенциарной безопасности // East West 2014г. ISBN 978-3-902986-06-01 10стр. АВСТРИЯ [Файл:Монография.pdf]
2) Қазақстан Республикасындағы пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері // " Қазақ университеті " 2016г. ISBN 978-601-04-1648-2 165стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation62220.pdf] [Файл:Монография.pdf]
3) Жанибеков А.К. Қазақстан Республикасындағы пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері // " Қазақ университеті " 2015г. ISBN 5-89123-106-9 165стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation63992.pdf] [Файл:1.pdf]

Ғылыми мақалалар

1) Пара алудың объектиті және субъективті мазмұның анықтау // Вестник КазНУ серия юридический 2011 №4, 91 - 95 стр., 4 - стр.
2) Терроризм как глобальная проблема современности и Республики Казахстан // Вестник Академии МВД Кыргызской Республики имени генерал-майора Милиции Алиева Э.А. 2012 №1, 295 - 302 стр., 7 - стр.
3) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. History of mediation // Вестник КазНУ (серия юридическая) 2015 №5, 10 - 15 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation44956.pdf] [Файл:History of mediation.pdf]
4) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ // Вестник КазНУ (серия юридическая) 2015 №5, 234 - 238 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation44963.pdf] [Файл:ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.pdf]
5) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ // Вестник КазНУ (серия юридическая) 2015 №5, 240 - 245 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation44979.pdf] [Файл:ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ.pdf]
6) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Девиантное поведение несовершеннолетних // Вестник КазНУ (серия юридическая) 2015 №5, 234 - 240 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation49186.pdf] [Файл:ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.pdf]
7) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Причины совершения преступления несовершеннолетними // Вестник КазНУ (Серия юридическая) 2015 №5, 240 - 244 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation49230.pdf] [Файл:ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ.pdf]
8) Қамаудағылар мен сотталғандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету аясындағы халықаралық стандарттар // Вестник КазНУ Серия №4 (76) 2015 №5, 311 - 315 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation60576.pdf] [Файл:Камаудагылар.pdf]
9) Пенитенциарлық қауіпсіздіктің түсінігі // Вестник КазНУ Серия №4 (76) 2015 №4, 409 - 413 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation60633.pdf] [Файл:пен.pdf]
10) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. HISTORY OF MEDIATION // "Вестник КазНУ" 2015 №5, 11 - 14 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation62870.pdf] [Файл:ilovepdf_merged (1).pdf]
11) ПЕНИТЕНЦИАРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТЕТІГІ // "Вестник КазНУ" 2015 №5, 417 - 424 стр., 8 - стр. [Аннотация:annotation62881.pdf] [Файл:2222.pdf]
12) Шетелдердің қылмыстық атқару жүйесіндегі пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибелері // "Вестник КазНУ" 2015 №5, 416 - 424 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation62900.pdf] [Файл:ммм.pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) Парақорлық үшін қылмыстық жауаптылық, // Қылмыстылықтың әлемдік және аумақтық тенденциялары мен күресу стратегиясы атты халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция КАЗАХСТАН КазНУ им.аль-Фараби 2011 г. 3 - стр.
2) Развития уголовно-исполнительной политики в Республике Казахстан, // Қазақстан Республикасында жоғары білім беру жүйесіндегі оқытудың заманауи течналогиялары атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция КАЗАХСТАН С.Ж. Асфандияров атындағы Қазақ Ұлттық Медецина Университеті 2011 г. 3 - стр.
3) Пара алудың субьектісі, // Правовое регулирование семейно-брачных отношении в контексте нового кодекса РК "О браке (супружестве)и семье" КАЗАХСТАН Алматы 2012 г. 6 - стр.
4) Пара алудың субъективтік жағы, // Қазақстан Инновациялық дамуының мемлекеттік құқықтық қамтамасыз етудің өзекті мәселелері КАЗАХСТАН Алматы 2011 г. 3 - стр.
