Басты бет / Шығыстану факультеті / Қиыр шығыс кафедрасы / Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна

Лауазымы: аға оқытушы
Қиыр шығыс кафедрасы
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2004
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Базалық шет тілі
Базалық шет тілінің практикалық грамматикасы
Оқитын шығыс тілінің практикалық курсы
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Оқитын шығыс тілінің практикалық курсы
Оқитын шығыс тілінің практикалық курсы
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Оқитын шығыс тілінің практикалық курсы
Оқитын шығыс тілінің практикалық курсы
Оқитын шығыс жазбаша тілінің практикумы
Иероглифика (орташа деңгей)
Жапон тілінің каллиграфиясы
Жапон тілінің каллиграфиясы
Жапон тілінің каллиграфиясы
Жапон тілінің каллиграфиясы
Оқитын шығыс жазбаша тілінің практикумы
Иероглифика (орташа деңгей)
Иероглифика (орташа деңгей)
Иероглифика (орташа деңгей)
Жапон тілінің каллиграфиясы
Базалық шет тілі (шығыс, жоғары деңгейі)
Базалық шет тілі (шығыс, жоғары деңгейі)
Шетел тілінде оқу
Базалық шетел тілінің нормативтік грамматикасы (шығыс)
Базалық шетел тілінің нормативтік грамматикасы (шығыс)
Базалық шетел тілінің нормативтік грамматикасы (шығыс)
Практикалық тыңдау
Базалық шет тілі
Силлабус по предмету Базовый иностранный язы
Базалық шетел тілінің нормативтік грамматикасы (шығыс)
Аударма теориясы
Шетел тілінде оқу
Оқитын шығыс жазбаша тілінің практикумы
Жапон тілінің каллиграфиясы
Иероглифика (орташа деңгей)
Стилистика және сөйлеу мәдениеті
Көркем аударма практикасы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Лексикология изучаемого языка СИЛЛАБУС
Базалық шет тілі (шығыс, жоғары деңгейі)
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Силлабус по предмету Основы профессиональной деятельности переводчика
Оқитын шығыс тілінің практикалық курсы
Силлабус по предмету Практический курс изучаемого восточного языка
Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
Базалық шет тілі
Силлабус по предмету Базовый иностранный язык
Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
Силлабус по предмету Профессионально-ориентированный иностранный язык
Тындап түсіну (базалық шет тілі)
Лингвоелтану
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Практикум по межкультурному общению СИЛЛАБУС
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Классикалық мәтіндерді аудару
Оқитын елдің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Оқитын елдің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Дәріс сабағына қосымша мәліметтер
Базалық шет тілі
СИЛЛАБУС "Базового иностранного языка"
Оқитын шығыс тілінің теориялық курсы
Теоретический курс вост. яз СИЛЛАБУС
Стилистика және сөйлеу мәдениеті
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Практикум по межкультурному общению СИЛЛАБУС
Мәтін лингвистикасының негіздері
Основы лингвистики текста СИЛЛАБУС
Оқитын тілдің лексикологиясы
Мәтін лингвистикасының негіздері
Основы лингвистики текста СИЛЛАБУС
Базалық шет тілінің практикалық грамматикасы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Практикум по межкультурному общению СИЛЛАБУС
Оқитын шығыс тілінің теориялық курсы
Теоретический курс вост. яз СИЛЛАБУС
Базалық шет тілі
метод указания по предмету базовый иностранный язык
Базалық шет тілі
Силлабус по предмету Базовый иностранный язык
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Силлабус по предмету Профессионально-ориентированный иностранный язык
Базалық шет тілі
метод указания по предмету базовый иностранный язык
Мәтін лингвистикасының негіздері
Тындап түсіну (базалық шет тілі)
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Оқитын шығыс тілінің теориялық курсы
метод указания по предмету Теоретический курс изучаемого восточного языка
Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
Оқитын шығыс тілінің практикалық курсы
метод указания по предмету Практический курс изучаемого восточного языка
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
метод указания по предмету Основы профессиональной деятельности переводчика
Көркем аударма практикасы
Оқитын тілдің лексикологиясы
метод указания по предмету Лексикология изучаемого языка
Оқитын шығыс жазбаша тілінің практикумы
Иероглифика (орташа деңгей)
Базалық шет тілі (шығыс, жоғары деңгейі)
Жапон тілінің каллиграфиясы
Лингвоелтану
Шетел тілінде оқу
Базалық шетел тілінің нормативтік грамматикасы (шығыс)
Практикалық тыңдау
Аударма теориясы
Аударма теориясы
Шетел тілінде оқу
Базалық шетел тілінің нормативтік грамматикасы (шығыс)
Оқитын шығыс тілінің практикалық курсы
Оқитын шығыс жазбаша тілінің практикумы
Базалық шет тілі (шығыс, жоғары деңгейі)
Жапон тілінің каллиграфиясы
Лингвоелтану
Көркем аударма практикасы
Оқитын шығыс тілінің практикалық курсы
Иероглифика (орташа деңгей)
Стилистика және сөйлеу мәдениеті
Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
Стилистика және сөйлеу мәдениеті
Тындап түсіну (базалық шет тілі)
Тындап түсіну (базалық шет тілі)
Тындап түсіну (базалық шет тілі)
Тындап түсіну (базалық шет тілі)
Тындап түсіну (базалық шет тілі)
Стилистика және сөйлеу мәдениеті
Базалық шет тілінің практикалық грамматикасы
Стилистика және сөйлеу мәдениеті
Стилистика және сөйлеу мәдениеті
