ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Филология және әлем тілдері факультеті/ қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы/ Абдикулова Раушан Мамиевна


Абдикулова Раушан Мамиевна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.99 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: филология және әлем тілдері

Кафедра: қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы
Лауазымы: профессор м.а.

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Әдебиет поэтикасы
Әдебиет теориясы
Әдебиеттануға кіріспе
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Жанр және шығарма
Жанр типологиясы
Композиция және сюжет поэтикасы
Қазақ әдебиетінің жанры мен типологиясы
Қазақ прозасындағы психологизм
Қазіргі қазақ әдебиеті және оқыту әдістемесі
Лирикадағы стиль мәселелері
Теория және әдеби сын

Магистратура
Әдебиет теориясы және риторика
Әдебиеттанудың өзекті мәселелері
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Интертекстуальдық компаративистика және текстология
Композиция поэтикасы және нарратология
Көркем әдебиеттегі психологизим
Көркем әдебиеттің психологизмі
Қазақ әдебиеттануының қалыптасу негіздері
Сюжет пен композиция
Типология және стиль теориясы
Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау
Тіл білімінің философиялық-әдістемелік мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтіннің теориясы//Көркем мәтінді талдау
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Филология мен әдебиеттанудың ортақ мәселелері

Докторантура
Әдебиеттанудың мектептері мен бағытттары

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Сюжет пен композиция
Көркем әдебиеттегі психологизим
Көркем әдебиеттегі психологизим
Сюжет пен композиция
Көркем әдебиеттегі психологизим
Сюжет пен композиция
Сюжет пен композиция
Көркем әдебиеттегі психологизим
Көркем әдебиеттегі психологизим
Көркем әдебиеттегі психологизим
Сюжет пен композиция
Көркем әдебиеттегі психологизим
Сюжет пен композиция
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Әдебиет теориясы
Емтихан сұрақтары
Әдебиет теориясы
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Лирикадағы стиль мәселелері
Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау
Әдебиет теориясы
Әдебиеттануға кіріспе
Әдебиеттануға кіріспе. Емтихан сұрақтары
Әдебиет теориясы
Емтихан сұрақтары
Әдебиет теориясы
Емтихан сұрақтары
Әдебиет теориясы
Әдебиет теориясы
Емтихан сұрақтары
Әдебиет теориясы
Емтихан сұрақтары
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Интертекстуальдық компаративистика және текстология
Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау
Лирикадағы стиль мәселелері
Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Дәрістер мазмұны мен ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Силлабусс.
Сюжет пен композиция
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Әдебиет теориясы
Әдебиет теориясы
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Әдебиет теориясы
Әдебиет теориясы
Жанр және шығарма
Жанр және шығарма
Композиция және сюжет поэтикасы
Композиция және сюжет поэтикасы
Тіл білімінің философиялық-әдістемелік мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтіннің теориясы//Көркем мәтінді талдау
Көркем мәтін теориясы
Әдебиеттануға кіріспе
Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау
Әдебиеттанудың теориялық мәселелeрі
Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері//Қазіргі қазақ/орыс тіліндегі белсенді үдерістер//Көркем мәтін теориясы//Көркем мәтінді талдау
Тіл білімінің, әдебиеттанудың // қазақ /орыс тіл білімінің //қазақ , орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Тәрбие жұмысының жоспары
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Тәрбие жұмыстарының жосары