Басты бет / Халықаралық қатынастар факультеті / халықаралық қатынастар және әлемдік экономика кафедрасы / Дабылтаева Назым Есбергеновна

Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.93 / 5.0 - ОПҚ рейтингінің нәтижесі

- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Дабылтаева Назым Есбергеновна

Лауазымы: кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары, аға оқытушы
халықаралық қатынастар және әлемдік экономика кафедрасы
Scopus author ID: 57188666936
Жасырылған

1

Дабылтаева Назым Есбергеновна Ценообразование "Қыздар Университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-224-577 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Дабылтаева Назым Есбергеновна Инвестицияны қаржыландыружәне несиелендіру " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 12424 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Дабылтаева Назым Есбергеновна Зеленая экономика - новый вектор устойчивого развития Зеленая экономика - новый вектор устойчивого развития Зеленая экономика - новый вектор устойчивого развития 2014 - г. 8 - стр. 22

2

Дабылтаева Назым Есбергеновна Инвестиционно-инновационная стратегия развития АПК Казахстана в международном разделении труда Инвестиционно-инновационная стратегия развития АПК Казахстана в международном разделении труда Инвестиционно-инновационная стратегия развития АПК Казахстана в международном разделении труда 2014 - г. 6 - стр. 68

3

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2013 - г. 3 - стр. 2

4

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 8 - стр. 70

5

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 6 - стр. 71

6

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 6 - стр. 72

7

Дабылтаева Назым ЕсбергеновнаМахмеджанова Л.Н. 2016 - г. 6 - стр. 73

8

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 8 - стр. 74

9

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 5 - стр. 1

10

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 8 - стр. 4

11

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 8 - стр. 6

12

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 3 - стр. 4

13

Дабылтаева Назым ЕсбергеновнаМедуханова Л.А., Оңдаш А.О., Оңдашұлы Е.. 2016 - г. 3 - стр. 0

14

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 5 - стр. 74

15

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 6 - стр. 75

16

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 8 - стр. 75

17

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 5 - стр. 1

18

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 6 - стр. 76

19

Дабылтаева Назым Есбергеновна Институциональные аспекты развития сельскохозяйственного производства Институциональные аспекты развития сельскохозяйственного производства Институциональные аспекты развития сельскохозяйственного производства 2016 - г. 8 - стр. 3

20

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 6 - стр. 75

21

Дабылтаева Назым Есбергеновна Институциональные аспекты развития сельскохозяйственного производства Институциональные аспекты развития сельскохозяйственного производства Институциональные аспекты развития сельскохозяйственного производства 2013 - г. 9 - стр. 3

22

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 7 - стр. 3

23

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2017 - г. 6 - стр. 77

24

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2017 - г. 2 - стр. 2

25

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2017 - г. 9 - стр. 1

26

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2017 - г. 155 - стр. 2

27

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2017 - г. 14 - стр. 2

28

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2017 - г. 6 - стр. 4

29

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2017 - г. 5 - стр. 4

30

Дабылтаева Назым Есбергеновна 1."Направления функционирования культурно –туристического кластера Казахстана" 1."Направления функционирования культурно –туристического кластера Казахстана" 1."Направления функционирования культурно –туристического кластера Казахстана" 2018 - г. 8 - стр. 125

31

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2018 - г. 7 - стр. 125

32

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2018 - г. 7 - стр. 12

33

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2019 - г. 7 - стр. 12

34

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2018 - г. 5 - стр. 10

35

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2019 - г. 5 - стр. 4

36

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2019 - г. 9 - стр. 4

37

Дабылтаева Назым Есбергеновна Развитие межотраслевого экономического взаимодействия в аграрной сфере Развитие межотраслевого экономического взаимодействия в аграрной сфере Развитие межотраслевого экономического взаимодействия в аграрной сфере 2019 - г. 8 - стр. 3

38

Дабылтаева Назым Есбергеновна Развитие межотраслевого экономического взаимодействия в аграрной сфере Развитие межотраслевого экономического взаимодействия в аграрной сфере 2019 - г. 9 - стр. 0

1

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2014 - г. 6 - стр. КазАТиСО и Алтайский Государственный Университет

2

Дабылтаева Назым Есбергеновна Глобальный финансовый кризис и модели управления коммерческими банками Глобальный финансовый кризис и модели управления коммерческими банками 2014 - г. 6 - стр. КазАТиСО и Алтайский Государственный Университет

3

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 9 - стр. КАЗАХСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т. РЫСКУЛОВА

4

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 3 - стр. Казахский экономический Университет им.Т.Рыскулова

5

Дабылтаева Назым Есбергеновна "Жасыл офис -қаржы энергетикалық ресурстарды үнемдеу тәсілі "Жасыл офис -қаржы энергетикалық ресурстарды үнемдеу тәсілі 2015 - г. 5 - стр. КазЭУ им.Т.Рыскулова

6

Дабылтаева Назым Есбергеновна Қолөнершілік шағын өнеркәсіп өндірісі әлеуметтік экономикалық дамудың тәсілі Қолөнершілік шағын өнеркәсіп өндірісі әлеуметтік экономикалық дамудың тәсілі 2015 - г. 5 - стр. КазЭУ им.Т.Рыскулова

7

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 6 - стр. Т. РЫСКУЛОВ АТЫНДАГЫ ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

8

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТІ Хальщаралык катынастар факультет!

