ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы/ Сарыбаева Индира Сарыбайқызы


Сарыбаева Индира Сарыбайқызы
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.99 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс
Лауазымы: кафедра меңгерушісіінің оқу-әдістемелік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Ғылыми жарияланымдар
Кітаптар, монографиялар

1) Отандық әлеуметтану тарихы // Баспа: Қазақ Университеті 2011г. 4стр. ҚАЗАҚСТАН
2) Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиясы // Баспа: Қазақ Университеті 2012г. 11,25стр. ҚАЗАҚСТАН
3) Нурбекова Ж.А. Отандық әлеуметтануы тарихы // Қазақ университетi 2012г. 4стр. ҚАЗАҚСТАН
4) Морозова Т.А., Айдарбекова А.С. Тәрбиелік қызметті ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулық // " Қазақ университеті " 2013г. 1,5стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation30770.pdf] [Файл:Метод.указание 2013.pdf]
5) Чинасилова А.М., Айдарбекова А.С. ЖОО студенттерін тәрбиелеуге арналған әдістемелік нұсқаулық // " Қазақ университеті " 2015г. 1,5стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation30772.pdf] [Файл:Метод.указание 2015.pdf]
6) Морозова Т.А. Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жұмыс // " Қазақ университеті " 2017г. 6стр. ҚАЗАҚСТАН [Аннотация:annotation87789.pdf] [Файл:Уч.пособие_Морозова Т.А., Сарыбаева И.С..pdf]

Ғылыми мақалалар

1) «Кәсіби орта білім беру орындарын әлеуметтік әріптестік шеңберінде дамыту» // Вестник КазНУ Серия психология и социология 2011 №4, 107 - 111 стр., 5 - стр.
2) «Этносаралық жанжалдар» // Вестник КазНУ Серия психология и социология 2011 №4, 114 - 117 стр., 4 - стр.
3) «Қазақстандағы халықтың 1917 ж. революцияға дейінгі құрамы» // развитие и востребованность науки в современном Казахстане V международная конфе 2012 №1, 80 - 84 стр., 5 - стр.
4) Чинасилова А.М. «ҚР қазіргі кездегі орта кәсіби білім беру орындарын әлеуметтік әріптестік шеңберінде дамыту» // V Международная научная конференция "Инновационное развитие и востребованность н 2011 №1, 320 - 324 стр., 5 - стр.
5) Жоғары білім берудің ұлттық жүйесі // Материалы международной научно-практической конференции «Модернизация Казахстанского образования в современном социологическом дускурсе» Первые Аженовские чтения 15 ноября 2012г. 2012 3- том, №1, 6 - стр.
6) «Кәсіби-техникалық білім беруді модернизациялаудың маңыздылығы» // Материалы международной научно-практической конференции «Модернизвация Казахстанского образования в современном социологическом дускурсе» Первые Аженовские чтения 15 ноября 2012г. 2012 3- том, №2012, 6 - стр.
7) «Жалғыз басты аналармен әлеуметтік жұмыс» // Материалы VI международной научной конференции «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане» 22 ноября 2012г. 2012 1- том, №1, 6 - стр.
8) «Заңсыз еңбек мигранттарының еңбек нарығына тигізетін әсері» // // Вестник КазНУ/Серия психологии и социологии 2012 1- том, №4, 6 - стр.
9) «Социология в структуре профессиональной продготовки и изменение некоторых ценностных ориентаций студентов технических вузов» // // Вестник КазНУ/Серия психологии и социологии 2012 №2, 6 - стр.
10) Дуйсенова С.М. Арт терапияның шығу тарихы және оның әлеуметтік жұмыста қолданылуы // "Вестник " 2013 1- том, №4, 59 - 71 стр., 12 - стр. [Аннотация:annotation10892.pdf] [Файл:Сарыбаева И.C..pdf]
11) Әлеуметтік қызметкердің профессиограммасына қойылатын кәсіби-этикалық талаптар // Вестник КазНУ (серия психологии и социологии) 2014 №4, 37 - 49 стр., 12 - стр. [Аннотация:annotation15989.pdf] [Файл:Сарыбаева И.С., Авсыдыкова К.А..pdf]
12) ИППОТЕРАПИЯ ӘДІСІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ // Весенняя сессия молодых ученых социологов и социальных работников Казахстана "Молодежь в науке: проблемы и перспективы" 2014 №1, 48 - 53 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation16011.pdf] [Файл:Сарыбаева И.С, Айдарбекова А.С..pdf]
13) Аутизммен ауыратын балалармен әлеуметтік жұмыс // ғалымдар мен студенттердің «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары 2014 №1, 40 - 45 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation16026.pdf] [Файл:Сарыбаева И.С, Ашимова М..pdf]
14) Еңбек миграциясының еңбек нарығын қалыптастырудағы рөлі // ҮІІІ Международная научная конференция «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане» 2014 5- том, №1, 175 - 181 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation16281.pdf] [Файл:Сарыбаева И.С., Авсыдыкова К.А. макала.pdf]
15) Амитов С.А., Султанова А.М. Наркологиялық орталықтағы маскүнемдікке тәуелді адамдармен жұмыста әлеуметтік кызметкердің рөлі // Вестник КазНУ (серия психологии и социологии) 2015 1- том, №4, 225 - 228 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation30759.pdf] [Файл:Статья Вестник 1.pdf]
16) Тунгатова У.А., Султанова А.М. Маскүнемдікке салынған әйелдермен әлеуметтік жұмыс жүргізу ерекшеліктері // Вестник КазНУ (серия психологии и социологии) 2015 1- том, №4, 231 - 234 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation30763.pdf] [Файл:Статья Вестник 2.pdf]
17) Дуйсенова С.М. Маскүнемдіктің әйелдің репродуктивті мінез-құлқына әсері // Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Күніне арналған Астаналық әлеуметтанулық форум материалдарының жинағы 2015 1- том, №1, 441 - 447 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation31241.pdf] [Файл:Астана форум 2015.pdf]
18) Амитов С.А. Social well-being as an indicator of the level of adaptation of ethnic repatriates // – ҚазҰҮ Хабаршы. Психология және социология сериясы № 4/(55). 2016 56- том, №1, 116 - 123 стр., 8 - стр. [Аннотация:annotation47959.docx] [Файл:Doc1.docx]
19) Қарт адамдардың әлеуметтік белсенділігінің ерекшеліктері // Вестник (серия псизология и социология) 2016 1- том, №4, 220 - 226 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation81881.pdf] [Файл:Вестник 1-2016.FR12.pdf]
20) ДАУН СИНДРОМЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ АҚЫЛ-ОЙ ДАМУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ // Вестник Серия психология и социология 2017 1- том, №1, 220 - 226 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation86850.pdf] [Файл:Вестник 2_Сарыбаева И.С.pdf]
21) Даун синдромы бар балалардың әлеуметтік бейімделуі // Фараби әлемі 2017 1- том, №1, 40 - 45 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation92052.pdf] [Файл:Статья 1.FR12.pdf]
22) Қазақстандағы ата-ана қамқорлығынсыз қалған жетім балаларды орналастыру технологиясы // Фараби әлемі 2017 1- том, №1, 45 - 49 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation92067.pdf] [Файл:Статья _2.FR12.pdf]
23) Авсыдыкова К.А., Биекенов К.У. ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ В СФЕРЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ // ВЕСТНИК. серия психологии и социологии 2017 3- том, №62, 110 - 118 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation110575.pdf] [Файл:document.pdf]

Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

1) Чинасилова А.М. , ҚР қазіргі кездегі орта кәсіби білім беру орындарын әлеуметтік әріптестік шеңберінде дамыту, // КАЗАХСТАН Алматы 2011 г. 4 - стр.
2) Султанова А.М. Әлеуметтік терапия және оны жүзеге асыру әдістері, // II Форум молодых социологов Казахстана КАЗАХСТАН Алматы 2014 г. 5 - стр. [Файл:Форум молодых соц-в .pdf]
3) Чинасилова А.М. «Қазіргі кездегі әлеуметтік қызметкердің коммуникативтік профессиограммасы», // Инновационное развитие и востребованность науки в современном казахстане. VII Международная научная конференция КАЗАХСТАН ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК 2014 г. 7 - стр. [Файл:Инновационное развитие Чинасилова Сарыбаева.pdf]
4) Чинасилова А.М. Кәсіби-техникалық білім беру орындары оқытушыларының әлеуметтік көңіл-күйі және оған ықпал етуші факторлар, // Стратегия «Казахстан-2050»: социальное развитие общества» материалы V Конгресса социологов Казахстана. – Алматы, 2014. КАЗАХСТАН 2014 г. 8 - стр. [Файл:стратегия1.FR11.pdf]
5) Авсыдыкова К.А. ЖОО түлектерінің кәсіби компетенциясы еңбек нарығы талаптарының негізі ретінде, // "Білім беру үрдісінде инновациялық оқыту технологияларын қолдану мәселелері" КАЗАХСТАН КазНУ, Юрфак 2015 г. 5 - стр. [Файл:Статья метод..pdf]
6) Клиентпен жұмыстағы кеңес беру әдісінің тиімділігі мен ерекшеліктері, // Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане КАЗАХСТАН Фон Первого Президента РК 2015 г. 7 - стр. [Файл:Фонд.2015 Осень.pdf]
7) Мемлекет - отбасыдан басталады, // Молодежь в науке и образования КАЗАХСТАН КазНУ 2015 г. 3 - стр. [Файл:Фараби алеми 2015.pdf]
8) ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ЖАС КЕЗЕҢІНЕ СӘЙКЕС АУЫТҚЫМАЛЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТАРЫНЫҢ СИПАТЫ, // КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ И СТАТУСНЫЙ СИМВОЛИЗМ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ КАЗАХСТАН Фонд Первого Президента РК 2016 г. 6 - стр. [Файл:2016(1~1 (2).pdf]
9) ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ НАШАҚОРЛЫҚ ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ КӨРІНІСІ, // КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ И СТАТУСНЫЙ СИМВОЛИЗМ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ КАЗАХСТАН г. Алматы, ул. Махатмы Ганди, 10. Фонд Первого Президента Республики Казахстан. 2016 г. 5 - стр. [Файл:2016(1~1 (2).pdf]
10) МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАСТАРДЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ, // КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ И СТАТУСНЫЙ СИМВОЛИЗМ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ КАЗАХСТАН г. Алматы, ул. Махатмы Ганди, 10. Фонд Первого Президента Республики Казахстан. 2016 г. 5 - стр. [Файл:2016(1~1 (2).pdf]

