ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Биология және биотехнология факультеті/ биофизика және биомедицина кафедрасы/ Еланцев Александр Борисович


Еланцев Александр Борисович
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.47 / 5.0

Жұмыс орны:
Факультет: биология және биотехнология

Кафедра: биофизика және биомедицина
Лауазымы: доцент

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Биомеханика
Биоырғақ және спорт
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Жалпы гигиена
Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
Иммунология
Кәсіби аурулар
Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
Қозғалыс әрекетінің биомеханикасы
Медициналық биология
Радиациялық гигиена
Спорттық медицина мен сауықтыру дене тәрбиесінде қолданылатын функционалдық зерттеу әдістемелері
Спорттық медицина. Гигиена
Спортшы тамақтануының негізі
Тамақтану гигиенасы
Хрономедицина

Магистратура
Дене шынықтыру және спорттағы қайта қалпына келтіруге арналған физиологиялық тәсілдер
Дене шынықтыру процессіндегі дәрігерлік және өзін-өзі бақылауының негіздері
Заманауи физиологиялық зерттеу әдістері
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Теориялық биология
Теориялық биологияның қазіргі проблемалары

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Физиологиялық эксперименттің техникасы
Радиациялық гигиена
Кәсіби аурулар
Тамақтану гигиенасы
Биомеханика
Жалпы гигиена
Биоырғақ және спорт
Теориялық биология
Теориялық биология
Биоырғақ және спорт
Заманауи физиологиялық зерттеу әдістері
Дене шынықтыру процессіндегі дәрігерлік және өзін-өзі бақылауының негіздері
Спорттық медицина. Гигиена
Спорттық медицина. Гигиена
Биоырғақ және спорт
Спорттық медицина. Гигиена
Заманауи физиологиялық зерттеу әдістері
силлабус для студентов
Дене шынықтыру және спорттағы қайта қалпына келтіруге арналған физиологиялық тәсілдер
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Биоырғақ және спорт
Дене шынықтыру процессіндегі дәрігерлік және өзін-өзі бақылауының негіздері
Биоырғақ және спорт
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Спорттық медицина. Гигиена
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Биоырғақ және спорт
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Дене шынықтыру процессіндегі дәрігерлік және өзін-өзі бақылауының негіздері
Дене шынықтыру процессіндегі дәрігерлік және өзін-өзі бақылауының негіздері
Дене шынықтыру және спортпен айналысатындардың функционалды дене дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Дене шынықтыру және спортпен айналысатындардың функционалды дене дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Заманауи физиологиялық зерттеу әдістері
Заманауи физиологиялық зерттеу әдістері
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
Жалпы гигиена
Биоырғақ және спорт
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Биоырғақ және спорт
Биомеханика
Биомеханика
Книгообеспеченность Биомеханика
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Книгообеспеченность Еланцев А.Б.
Дене шынықтыру процессіндегі дәрігерлік және өзін-өзі бақылауының негіздері
Вопросы Основы врачебного контроля и самоконтроля
Биомеханика
Биомеханика
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Дене шынықтыру процессіндегі дәрігерлік және өзін-өзі бақылауының негіздері
СРС основы врачебного контроля.
Медициналық биология
вопросы по биологии
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Конспект лекций физиолог.основы.
Биомеханика
Биомеханика лекции Р.Я. 2 семестр 2012-2013
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Конспект лекций
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Конспект лекций
Биомеханика
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Тит. лист. УМКД. Физио. основы. видов.
Теориялық биология
семинар
Биомеханика
Практ. Биомеханика Р.Я.
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
практ. зан. Физио. основы.
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
CРC Физио. основы.
Биомеханика
СРС Биомеханика Р.Я.
Дене шынықтыру процессіндегі дәрігерлік және өзін-өзі бақылауының негіздері
ФКС МАГ. СЕМ. 2014Основы врачебного контроля и самоконтроля
Иммунология
СИЛЛАБУС «Иммунология»
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Биомеханика
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Методические указания
Дене тәрбиесінің және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
Медициналық биология
Медицинская биология
Қазіргі психофизиологияның теориялық және қолданбалы мәселелері