ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Биология және биотехнология факультеті/ биофизика және биомедицина кафедрасы/ Қайрат Бақытжан Қайратұлы


Қайрат Бақытжан Қайратұлы
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.56 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: биология және биотехнология

Кафедра: биофизика және биомедицина
Лауазымы: оқытушы

Өмірбаян

Bakytzhan K. Kairat, in 2016 with honors graduated from the faculty of biology and biotechnology al-Farabi KazNU, specialty " Biology "(specialization in the Department of Biophysics and Biomedicine "Applied Biophysics and physiology"). Awarded the qualification of "Master of biology "and academic degree "Master of pedagogical Sciences". From 2012 to 2017, laboratory assistant, intern-researcher, and then a Junior researcher in the laboratory of biochemistry research Institute of biology and biotechnology and research Institute of ecology al-Farabi KazNU. Since 2017 he is the technical Secretary of the scientific journal "Experimental Biology". Research activity of Kairat B.K. is connected with the actual direction of modern biology and biotechnology. Kairat B.K. speaks Kazakh, Russian, English, Turkish, Latin languages, in his scientific research uses a wide range of modern methods of biological and physico- chemical research. Kairat B.K. takes an active interest in scientific activities, takes part in national and international scientific conferences, is the author of more than 30 scientific works, including those published in journals indexed in Thomson Reuters databases (1 thesis in the journal with the impact factor 3,34), the number of citations-4, h – index-1.

Білімі
Марапаттары

Қызығушылығы
    
Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Диссертацияны рәсімдеу және қорғау
Требования к оформлению магистерской диссертации
Биофизика
Рубин А.Б. Биофизика - М: Высшая школа, 1987. -320 с.
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Михайлов Л.А. Концепции современного естествознания. Учебник, - М.: Питер, 2008, 336 с.
Биофизика
ТруханЭ.М. Введение в биофизику: Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2008. – 232 с.
Биофизика
Мембраналық процестер биофизикасы
Биофизика
Гормональді реттелу процестерінің биофизикасы
Биофизика
Биофизикаға кіріспе
Биофизика
Молекулалық биофизика
Биофизика
Заттардың тасымалдануы және биоэлектрогенез
Биофизика
Биологиялық процестердің кинетикасы
Биофизика
Биологиялық процестердің термодинамикасы
Биофизика
Бұлшық ет жиырылуының биофизикасы
Биофизика
Биологиялық жүйелердегі біріншілік фотопроцестер
Биофизика
Фоторегуляторлық және фотодестукциялық процестер
Эндокринология
William F. Young, Jr., MD, MSc The Netter Collection of Medical Illustrations: Endocrine System Second Edition Copyright © 2011 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.
Экологиялық биофизика
Рубин А.Б. Биофизика - М: Высшая школа, 1987. -320 с.
Биофизика
Биофизика мембранных процессов
Эндокринология
Harrison's Endocrinology 2nd Edition
Бейімделудің механизмдері
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Бейімделудің механизмдері
Г. Кассиль Внутренняя среда организма. - Москва: Наука, 1983. - 227 с.