Имидждік мақалалар

1) Мақсаты берік студентке бағынбайтын белес жоқ // Қазақ университетті 2012 г. 28 8- 8 стр. 1 - стр.
2) Мамандығым - мақтанышым // Сәтті 2016 г. 5 3- 3 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation31453.pdf] [Файл:Имидж макала.pdf]
3) Таңдау әлеуметтік мамандық // Арыс ақиқаты 2016 г. 9 6- 6 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation36650.pdf] [Файл:Имидж 2.pdf]
4) Садырова М.С. Использования интерактивных методов обучения в социологии // 46-ой научно- методической конференции "Модернизация образовательных программ: аккредитация и гарантия качества подготовки кадров" 2016 г. 3 280- 283 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation36652.pdf] [Файл:Метод.статья.pdf]
5) Мамандығым - мақтанышым! // "Алматы ақшамы" қоғамдық-саяси газет 2016 г. 39 13- 13 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation37716.pdf] [Файл:Имидж 3.pdf]
6) Мамандығым - бақытты болашағым! // Абитуриент 2016 г. 14 6- 6 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation37721.pdf] [Файл:Имидж 4.pdf]
7) Садырова М.С. ЖОО түлектерінің кәсіби компетенттілігін қалыптастыру // МАТЕРИАЛЫ Международной научной и учебно-методической онлайн-конференции «Межкультурный и межрелигиозный диалог – гарант устойчивого развития современного общества» Казахского национального университета имени аль-Фараби 2016 г. 1 135- 137 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation66072.pdf] [Файл:Метод.стстья 2.pdf]
8) Омарова А.Т. Бітіруші түлектердің кәсіби компетенттілігін қалыптастырудағы ЖОО рөлі // Учебно-методическое конференция в рамках ІІІ Аженовских чтений 2017 г. 1 103- 106 стр. 4 - стр. [Аннотация:annotation83843.pdf] [Файл:Метод.статья_Сарыбаева И.С., Омарова А.Т..pdf]
9) Омарова А.Т. ӘЛЕУМЕТТІК Ж¥МЫС МАМАНДАРЫН КӘСІБИ ДАЙЫНДАУДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ // 47-ой научно-методической конференции «ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ УНИВЕРСИТЕТОВ» в рамках заседания УМО РУМС 2017 г. 1 235- 237 стр. 3 - стр. [Аннотация:annotation83846.pdf] [Файл:Омарова А.Т Сарыбаева И.С..pdf]
10) Ғылым мен білім ұштасқан орда // Ақтөбе қоғамдық-саяси газеті 2017 г. 2017 1- 1 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation91304.pdf] [Файл:Имидж Сарыбаевой И.С..FR12.pdf]
11) Қарт адамдардың әлеуметтік белсенділігінің ерекшеліктері // G-global 2017 г. 1 1- 1 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation97231.docx] [Файл:Сарыбаева 1.docx]
12) Амитов С.А. social well-being as an indicator of thelevel of adaption of ethnic repatries // G-global 2017 г. 1 1- 1 стр. 1 - стр. [Аннотация:annotation97269.docx] [Файл:Амитов, Сарыбаева.docx]