ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Биология және биотехнология факультеті/ биофизика және биомедицина кафедрасы/ Қайрат Бақытжан Қайратұлы


Қайрат Бақытжан Қайратұлы
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.85 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: биология және биотехнология

Кафедра: биофизика және биомедицина
Лауазымы: оқытушы

Өмірбаян

Bakytzhan K. Kairat, in 2016 with honors graduated from the faculty of biology and biotechnology al-Farabi KazNU, specialty " Biology "(specialization in the Department of Biophysics and Biomedicine "Applied Biophysics and physiology"). Awarded the qualification of "Master of biology "and academic degree "Master of pedagogical Sciences". From 2012 to 2017, laboratory assistant, intern-researcher, and then a Junior researcher in the laboratory of biochemistry research Institute of biology and biotechnology and research Institute of ecology al-Farabi KazNU. Since 2017 he is the technical Secretary of the scientific journal "Experimental Biology". Research activity of Kairat B.K. is connected with the actual direction of modern biology and biotechnology. Kairat B.K. speaks Kazakh, Russian, English, Turkish, Latin languages, in his scientific research uses a wide range of modern methods of biological and physico- chemical research. Kairat B.K. takes an active interest in scientific activities, takes part in national and international scientific conferences, is the author of more than 30 scientific works, including those published in journals indexed in Thomson Reuters databases (1 thesis in the journal with the impact factor 3,34), the number of citations-4, h – index-1.

Білімі
Марапаттары

Қызығушылығы
    
Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияны оқытудың әдістемелері
"Биологияны оқыту әдістемелері" пәні бойынша аралық емтихан Midterm Exam бағдарламасы
Биологияны оқытудың әдістемелері
"Биологияны оқыту әдістемелері" пәні бойынша қорытынды емтихан (сессия) бағдарламасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биофизика
Мектептегі биология
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Концепции современного естествознания
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биологияға кіріспе
Cambridge IGCSE Biology – Mackean, D. G [SRG] 3 rd edition
Биологияға кіріспе
Cambridge International AS and A Level Biology
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Липиды Общие принципы построения липидных молекул Отдельные классы липидов Пространственная структура липидов Химический синтез липидов
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Patrick F. Dillon Biophysics: A Physiological Approach. Cambridge Academ 2013
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Өндірістік
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биологияны оқытудың әдістемелері
Cambridge International AS and A Level Biology
Биологияны оқытудың әдістемелері
Cambridge IGCSE Biology – Mackean, D. G [SRG] 3 rd edition
Биофизика
Биофизика
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биологияны оқытудың әдістемелері
Силлабус по дисциплине "Методика преподавания биологии" для студентов 3 курса специальности "5В070100-Биология"
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Требования к оформлению магистерской диссертации
Биофизика
Рубин А.Б. Биофизика - М: Высшая школа, 1987. -320 с.
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Михайлов Л.А. Концепции современного естествознания. Учебник, - М.: Питер, 2008, 336 с.
Биофизика
ТруханЭ.М. Введение в биофизику: Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2008. – 232 с.
Биофизика
Мембраналық процестер биофизикасы
Биофизика
Гормональді реттелу процестерінің биофизикасы
Биофизика
Биофизикаға кіріспе
Биофизика
Молекулалық биофизика
Биофизика
Заттардың тасымалдануы және биоэлектрогенез
Биофизика
Биологиялық процестердің кинетикасы
Биофизика
Биологиялық процестердің термодинамикасы
Биофизика
Бұлшық ет жиырылуының биофизикасы
Биофизика
Биологиялық жүйелердегі біріншілік фотопроцестер
Биофизика
Фоторегуляторлық және фотодестукциялық процестер
Эндокринология
William F. Young, Jr., MD, MSc The Netter Collection of Medical Illustrations: Endocrine System Second Edition Copyright © 2011 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.
Эндокринология
Harrison's Endocrinology 2nd Edition
Бейімделудің механизмдері
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Бейімделудің механизмдері
Г. Кассиль Внутренняя среда организма. - Москва: Наука, 1983. - 227 с.