Гормондар физиологиясы
THE NETTER COLLECTION OF MEDICAL ILLUSTRATIONS ENDOCRINE SYSTEM, Volume 2, Second Edition
Өндірістік (педагогикалық)
Мектептегі биология
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Концепции современного естествознания
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Биофизиканың арнаулы тараулары
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизика
Биофизика
Өндірістік
Дневник по производственной практике студентов
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Бейімделудің механизмдері
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Силлабус по дисциплине "Концепции современного естествознания"
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физико-химические свойства крови
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Химическая сигнализация
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиологические функции эритроцитов
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиологические функции лейкоцитов
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Определение группы крови
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Физиология зертханасындағы техника қауіпсіздік ережесі. Қанның физико-химиялық қасиеттерін анықтау
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Клетканың сыртқы ортамен ақпарат алмасуы: химиялық сигнализация
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Эритроциттердің физиологиялық қызметтері
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Лейкоциттердің физиологиялық қызметтері
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Қан тобын анықтау
Биофизика
Методические указания к лабораторным занятиям по биофизике (рус)
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Электрлік сигнализация: қозудың нерв бойымен таралуын зерттеу
Жануарлар физиология негіздері
Зертханалық сабақ. Динамометрия: бел және білек күштерін анықтау
Экологиялық биофизика
ФЭК-дің жұмыс істеу принципімен танысу
Мектептегі биология
Гормондар физиологиясы
Биофизиканың арнаулы тараулары
ЛЗ. Витальное окрашивание
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. Электропроводность живых систем
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Фазылов C.Д. Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары/ Оқулық. 2-ші басылым, өңделіп толықтырылған. Алматы, 2003. - 256 бет
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биофизика
Вопросы семинара
Гормондар физиологиясы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Мектептегі биология
Биофизика
Ферментативтік реакция белсенділігіне температураның әсері
Биофизика
Жоғары сатыдағы өсімдіктер жапырағының құрамындағы фотосинтездеуші пигменттердің мөлшеріне тұздану жағдайларының әсері
Биофизиканың арнаулы тараулары
ЛЗ. Сорбция воды
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. рН метр
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. КФК
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. СФ
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лезер
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Лаб. раб. ЭКГ
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Жануарлар физиология негіздері
Силлабус по дисциплине "Основы физиологии животных" Специальность: "5В070100-Биотехнология" 2 курс, весенний семестр, 2+0+1
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Гормондар физиологиясы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Биофизика
Рубин А.Б. Биофизика - М: Высшая школа, 1987. -320 с.
Биофизика
Лабораторный практикум по биофизике
Биофизика
Трухан Э.М. Введение в биофизику: Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2008. – 232 с.
Экологиялық биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - М.: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Биофизика
Биофизиканың арнаулы тараулары
Бейімделудің механизмдері
СӨЖ тапсырмалары
Жануарлар физиология негіздері
Гормондар физиологиясы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Дәрістердің қысқаша конспекті
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мектептегі биология
"Мектептегі биология" пәні бойынша дәрістердің қысқаша конспектісі
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Синтез и секреция гормонов
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гормондар физиологиясы
Гипоталамус-гипофиздік жүйе
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Алдыңғы ми мен ми бағанының ретикулярлы құрылымы физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Вегетативтік нерв жүйесінің физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Жүрек бұлшық етінің қасиеттері. Жүрек циклі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Электрокардиография. Жүрек жұмысының реттелуі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Форменные элементы крови. Лейкоциты
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Лекция 6. Регуляция системы крови. Основные системы групп крови. Лимфа
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Общая физиология возбудимых тканей
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Лекция 8. Законы действия постоянного тока на возбудимые ткани
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Лекция 9. Физиология мышечного сокращения
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Общая физиология центральной нервной системы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Специальная физиология центральной нервной системы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиология переднего мозга и ретикулярной формации мозгового ствола
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Физиология вегетативной нервной системы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Свойства сердечной мышцы. Сердечный цикл
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Электрокардиография. Регуляция работы сердца
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Ас қорытудың түрлері және оның организм үшін маңызы. Ауыз қуысында астың қорытылуы. Жұтыну
Жануарлар физиология негіздері
Астың асқазанда қорытылуы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Астың аш ішек пен тоқ ішекте қорытылуы. Астың қорытылуындағы өттің маңызы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Ас қорытудың гомеостатикалық қызметі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Сыртқа бөліп шығару мүшелері. Зәрдің түзілуі мен зәр шығару