Оқитын шығыс тілінің теориялық курсы
Оқитын тіл елінің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Тарих пәні бойынша жасалған тест сұрақтары
Оқитын тілдің лексикологиясы
Классикалық мәтіндерді аудару
Классикалық мәтіндерді аудару
Шығыс тілінің лексикологиясы және лексикографиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Өндірістік
Производственная практика
Негізгі шығыс тілінің практикалық курсы (жоғарғы деңгей 2)
Практический курс основного восточного языка (продолжающий уровень 2)
Аудару теориясы мен практикасы
Силлабус Аудару теориясы мен практикасы атты пәнінен
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (жоғары С1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (жоғары С1 деңгейі)
проблемно ориент.
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
семинарские задания
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Задание для семинара
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Семинарские задания
Оқитын елдің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Классикалық мәтіндерді аудару
Оқитын елдің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Базалық шет тілі
срс Базовый иностранный язык
Оқитын шығыс тілінің теориялық курсы
Тындап түсіну (базалық шет тілі)
Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
Оқитын шығыс тілінің практикалық курсы
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
срс Основы профессиональной деятельности переводчика
Иероглифика (орташа деңгей)
Көркем аударма практикасы
Лингвоелтану
Оқитын тілдің лексикологиясы
срс Лексикология изучаемого языка
Жапон тілінің каллиграфиясы
Оқитын шығыс жазбаша тілінің практикумы
Базалық шет тілі (шығыс, жоғары деңгейі)
Базалық шетел тілінің нормативтік грамматикасы (шығыс)
Шетел тілінде оқу
Практикалық тыңдау
Аударма теориясы
Стилистика және сөйлеу мәдениеті
Конспект лекций на японском языке
Оқитын тілдің лексикологиясы
Конспект лекций на японском языке
Оқитын тілдің лексикологиясы
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Базалық шет тілі
Карта учебно метад, дисциплины
Стилистика және сөйлеу мәдениеті
Стилистика және сөйлеу мәдениеті
Мәтін лингвистикасының негіздері
Базалық шет тілінің практикалық грамматикасы
Оқитын тілдің сөзжасамы
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 8
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 9
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 13
Классикалық тіл
Классикалық тіл
Оқитын елдің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Оқитын елдің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Базалық шетел тілінің нормативтік грамматикасы (шығыс)
Шетел тілінде оқу
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Базалық шет тілі
Шетел тілінде оқу
Аударма теориясы
Базалық шетел тілінің нормативтік грамматикасы (шығыс)
Базалық шет тілі
Иероглифика (орташа деңгей)
Практикалық тыңдау
Стилистика және сөйлеу мәдениеті
Оқитын шығыс тілінің теориялық курсы
Карта учебно метад, дисциплины
Тындап түсіну (базалық шет тілі)
Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
Карта учебно метад, дисциплины
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Оқитын шығыс тілінің практикалық курсы
Базалық шет тілі (шығыс, жоғары деңгейі)
Оқитын тілдің лексикологиясы
Көркем аударма практикасы
Лингвоелтану
Жапон тілінің каллиграфиясы
Оқитын шығыс жазбаша тілінің практикумы
Оқитын тілдің сөзжасамы
Карта учебно-методической дисциплины словообразование изучаемого языка
Оқитын елдің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Оқитын тіл елдерінің этникалық мәдениеті
Оқытылатын тіл елдерінің этникалық мәдениеті пәнінен жасалған оқу әдістемелік карта
Жапон тілінің каллиграфиясы
Оқитын шығыс тілінің практикалық курсы
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері
Тындап түсіну (базалық шет тілі)
Кәсіби қарым-қатынас мақсатындағы жапон тілі
Оқитын шығыс тілінің теориялық курсы
Базалық шет тілі
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын шығыс жазбаша тілінің практикумы
Лингвоелтану
Практикалық тыңдау
Иероглифика (орташа деңгей)
Базалық шет тілі (шығыс, жоғары деңгейі)
Аударма теориясы
Шетел тілінде оқу
Базалық шетел тілінің нормативтік грамматикасы (шығыс)
Оқитын тіл елінің тарихы: жаңа және қазіргі заман
негізгі әдебиет
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Пәннің оқу әдістемелік картасы
Классикалық мәтіндерді аудару
Midtern Exam Классикалық мәтіндер аудармасы пәні бойынша жасалған Midtern эмтихан тапсырмасы 2014ж.
Классикалық мәтіндерді аудару
Классикалық мәтіндер аудармасы пәніне жасалған емтихан тест тапсырмасы
Оқитын ел мәдениетінің тарихы
Эмтихан билеттері
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Базалық шет тілі В-2 жалғастырушы деңгейіне арналған силлабус жұмысы, қазақ бөлімі
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Пәннің оқу әдістемелік картасы
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Базалық шшет (шығыс)тілі пәнінің оқу әдістемелік картасы
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Эмтихан сұрақтары
Оқитын тіл елінің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Эмтихан сұрақтары
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (жоғары С1 деңгейі)
Пәннің оқу әдістемелік картасы
