ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Халықаралық қатынастар факультеті/ дипломатиялық аударма кафедрасы/ Манабаева Жани Дуйсеновна


Манабаева Жани Дуйсеновна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.93 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: халықаралық қатынастар

Кафедра: дипломатиялық аударма
Лауазымы: аға оқытушы

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Ауызша және жазбаша тіл тәжірибесі (бірінші шетел тілі) 1 бөлім
Ауызша және жазбаша тіл тәжірибесі (бірінші шетел тілі) 2 бөлім
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Жазбаша аударма негіздері
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Кәсіби бағытталған аударма тәжірибесінің курсы (бірінші шетел тілі)
Кәсіби коммуникация үшін шет тілі
Кәсіби қарым-қатынас негіздері
Кәсіби мақсаттарға арналған шет тілі
Қоғамдық-саяси аударма (бірінші шетел тілі)
Мамандану елінің тәжірибелік шет тілі (бірінші): француз тілі
Мамандану елінің тілі (екінші шетел тілі) 1 бөлім
Мамандану елінің шет тілі (бірінші): француз
Мамандану елінің шет тілі (екінші): француз
Мамандану елінің шетел тілі: француз
Мамандық бойынша мәтіндерді аударудың тәжірибесі
Мәтінді аудару тәжірибесі (екінші): француз тілі
Практикалық шетел тілі (екінші): француз тілі
Презентация технологиясы және ауызша тіл тәжірибесі (бірінші шетел тілі)
Тәжірибелік шетел тілі
Халықаралық құжаттарды шет тілде құрастыру
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Шет тілдегі қоғамдық-саяси тақырып
Шет тілдегі қоғамдық-саяси тақырып
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Шетел тілі
Шетел тілі (екінші):француз тілі
Шетел тілі (екінші, 3 бөлім): француз
Шетел тілі (екінші, 4 бөлім): француз
Шетел тілі (екінші,1 болім): француз

Магистратура

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Дополнительная литература для данного курса
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Список дополнительного материала к данному курсу
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Дополнительная литература к данному курсу
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Задания к Midterm
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Задания к Midterm для 2 года обучения
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Список дополнительной литературы для освоения данного курса
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Дополнительный материал для освоения данного курса
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Доп.литература к данному курсу
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Список рекомендуемой литературы и дополнительного материала
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Доп.литература
Жазбаша аударма негіздері
Список доп.материала
Жазбаша аударма негіздері
Силлабус
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Силлабусс
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Силлабус
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Силлабус
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Силлабус
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Силлабус
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Силлабус
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Cиллабус
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Силлабус
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Задания и метод.рекоменд.к лаборат.занятиям
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Домашние задания и метод.рекомендации к практическому курсу
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Метод.рекомендации к проведению практических занятий данного курса.
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Задания и метод.рекоменд. к лаборат.занятиям
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Метод.рекомендации к практическим и семинарским занятиям
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Метод.рекомендации к практическим занятиям
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Метод.рекомендации к практич.и семин.занятиям
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Метод.рекомендации к практич.и семинар.занятиям
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Метод.рекомендации к практическим занятиям по данному курсу
Жазбаша аударма негіздері
Учебные материалы и метод.рекоменд.к практич.занятиям
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Метод.рекоменд.к практич.занят.
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Задания и метод.рекоменд. по СРС и СРСП
Жазбаша аударма негіздері
Задания и метод.рекоменд.к СРС и СРСП
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Задания и метод.рекоменд.по СРС, СРСП
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Метод.рекомендации и задания по СРС и СРСП
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Задания и метод.рекомендации по СРС и СРСП для 2-х семестров
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Задания и метод.рекомендации по СРС и СРСП
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Задания и метод.рекоменд. по СРС и СРСП
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Задания и метод.рекоменд. к СРС и СРСП
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Карта учебно-методической обеспеченности данной дисциплины
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Карта учебно-метод.обеспечен.данной дисциплины
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Карта учебно-метод.обеспеченности дисциплины
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Карта учебно-метод.обеспеченности дисциплины
Шет тілдегі іскерлік хат алмасу
Карта учебно-метод.укомплект.дисциплины
Халықаралық қызметтегі шет тілі -1 бөлім
Карта учебно-метод.обеспеченн.дисциплиной
Жазбаша аударма негіздері
Карта учебно-метод.обеспеченн.дисц.
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Карта уч.-метод.обеспечен.дисц.
Халықаралық қызметтегі шет тілі - 2 бөлім
Программа итогового контроля
Жазбаша аударма негіздері
Программа пройденных тем для контроля