ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ География және табиғатты пайдалану факультеті/ география, жерге орналастыру және кадастр кафедрасы/ Зулпыхаров Канат Базарбаевич


Зулпыхаров Канат Базарбаевич
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.94 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: география және табиғатты пайдалану

Кафедра: география, жерге орналастыру және кадастр
Лауазымы: аға оқытушы

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Аграрлық экономика
Агроөнеркәсіптік кешенінің географиясы
Ақпараттық менеджмент және мәліметтерді өңдеу
Аудандық жоспарлау негізіндегі халықты территориялық ұйымдастыру
Аумақты жоспарлау, құру және елді мекендер кадастры
Аумақты жоспарлау, құру және елді мекендер кадастры
Аумақты жоспарлау, ұйымдастыру және елді мекендер кадастры
Аумақты жоспарлау, ұйымдастыру және елді мекендер кадастры
Ауыл шаруашылық өндіріс негіздері
Әлеуметтік және экономикалық географияның теориялық негіздері
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық саясатына кіріспе
Әртүрлі категориялы жерлерді территориялық жоспарлау
Бейімделген-ландшафттық егіншілік
Биогеография экология негіздерімен
Географиядағы жаңа ақпараттық технологиялaр
Географиялық зерттеулердегі ГАЖ
Географияны оқыту әдістемесі
Геодезия
Геодезия топография негіздерімен
Геодезиялық мәліметтерді компьютерлік талдау әдістері
Геология
Геоморфология
Дүниежүзінің рекреациялық географиясы
Дүниежүзінің шаруашылық географиясы
Егіншіліктің бейімделген-ландшафттық жүйесі
Елді мекендерді жоспарлау және жер-шаруашылық ұйымдастыру
Еңбекті қорғау
Ерекше қорғалатын аумақтар және қорық ісі
Жалпы жертану
Жалпы топырақтану
Жер жылжымайтын мүліктерін кадастрлық зоналау, бағалау және салық салу
Жер кадастры
Жер ресурcтарын басқару
Жер ресурстарын басқару
Жер ресурстарын басқару әдістері
Жер ресурстарын және басқада жылжымайтын мүлік нысандарын басқару
Жер ресурстарын пайдалануды кеңістіктік жоспарлау, болжау
Жерге орналастыру және жерге орналастырудағы жобалау
Жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстардың менеджменті
Жерге орналастыру мен кадастрдағы ГАЖ және сандық картография
Жерге орналастырудағы ГАЖ және сандық картография
Жерге орналастырудағы геоақпараттық технологиялар
Жерге орналастырудағы геодезия
Жерге орналастырудағы және кадастрдағы геодезиялық жұмыстар
Жерді арақашықтықтан зерделеу негіздері
Жерді және жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу және есепке алу
Жерді және жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу және есепке алу (V)
Жерді пайдалану және қорғауды мемлекеттік бақылау
Жерді пайдалану және қорғауды мемлекеттік бақылау
Жер-кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру
Жобалар мен карталарды компьютерлік графикалық безендіру
Жылжымайтын мүлік нысандарын кадастрлық және экономикалық бағалау
Инфрақұрылым географиясы
Кадастрдағы бейімделген-ландшафтық егіншілік
Кадастрдағы геодезия
Кадастрдың ғылыми негіздері
Кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру мен жоспарлау (II) (V)
Картография
Картография және топография негіздерімен
Картографияға кіріспе
Компьютерлік графика және есептеуіш геометрия
Көлік және коммуникация географиясы
Көршілес шет елдердің экономикалық және әлеуметтік географиясы
Қазақстан Республикасының экономикалық географиясы
Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік географиясы (V)
Қазақстанның физикалық, экономикалық және әлеуметтік географиясы
Қазіргі әлемнің географиясы
Қалалар географиясы геоурбанистика негіздерімен
Қоршаған орта мониторингі
Мектеп картографиясы
Мелиоративтік география
Мемлекеттік жер кадастырының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
Менеджмент және маркетинг негіздері
Саяси география геосаясат негіздерімен
Табиғатты ұтымды пайдаланудың аймақтық мәселелері және ландшафттарды қорғау
Табиғи ресурстар кадастры
Топография
Топография геодезия негіздерімен
Топырақ географиясы
Топырақтану
Топырақтану және жер мелиорациясы
Топырақты бонитеттеу және жерді бағалау
Фотограмметрия
Шаруа (фермер) қожалықтарын жерге орналастыру
Шаруашылық аралық жерге орналастыру
Экономикалық және әлеуметтік географияны оқыту әдістемесі
Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе

Магистратура

Докторантура

Сабақ кестесі