9

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТІХальщаралык катынастар факультеті

10

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! Хальщаралык катынастар факультеті

11

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! Хальщаралык катынастар факультеті

12

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! Хальщаралык катынастар факультет!

13

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! Хальщаралык катынастар факультет!

14

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! Хальщаралык катынастар факультеті

15

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! Хальщаралык катынастар факультеті

16

Дабылтаева Назым Есбергеновна Перспективы АПК Казахстана в условиях экономического союза Перспективы АПК Казахстана в условиях экономического союза 2014 - г. 7 - стр. КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

17

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 6 - стр. УИЯ и ДК г.Алматы

18

Дабылтаева Назым Есбергеновна « Инвестиционно-инновационная стратегия развития агропромышленного комплекса Казахстана» « Инвестиционно-инновационная стратегия развития агропромышленного комплекса Казахстана» 2016 - г. 6 - стр. Казахский агротехнический Университет им.С.Сейфуллина

19

Дабылтаева Назым Есбергеновна « Инвестиционно-инновационная стратегия развития агропромышленного комплекса Казахстана» « Инвестиционно-инновационная стратегия развития агропромышленного комплекса Казахстана» 2016 - г. 4 - стр. г.АстанаКазахский агротехнический Университет им.С.Сейфуллина

20

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби ул.Карасай батыра 95

21

Дабылтаева Назым Есбергеновна Основы инновационной профессиональной подготовки специалистов в области внешнеэкономической деятельности и мирохозяйственных связей Основы инновационной профессиональной подготовки специалистов в области внешнеэкономической деятельности и мирохозяйственных связей 2016 - г. 9 - стр. КазНУ им.аль-Фараби , ул.Карасай батыра 95

22

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2018 - г. 6 - стр. Центрально-Казахстанской академия

23

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2018 - г. 4 - стр. КазНУ
Документы автора

9

Цитирования

1 по 1
документам

h-индекс

1

2019

Journal of Security and Sustainability Issues
8, с. 643-651

2

Цитирований
Development of the energy sector and energy security of Kazakhstan

Kirdasinova, K., Amalbekova, G., Dabyltayeva, N., Makasheva, K., Baykushikova, G.

2018

Journal of Social Sciences Research
4, с. 698-706

0

Цитирований
Project management in the public administration: Evidence from Kazakhstan

Tileubayeva, M., Dabyltayeva, N., Makasheva, K., Medukhanova, L., Bekmukhametova, A.

2017

International Journal of Economic Perspectives
11, с. 146-151

0

Цитирований
Project management in the public administration: Evidence from Kazakhstan

Tileubayeva, M., Dabyltayeva, N., Makasheva, K., Medukhanova, L., Bekmukhametova, A.

2017

International Journal of Economic Perspectives
11, с. 325-332

0

Цитирований
The composition and structure of capital: Evidence from firms in Kazakhstan

Statsenko, O., Dabyltayeva, N., Chitanova, S., Bekmukhametova, A., Makasheva, K.

2017

International Journal of Economic Perspectives
11, с. 112-118

0

Цитирований
The composition and structure of capital: Evidence from firms in Kazakhstan

Statsenko, O., Dabyltayeva, N., Chitanova, S., Bekmukhametova, A., Makasheva, K.

2017

International Journal of Economic Perspectives
11, с. 303-313

0

Цитирований
The features of development and management of public service in Kazakhstan

Zharkeshova, A.S., Kirdasinova, K.A., Amalbekova, G.Y., Bekmukhametova, A.B., Dabyltayeva, N.E., Tauassarova, A.K.

2017

International Journal of Economic Perspectives
11, с. 125-139

0

Цитирований
2016

Social Sciences (Pakistan)
11, с. 513-522

0

Цитирований
Concepts of "Faith" and "Knowledge" in the ancient Turkic language consciousness

Bazylova, B., Yerzhanova, F., Dabyltayeva, N., Serikbaeva, G.

2015

Journal of Language and Literature
6, с. 355-363

0

Цитирований