ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Халықаралық қатынастар факультеті/ халықаралық құқық кафедрасы/ Самалдыков Максут Кошекович


Самалдыков Максут Кошекович
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: халықаралық қатынастар

Кафедра: халықаралық құқық
Лауазымы: доцент

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
Қазақстан Республикасы азаматтық кұқығы
Қазақстан Республикасы және шет елдердің азаматтық кұқығы-Жалпы бөлiм
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы-1 бөлім
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы-2 бөлім
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
ҚР құқық қорғау органдары
ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Ерекше бөлім
ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Жалпы бөлім
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Жалпы бөлім
Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
Қылмыстарды квалификациялау теориясы
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес

Магистратура
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
Жемқорлық пен ақша ағылуымен күресудың халықаралық құқықтық негіздері
Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері
Халықаралық сот мекемелері

Докторантура
Халықаралық сот мекемелері қызметінің өзекті мәселелері

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
исправленный и переработанный силлабус по международно-правовым проблемам борьбы с терроризмом
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
ҚР құқық қорғау органдары
Халықаралық сот мекемелері
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы-1 бөлім
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы-2 бөлім
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Жемқорлық пен ақша ағылуымен күресудың халықаралық құқықтық негіздері
Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Силлабус переработан и дополнен с учетом Нового УК РК от 3 июля 2014 года. Будет введен в действие с 1 января 2015 года.
ҚР құқық қорғау органдары
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
Қылмыстарды квалификациялау теориясы
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
Представлена разбалловка 100 баллов на итоговый контроль (экзамен)
Қылмыстарды квалификациялау теориясы
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
Қазақстан Республикасы және шет елдердің азаматтық кұқығы-Жалпы бөлiм
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Возможны уточнения и дополнения в виду принятия в 2014 г.нового УК РК.
ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Ерекше бөлім
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Ерекше бөлім
Халықаралық сот мекемелері
Жемқорлық пен ақша ағылуымен күресудың халықаралық құқықтық негіздері
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Ерекше бөлім
Қылмыстарды квалификациялау теориясы
Қылмыстарды квалификациялау теориясы
Қазақстан Республикасы және шет елдердің азаматтық кұқығы-Жалпы бөлiм
Решить задачи
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
Тема 2 добавлена проведением дискуссии по актуальной проблеме привлечения населения к работе полиции в РК
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Қазақстан Республикасы және шет елдердің азаматтық кұқығы-Жалпы бөлiм
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері
Жемқорлық пен ақша ағылуымен күресудың халықаралық құқықтық негіздері
ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Ерекше бөлім
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
Қазақстан Республикасы және шет елдердің азаматтық кұқығы-Жалпы бөлiм
ҚР құқық қорғау органдары
Переработанный план практических занятий с учетом доработанного силлабуса
Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
Халықаралық сот мекемелері
Дополнен литературой
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Халықаралық сот мекемелері
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
Вопросы к практическому (семинарскому) занятию №2
Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
Жемқорлық пен ақша ағылуымен күресудың халықаралық құқықтық негіздері
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Жалпы бөлім
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Требования к решению практических задач по Особенной части УК РК
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Тезисы лекций по предмету «Уголовное право РК и ЗС. Особенная часть». В его основу положены положения Особенной части УК РК от 16 июля 1997 г., которые будут крайне полезны студентам в сравнительном аспекте с УК РК от 3 июля 2014 г.
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Жалпы бөлім
Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
ҚР құқық қорғау органдары
Экзаменационные вопросы по т.т 1-6 курса.
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
Дополнены проблемными вопросами лишения гражданства РК за террористические преступления и Заявления Казахстана в качестве Председателя в СБ ООН 18.01.2018 г.
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Дополненные и переработанные вопросы, а также задачи к экзамену (Итоговый контроль)по курсу"УП РК и ЗС - Особенная часть" в количестве - 60.
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
Қазақстан Республикасы және шет елдердің азаматтық кұқығы-Жалпы бөлiм
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Ерекше бөлім
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Жалпы бөлім
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Ерекше бөлім
Жемқорлық пен ақша ағылуымен күресудың халықаралық құқықтық негіздері
Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері
Қылмыстарды квалификациялау теориясы
Задачей данной дисциплины является углубление общетеоретических знаний Общей и Особенной частей уголовного права РК.
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
Переработанная тема 3 "Понятие уголовного правонарушения (преступление и уголовный проступок)по уголовному праву" в связи с изменением ст.10 УК РК от 3.07.2014 г..
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Жалпы бөлім
Количество СРС/СРСП увеличено, включена новая литература
ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Ерекше бөлім
Қазақстан Республикасы және шет елдердің азаматтық кұқығы-Жалпы бөлiм
Количество СРС/СРСП увеличено.
ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Жалпы бөлім
Халықаралық сот мекемелері
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
Увеличено количество СРС/СРСП и включена новая литература
ҚР құқық қорғау органдары
дополненный силлабус срс
ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Жалпы бөлім
Халықаралық сот мекемелері
Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
Халықаралық сот мекемелері
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Қылмыстарды квалификациялау теориясы
Халықаралық сот мекемелері
Қылмыстарды квалификациялау теориясы
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
ЕҚЫҰ мемлекеттердің құқық қорғау органдары
Интересные факты о полиции США
ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Ерекше бөлім
Жемқорлық пен ақша ағылуымен күресудың халықаралық құқықтық негіздері
Жемқорлық пен ақша ағылуымен күресудың халықаралық құқықтық негіздері
Жемқорлық пен ақша ағылуымен күресудың халықаралық құқықтық негіздері
Жемқорлық пен ақша ағылуымен күресудың халықаралық құқықтық негіздері
Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
ҚР құқық қорғау органдары
Презентация всего курса "Правоохранительные органы РК" для подготовки студентов к практическим занятиям, рубежным контролям и к экзамену
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Жалпы бөлім
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Жалпы бөлім
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Жалпы бөлім
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Жалпы бөлім
Халықаралық сот мекемелері қызметінің өзекті мәселелері
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
Халықаралық сот мекемелері
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Қылмыстарды квалификациялау теориясы
Халықаралық сот мекемелері
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
Дополнены т.9 в виде дискуссии и в т.т.10-12 СРС 13 в виде подготовки сравнительной таблицы с пояснительной запиской
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
ҚР-ң және шет елдердің қылмыстық құқығы – Ерекше бөлім
Қылмыстық сот әділдігінің халықаралық стандарттары
Халықаралық сот мекемелері
ҚР-ң және шет елдердің азаматтық құқығы – Ерекше бөлім
Жемқорлық пен ақша ағылуымен күресудың халықаралық құқықтық негіздері
Халықаралық сот мекемелері
Халықаралық сот мекемелері
Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
Лаңкестікпен халықаралық-құқықтық күрес
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
Халықаралық сот мекемелері
Халықаралық сот мекемелері
Исправленный и дополненный силлабус МСУ для магистрантов
Халықаралық сот мекемелері
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
Увеличено количество СРС/СРСП и включена новая литература
Құқық қорғау органдар қызметінің халықаралық стандарттары
ҚР құқық қорғау органдары
вместо старого файла - переработанный силлабус
Қазақстан Республикасы және шетелдердің қылмыстық кұқығы-Жалпы бөлiм
Скорректированный силлабус с учетом введения в уголовного право РК понятия уголовного правонарушения (преступления и уголовного проступка)
Халықаралық сот мекемелері
Дополнен новой литературой
Халықаралық сот мекемелері
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
Переработанный в соответствии с новым образцом к содержанию силлабуса
Халықаралық сот мекемелері
Дополнена новой литературой