Экологиялық биофизика
Рубин А.Б. Биофизика - М: Высшая школа, 1987. -320 с.
Биофизика
Биофизика мембранных процессов
Гормондар физиологиясы
THE NETTER COLLECTION OF MEDICAL ILLUSTRATIONS ENDOCRINE SYSTEM, Volume 2, Second Edition
Өндірістік (педагогикалық)
Биологияға кіріспе
Силлабус по дисциплине "VBio 1302 Введение в биологию"
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика" для студентов 3 курса специальности "5В080400 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство"
Өндірістік
Дневник по производственной практике студентов
Бейімделудің механизмдері
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Силлабус по дисциплине "Концепции современного естествознания"
Экологиялық биофизика
ФЭК-дің жұмыс істеу принципімен танысу
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физико-химические свойства крови
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Химическая сигнализация
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиологические функции эритроцитов
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиологические функции лейкоцитов
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Определение группы крови
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Физиология зертханасындағы техника қауіпсіздік ережесі. Қанның физико-химиялық қасиеттерін анықтау
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Клетканың сыртқы ортамен ақпарат алмасуы: химиялық сигнализация
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Эритроциттердің физиологиялық қызметтері
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Лейкоциттердің физиологиялық қызметтері
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Қан тобын анықтау
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Электрлік сигнализация: қозудың нерв бойымен таралуын зерттеу
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Динамометрия: бел және білек күштерін анықтау
Гормондар физиологиясы
Биофизика
Методические указания к лабораторным занятиям по биофизике (рус)
Биофизиканың арнаулы тараулары
ЛЗ. Витальное окрашивание
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. Электропроводность живых систем
Биофизиканың арнаулы тараулары
ЛЗ. Сорбция воды
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. рН метр
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. КФК
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. СФ
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лезер
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. ЭКГ
Биологияға кіріспе
Мектептегі биология
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Фазылов C.Д. Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары/ Оқулық. 2-ші басылым, өңделіп толықтырылған. Алматы, 2003. - 256 бет
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Мектептегі биология
Өндірістік
Мектептегі биология
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияға кіріспе
"VBio 1302 Биологияға кіріспе" пәні бойынша лабораториялық сабақтарды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқау
Биологияны оқытудың әдістемелері
"Биологияны оқыту әдістемелері" пәні бойынша зертханалық сабақты ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқау
Биологияны оқытудың әдістемелері
Сабақ жоспарының үлгісі
Биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биология. 5 класс. (Обо всём живом) Авторы: Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2013 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 176
Биологияға кіріспе
Сабақ жоспарының үлгісі
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биология. 6 класс. (Они растут, цветут и пахнут) Авторы: Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2012 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 144
Биологияны оқытудың әдістемелері
Учебник Биология 7 класс Вахрушев (От амёбы до человека) Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2013 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 320
Биологияны оқытудың әдістемелері
Учебник Биология 8 класс (Познай себя) Авторы: Вахрушев А.А., Родионова Е.И. и др. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2015 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 336
Биологияны оқытудың әдістемелері
Учебник Биология 9 класс Вахрушев. (Порядок в живой природе) Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. и др. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2015 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 352
Биологияны оқытудың әдістемелері
Учебник Биология 10-11 класс. (Общие закономерности) Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. и др. Язык: Русский Издательство: Баласс Год публикации: 2015 Формат: PDF Тип: Книга (электронный учебник) Страниц: 400
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияға кіріспе
Биологияны оқытудың әдістемелері
Пономарева И. Н. П 56 Общая методика обучения биологии : учеб. пособие для студ. пед. вузов / И. Н. Пономарева, В. П.Соломин, Г.Д.Сидельникова; под ред. И. Н. Пономаревой. — 3-е изд., стер. — М .: Издательский центр «Академия», 2008. — 280 с.