Оқитын ел мәдениетінің тарихы
Оқитын ел мәдениеті пәніне жасалған оқу әдістемелік карта
Оқитын тіл елінің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Тілі оқытылатын елдің тарихы пәніне жасалған оқу әдістемелік карта
Классикалық мәтіндерді аудару
Оқитын ел мәдениетінің тарихы
СӨЖ тапсырмалары
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Эмтихан сұрақтары
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Эмтихан тапсырмасы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
テスト
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Дәріс сабағына қосымша мәліметтер
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Дәріс сабағына қосымша мәліметтер
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Дәріс сабағына қосымша мәліметтер
Оқитын тіл елдерінің этникалық мәдениеті
Эмтихан сұрақтары
Оқитын тіл елінің тарихы: жаңа және қазіргі заман
СӨЖ тапсырмалары
Оқитын тіл елдерінің этникалық мәдениеті
СӨЖ тапсырмалары
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 15
Классикалық мәтіндерді аудару
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 10
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 11
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 12
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 14
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Дәріс 1
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Дәріс 2
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Дәріс 3
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Дәріс 4
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Дәріс 5
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Лекция
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Лекцияға қосымша материял жинағы
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Лекцияға қосымша материял жинағы
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Дәріс
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Дәріс
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Дәріске қосымша материалдар
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Дәріске қосымща мәліметтер
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
СӨЖ тапсырмасы
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
СРСП
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
СРСП
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 1
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 2
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 3
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 4
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 5
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 6
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
СӨЖ тапсырмасы 7
Оқитын ел мәдениетінің тарихы
Лекциялар
Оқитын тіл елінің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Мәселелік оқыту дәрісі
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Дәріс сабағына қосымша мәліметтер
Оқитын тіл елінің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Дәріс
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Дәріске қосымща мәліметтер
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Оқитын аймақ елінің экономикалық географиясы пәнінен жасалған семинар дәрісі
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
СӨЖ тапсырмасы
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Семинар тапсырмасы
Классикалық мәтіндерді аудару
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (жоғары С1 деңгейі)
Арнайы шет тілі - жалпы кәсіби (С1 денгейі)
Оқитын тіл елдерінің этникалық мәдениеті
Проект әдісі бойынша тапсырған семинар тапсырмасы
Оқитын тіл елдерінің этникалық мәдениеті
Проект әдісі бойынша тапсырған семинар тапсырмасы
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Мәселелік оқыту семинар дәрісінің тапсырмалары
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
семинар
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
семинар
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Силлабус Оқытылатын шетел тілінің теориялық негіздері
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Силлабус: Академиялық мақсатқа арналған шет тілі
Оқитын тіл елінің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Тілі оқытылатын елдің тарихы пәнінен жасалған силлабус
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Силлабус Академиялық мақсатқа арналған шет тілі
Классикалық мәтіндерді аудару
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Оқитын тіл елдерінің этникалық мәдениеті
Оқитын ел мәдениетінің тарихы
Проект әдісі бойынша тапсырған семинар тапсырмасы
Оқитын ел мәдениетінің тарихы
Проект әдісі бойынша тапсырған семинар тапсырмасы
Оқитын тіл елінің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Проект әдісі бойынша тапсырған семинар тапсырмасы
Оқитын тіл елінің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Проект әдісі бойынша тапсырған семинар тапсырмасы
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Проект әдісі бойынша тапсырған семинар тапсырмасы
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Проект әдісі бойынша тапсырған семинар тапсырмасы
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Проект әдісі бойынша тапсырған семинар тапсырмасы
