ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Биология және биотехнология факультеті/ биофизика және биомедицина кафедрасы/ Швецова Елена Витальевна


Швецова Елена Витальевна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.97 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: биология және биотехнология

Кафедра: биофизика және биомедицина
Лауазымы: аға оқытушы

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Адам және жануарлар физиологиясы
Адам физиологиясы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Балалар мен жасөспірімдердің экологиялық физиологиясы
Бейімделудің хронобиологиялық аспектілері
Биологияны оқыту әдістемесі
Биологияны оқыту әдістері
Биологияны оқытудың инновациялық технологиялары
Биомеханика
Биофизика
Биофизика негіздері
Биофизикалық диагностика әдістері
Биоырғақ және спорт
Геронтология
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Денсаулық диагностикасы және физикалық даму (арнайы практикум)
Жануарлар физиология негіздері
Жасқа сай физиологиясы
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамасы (адам физиологиясы
Қан айналу физиологиясы
Қозғалыс әрекетінің биомеханикасы
Медициналық биофизика
Мектептегі биологиялық тәжірибе
Реттелу физиологиясы
Спорттық медицина. Гигиена
Теоретикалық және практикалық биофизика
Функциональдық және бейімделу физиологиясы
Хронофизиология
Экологиялық биофизика
Экологиялық физиология
Экологиялық физиология және биофизика
Экспериментальды физиология

Магистратура
Ағзадағы функциялардың реттелуі және өзіндік реттелуі
Биофизиканы оқыту әдістемесі
Биоырғақ және жұмыс қабілеттілік
Биоырғақ және спорт
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
Қолданбалы биофизика
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Теориялық биология
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Экспериментті биологияны оқыту әдістемесі

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Биофизика
Биопроцестердің уақытқа тәуелді құрылымы
Биопроцестердің уақытқа тәуелді құрылымы
Спорттық медицина. Гигиена
для студентов
Спорттық медицина. Гигиена
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
для студентов
Балалар мен жасөспірімдердің экологиялық физиологиясы
Адам және жануарлар физиологиясы
Мектептегі биологиялық тәжірибе
lkz cneltynjd
Денсаулық диагностикасы және физикалық даму (арнайы практикум)
для студентов
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биологияны оқыту әдістері
Биологияны оқыту әдістері
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биофизика негіздері
Адам және жануарлар физиологиясы
Биологияны оқыту әдістері
Биологияны оқыту әдістері
Биофизика
Биоырғақ және спорт
Биоырғақ және спорт
Биологияны оқытудың инновациялық технологиялары
для студентов
Биологияны оқытудың инновациялық технологиялары
для студентов
Биомеханика
Биомеханика
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Биоырғақ және жұмыс қабілеттілік
Биоырғақ және жұмыс қабілеттілік
Теориялық биология
Мектептегі биологиялық тәжірибе
силлабус дисциплины "Биологический эксперимент в школе" на 2013-2014 учебный год
Биологияны оқыту әдістері
Биоырғақ және спорт
Биоырғақ және спорт
Экологиялық биофизика
силлабус для студентов
Геронтология
силлабус для студентов
Геронтология
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамасы (адам физиологиясы
Биофизика негіздері
Педагогикалық
Қозғалыс әрекетінің биомеханикасы
Адам физиологиясы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Биофизика
Теориялық биология
Теориялық биология
Биофизиканы оқыту әдістемесі
Биофизика
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
Биологияны оқыту әдістері
Ағзадағы функциялардың реттелуі және өзіндік реттелуі
Ағзадағы функциялардың реттелуі және өзіндік реттелуі
Экспериментальды физиология
Функциональдық және бейімделу физиологиясы
Функциональдық және бейімделу физиологиясы
Теориялық биология
Теориялық биология
Теориялық биология
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Биомеханика
Биомеханика
Қозғалыс әрекетінің биомеханикасы
Жасқа сай физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Биологияны оқыту әдістемесі
Жасқа сай физиологиясы
Мектептегі биологиялық тәжірибе
Биофизика
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биофизика
Биологияны оқыту әдістемесі
Биологияны оқыту әдістемесі
Биологияны оқыту әдістемесі
Экологиялық физиология
Экологиялық физиология
Адам және жануарлар физиологиясы
Экспериментті биологияны оқыту әдістемесі
Экспериментті биологияны оқыту әдістемесі
Жасқа сай физиологиясы
Жасқа сай физиологиясы