Биологияға кіріспе
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны 1. Мембрана - биологиялық жүйелердің компоненті. 2. Клетканың негізгі мембраналық құрылымдары және олардың қысқаша сипаттамасы. 3. Мембранологияның даму кезеңдері.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Биологиялық мембрана құрылысы және қызметі 2. Мембрананың химиялық құрамы. 3. Мембрана липидтерінің құрамы.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Мембрана моделдері 2. Мембрана қосқабатының ұйымдасу принциптері. 3. Липидті қосқабаттардың түзілуі
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Мембраналық белоктар, түрлері мен функциялары. 1. Мембраналық белоктардың сипаттамалары. 2. Мембраналық белоктардың биохимиялық сипаттамалары. 3. Белоктардың мембраналардағы функциялары
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Биологиялық мембрана арқылы заттардың тасымалы 1. Иондық каналдар арқылы тасымалдау. 2. Иондық арналардың түрлері. 3. Иондық каналдардың сипаттамасы.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Ақуыздардың тасымалдау қызметі 1. Заттардың клеткалық мембрана арқылы тасымалдануы 2. Ақуыздардың тасымалдау қызметі - заттарды клетка ішінде тасымалдау 3. Эндоцитоз - заттардың қоршаған ортадан жасушаға тасымалдау 4. Экзоцитоз – заттарды клеткадан қоршаған ортаға тасымалдау
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Биологиялық мембрана арқылы заттардың тасымалы 1. Заттарды активті тасымалдау. 2. Екіншілей белсенді тасымал. 3. Мембрана арқылы аминқышқылы мен қанттың транспорты.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Оттегі және бос радикалдардың пайда болу механизмдері 2. Оттегінің белсенді түрлері. 3. Бос радикалдардың мембраналарға әсері
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Мембрана липидтерiн құрайтын май қышқылдарының түрлерi. 2. Әртүрлі мембраналардың липидті құрамы 3. Мембрана липидтерiнің физика-химиялық қасиеттері
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Мембраналық ақуыздардың құрылымдық ұйымдастыру принциптері 2. Мембраналық глико- және липопротеиндерінің сипаттамасы. 3. Биологиялық мембрана құрылысы. 4. Биомембраналардың құрылымы мен қызметі
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Мембраналар биофизиканың негізгі мәселелері. 2. Биологиялық мембрананың физикалық қасиеттері 3. Мембранадағы фазалық ауысулар.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Жасушалардың өткізгіштігі және заттардың тасымалдануы. 2. Мембрана арқылы затты тасымалдау. 3. Жай және жеңілдетілген диффузияның айырмашылығы.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Биоэлектрлік потенциалдар 1. Мембранадағы иондық ағымдар. 2. Тыныштық потенциалы. 3. Әрекет потенциалы, оның таралу әлеуеті. 4.Тыныштық потенциалы мен әрекет потенциалын салыстыру
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: Na+,K+-ATPаза, Са2+-АТФаза 1. Натрий-калий АТФазаның құрылымы және қызметі. 2. Кальций-транспорттық ATФаза.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Дәріс мазмұны: 1. Бос радикалдарды бейтараптау жолдары, антиоксиданттар 2. Клетканың антиоксидантты жүйесінің құрылымы мен қызметі туралы түсініктер 3. Ферментсіз антиоксидантты жүйе.
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биофизика
Ризниченко Г.Ю. Математические модели в биофизике и экологии
Биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Мектептегі биология
Биофизика
Өндірістік
Биофизика
Гумарова Л.Ж. Радиобиология: Окулық. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011. - 176 бет.
Биофизика
Patrick F. Dillon Biophysics: A Physiological Approach. Cambridge Academ 2013
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биофизика
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияға кіріспе
Биофизика
Вопросы семинара
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Жануарлар физиология негіздері
Силлабус по дисциплине "Основы физиологии животных" Специальность: "5В070100-Биотехнология" 2 курс, весенний семестр, 2+0+1
Биофизика
Ферментативтік реакция белсенділігіне температураның әсері
Биофизика
Жоғары сатыдағы өсімдіктер жапырағының құрамындағы фотосинтездеуші пигменттердің мөлшеріне тұздану жағдайларының әсері
Мектептегі биология
Биологияны оқытудың әдістемелері
Образец
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биофизика
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Гормондар физиологиясы
Өндірістік
Биофизика
СӨЖ тапсырмаларына әдістемелік нұсқау
Мектептегі биология
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияға кіріспе
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биофизика
Рубин А.Б. Биофизика - М: Высшая школа, 1987. -320 с.