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Энергия алмасу физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Жылулық баланс және дене температурасының реттелуі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Нейрогуморальді байланыстар мен ағза қызметінің гормональді реттелуі туралы түсінік. Эндокриндік бездерге қысқаша шолу
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Гемодинамика. Микроциркуляция
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қан тамырларындағы қан ағысының реттелуі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Сыртқы тыныс алу және қан арқылы газдардың тасымалдануы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Тыныс алудың реттелуі. Организмді оттегімен қамтамасыз ету функционалды жүйесі
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Мектептегі биология
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қан жүйесінің реттелуі. Қан топтарының негізгі жүйелері. Лимфа
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қозғыш ұлпалардың жалпы физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қозғыш ұлпаларға тұрақты токтың әсер ету заңдылықтары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизиканың арнаулы тараулары
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Мектептегі биология
-
2017-2018 оқу жылының академиялық күнтізбесі
-
2018-2019 оқу жылының академиялық күнтізбесі
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биофизика
Биофизиканың арнаулы тараулары
Мектептегі биология
Мектептегі биология
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Қанның жалпы қасиеттері мен қызметі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Қан ұю жүйесі
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Қанның формалық элементтері: эритроциттер
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қанның жалпы қасиеттері және қызметі
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қан ұю жүйесі және оның маңызы. Қанның ұюының ферментативтік теориясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қанның формалық элементтері. Эритроциттер
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Қанның формалық элементтері: лейкоциттер мен тромбоциттер
Гормондар физиологиясы
Вопросы РК1
Гормондар физиологиясы
Вопросы РК2
Гормондар физиологиясы
MidtermExam Questions
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Экологиялық биофизика
Карта УМО дисциплины "Экологическая биофизика"
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Орталық жүйке жүйесінің жалпы физиологиясы
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Орталық жүйке жүйесінің арнайы фзиологиясы
Гормондар физиологиясы
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Мектептегі биология
Биофизиканың арнаулы тараулары
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Карта УМОД по дисциплине "Физиология и биофизика мембран"
Биофизиканың арнаулы тараулары
Биофизика
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Мектептегі биология
Гормондар физиологиясы
Емтиханға дайындық сұрақтары
Бейімделудің механизмдері
Биофизика
Биофизиканың арнаулы тараулары
Эндокринология
Аралық бақылау 1 сұрақтары
Эндокринология
Аралық бақылау сұрақтары
Бейімделудің механизмдері
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Механизмы адаптации"
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Техника физиологического эксперимента"
Биофизика
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Биофизика"
Биофизика
Вопросы рубежного контроля по биофизике
Кешенді емтихан
Экологиялық биофизика
Критерий оценки знания
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Студенттердің білімін бағалау критерийлері
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Программа итогового экзамена по дисциплине "Концепции современного естествознания"
Биофизика
АБ 2 сұрақтары
Биофизика
Экзаменационные вопросы по биофизике для студентов специальности "Биология"
Медициналық биофизика
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Медицинская биофизика"
Биофизика
Критерии оценки знаний студентов
Жануарлар физиология негіздері
Критерии оценки знаний студентов по дисциплине "Основы физиологии"
Эндокринология
Емтиханға дайындық сұрақтары
Эндокринология
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Медициналық биофизика
Гастроэнтерология әдісі
Биофизика
Книгообеспеченность дисциплины "Биофизика"
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Карта учебно-методической опеспеченности дисциплины "Техника физиологического эксперимента"
Медициналық биофизика
Вопросы MidtermExam по дсициплине "Медицинская биофизика"
Биофизика
«Биофизика» пәні бойынша мидтермге дайындық сұрақтары
Бейімделудің механизмдері
Вопросы MidtermExam
Биофизика
Биофизика пәні бойынша мидтерм сұрақтары
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
"Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары" пәні бойынша дайындық сұрақтары
Жануарлар физиология негіздері
Жануарлар физиология негіздері
"Жануарлар физиологиясының негіздері" пәнінің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Биофизика
"Биофизика" пәнінің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины "Концепции современного естествознания"
Бейімделудің механизмдері
Конспект курса лекций
Эндокринология
MidtermExam сұрақтары
Жануарлар физиология негіздері
Дәріс. Бұлшық ет жиырылуының физиологиясы
Биофизика
Радиациялық биофизикаға кіріспе
Биофизика
Биолюминесценция
Биофизика
Фотобиологиялық процестер
Биофизика
Мембрана арқылы заттардың тасымалдануы
Биофизика
Биофизика
Медицинада қолданылатын кейбір диагностикалық әдістер: Компьютерлік томография; Магнитті-резонансты томография; Флюорография; Ультрадыбыстық зерттеу әдісі; Радиоизотоптық диагностика; Нанотехнологиялар.
Биофизика
Негізгі сұрақтар. Фотобиофизика. Фотофизикалық және фотобиологиялық процестер. Фотосинтез. Биомелекулалардың фотоайналымдарының біріншілік және бастапқы сатылары.
Биофизика
Негізгі сұрақтар: Биологиялық жүйелердің жарықты жұтуы; Биологиялық жүйелердегі люминесценция; Негізгі фотобиологиялық процестер.
