Басты бет / Шығыстану факультеті / Қиыр шығыс кафедрасы / Ахапов Ерлан Абдиевич

Ахапов Ерлан Абдиевич

Лауазымы: жапонтану бөлімінің меңгерушісі, доцент м.а.
Қиыр шығыс кафедрасы
Scopus author ID: 57195637453
ahapov.erlan@kaznu.kz
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Положение о магистерской диссертации
Кешенді емтихан
Лингвоелтану
Midterm_Ахапов
Жапон тілінің мультимедиялық курсы
Midterm_Ахапов
Дипломатиялық аударма
Экз. вопросы_Ахапов
Заң саласындағы аударма
Экз. вопросы_Ахапов
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар II)
положение о курсовой работе
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы(Ғылыми семинар IІ)
положение о магистратуре и докторантуре
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
положение о магистратуре и докторантуре
Зерттеу
положение о практике_в магистратуре и докторантуре
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ
Заң саласындағы аударма
Midterm_Ахапов
Дипломатиялық аударма
Midterm_Ахапов
Жапон тіліндегі ғылыми жұмыстарды жазудың методологиясы
Midterm_Ахапов
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
НИРМ_магистратура
Шығыс тілінде іскерлік сөйлесудің ерекшеліктері
Специфика делового общения на восточном языке_силлабус_Ахапов
Жапон тілінің каллиграфиясы
Каллиграфия японского языка_силлабус_Ахапов
Жапонияның тіл саясаты
Языковая политика Японии_силлабус_Ахапов
Шығыс тіліндегі арнайы аударма1
Cпециальный перевод восточного языка_силлабус_Ахапов
Шетелдік (шығыс) баспасөз тілі
Силлабус_Язык прессы (восточный)_2018-19_Ахапов
Шетелдік (шығыс) баспасөз тілі
Силлабус_Язык прессы (восточный)_2018-19_Ахапов
Шетелдік (шығыс) баспасөз тілі
Жапон тілінің терминологиясы
Терминология японского языка_силлабус_Ахапов
Жапон тілінің терминологиясы
Терминология японского языка_силлабус_Ахапов
Лингвоелтану
Лингвострановедение_силлабус_Ахапов
Тілдің когнитивті және коммуникативті аспектілері
Когнитивный и коммуникативный аспекты языка_силлабус_Ахапов
Жапон тілінің терминологиясы
Терминология яп.яз._силлабус_Ахапов
Жапон тіліндегі ғылыми жұмыстарды жазудың методологиясы
Методология написания научных работ на японском языке_Ахапов
Жапон тіліндегі ғылыми жұмыстарды жазудың методологиясы
Методология написания научных работ на японском языке_Ахапов
Заң саласындағы аударма
Юридический перевод_Ахапов
Жапон тілінің каллиграфиясы
Силлабус_каллигр.яп.яз._2016-17_Ахапов
Шығыс тілінде іскерлік сөйлесудің ерекшеліктері
Силлабус_спец.дел.общ._2016-17_Ахапов
Шығыс тіліндегі арнайы аударма1
Силлабус_спец.перевод.вост.яз._2016-17_Ахапов
Жапонияның тіл саясаты
Силлабус_яз.полит.яп._2016-17_Ахапов
Дипломатиялық аударма
Дипломатический перевод_Ахапов Е.А.
Заң саласындағы аударма
Юридический перевод_Ахапов
Жапон тіліндегі ғылыми жұмыстарды жазудың методологиясы
Методология написания научных работ на японском языке_Ахапов
Жапон тілінің мультимедиялық курсы
Мультимедийный курс_Ахапов
Оқитын елдің дипломатия және этикет тілі
Шығыс тіліндегі аударма қызметінің тренингі
Силлабус_тренинг по переводческой деятельности_2017-18_Ахапов
Жапон тілінің терминологиясы
Жапон тілінің терминологиясы
Силлабус_Терминология яп.яз_2017-18_Ахапов
Жапон тілінің мультимедиялық курсы
Силлабус_Мультимед. курс яп.яз_2017-18_Ахапов
Лингвоелтану