Гормондар физиологиясы
Биофизика
Лабораторный практикум по биофизике
Экологиялық биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - М.: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Биофизика
Трухан Э.М. Введение в биофизику: Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2008. – 232 с.
Бейімделудің механизмдері
СӨЖ тапсырмалары
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
"Мектептегі биология" пәні бойынша дәрістердің қысқаша конспектісі
Өндірістік
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Дәрістердің қысқаша конспекті
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияны оқытудың әдістемелері
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Жануарлар физиология негіздері
Гормондар физиологиясы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Биологияны оқытудың әдістемелері
Биологияға кіріспе
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Синтез и секреция гормонов
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гипоталамус-гипофиздік жүйе
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Алдыңғы ми мен ми бағанының ретикулярлы құрылымы физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Вегетативтік нерв жүйесінің физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Жүрек бұлшық етінің қасиеттері. Жүрек циклі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Электрокардиография. Жүрек жұмысының реттелуі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Гемодинамика. Микроциркуляция
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қан тамырларындағы қан ағысының реттелуі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Сыртқы тыныс алу және қан арқылы газдардың тасымалдануы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Тыныс алудың реттелуі. Организмді оттегімен қамтамасыз ету функционалды жүйесі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Форменные элементы крови. Лейкоциты
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Лекция 6. Регуляция системы крови. Основные системы групп крови. Лимфа
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Общая физиология возбудимых тканей
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Лекция 8. Законы действия постоянного тока на возбудимые ткани
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Лекция 9. Физиология мышечного сокращения
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Общая физиология центральной нервной системы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Специальная физиология центральной нервной системы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиология переднего мозга и ретикулярной формации мозгового ствола
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиология вегетативной нервной системы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Свойства сердечной мышцы. Сердечный цикл
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Электрокардиография. Регуляция работы сердца
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Ас қорытудың түрлері және оның организм үшін маңызы. Ауыз қуысында астың қорытылуы. Жұтыну
Жануарлар физиология негіздері
Астың асқазанда қорытылуы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Астың аш ішек пен тоқ ішекте қорытылуы. Астың қорытылуындағы өттің маңызы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Ас қорытудың гомеостатикалық қызметі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Сыртқа бөліп шығару мүшелері. Зәрдің түзілуі мен зәр шығару
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Энергия алмасу физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Жылулық баланс және дене температурасының реттелуі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Нейрогуморальді байланыстар мен ағза қызметінің гормональді реттелуі туралы түсінік. Эндокриндік бездерге қысқаша шолу
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қан жүйесінің реттелуі. Қан топтарының негізгі жүйелері. Лимфа
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қозғыш ұлпалардың жалпы физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қозғыш ұлпаларға тұрақты токтың әсер ету заңдылықтары
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Орталық жүйке жүйесінің жалпы физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Орталық жүйке жүйесінің арнайы фзиологиясы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Қанның жалпы қасиеттері мен қызметі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Қан ұю жүйесі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Қанның формалық элементтері: эритроциттер
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қанның жалпы қасиеттері және қызметі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қан ұю жүйесі және оның маңызы. Қанның ұюының ферментативтік теориясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қанның формалық элементтері. Эритроциттер