Биофизика
Негізгі сұрақтар Жүйе, энергия, жұмыс, ішкі энергия, энтальпия. Термодинамиканың бірінші заңы. Биожүйелер үшін термодинамиканың бірінші заңы. Гесс заңы. Бос энергия. Градиент. Термодинамиканың екінші заңы. Термодинамиканың екінші заңының биожүйелер үшін қолдану. Стационарлық күй. Пригожин теоремасы.
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Негізгі сұрақтар: 1. В.И. Вернадскийдің биосфера туралы ілімі; 2. Биосфера эволюциясы; 3. Биосфера құрылымы. Тірі заттың қасиеті мен қызметі; 4. Ноосфераның пайда болуы және дамуы.
Биофизика
Мазмұны 1. Жүрек. Жүректің анатомиялық құрылысы. Жүрек циклі. Клапанды аппараттың мәні. 2. Жүрек ырғағы. Жүрек қызметінің көрсеткіштері. 3. Жүрек қызметінің сыртқы көріністері. 4. Жүрек қызметі. 5. Миокард жасушасының электрлік белсенділігі. 6. Жүректің өткізгіштік жүйесінің функциялары. 7. Электрокардиограмма. 8. Жүрек қызметі ырғағының өзгеруі. 9. Электрокардиографтың құрылысы, жұмыс істеу принципі.
Биофизика
Радиациялық биофизика
Биофизика
Медициналық биофизикаға кіріспе
Биофизика
Биофизика
Негізгі сұрақтар: Биопотенциал туралы жалпы түсінік; Тыныштық потенциалы; Әрекет потенциалы; Гольдман-Ходжкин-Катц теңдеуі; Биопотенциалдарды тіркеу әдістері.
Биофизика
• Биологиялық мембрана; • Биологиялық мембраналар арқылы заттардың тасымалдануы; • Пассивті және активті транспорт; • Диффузия және оның түрлері; • Эндо- және экзоцитоз.
Эндокринология
Дәрістердің қысқаша мазмұны
Биофизика
Негізгі сұрақтар: Радиациялық биофизика радиобиология ғылымының бір саласы ретінде. Радиациялық биофизиканың қысқаша даму тарихы. Радиоактивтілік және оның түрлері. Иондаушы сәулелердің түрлері мен қасиеттері. Радиобиологиялық дозиметрия. Радиоактивті заттардың адам организміне түсу жолдары.
Биофизика
Термодинамика негіздері: 1. Термодинамиканың ғылым ретінде қалыптасуы туралы 2. Термодинамиканың негізгі ұғымдары мен қағидалары 3. Тепе-теңдік термодинамикасы туралы жалпы мәлімет 4. Тепе-теңcіздік термодинамика туралы жалпы мәлімет 5. Бауэрдің «Биологияның жалпыға ортақ заңдылығы»
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - М.: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі) пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған әдістемілік нұсқау
Эндокринология
"Эндокринология" пәні бойынша СӨЖ тапсырмаларына әдістемелік нұсқау
Биофизика
Задания СРС по биофизике
Медициналық биофизика
СӨЖ тапсырмалары
Биофизика
Спектрдің түрлері: үзіліссіз, сызықты және жолақ спектрлер.
Бейімделудің механизмдері
Методическое указание к лабораторным занятиям
Биофизика
Влияние света на организм
Биофизика
Влияние температуры на организм
Биофизика
Тарусов Б.Н., Кольс О.Р. (ред.) Биофизикa. - М.: Высшая школа, 1968. - 468 с.
Бейімделудің механизмдері
Техника физиологического эксперимента
Медициналық биофизика
Семинар тақырыптары
Жануарлар физиология негіздері
Биофизика
Қан айналым жүйесінің биофизикасы
Эндокринология
Эндокриндік бездерге қысқаша шолу
Медициналық биофизика
Медициналық биофизика пәні бойынша силлабус
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Силлабус по дисциплине "Техника физиологического эксперимента" Специальность "5В060700-Биология" 3 курс, осенний семестр (1+0+2)
Биофизиканың арнаулы тараулары
БАТ
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Тұрғынбаев Ә.Х. Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары (оқулық). - Алматы: Білім, 2003. - 188 б.