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Проект әдісі бойынша тапсырған семинар тапсырмасы
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Проект әдісі бойынша тапсырған семинар тапсырмасы
Классикалық мәтіндерді аудару
Оқитын ел мәдениетінің тарихы
Оқитын ел мәдениеті пәніне жасалған силлабус жұмысы
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері пәнінен жасалған силлабус жұмысы
Оқитын тіл елдерінің этникалық мәдениеті
Аралық бақылау жүргізудің формасы
Классикалық мәтіндерді аудару
Оқитын тіл елінің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Білім бақылау құралдары
Оқитын ел мәдениетінің тарихы
Оқитын ел мәдениеті пәнінің семинар сабағына жаслған мәселелік оқыту семинар дәрісі
Оқитын тіл елінің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Мәселелік оқыту әдісі бойынша жасалған семинар дәрісі
Классикалық мәтіндерді аудару
Оқитын тіл елдерінің этникалық мәдениеті
Оқитын тіл елдерінің этникалық пәніне жасалған мәселелік оқыту семинар дәрісі
Оқитын тіл елінің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Семинар тапсырмалары
Классикалық мәтіндерді аудару
силлабус Классикалық мәтіндер аудармасы
Оқитын тіл елдерінің этникалық мәдениеті
Оқытылатын тіл елдерінің этникалық мәдениеті пәніне жасалған силлабус жұмысы
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы пәніне жасалған силлабус жұмысы
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Дәріс сабағына қосымша материалдар жиынтығы
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Дәріс сабағына қосымша материалдар жиынтығы
Классикалық мәтіндерді аудару
Midtern Exam Классикалық мәтіндер аудармасы
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Дәріс сабағына қосымша мәліметтер
Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеудің әдістері
Дәріс сабағына қосымша мәліметтер
Классикалық мәтіндерді аудару
Пәннің оқу әдістемелік картасы Классикалық мәтіндерді аудару пәнінен
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Мәселелік оқыту әдісі бойынша жасалған практикалық сабақ
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
テスト
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Проблемно - ориентированное практическое занятие
Өндірістік
договор производственной практики
Оқитын елдің тарихы: жаңа және қазіргі заман
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
титулка Современная методика обучения иностранным языкам 2014
Аударма теориясы
тексты на японском языке
Оқитын тілдің лексикологиясы
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Силлабус по предмету базовый иностранный уровень В-2 рус. группа
Оқытылатын аймақ елінің экономикалық географиясы
Проект әдісі бойынша тапсырған семинар тапсырмасы
Классикалық мәтіндерді аудару
Баспасөз тілі
Силлабус по предмету Язык прессы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Силлабус: Иностранный язык для академических целей
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (жоғары С1 деңгейі)
Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Семинарские задания
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Задание для семинара
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Семинарские задания
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Семинарские задания
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
семинарские задания
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
семинарские задания
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Семинарские задания
Шығыс тілінің лексикологиясы және лексикографиясы
Оқитын тілдің сөзжасамы
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Задания для семинара
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Семинарские задания
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Семинарские задания
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Семинарские задания
Аударма теориясы
Семинар
Аударма теориясы
СРС задания
Аударма теориясы
СРС тексты
Шығыс тілінің лексикологиясы және лексикографиясы
Оқитын тілдің сөзжасамы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
テスト
Аударма теориясы
Экзаменационные вопросы
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Карта учебно-метод дисциплины Современная методика обучения иностранным языкам
Оқитын тілдің сөзжасамы
Задание Midtern Exam по предмету Словообразование изучаемого языка 2014ж.
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Задание Midtern Exam по предмету Современная методика обучения иностранным языкам 2014ж.
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Карта учебно метад. дисциплины по предмету "Базовый иностранный язык уровень В2"
Аударма теориясы
литература Жуков
Аударма теориясы
Карта учебно-методической обеспечения
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Семинарские задания
Өндірістік
договор производственной практики переведенный на английский язык
Классикалық мәтіндерді аудару
Классикалық мәтіндерді аудару
Аудару теориясы мен практикасы
Силлабус по предмету Теория и практика перевода
Классикалық мәтіндерді аудару
Классикалық мәтіндерді аудару
Классикалық мәтіндерді аудару
Классикалық мәтіндерді аудару
Классикалық мәтіндерді аудару
Классикалық мәтіндерді аудару
Классикалық мәтіндерді аудару
Классикалық мәтіндерді аудару

