ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Биология және биотехнология факультеті/ биофизика және биомедицина кафедрасы/ Швецова Елена Витальевна


Швецова Елена Витальевна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.96 / 5.0

Жұмыс орны:
Факультет: биология және биотехнология

Кафедра: биофизика және биомедицина
Лауазымы: аға оқытушы

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Адам және жануарлар физиологиясы
Адам физиологиясы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Балалар мен жасөспірімдердің экологиялық физиологиясы
Бейімделудің механизмдері
Бейімделудің хронобиологиялық аспектілері
Биологияны оқыту әдістері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың инновациялық технологиялары
Биомеханика
Биофизика
Биофизика негіздері
Биоырғақ және спорт
Геронтология
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Денсаулық диагностикасы және физикалық даму (арнайы практикум)
Жануарлар физиология негіздері
Жасқа сай физиологиясы
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамасы (адам физиологиясы
Қан айналу физиологиясы
Қозғалыс әрекетінің биомеханикасы
Мектептегі биология
Мектептегі биологиялық тәжірибе
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Реттелу физиологиясы
Спорттық медицина. Гигиена
Теоретикалық және практикалық биофизика
Функциональдық және бейімделу физиологиясы
Хронофизиология
Экологиялық биофизика
Экологиялық физиология
Экологиялық физиология және биофизика
Экспериментальды физиология

Магистратура
Ағзадағы функциялардың реттелуі және өзіндік реттелуі
Биофизиканы оқыту әдістемесі
Биоырғақ және жұмыс қабілеттілік
Биоырғақ және спорт
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
Қолданбалы биофизика
Молекулалық физиология
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Теориялық биология
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Экспериментті биологияны оқыту әдістемесі

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Биофизика
Биологияны оқыту әдістері
Экологиялық физиология
Биоырғақ және спорт
Спорттық медицина. Гигиена
для студентов
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биофизика негіздері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Геронтология
силлабус для студентов
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Биомеханика
Биопроцестердің уақытқа тәуелді құрылымы
Биофизика
Биофизика
Биоырғақ және спорт
Биоырғақ және спорт
Биофизика
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
Биофизиканы оқыту әдістемесі
Адам физиологиясы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Биоырғақ және жұмыс қабілеттілік
Биологияны оқыту әдістері
Ағзадағы функциялардың реттелуі және өзіндік реттелуі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Мектептегі биологиялық тәжірибе
lkz cneltynjd
Адам және жануарлар физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
для студентов
Балалар мен жасөспірімдердің экологиялық физиологиясы
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биологияны оқытудың инновациялық технологиялары
для студентов
Биологияны оқытудың инновациялық технологиялары
для студентов
Ағзадағы функциялардың реттелуі және өзіндік реттелуі
Биоырғақ және жұмыс қабілеттілік
Биофизика
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамасы (адам физиологиясы
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
Биомеханика
Мектептегі биологиялық тәжірибе
Геронтология
Биоырғақ және спорт
Экологиялық физиология
Биологияны оқыту әдістері
Спорттық медицина. Гигиена
Экспериментті биологияны оқыту әдістемесі
Теориялық биология
Теориялық биология
Биопроцестердің уақытқа тәуелді құрылымы
Биологияны оқытудың әдістемелері
Теориялық биология
Жасқа сай физиологиясы
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Жасқа сай физиологиясы
Жасқа сай физиологиясы
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Жасқа сай физиологиясы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Экологиялық физиология
Экспериментальды физиология
Денсаулық диагностикасы және физикалық даму (арнайы практикум)
для студентов
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Функциональдық және бейімделу физиологиясы
Функциональдық және бейімделу физиологиясы
Биофизика
Биофизика негіздері
Педагогикалық практика
Биологияны оқыту әдістері
Биологияны оқыту әдістері
Қозғалыс әрекетінің биомеханикасы
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Теориялық биология
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Теориялық биология
Теориялық биология
Жасқа сай физиологиясы
Экологиялық биофизика
силлабус для студентов
Биомеханика
Биомеханика
Қозғалыс әрекетінің биомеханикасы
Адам және жануарлар физиологиясы
Экспериментті биологияны оқыту әдістемесі
Биологияны оқытудың әдістемелері
Адам және жануарлар физиологиясы
Мектептегі биологиялық тәжірибе
силлабус дисциплины "Биологический эксперимент в школе" на 2013-2014 учебный год
Биологияны оқыту әдістері