ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Филология және әлем тілдері факультеті/ жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы/ Медетбекова Перизат Туктибаевна


Медетбекова Перизат Туктибаевна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.91 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: филология және әлем тілдері

Кафедра: жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер
Лауазымы: доцент м.а.

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Вербальды және бейвербальды мәтін прагматикасы
Герман филологиясына кіріспе
Жалпы тіл білімі
Компьютерлік лексикография және аударма мәселелері (ағылшын)
Контрастивті лингвистиканың негіздері
Контрастивтік лингвистика
Корпустық лингвистика негіздері
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары (тіл және экология)
Қолданбалы лингвистика негіздері
Лингвистика ілімінің тарихы
Лингвистикалық типология
Мәдениаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы
Ономастика және фразеология теориясы
Ономастика теориясы және тілдік қатынас
Ономастиканың теориясы мен практикасы
Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
Тіл біліміне кіріспе
Тілдердің контрастивтік семантикасы
Тілдің танымдық парадигмасы
Тілдің ұлттық корпусы
Шетел филологиясына кіріспе
Этнолингвистика негіздері

Магистратура
Ғылым тарихы мен философиясы
Компьютерлік лингвистика
Контрастивтік лингвистика және екінші тілді үйрену
Корпустық лингвистика
Лингвистика және семиотика
Лингвоқақтығыстану негіздері
Лингвомәдениеттану және лингвоантропология

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас
Пән бойынша қосымша материал
Тіл біліміне кіріспе
"Аударма ісі" мамандығының 2 курс студенттеріне элективті пән ретінде оқу жоспарына сәйкес "Тіл білімі" курсының жоспары
Лингвистикалық ақпарат технологиялары
"Лингвистикадағы ақпараттық технология" пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы негізінде пайдаланылатын әдебиеттер тізімі
Тіл біліміне кіріспе
Студенттерге "Тіл біліміне кіріспе" пәнінен дайындалу үшін ұсынылатын қажетті оқулықтар мен тіл білімінің сөздіктер тізімі берілген
Лингвистикалық типология
"Лингвистикалық типология" пәні бойынша студенттерге ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімі
Тіл біліміне кіріспе
"Тіл біліміне кіріспе" пәнінің оқу жұмыс жоспары
Лингвистика ілімінің тарихы
Лингвистика ілімінің тарихы пәнінің мақсаты студенттердің жалпы лингвистикалық дайындығын тереңдету, тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыптасу және дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту болып табылады.
Тіл біліміне кіріспе
тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Тіл біліміне кіріспе
"Аударма ісі" мамандығының студенттеріне тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Тіл біліміне кіріспе
тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Лингвистикалық типология
"Лингвистикалық типология" пәнінен студенттердің семинар тақырыптары оқу жұмыс бағдарламасы бойынша құрастырылып, дәріске негізделген
Жалпы тіл білімі
Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 4 курс студенттеріне жүргізілетін "Жалпы тіл білімі" базалық пәнінен семинар тақырыптары мен пайдаланылатын әдебиеттер тізімі берілген
Тіл біліміне кіріспе
"Тіл біліміне кіріспе" пәнінен семинар тақырыптары
Тіл біліміне кіріспе
Студенттерге "Тіл біліміне кіріспе" пәнінен СӨЖ тақырыптары
Лингвистикалық типология
"Лингвистикалық типология" пәні бойынша оқылатын дәрістердің қысқаша мазмұны молуь негізінде берілген
Тіл біліміне кіріспе
Студенттерді тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Тіл біліміне кіріспе
Қысқы емтиханда "Тіл біліміне кіріспе" пәні бойынша студенттердің тапсыратын емтихан сұрақтары
Этнолингвистика негіздері
"Этнолингвистика" пәнінен емтихан сұрақтары
Ономастика және фразеология теориясы
Студенттерге сессия барысындадағы қорытынды емтихан сұрақтары
Лингвистика ілімінің тарихы
Студентттерге пән бойынша ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Жалпы тіл білімі
Аталмыш пәннен пайдаланатын әдебиеттер тізімі