Экологиялық биофизика
Түрлі биологиялық молекулалардың жұту спектрлерін анықтау
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение сорбционной активности тканей в зависимости от действия различных физических факторов
Биофизика
Лабораторная работа. Исследование электрокардиограммы человека при физической нагрузке
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение закономерностей прохождения электрического тока через живые ткани
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение биофизических параметров биологически активных точек кожи человека.
Биофизика
Изучение сорбционной активности тканей в зависимости от действия различных физических факторов
Биофизика
Лабораторная работа: Изучение работы газового лазера
Экологиялық биофизика
Ұлпаларды тірідей бояу әдісін меңгеру
Экологиялық биофизика
Адам және жануарлар терісіндегі биологиялық активті нүктелердің биофизикалық көрсеткіштерін анықтау
Экологиялық биофизика
Биологиялық сұйықтықтардың сутектік көрсеткішін анықтау
Экологиялық биофизика
Сыртқы ортаның түрлі факторларының ұлпалардың суды сіңіруіне әсерін зерттеу
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Лабораториялық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау
Бейімделудің механизмдері
Бейімделу механизмдері пәні бойынша зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау
Биофизика
Лабораторный практикум по биофизике
Биофизика
Лабораторная работа. Определение температурного коэффициента и вычисление энергии активации дыхания веточки элодеи
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение свойств естественного света и искусственных световых источников (лампа накаливания, неоновые и ртутные лампы, лазера)
Биофизика
Лабораторная работа. Изучение работы фотоэлектроколориметра. Построение градуировочной кривой для исследуемого вещества
Биофизика
Лабораторная работа. Спектрофотометрия
Биофизика
Лабораторная работа. Определение значения рН биологических жидкостей
Бейімделудің механизмдері
Силлабус по дисциплине "Механизмы адаптации"
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Силлабус по дисциплине "Концепции современного естествознания" 1 курс, осенний семестр (1+1+0)
Биофизика
"Биофизика" пәнінен силлабус "5В060400-Физика" мамандығы 3 курс, 6 семестр (1+1+0)
Экологиялық биофизика
Силлабус по дисциплине "Экологическая биофизика"
Экологиялық биофизика
Элодея өсімдігі бұтақшасының тыныс алуына температураның тигізетін әсерін бақылау
Экологиялық биофизика
Адамның тері гальваникалық реакциясын бақылау
Экологиялық биофизика
Табиғи және жасанды жарық көздерінің қасиеттерін зерттеу
Экологиялық биофизика
Исследование электрокардиограммы человека
Экологиялық биофизика
Құрбақа жүрегінің активация энергиясын есептеп шығару
Экологиялық биофизика
Газды лазердің құрылысымен танысу
Эндокринология
Силлабус по дисциплине "Эндокринология"
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика" для студентов 3 курса специальности "5В060700-Биология"
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика"
Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшелігі)
Силлабус по дисциплине "Физиология человека (общая и возрастная)"
Мембранның физиологиясы мен биофизикасы
Силлабус по дисциплине "Физиология и биофизика мембран" для студентов 3 курса специальности "5В060700-Биология", весенний семестр
Өндірістік практика
Студенттердің өндірістік практикасының күнделігі
Мектептегі биология
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Cәтпаева Х. Адам физиологиясы. - Алматы: Дәуір, 2005. - 663 б.
Бейімделудің механизмдері
Сәтпаева Х.Қ. Адам физиологиясы. -Алматы; Білім, 1995. - 512 б.
Биофизика
Жарықтың организмге тигізетін әсері
Биофизика
Температураның организмдерге тигізетін әсері
Биофизика
Биофизика (оқулық)
Бейімделудің механизмдері
Cәтпаева Х. Адам физиологиясы. - Алматы: Дәуір, 2005. - 663 б.
Биофизика
Биофизика (оқулық)
Жануарлар физиология негіздері
Основы физиологии человека. Агаджанян Н.А. 2-е издание, исправленное.- М.: РУДН, 2001.- 408с.
Бейімделудің механизмдері
Общие принципы и механизмы адаптации организма человека к условиям среды обитания
Экологиялық биофизика
Тулеуханов С. Биофизика (оқулық)
Кешенді емтихан
Программа комплексного экзамена в магистратуре по специальности «6М011300-Биология»