ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ География және табиғатты пайдалану факультеті/ география, жерге орналастыру және кадастр кафедрасы/ Токбергенова Айгул Абдугаппаровна


Токбергенова Айгул Абдугаппаровна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.46 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: география және табиғатты пайдалану

Кафедра: география, жерге орналастыру және кадастр
Лауазымы: кафедра меңгерушісіінің оқу-әдістемелік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Аграрлық экономика
Агроөнеркәсіптік кешенінің географиясы
Аудандық жоспарлау негізіндегі халықты территориялық ұйымдастыру
Аумақты мемлекеттік басқару жүйесі
Әлем халықтарының ұлттық дәстүрлері
Әртүрлі категориялы жерлерді территориялық жоспарлау
Геодезия топография негіздерімен
Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы (І)
Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы (ІІ)
Жер кадастры
Жер құқығы
Жер мониторингі
Жер ресурcтарын басқару
Жер ресурстарын басқару
Жер ресурстарын басқару әдістері
Жер ресурстарын және басқа жылжымайтын мүлік нысандарын басқару
Жер ресурстарын және басқада жылжымайтын мүлік нысандарын басқару
Жер ресурстарын пайдалануды кеңістіктік жоспарлау, болжау
Жер үшін төлем
Жерге орналастырудағы геодезия
Жерге орналастыруды жобалау
Жерді бағалау және жылжымайтын мүлік
Жерді және жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу және есепке алу
Жерді пайдалану және қорғауды мемлекеттік бақылау
Жерді пайдаланудың экономикалық тетігі
Жылжымайтын мүлік кадастры және жер мониторингі
Жылжымайтын мүлік келісімдерін тіркеу
Кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру мен жоспарлау (II) (V)
Қазақстан географиясы
Қазақстан Республикасындағы жерге орналастырудың қазіргі жүйелері
Қазақстан Республикасының экономикалық географиясы
Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік географиясы
Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтік географиясы (V)
Қазақстанның физикалық, экономикалық және әлеуметтік географиясы
Қала аумақтарын басқарудағы ГАЖ
Қаланы әрлендіру және дамыту
Топография
Топонимика негіздері
Халықтар географиясы
Халықтар географиясы демография негіздерімен
Шаруашылық аралық жерге орналастыру
Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе

Магистратура
Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар
Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар
Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар
Жерді пайдалануды аумақтық жоспарлау
Жоғары мектептегі географияны оқытудың инновациялық әдістері
Жылжымайтын мүлік кадастры, сараптамасы және бағалау
Қазақстан Республикасындағы жер нарығының дамуы
Қазақстан Республикасының халықтар географиясы және еңбек ресурстары
Шетелдегі жер кадастрын жүргізудің негізі
Экономикалық және әлеуметтік географияны оқытудағы инновациялық технологиялар
Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның өзекті мәселелері
Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның өзекті мәселелері

Докторантура
Аймақтардың тұрақты дамуының геоэкологиялық аспектілері
Дүниежүзілік шаруашылық даму бағыттары және болашағы
Дүниежүзілік шаруашылық: даму бағыттары мен заманауи жағдайы

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Жер ресурcтарын басқару
Жер ресурcтарын басқару
Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның өзекті мәселелері