ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Биология және биотехнология факультеті/ биофизика және биомедицина кафедрасы/ Кулбаева Маржан Сусаровна


Кулбаева Маржан Сусаровна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.96 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: биология және биотехнология

Кафедра: биофизика және биомедицина
Лауазымы: доцент м.а.

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Адам және жануарлардың экологиялық физиологиясы
Адам физиологиясы
Бейімделудің хронобиологиялық аспектілері
Биогерoнтология
Биологиядан оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру
Биомеханика
Биофизика
Биофизика негіздері
Биоырғақ және спорт
Жас ерекшелік иммунологиясы
Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
Қолданбалы биофизика
Медициналық биофизика
Мектептегі биологиялық тәжірибе
Основы аккупунктуры
Теоретикалық және практикалық биофизика
Экологиялық биофизика

Магистратура
Биологиялық білімнің концепциясы
Биопроцестердің уақытқа тәуелді құрылымы
Биофизиканы оқыту әдістемесі
Биоырғақтарды күшейтетін орталық механизмдері
Биоэнергетиканы оқыту әдістемесі
Заманауи биофизикалық зеоттеу әдістер
Зерттеудің биофизикалық әдістемесі және лабораториялық практикумды ұйымдастыру
Медициналық биофизика
Рефлексотерапия
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Теориялық биология
Теориялық биологияның қазіргі проблемалары
Термодинамиканы оқыту әдістемесі
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Ішкі орта тұрақтылығының физиологиялық-биофизикалық механизмдері
Экологиялық биофизика және физиология