5) , , Positive experience of functioning of penal institutions of Norway and possibility of its use in the Republic of Kazakhstan, // АВСТРИЯ Вена 2016 г. 4 - стр. [Файл:сборник_конф_англ_оконч.pdf]

Имидждік мақалалар

1) Дүзбаева С.Б. Құқықтық реттеудің институттық және дискрециялық тәсілдері мен типтері // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 2015 г. 13 78- 83 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation61405.pdf] [Файл:______Ы__ТЫ__ РЕТТЕУД-__ ИНСТИТУТТЫ__ Ж__НЕ ДИСКРЕЦИЯЛЫ__ Т__С-ЛДЕР- МЕН ТИПТЕР-.pdf]
2) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Classification of teaching methods // ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2016 г. 0 63- 69 стр. 7 - стр. [Аннотация:annotation41039.pdf] [Файл:Classification of teaching methods.pdf]
3) Дүзбаева С.Б. Заң факультетінде бакалавриат пен магистратурада студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастырушылық және әдістемелік қамтамасыз ету // ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2016 г. 0 112- 116 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation61198.pdf] [Файл:Заң факультетінде бакалавриат пен магистратурада студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастырушылық және әдістемелік қамтамасыз ету.pdf]
4) Дүзбаева С.Б. Заң факультетінде қолданбалы бакалаврларды дайындауды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 2016 г. 14 110- 114 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation61052.pdf] [Файл:Заң факультетіндеқолданбалы бакалаврларды дайындауды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету.pdf]
5) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Пікірталастар оқу үдерісінде // ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2016 г. 0 53- 57 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation41057.pdf] [Файл:Пікірталастар оқу үдерісінде.pdf]
6) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Роль волонтерства в воспитании молодежи // Вечерняя астана 2015 г. 142 5- 5 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation41303.pdf] [Файл:Роль волонтерства в воспитании молодежи.pdf]
7) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Мейірімділік-жүректен, мейірімсіздік білектен // Астана ақшамы 2015 г. 143 5- 5 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation41319.pdf] [Файл:Мейірімділік-жүректен, мейірімсіздік білектен.pdf]
8) Дүзбаева С.Б. Құқықтаным санатын ғылыми тану тәсілдері // Особенности изучения уголовно-правовых дисциплин 2016 г. 0 106- 111 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation61067.pdf] [Файл:Құқықтаным санатын ғылыми тану тәсілдері.pdf]
9) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Білім беру жүйесіндегі жаңартпалар // «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ» 2016 г. 0 72- 76 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation59772.pdf] [Файл:Б¦л¦м беру ж__йес¦ндег¦ жа__артпалар.pdf]
10) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Methods of interactive teaching // «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ» 2015 г. 0 46- 47 стр. 2 - стр. [Аннотация:annotation48894.pdf] [Файл:Methods of interactive teaching.pdf]
11) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Современные педагогические технологии в образовательном процессе // «Особенности изучения уголовно-правовых дисциплин» 2016 г. 0 0- 0 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation48913.pdf] [Файл:Использование современных образовательных технологий в изучении юридических дисциплин.pdf]
12) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Использование современных образовательных технологий в изучении юридических дисциплин // «Особенности изучения уголовно-правовых дисциплин» 2016 г. 0 0- 0 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation48925.pdf] [Файл:Использование современных образовательных технологий в изучении юридических дисциплин.pdf]
13) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Classification of teaching methods // МАТЕРИАЛЫ научно-методической республиканской конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 2016 г. 0 63- 69 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation61586.pdf] [Файл:classif.pdf]
14) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Білім беру жүйесіндегі жаңартпалар // МАТЕРИАЛЫ научно-методического семинара «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ» 2016 г. 14 72- 76 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation61636.pdf] [Файл:білім.pdf]
15) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Пікірталастар оқу үдерісінде // МАТЕРИАЛЫ научно-методической республиканской конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 2016 г. 0 70- 75 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation61664.pdf] [Файл:пікірталас.pdf]
16) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Methods of interactive teaching // Материалы научно-методического семинара "Актуальные проблемы совершенствования юридического образования: традиции и новации" 2015 г. 13 60- 62 стр. 2 - стр. [Аннотация:annotation61713.pdf] [Файл:metods.pdf]
17) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Использование современных образовательных технологий в изучении юридических дисциплин // МАТЕРИАЛЫ учебно-методического семинара «Особенности изучения уголовно-правовых дисциплин» 2016 г. 0 63- 68 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation61745.pdf] [Файл:использов.pdf]
18) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Современные педагогические технологии в образовательном процессе // МАТЕРИАЛЫ учебно-методического семинара «ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН» 2016 г. 0 59- 63 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation61765.pdf] [Файл:соврем.pdf]
19) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Роль волонтерства в воспитании молодежи // Вечерняя Астана 2015 г. 412 0- 0 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation61843.pdf] [Файл:Роль волонтерства в воспитании молодежи.pdf]
20) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Мейірімділік -жүректен // Астана Ақшамы 2015 г. 143 5- 5 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation61905.pdf] [Файл:Мей¦р¦мд¦л¦к-ж__ректен.pdf]
21) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Мейірімділік - жүректен // Астана Ақшамы 2015 г. 143 5- 5 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation62556.pdf] [Файл:Мейірімділік-жүректен, мейірімсіздік білектен.pdf]
22) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Роль волонтерства в воспитании молодежи // Вечерняя астана 2015 г. 142 5- 5 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation62579.pdf] [Файл:Роль волонтерства в воспитании молодежи.pdf]
23) Құқықтаным санатын ғылыми тану тәсілдері // «Особенности изучения уголовно-правовых дисциплин» 2016 г. 0 106- 112 стр. 7 - стр. [Аннотация:annotation62603.pdf] [Файл:Құқықтаным санатын ғылыми тану тәсілдері (1).pdf]
24) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Білім беру жүйесіндегі жаңартпалар // «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ» 2016 г. 0 72- 77 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation62653.docx] [Файл:Білім беру саласы үшін қолданбалы бакалаврларды дайындауды оқу.docx]
25) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Современные педагогические технологии в образовательном процессе // «Особенности изучения уголовно-правовых дисциплин» 2016 г. 0 59- 63 стр. 5 - стр. [Аннотация:annotation62702.pdf] [Файл:Современные педагогические технологии в образовательном процессе.pdf]
26) Дүзбаева С.Б. Заң факультетінде қолданбалы бакалаврларды дайындауды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету // «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ» 2016 г. 0 110- 115 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation62710.pdf] [Файл:Заң факультетіндеқолданбалы бакалаврларды дайындауды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету.pdf]
27) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Использование современных образовательных технологий в изучении юридических дисциплин // «Особенности изучения уголовно-правовых дисциплин» 2016 г. 0 63- 68 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation62722.pdf] [Файл:Использование современных образовательных технологий.pdf]
28) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Пікірталастар оқу үдерісінде // «ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 2016 г. 0 70- 75 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation62730.pdf] [Файл:Пікірталастар оқу үдерісінде.pdf]
29) Дүзбаева С.Б. Заң факультетінде бакалавриат пен магистратурада студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастырушылық және әдістемелік қамтамасыз ету // «ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 2016 г. 0 0- 0 стр. 6 - стр. [Аннотация:annotation62742.pdf] [Файл:Заң факультетінде бакалавриат пен магистратурада студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастырушылық және әдістемелік қамтамасыз ету.pdf]
30) Акболатова М.Е., Дүзбаева С.Б. Classification of teaching methods // «ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 2016 г. 0 0- 0 стр. 8 - стр. [Аннотация:annotation62775.pdf] [Файл:classification_of_teaching_methods.pdf]
31) Мухамадиева Г.Н. Қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасы студенттерді қалай тәрбиелейді? // http://iskernews.kz/kilmistik-kukik-kilmistik-is-jurgyzu-jane-kriminalistika-kafedrasinda-studentter-kalai-tarbielenedy/ 2016 г. 1 1- 2 стр. 2 - стр. [Аннотация:annotation69599.pdf] [Файл:имидж статья в искерньюс.pdf]