Силлабус_Лингвострановедение_2017-18_Ахапов
Жапон тіліндегі ғылыми жұмыстарды жазудың методологиясы
Силлабус_Метод. нап.науч. работ на яп.яз_2017-18_Ахапов
Шығыс тіліндегі аударма қызметінің тренингі
Силлабус_тренинг по переводческой деятельности_2017-18_Ахапов
Жапон тілінің терминологиясы
Шығыс тіліндегі аударма қызметінің тренингі
Лингвоелтану
Minireport_Ахапов
Жапон тілінің терминологиясы
Minireport_Ахапов
Заң саласындағы аударма
Minireport_Ахапов
Дипломатиялық аударма
Minireport_Ахапов
Жапон тілінің мультимедиялық курсы
Minireport_Ахапов
Жапон тілінің каллиграфиясы
Minireport
Жапонияның тіл саясаты
Minireport
Тілдің когнитивті және коммуникативті аспектілері
Minireport
Жапон тіліндегі ғылыми жұмыстарды жазудың методологиясы
Minireport
Шығыс тіліндегі арнайы аударма1
Minireport
Шығыс тілінде іскерлік сөйлесудің ерекшеліктері
Minireport
Шығыс тілінде іскерлік сөйлесудің ерекшеліктері
CPC_АХАПОВ
Шығыс тілінде іскерлік сөйлесудің ерекшеліктері
СРСП_АХАПОВ
Шығыс тіліндегі арнайы аударма1
CPC_АХАПОВ
Шығыс тіліндегі арнайы аударма1
СРСП_АХАПОВ
Жапон тілінің каллиграфиясы
СРСП_АХАПОВ
Жапонияның тіл саясаты
CPC_АХАПОВ
Жапонияның тіл саясаты
СРСП_АХАПОВ
Жапон тілінің каллиграфиясы
CPC_АХАПОВ
Жапон тіліндегі ғылыми жұмыстарды жазудың методологиясы
CPC_АХАПОВ
Жапон тіліндегі ғылыми жұмыстарды жазудың методологиясы
CPCП_АХАПОВ
Тілдің когнитивті және коммуникативті аспектілері
CPC_АХАПОВ
Жапон тілінің мультимедиялық курсы
CPCП_АХАПОВ
Лингвоелтану
CPC_АХАПОВ
Лингвоелтану
CPCП_АХАПОВ
Жапон тілінің терминологиясы
CPC_АХАПОВ
Жапон тілінің терминологиясы
CPCП_АХАПОВ
Шығыс тіліндегі аударма қызметінің тренингі
Шығыс тіліндегі аударма қызметінің тренингі
СРСП_АХАПОВ
Жапонияның тіл саясаты
силлабус_Язык.полит.Японии_Ахапов
Шығыс тіліндегі аударма қызметінің тренингі
Жапон тіліндегі ғылыми жұмыстарды жазудың методологиясы
Лекция_мет.написания науч.раб.на яп._Ахапов
Тілдің когнитивті және коммуникативті аспектілері
Когнитивный и коммуникативный аспекты языка_кр.сод.лекция_Ахапов
Жапон тілінің каллиграфиясы
Крсод.лекц._каллиграфия.яп.яз_Ахапов
Шығыс тілінде іскерлік сөйлесудің ерекшеліктері
Лекц._спец.дел.общ._Ахапов
Шығыс тіліндегі арнайы аударма1
Лекц._спец.перевод.вост.яз._Ахапов
Жапонияның тіл саясаты
Яз.полит.яп_кр.сод.лекция_Ахапов
Жапон тілінің каллиграфиясы
Экз. вопросы_каллиграфия.яп.яз_Ахапов
Жапонияның тіл саясаты
Экз. вопросы_яз.полит.яп._Ахапов
Шығыс тіліндегі арнайы аударма1
Экз. вопросы_спец.перевод вост.яз._Ахапов
Шығыс тілінде іскерлік сөйлесудің ерекшеліктері
Экз. вопросы_спец.дел.общ._Ахапов
Жапон тілінің каллиграфиясы
MIDTERM_каллиграфия яп.яз._Ахапов
Шығыс тілінде іскерлік сөйлесудің ерекшеліктері
MIDTERM_спец.дел.общ._Ахапов
Шығыс тіліндегі арнайы аударма1
MIDTERM_спец.перевод вост.яз._Ахапов
Жапонияның тіл саясаты
MIDTERM_яз.полит.яп._Ахапов
Жапон тіліндегі ғылыми жұмыстарды жазудың методологиясы
Экз. вопросы_Ахапов
Тілдің когнитивті және коммуникативті аспектілері
Экз. вопросы_Ахапов
Шығыс тіліндегі аударма қызметінің тренингі
Карта обеспеч._тренинг по перевод.деят._Ахапов
Лингвоелтану
Жапон тілінің терминологиясы
Карта обеспеч._терминология_Ахапов
Жапон тілінің каллиграфиясы
Карта обеспеч._каллиграфия яп.яз_Ахапов
Шығыс тілінде іскерлік сөйлесудің ерекшеліктері
Карта обеспеч._каллиграфия яп.яз_Ахапов