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қанның формалық элементтері: лейкоциттер мен тромбоциттер
-
2017-2018 оқу жылының академиялық күнтізбесі
-
2018-2019 оқу жылының академиялық күнтізбесі
-
Правила проведения итогового контроля (экзаменационной сессии)
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биофизика
Биофизиканың арнаулы тараулары
Өндірістік
Биологияны оқытудың әдістемелері
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Экологиялық биофизика
Карта УМО дисциплины "Экологическая биофизика"
Мектептегі биология
Биологияны оқытудың әдістемелері
Өндірістік
Биофизиканың арнаулы тараулары
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Карта УМОД по дисциплине "Физиология и биофизика мембран"
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биофизика
Өндірістік
Биологияны оқытудың әдістемелері
Өндірістік
Мектептегі биология
Биофизика
Биофизиканың арнаулы тараулары
Гормондар физиологиясы
Вопросы РК1
Гормондар физиологиясы
Вопросы РК2
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Биофизика
Биофизика
Биологияға кіріспе
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биологияға кіріспе
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Гормондар физиологиясы
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Гормондар физиологиясы
Емтиханға дайындық сұрақтары
Гормондар физиологиясы
MidtermExam Questions
Бейімделудің механизмдері
Биологияға кіріспе
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Биологияға кіріспе
Биофизика
Биофизика
Эндокринология
MidtermExam сұрақтары
Эндокринология
Аралық бақылау 1 сұрақтары
Эндокринология
Аралық бақылау сұрақтары
Бейімделудің механизмдері
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Механизмы адаптации"
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Техника физиологического эксперимента"
Биофизика
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Биофизика"
Биофизика
Вопросы рубежного контроля по биофизике
Жануарлар физиология негіздері
"Жануарлар физиологиясының негіздері" пәнінің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Биофизика
"Биофизика" пәнінің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины "Концепции современного естествознания"
Биофизика
Книгообеспеченность дисциплины "Биофизика"
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Карта учебно-методической опеспеченности дисциплины "Техника физиологического эксперимента"
Эндокринология
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Кешенді емтихан
Экологиялық биофизика
Критерий оценки знания
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Студенттердің білімін бағалау критерийлері
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Программа итогового экзамена по дисциплине "Концепции современного естествознания"
Биофизика
АБ 2 сұрақтары
Биофизика
Экзаменационные вопросы по биофизике для студентов специальности "Биология"
Медициналық биофизика
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Медицинская биофизика"
Биофизика
Критерии оценки знаний студентов
Жануарлар физиология негіздері
Критерии оценки знаний студентов по дисциплине "Основы физиологии"
Эндокринология
Емтиханға дайындық сұрақтары
Медициналық биофизика
Вопросы MidtermExam по дсициплине "Медицинская биофизика"
Биофизика
«Биофизика» пәні бойынша мидтермге дайындық сұрақтары
Бейімделудің механизмдері
Вопросы MidtermExam
Биофизика
Биофизика пәні бойынша мидтерм сұрақтары
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
"Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары" пәні бойынша дайындық сұрақтары
Жануарлар физиология негіздері
Бейімделудің механизмдері
Конспект курса лекций
Медициналық биофизика
Гастроэнтерология әдісі
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Бұлшық ет жиырылуының физиологиясы
Биофизика
Негізгі сұрақтар. Фотобиофизика. Фотофизикалық және фотобиологиялық процестер. Фотосинтез. Биомелекулалардың фотоайналымдарының біріншілік және бастапқы сатылары.
Биофизика
Негізгі сұрақтар: Биологиялық жүйелердің жарықты жұтуы; Биологиялық жүйелердегі люминесценция; Негізгі фотобиологиялық процестер.
Биофизика
Негізгі сұрақтар Жүйе, энергия, жұмыс, ішкі энергия, энтальпия. Термодинамиканың бірінші заңы. Биожүйелер үшін термодинамиканың бірінші заңы. Гесс заңы. Бос энергия. Градиент. Термодинамиканың екінші заңы. Термодинамиканың екінші заңының биожүйелер үшін қолдану. Стационарлық күй. Пригожин теоремасы.
Биофизика
Биолюминесценция
Биофизика
Фотобиологиялық процестер
Биофизика
Мембрана арқылы заттардың тасымалдануы
Биофизика
Биофизика
Медицинада қолданылатын кейбір диагностикалық әдістер: Компьютерлік томография; Магнитті-резонансты томография; Флюорография; Ультрадыбыстық зерттеу әдісі; Радиоизотоптық диагностика; Нанотехнологиялар.
