Басты бет / Ақпараттық технологиялар / Жасанды интеллект және big data / Касимов Абдуразак Оразгелдиевич

Касимов Абдуразак Оразгелдиевич

Лауазымы: аға оқытушы
Жасанды интеллект және big data
Scopus author ID: 56963755600
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Автоматиканың құрылымдары мен элементтері
«Элементы и устройства систем управления» формирует у студентов основы комплексного подхода к вопросам автоматизации благодаря изучению принципов построения приборов, преобразователей и других элементов автоматики, наиболее часто используемых для ав-томатизации технологических процессов, даёт необходимые знания для правильного выбора и принятия основных решений при создании систем управления различными технологическими процессами.
Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері
Автоматика құралдары
студенттерде техникалық жүйелерді автоматтандыру мен басқарудың негізі болып табылатын автоматика элементтері мен құрылғыларының құрылысы және жұмыс режимдерімен танысу Пәнді оқу нәтижесінде студент: Автоматика мен басқару элементтерінің жұмыс жасау принциптерін, қасиеттерін меңгеру; автоматика элементтері мен құрылғыларын дұрыс таңдай білу; олардың жұмыс жасау шарттарын жетілдіру; олардың сипаттамаларын есептей білу және олады жұмыс шартарына икемдей алуға машықтану
Автоматика құралдары
Автоматика құралдары
Курс «Элементы и устройства автоматики» формирует у студентов основы комплексного подхода к вопросам автоматизации благодаря изучению принципов построения приборов, пре-образователей и других элементов автоматики, наиболее часто используемых для автоматизации технологических процессов, даёт необходимые знания для правильного выбора и принятия ос-новных решений при создании систем управления различными технологическими процессами
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Автоматика құралдары
Лабораторные по Автоматике
Автоматика құралдары
продолжение лаботраторных работ
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері
НСАР бойынша лаб жумыс
Автоматика құралдары
Автоматика құралдары
Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері
Автоматиканың құрылымдары мен элементтері
тесты руб контроля ЭУА для РО
Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері
Автоматиканың құрылымдары мен элементтері
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Автоматика құралдары
1 часть ЭУА
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
практические задачи
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері
Автоматиканың құрылымдары мен элементтері
основные виды датчиков
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Автоматты баскарудыц сызыкты жYЙесiнiц синтезiнiц негiздер
Автоматиканың құрылымдары мен элементтері
Автоматика элементтері мен құрылғылары электромашиналық жэне электромагнитті құрылғылар мен датчиктерден құралады. Электромашиналық құрылғылар автоматиканың негізгі элементтері болып табылады және олардың басым бөлігі аз қуатты электр машиналары болып табылады. Олар электр энергиясының көзі (генераторлар) ретінде немесе эртүрлі жұмыс механизмдерін қозғалысқа келтіруге арналған қозғалтқыпггар ретінде қолданылады.
Автоматика құралдары
Автоматика құралдары
Оқу құралында автоматика және телемеханика жүйелерінің жұмыс істеу принципі, құрылысы сипатталған
Автоматиканың құрылымдары мен элементтері
Автоматика құралдары
Автоматика құралдары
Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері
Автоматика құралдары
автоматика элементтері
Автоматика құралдары
элементы и устройсва автоматики
Автоматиканың құрылымдары мен элементтері
Экзаменационные вопросы
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Автоматика құралдары
Автоматиканың құрылымдары мен элементтері
Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Библиография
Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Автоматика құралдары
Автоматиканың құрылымдары мен элементтері
методическое указание по практике
Автоматика құралдары
Автоматты түрде басқарудың сызықты жүйелері
«Сызықты автоматты реттеу жүйелері» пәні бойынша 1 кредит қөлемінде практикалық сабақатар жоспарланған. Осыған қоса білім алушы курстық жұмысты орындайды. Әдістемелік нұсқаудың бірінші бөлімінде динамикалық үзбелерді дифференциалды теңдеулермен жазу, үзбелердің уақыт және жиілік сипаттамаларын құрастыру, талдау, жүйелердің құрылымдық схемаларын түрлендіру мәселері қарастырылған. Әрі бір практикалық сабақ тапсырмадан және әдістемелік ұсыныстардан құрастырылған. Практикалық сабақтардың мазмұны «Сызықты автоматты реттеу жүйелері» пәні бойынша қажетті компетенцияларын қамтиды. 5В070200–«Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттерiне «Сызықты автоматты реттеу жүйелері» пәні бойынша практикалық сабақтарды өткізу және курстық жұмысты орындауына арналған.
Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері
«Автоматтық басқару жүйелерінің теориясы II» пәнінің оқытылу мақсаты студенттерге автоматтық реттеу және бесқару жүйелерін синтездеу әдістері, сызықты емес жүйелердің жазылуы, орнықтылығы, сызықты емес сипаттамаларды гармоникалық сызықтандыру әдісі туралы жалпылама түсінік беру
Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері
Автоматты түрде реттеудің сызықты жүйелері
Автоматты баскарудыц сызыкты жYЙесiнiц реттеу негiздер
Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері
Автоматика құралдары
Логикалык элементер мен функциялар

1

Касимов Абдуразак Оразгелдиевич Байшоланова К.С. Физикалық және химиялық шамалардың талшықты-оптикалық датчиктерінің құрылымы 2016 - г. 7 - стр. ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»
Автордың құжаттары

1

Цитирования

3 по 3
құжаттар

h-индексі

1