Шығыс тіліндегі арнайы аударма1
Карта обеспеч._спец.перевод вост.яз._Ахапов
Жапон тілінің терминологиясы
Терминология яп.яз._Экз.вопросы_Ахапов
Жапон тіліндегі ғылыми жұмыстарды жазудың методологиясы
Midterm_Ахапов
Тілдің когнитивті және коммуникативті аспектілері
Midterm_Ахапов
Жапон тілінің салалық терминдері
карта обеспеч._Отр.терм.япон.яз_Ахапов
Жапон тілінің салалық терминдері
СРС_Отр.терм.япон.яз_Ахапов
Жапон тілінің салалық терминдері
Лекция_Отр.терм.япон.яз_Ахапов
Жапон тілінің салалық терминдері
Midterm_отр.терм.яп.яз_Ахапов
Жаһандану жағдайындағы Жапонияның тіл саясаты
Midterm_язык.полит.Японии_Ахапов
Жапонияның кәсіпкерлік ерекшеліктері мен тіл табысу практикасы
Midterm_особ.яп.бизнеса_Ахапов
Жапон тілінің салалық терминдері
Экз. вопросы_Отр.терм.япон.яз_Ахапов
Жапонияның тіл саясаты
Карта обеспеч._Язык полит.Японии_Ахапов
Жапонияның тіл саясаты
силлабус_Язык.полит.Японии_Ахапов
Жапон тілінің салалық терминдері
силлабус_Отр.терм.япон.яз._Ахапов
Жапон тілінің салалық терминдері
Семинар_отр.терм.яп.яз._Ахапов
Жапонияның тіл саясаты
Семинар_язык полит.Японии_Ахапов
Жаһандану жағдайындағы Жапонияның тіл саясаты
Семинар_язык полит.Японии_восток_Ахапов
Жапонияның кәсіпкерлік ерекшеліктері мен тіл табысу практикасы
силлабус_ особ.яп.бизнеса_Ахапов
Зерттеу
силлабус_исследовательская_ин.фил._Ахапов
Кәсіби-бағытталған шығыс тілі
силлабус_вост.яз.для проф.целей._Ахапов
Жапонияның тіл саясаты
силлабус_Язык.полит.Японии_Ахапов
Кәсіби-бағытталған шығыс тілі
Семинар_вост.яз.для проф.целей._Ахапов
Жаһандану жағдайындағы Жапонияның тіл саясаты
силлабус_язык. полит.Японии_восток_Ахапов
Кәсіби-бағытталған шығыс тілі
Midterm_вост.яз.для проф.целей._Ахапов
Кәсіби-бағытталған шығыс тілі
Экз.вопросы_вост.яз.для проф.целей._Ахапов
Жапонияның кәсіпкерлік ерекшеліктері мен тіл табысу практикасы
Лекция_особ.яп.бизнеса_Ахапов
Кәсіби-бағытталған шығыс тілі
карта обеспеч._вост.яз.для проф.целей._Ахапов
Жаһандану жағдайындағы Жапонияның тіл саясаты
Лекция_язык.полит.Японии_восток_Ахапов
Кәсіби-бағытталған шығыс тілі
СРС_вост.яз.для проф.целей._Ахапов
Жаһандану жағдайындағы Жапонияның тіл саясаты
карта обеспеч._язык полит.Японии_восток_Ахапов
Жапонияның кәсіпкерлік ерекшеліктері мен тіл табысу практикасы
карта обеспеченности_особ.яп.бизнеса_Ахапов
Жаһандану жағдайындағы Жапонияның тіл саясаты
Экз.вопросы_по блокам_язык.полит.Японии_восток_Ахапов
Жаһандану жағдайындағы Жапонияның тіл саясаты
СРС_язык.полит.Японии_восток_Ахапов
Жапонияның кәсіпкерлік ерекшеліктері мен тіл табысу практикасы
СРС_особ.яп.бизнеса_Ахапов
Жапонияның кәсіпкерлік ерекшеліктері мен тіл табысу практикасы
силлабус_особ.яп.бизнеса_Ахапов
Академиялық мақсаттағы негізгі шығыс тілі
карта обеспеченности_язык для академ целей_Ахапов
Жапон тіліндегі келіссөз жүргізу практикасы және сөйлеу этикеті
силлабус_ реч.этикет_Ахапов
Академиялық мақсаттағы негізгі шығыс тілі
силлабус_язык для академ.целец_Ахапов
Шығыс тіліндегі арнайы аударма
Силлабус_Спец.перевод.вост.яз_Ахапов
Шығыс тілінің ауызша аударма спецификасы
Силлабус_Спец.уст.перевода_Ахапов
Жапон тілінің салалық терминдері
силлабус_Отр.терм.япон.яз._Ахапов
Жапонияның кәсіпкерлік ерекшеліктері мен тіл табысу практикасы
практические занятия_особ.яп.бизнеса _Ахапов