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Негізгі сұрақтар: 1. В.И. Вернадскийдің биосфера туралы ілімі; 2. Биосфера эволюциясы; 3. Биосфера құрылымы. Тірі заттың қасиеті мен қызметі; 4. Ноосфераның пайда болуы және дамуы.
Биофизика
Мазмұны 1. Жүрек. Жүректің анатомиялық құрылысы. Жүрек циклі. Клапанды аппараттың мәні. 2. Жүрек ырғағы. Жүрек қызметінің көрсеткіштері. 3. Жүрек қызметінің сыртқы көріністері. 4. Жүрек қызметі. 5. Миокард жасушасының электрлік белсенділігі. 6. Жүректің өткізгіштік жүйесінің функциялары. 7. Электрокардиограмма. 8. Жүрек қызметі ырғағының өзгеруі. 9. Электрокардиографтың құрылысы, жұмыс істеу принципі.
Биофизика
Радиациялық биофизика
Биофизика
Медициналық биофизикаға кіріспе
Биофизика
Биофизика
Радиациялық биофизикаға кіріспе
Биофизика
Негізгі сұрақтар: Биопотенциал туралы жалпы түсінік; Тыныштық потенциалы; Әрекет потенциалы; Гольдман-Ходжкин-Катц теңдеуі; Биопотенциалдарды тіркеу әдістері.
Биофизика
• Биологиялық мембрана; • Биологиялық мембраналар арқылы заттардың тасымалдануы; • Пассивті және активті транспорт; • Диффузия және оның түрлері; • Эндо- және экзоцитоз.
Биофизика
Негізгі сұрақтар: Радиациялық биофизика радиобиология ғылымының бір саласы ретінде. Радиациялық биофизиканың қысқаша даму тарихы. Радиоактивтілік және оның түрлері. Иондаушы сәулелердің түрлері мен қасиеттері. Радиобиологиялық дозиметрия. Радиоактивті заттардың адам организміне түсу жолдары.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі) пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған әдістемілік нұсқау
Биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - М.: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Биофизика
Термодинамика негіздері: 1. Термодинамиканың ғылым ретінде қалыптасуы туралы 2. Термодинамиканың негізгі ұғымдары мен қағидалары 3. Тепе-теңдік термодинамикасы туралы жалпы мәлімет 4. Тепе-теңcіздік термодинамика туралы жалпы мәлімет 5. Бауэрдің «Биологияның жалпыға ортақ заңдылығы»
Эндокринология
Дәрістердің қысқаша мазмұны
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Эндокринология
"Эндокринология" пәні бойынша СӨЖ тапсырмаларына әдістемелік нұсқау
Биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - М.: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Биофизика
Спектрдің түрлері: үзіліссіз, сызықты және жолақ спектрлер.
Бейімделудің механизмдері
Методическое указание к лабораторным занятиям
Биофизика
Влияние света на организм
Биофизика
Влияние температуры на организм
Биофизика
Задания СРС по биофизике
Медициналық биофизика
СӨЖ тапсырмалары
Бейімделудің механизмдері
Техника физиологического эксперимента
Биофизика
Қан айналым жүйесінің биофизикасы
Биофизика
Биофизика (оқулық)
Жануарлар физиология негіздері
Медициналық биофизика
Семинар тақырыптары
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Эндокринология
Эндокриндік бездерге қысқаша шолу
Биофизика
Биофизикаға кіріспе
Биофизиканың арнаулы тараулары
БАТ
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика" для студентов 3 курса специальности "5В060700-Биология"
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика"
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика пәні бойынша силлабус
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Тұрғынбаев Ә.Х. Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (оқулық). - Алматы: Білім, 2003. - 188 б.