1

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна Семейная структура японцев и проблема уменьшения рождаемости Семейная структура японцев и проблема уменьшения рождаемости 2011 - г. 6 - стр. 0

2

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна 2011 - г. 6 - стр. 0

3

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна Роль женщин в японском обществе Роль женщин в японском обществе 2012 - г. 6 - стр. 0

4

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна 2012 - г. 5 - стр. 0

5

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна Женщины в современном японском обществе Женщины в современном японском обществе Женщины в современном японском обществе 2012 - г. 5 - стр. 0

6

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна 2012 - г. 5 - стр. 0

7

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна 2012 - г. 5 - стр. 0

8

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна Қазіргі таңдағы жапон қоғамындағы гендерлік саясат Қазіргі таңдағы жапон қоғамындағы гендерлік саясат 2010 - г. 5 - стр. 0

9

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна Гендерная политика в современном японском обществе Гендерная политика в современном японском обществе 2015 - г. 5 - стр. 1

10

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПОР РОССИЙ И ЯПОНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПОР РОССИЙ И ЯПОНИЙ 2016 - г. 6 - стр. 1

11

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна СОЦИАЛЬНО – ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯПОНСКИХ ЖЕНЩИН СОЦИАЛЬНО – ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯПОНСКИХ ЖЕНЩИН 2016 - г. 4 - стр. 1

12

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна ПОЯВЛЕНИЕ КОНЦЕПТА «ЁКАЙ» В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПОЯВЛЕНИЕ КОНЦЕПТА «ЁКАЙ» В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 2016 - г. 5 - стр. 1

13

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ В ЯПОНСКОМ СОЦИУМЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ В ЯПОНСКОМ СОЦИУМЕ 2018 - г. 11 - стр. 4

14

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 2019 - г. 5 - стр. 1

1

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна 2012 - г. 5 - стр. факультет Востоковедения

2

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна 2012 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

3

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна 2012 - г. 6 - стр. Казахский национальный университет имени Абая, институт магистратуры и докторантуры

4

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна Женщины в современном японском обществе Женщины в современном японском обществе 2012 - г. 3 - стр. Сүлеймен Демирел атындағы университет

5

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна 2013 - г. 4 - стр. University of Tsukuba/ Al-Farabi Kazakh National University

6

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна 2013 - г. 1 - стр.

7

Нурсеитова Лайла Дюсенгалиевна Роль женщины в современном японском обществе Роль женщины в современном японском обществе 2009 - г. 6 - стр. КазНУ
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0