ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Шығыстану факультеті/ Таяу, Орта Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы/ Сейтметова Жанетта Раймбековна


Сейтметова Жанетта Раймбековна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: шығыстану

Кафедра: таяу, орта шығыс және оңтүстік азия
Лауазымы: аға оқытушы

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Араб тіліндегі іскерлік қатынас және этикет
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (жоғары С1 деңгейі)
Аударманың теориялық және практикалық негіздері
Аудару теориясы мен практикасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі-2 бөлім
Мәдениаралық қарым-қатынас практикумы
Мәдениаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы
Оқитын тілдің бизнес курсы
Халықаралық қызметтегі шетел тілі (1 бөлім)
Іскерлік шығыс тілі

Магистратура
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Аударматанудағы зерттеу әдістері
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Компаративистика және көркем аударма
Қазақстан тарихы мен мәдениетіне қатысты парсы тіліндегі жазба деректер
Қазіргі аударматанудың әдіснамалық негіздері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Шетел филологиясы: теория және тәжірибе
Шығыс тілінде іскерлік сөйлесудің ерекшеліктері
Шығыс тіліндегі арнайы аударма3
Шығыс тіліндегі аударма қызметінің тренингі
Шығыс тіліндегі аудармашылық семантография негіздері
Шығыс тіліндегі аударылатын мәтіндерді редакциялау, рефераттау негіздері
Шығыс тіліндегі гуманитарлық аударманың теориялық негіздері
Шығыс тілінің іскерлік этикет ерекшеліктері1
Шығыстанулық пәндерді оқытудағы заманауи инновациялық технологиялар
Іскери қарым-қатынас тілі
Іскерлік қатынас саласындағы аударма

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Лекционный материал по дисциплине
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
силлабус
Ақпараттық аударма практикасы
семинар тапсырмалары
Ақпараттық аударма практикасы
СӨЖ тапсырмалары
Ақпараттық аударма практикасы
пән силлабусы
Іскерлік қатынас саласындағы аударма
силлабус предмета
Іскерлік қатынас саласындағы аударма
пән силлабусы
Іскери қарым-қатынас тілі
силлабус предмета
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
силлабус дисциплины
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Вопросы практических занятий
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Пән силлабусы
Іскерлік шығыс тілі
Силлабус дисциплины
Іскерлік шығыс тілі
Литература по дисциплине, имеющаяся в библиотеке
Іскерлік шығыс тілі
задания для семинара
Мәдениаралық қарым-қатынас практикумы
пәннің силлабусы
Мәдениаралық қарым-қатынас практикумы
СӨЖ тапсырмалары
Мәдениаралық қарым-қатынас практикумы
Лекция материалдары
Мәдениаралық қарым-қатынас практикумы
пән картасы: кітапхана қорындағы пән бойынша кітаптар тізімі
Мәдениаралық қарым-қатынас практикумы
пән бойынша өзбетімдік жұмысқа арналған материал
Мәдениаралық қарым-қатынас практикумы
студент білімін тексеруге арналған сұрақтар
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
пәннің силлабусы
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
семинар тапсырмалары
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Лекции по дисциплине, проблемно ориентированного характера
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
Основные вопросы рассматриваемые в лекции
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Проблемно ориентированная Лекция 1,2 по дисциплине
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Лекция 3-4 по дисциплине
Іскерлік шығыс тілі
дополнительный материал для перевода по дисциплине
Мәдениаралық қарым-қатынас практикумы
семинар сабақтарында қарастыралытн сұрақтар
Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы
силлабус дисциплины
Мәдениетаралық қарым-қатынастың теориясы мен практикасы
пән силлабусы
Оқитын тілдің бизнес курсы
пән силлабусы
Оқитын тілдің бизнес курсы
пән картасы
Оқитын тілдің бизнес курсы
емтиханға дайындалу үшін сұрақтар
Аударматанудағы заманауи тенденциялар
содержание лекции
Шетел лингвистикасының теориясы және методологиясы
Силлабус дисциплины
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
требования к курсовой
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар I)
положение о курсовой работе магистранта
Оқитын тілдің бизнес курсы
семинар тапсырмалары
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
МӨЖ тапсырмалары
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
лекция материалдары
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
студент білімін тексергу арналған сұрақтар
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
пәнге керекті оқулықтар
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
қосымша материал
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
МӨЖ-на арналған қосымша материал
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
пән силлабусы
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
пән картасы
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
пәнге қатысты араб мәтіні
Шығыс тіліндегі аудармашылық семантография негіздері
Силлабус дисциплины
Оқитын тілдің бизнес курсы
дополнительный материал для СРСП
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Силлабус дисциплины
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Семинар сабақтарының тапсырмалары
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Задания семинарских занятий
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Өзіндік жұмыстар тапсырмалары
Инновациялық технологиялар және аударманы оқыту әдістемесі
Задания для самостоятельной работы
Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері
Пәннің силлабусы