Биологияға кіріспе
Биологияға кіріспе
Экологиялық биофизика
Түрлі биологиялық молекулалардың жұту спектрлерін анықтау
Биофизика
Лабораторная работа. Определение температурного коэффициента и вычисление энергии активации дыхания веточки элодеи
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение свойств естественного света и искусственных световых источников (лампа накаливания, неоновые и ртутные лампы, лазера)
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение работы фотоэлектроколориметра. Построение градуировочной кривой для исследуемого вещества
Биофизика
Лабораторная работа. Спектрофотометрия
Биофизика
Лабораторная работа. Определение значения рН биологических жидкостей
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение сорбционной активности тканей в зависимости от действия различных физических факторов
Биофизика
Лабораторная работа. Исследование электрокардиограммы человека при физической нагрузке
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение закономерностей прохождения электрического тока через живые ткани
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение биофизических параметров биологически активных точек кожи человека.
Биофизика
Изучение сорбционной активности тканей в зависимости от действия различных физических факторов
Биофизика
Лабораторная работа: Изучение работы газового лазера
Экологиялық биофизика
Ұлпаларды тірідей бояу әдісін меңгеру
Экологиялық биофизика
Адам және жануарлар терісіндегі биологиялық активті нүктелердің биофизикалық көрсеткіштерін анықтау
Экологиялық биофизика
Биологиялық сұйықтықтардың сутектік көрсеткішін анықтау
Экологиялық биофизика
Сыртқы ортаның түрлі факторларының ұлпалардың суды сіңіруіне әсерін зерттеу
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Лабораториялық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау
Бейімделудің механизмдері
Бейімделу механизмдері пәні бойынша зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау
Биофизика
Лабораторный практикум по биофизике
Бейімделудің механизмдері
Силлабус по дисциплине "Механизмы адаптации"
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Силлабус по дисциплине "Концепции современного естествознания" 1 курс, осенний семестр (1+1+0)
Биофизика
"Биофизика" пәнінен силлабус "5В060400-Физика" мамандығы 3 курс, 6 семестр (1+1+0)
Экологиялық биофизика
Силлабус по дисциплине "Экологическая биофизика"
Экологиялық биофизика
Элодея өсімдігі бұтақшасының тыныс алуына температураның тигізетін әсерін бақылау
Экологиялық биофизика
Адамның тері гальваникалық реакциясын бақылау
Экологиялық биофизика
Табиғи және жасанды жарық көздерінің қасиеттерін зерттеу
Экологиялық биофизика
Исследование электрокардиограммы человека
Экологиялық биофизика
Құрбақа жүрегінің активация энергиясын есептеп шығару
Экологиялық биофизика
Газды лазердің құрылысымен танысу
Эндокринология
Силлабус по дисциплине "Эндокринология"
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Силлабус по дисциплине "Физиология человека (общая и возрастная)"
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Силлабус по дисциплине "Техника физиологического эксперимента" Специальность "5В060700-Биология" 3 курс, осенний семестр (1+0+2)
Өндірістік практика
Студенттердің өндірістік практикасының күнделігі
Биофизика
Жарықтың организмге тигізетін әсері
Биофизика
Температураның организмдерге тигізетін әсері
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Cәтпаева Х. Адам физиологиясы. - Алматы: Дәуір, 2005. - 663 б.
Бейімделудің механизмдері
Сәтпаева Х.Қ. Адам физиологиясы. -Алматы; Білім, 1995. - 512 б.
Бейімделудің механизмдері
Cәтпаева Х. Адам физиологиясы. - Алматы: Дәуір, 2005. - 663 б.
Биофизика
Биофизика (оқулық)
Жануарлар физиология негіздері
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Бейімделудің механизмдері
Общие принципы и механизмы адаптации организма человека к условиям среды обитания
Экологиялық биофизика
Тулеуханов С. Биофизика (оқулық)
Мектептегі биология
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Силлабус по дисциплине "Физиология и биофизика мембран" для студентов 3 курса специальности "5В060700-Биология", весенний семестр
Кешенді емтихан
Программа комплексного экзамена в магистратуре по специальности «6М011300-Биология»