1

Ахапов Ерлан Абдиевич Доктор ИСИДА Норио: Ғайып болып бара жатқан Арал теңізін зерттей келе… " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1777-9 226 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Ахапов Ерлан Абдиевич МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯ: студенттерге арналған оқу құралы Qazaq university 2017 - г. ISBN 978-601-04-2963-5 124 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Ахапов Ерлан Абдиевич Аниме және Жапон тілі: бастапқы сауалнама негізінде оқыту әдістемесін жақсарту мүмкіндіктері 2016 - г. 6 - стр. 1

2

Ахапов Ерлан Абдиевич Анимациялық фильмдерді қолданған жапон тілі тәжірибелік сабағына талдау 2016 - г. 9 - стр. 41

3

Ахапов Ерлан Абдиевич Кешірім сұрау категориясына лингвистикалық тұрғыдан жаңа көзқарас 2016 - г. 6 - стр. 79

4

Ахапов Ерлан Абдиевич «АНИМЕ БИЗНЕСІ»: ЖАПОН АНИМАЦИЯСЫНЫҢ ТАРИХЫ МЕН АНИМЕ НАРҚЫНА ЖАЛПЫ ШОЛУ 2017 - г. 8 - стр. 80

5

Ахапов Ерлан Абдиевич Орман ресурстары менеджменті: Арал Өңірі аулдық жерлердегі сақтау мен оны қолдану арасындағы дилемма 2017 - г. 6 - стр. 0

6

Ахапов Ерлан Абдиевич Жапонияның болашақтағы эко-модель қаласы: Китакюсю қаласының қоршаған орта саясаты 2017 - г. 7 - стр. 82

7

Ахапов Ерлан Абдиевич «Мәдени саясат» анықтамасына қатысты мәселе 2017 - г. 7 - стр. 83

8

Ахапов Ерлан Абдиевич Жaпониядaғы жaңғыру үрдісі: кезеңдерімен реформaлaрдың бaғыты 2017 - г. 9 - стр. 83

9

Ахапов Ерлан Абдиевич Жaрнaмaлық ұрaнның өзектілігі және оның aудaру ерекшелігі 2017 - г. 7 - стр. 83

10

Ахапов Ерлан Абдиевич Білім беру теле және радио бағдарламаларын тиімді түсіну факторлары 2018 - г. 10 - стр. 84

11

Ахапов Ерлан Абдиевич Specificity of translation of Japanese environmental laws 2018 - г. 7 - стр. 85

12

Ахапов Ерлан Абдиевич Қазақстандағы Жапонтану: Жапон Қоры мамандары жылдық баяндамаларына шолу 2018 - г. 10 - стр. 86

13

Ахапов Ерлан Абдиевич Машиналық аударма түсінігі және оның даму тарихы 2018 - г. 8 - стр. 87

14

Ахапов Ерлан Абдиевич Бала тәрбиелеу концепті негізінде жапон этникалық бірегейлігінің қалыптасуы 2018 - г. 7 - стр. 87

15

Ахапов Ерлан Абдиевич Жапониядағы халал концептісінің таралуына ислам дінінің әсері: тарихи шолу 2019 - г. 7 - стр. 88

16

Ахапов Ерлан Абдиевич Жапон Қорының «Маругото. Жапон тілі мен мәдениеті» оқулығына шолу 2019 - г. 8 - стр. 88
Документы автора

1

Цитирования

1 по 1
документам

h-индекс

1

2017

Energy for Sustainable Development
41, с. 121-127

1

Цитирований