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Теориялық биология
Экологиялық биофизика және физиология
Ішкі орта тұрақтылығының физиологиялық-биофизикалық механизмдері
Биофизика
Теориялық биология
Теориялық биология
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Биологиялық білімнің концепциясы
Адам физиологиясы
Жас ерекшелік иммунологиясы
Биологиялық білімнің концепциясы
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Биологиялық білімнің концепциясы
Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
Теориялық биология
Ішкі орта тұрақтылығының физиологиялық-биофизикалық механизмдері
Экологиялық биофизика және физиология
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Теориялық биология
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Зерттеудің биофизикалық әдістемесі және лабораториялық практикумды ұйымдастыру
Основы аккупунктуры
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биофизика
Пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі
Биологиялық білімнің концепциясы
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Биофизика
Клетка және клеткалық процестер биофизикасы
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биофизика
Фотобиологиялық процестер биофизикасы
Биофизика
Кванттық биофизика. Биолюминесценция
Биофизика
Лазер және оның түрлері. Лазерді медико-биологиялық зерттеулерде қолдану
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Биомеханика
Биофизика
Биофизика пәні бойынша MidtermЕxam сұрақтары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Хронофизиология және геронтологияның таңдамалы тараулары пәні бойынша мидтерм сұрақтары
Биофизика
Вопросы рубежного контроля по дисциплине "Биофизика"
Биофизика
Аралық бақылау 1 сұрақтары
Биофизика
Аралық бақылау сұрақтары
Биофизика
Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биофизика
Биожүйелердің термодинамикасы
Биофизика
Дәріс 13. Медициналық биофизика. Медицинада қолданылатын диагностикалық әдістер
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биофизика
Дәріс №11. Радиациялық биофизика Негізгі сұрақтар: Радиациялық биофизика радиобиология ғылымының бір саласы ретінде. Радиациялық биофизиканың қысқаша даму тарихы. Радиоактивтілік және оның түрлері. Иондаушы сәулелердің түрлері мен қасиеттері. Иондаушы сәулелердің биополимерлерге әсері
Биофизика
Иондаушы радиацияның нуклеин қышқылдарына әсері
Биофизика
Радионуклидтердің адам организміне түсу жолдары
Биофизика
Клеткалардың иондаушы радиацияға жауап реакциялары Иондаушы сәулелердің клеткалық деңгейдегі әсері: клеткалардың репродуктивті және интерфазалық өлімі
Биофизика
Иондаушы сәулелердің молекулалық деңгейдегі әсері
Биофизика
Биофизика
АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ 2 БАҒДАРЛАМАСЫ
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Вопросы рубежного контроля
Биофизика
АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ №2 БАҒДАРЛАМАСЫ
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Вопросы рубежного контроля
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
"Хронофизиологияның өзекті мәселелері" тақырыбы бойынша МОӨЖ тапсырмалары (бақылау 11 аптада)
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
«Қартаюдың молекулалық-генетикалық және стохастикалық теориялары» тақырыбы бойынша МӨЖ тапсырмалары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
"Қазіргі заманғы геронтологияның өзекті мәселелері" тақырыбы бойынша МӨЖ тапсырмалары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биофизика
Биофизика пәні бойынша СӨЖ тапсырмалары
Биофизика
Биофизика пәнінен СӨЖ тапсырмалары
Биофизика
Биофизика пәнінен СӨЖ тапсырмалары
Основы аккупунктуры
Биофизика
Биофизика пәні бойынша зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау
Экологиялық биофизика және физиология
Ішкі орта тұрақтылығының физиологиялық-биофизикалық механизмдері
Ішкі орта тұрақтылығының физиологиялық-биофизикалық механизмдері
Биофизика
Биофизика пәнінен семинар сұрақтары
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Зерттеудің биофизикалық әдістемесі және лабораториялық практикумды ұйымдастыру
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Семинар сабақтарының тапсырмалары
Рефлексотерапия
Основы аккупунктуры
Медициналық биофизика
Биофизика
Лабораторные работы по биофизике
Биофизика
«5В071000-Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығының 3 курс студенттеріне арналған Биофизика пәні бойынша семинар сұрақтары
Биофизика
Биофизика пәні бойынша семинар сұрақтары
Биофизика
Биофизика
Теориялық биология
Ішкі орта тұрақтылығының физиологиялық-биофизикалық механизмдері
Экологиялық биофизика және физиология
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биофизика
Термодинамика и кинетика биологических процессов: Учеб-метод. пособие для вузов / Е.М.Вечканов, В.В.Внуков. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2010. - 59 с.
Биофизика
Интенсивтілігі төмен лазерлердің биологиялық әсері
Биофизика
ФОТОБИОФИЗИКА 1. Фотобиофизика пәні 2. Фотофизикалық және фотобиологиялық реакциялар 3. Фотобиологиялық реакциялардың түрлері 4. Функционалды-физиологиялық және деструктивті-модификациялаушы фотобиологиялық реакциялар 5. Фотобиологиялық реакциялардың негізгі кезеңдері
Биофизика
Биолюминесценция (БЛ) Биолюминесцентті организмдер Биолюминесценцияның жалпы механизмі
Биофизика
Р.Клаузиус тәжірибесі
Биофизика
Радиациялық биофизика: 1. Электромагниттік иондаушы сәулелер және оның затпен әсерлесу жолдары. 2. Корпускулярлы иондаушы сәулелердің жалпы сипаттамасы. 3. Радиосезімділік және оны бағалау критерийлері. 4. Ұлпалық деңгейде радиосезімділікті анықтайтын факторлар. Бергонье-Трибондо ережесі. 5. Дозиметрия. Дозаның түрлері: экспозициялық, жұтылған, эквиваленттік және эффективті дозалар. 6. Иондаушы сәулелердің молекулалық деңгейдегі биологиялық әсері. 7. Су радиолизі. Тотығу стресінің жалпы схемасы. 8. Иондаушы сәулелердің белоктарға әсері. 9. Иондаушы сәулелердің липидтерге және мембраналық құрылымдарға әсері. 10. Иондаушы сәулелердің көмірсуларға әсері. 11. Нуклеин қышқылдарының радиациялық биохимиясы. 12. ДНК репарациясының түрлері. 13. Клеткалардың иондаушы сәулеленуге жауап реакциясы. 14. Клеткалардың репродуктивті және интерфазалық өлімдері. 15. Радионуклидтердің адам организміне түсу жолдары. 16. Негізгі радиациялық синдромдар. 17. Өткір сәуле ауруы: топтастырылуы, клиникалық формалары. 18. Созылмалы сәуле ауруы.
Биофизика
Биологиялық жүйелердің термодинамикалық ерекшеліктері
Биофизика
Тірі организмдердегі стационарлық күй және оны қамтамасыз ету механизмдері
Биофизика
Нерв импульсінің өту механизмі
Биофизика
Биожүйелердегі бос радикалдар
Биофизика
Адам организміндегі бос радикалдар
Биофизика
Бос радикалдар және антиоксиданттық қорғаныс
Биофизика
Математикалық модельдеу және оның биологиядағы қолданылуы
Биофизика
Биоритмология негіздері (оқу құралы)
Биофизика
УК сәулеленудің нуклеин қышқылдары мен белоктарға және липидтерге әсері
Биофизика
Ультракүлгін (УК) сәулеленудің биологиялық әсері
Биофизика
Биологиялық ұлпалар мен сұйықтықтардың электрөткізгіштігі
Биофизика
"5В071000 – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы" мамандығының 3 курс студенттеріне арналған "BFiz3302-Биофизика" пәні бойынша ПОӘК
Биофизика
"5В070100 – Биотехнология" мамандығының 3 курс студенттеріне арналған "BFiz3302-Биофизика" пәні бойынша ПОӘК
Биофизика
"5В070100 – Биотехнология" мамандығының 4 курс студенттеріне арналған "BFiz3302-Биофизика" пәні бойынша ПОӘК
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика" для студентов 2 курса специальности "5B080400 - Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство"
Медициналық биофизика
Основы аккупунктуры
Рефлексотерапия
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
СИЛЛАБУС "Хронофизиология мен геронтологияның таңдамалы тараулары" "6М011300-Биология" мамандығы 1 курс, күзгі семестр, 2 кр. (1+1+0)
Зерттеудің биофизикалық әдістемесі және лабораториялық практикумды ұйымдастыру
Теориялық биологияның қазіргі проблемалары
Биофизика
Зерттеудің биофизикалық әдістемесі және лабораториялық практикумды ұйымдастыру
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика"
Биофизика
Силлабус по дисциплине "БИОФИЗИКА"
Хронофизиологияның және геронтологияның таңдамалы тараулары
Биофизика
Силлабус по дисциплине "Биофизика"