Басты бет / Ақпараттық технологиялар / Жасанды интеллект және big data / Дуйсебекова Куланда Сейтбековна

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна

Лауазымы: доцент
Ақпараттық жүйелер
Scopus author ID: 57194443717
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Мәліметтердің қоймасы
Мәліметтерді басқару
Мәліметтерді басқару
Мәліметтерді басқару
Мәліметтердің қоймасы

1

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Есептеу желiлерiнiн негiздерi Қазақ университетi 2006 - г. ISBN 9965-30-029-1 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Мансурова М.Е. MATLab ортасында программалау негіздері Қазақ университетi 2011 - г. 149 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Microsoft Excel инженерлік есептерді орындау Тандем 2012 - г. 128 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Иманқұл Т.Ш. Қазақ университеті 1997 - г. ISBN 5-7667-5598-8 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна • Информатика негіздері, Оқу құралы Алматы, 2013, Тандем-2 баспасы, 280 б. Тандем 2013 - г. 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттарды қорғау, Оқу құралы, Алматы, Изд-во «Қазақ Университеті», 2013, 146 б. Қазақ университеті 2013 - г. 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Жасанды интеллект: Жаңашыл әдіс, 1- том ЖСШ "Полиграфкомбинат" 2013 - г. ISBN 978-601-7427-25-2, 1 560 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Си тілінде программалау " Қазақ университеті " 2007 - г. 206 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Мансурова М.Е. Жасанды интеллект: Жаңашыл әдіс, 2-том ЖШС РПБК " Дәуір" 050009 2014 - г. ISBN 978-601-7427-26-9, 9 26 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна «Администратор базы данных Oracle» " Қазақ университеті " 2016 - г. 297 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Джомартова Ш.А., Сапакова С.З. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1927-8 305 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Ак-Шагыл 2017 - г. ISBN 978-601-7911-02-7 575 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Ак-Шагыл 2017 - г. ISBN 976-601-7911-03-4 631 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Жасанды интеллект Жаңашыл әдіс, 3 том ЖШС РПБК Дәуір 2017 - г. ISBN 978-601-217-507 36 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Мансурова М.Е. Жасанды интеллект: Жаңашыл әдіс Pearson Education Prentice Hall 2016 - г. ISBN 978-601-7427-67 36 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Деректер қорлары жүйелері " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2405-0 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Берілген талаптар бойынша парөлдер генераторын жүзеге асыру. 2011 - г. 6 - стр. 0

2

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Электрондық кітапхана” web-сайтын құру 2011 - г. 5 - стр. 0

3

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна «Парольмен сақтау төзімділігін сандық бағалау», 2011 - г. 7 - стр. 0

4

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Об оценке риска инвестиционного портфеля 2012 - г. 7 - стр. 0

5

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Об оценке риска инвестиционного портфеля 2012 - г. 5 - стр. 0

6

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Си тілінде файлдармен жұмыс 2007 - г. 7 - стр. 0

7

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Исследования проблемы совершенствования организационно-экономических отношений научно-образовательной сферы в РК 2012 - г. 5 - стр. 0

8

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Оценка доходности портфеля ценных бумаг и проектирование информационной системы 2012 - г. 7 - стр. 0

9

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Актуальность фундаментализации образования 2012 - г. 5 - стр. 0

10

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна РЕШЕНИЕ ПОЛУЭМПИРИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ В ЗАДАЧАХ ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ ПРИБЛИЖЕНИЕМ ГАУССА 2013 - г. 5 - стр. 9

11

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Методическая работа в Вузе: проблемы и пути решения 2014 - г. 5 - стр. 0

12

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Таңдау бойынша үлестірімді бағалаудың апроксимациялық тәсілі 2014 - г. 5 - стр. 0

13

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна 2014 - г. 4 - стр. 0

14

Дуйсебекова Куланда СейтбековнаБайрам У.. Aшық кодымен таратылатын мекеменің ресурстарын басқару жүйелері мен бизнес-аналитика жүйелерінің интеграциясы 2015 - г. 2 - стр. 0

15

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Проектирование и разработка системы автоматизации бизнес процессов в образовательной деятельности 2016 - г. 9 - стр. 2

16

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМ С МАССИВНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ НА БОЛЬШИХ ДАННЫХ 2016 - г. 4 - стр. 2

17

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна 2016 - г. 9 - стр. 0

18

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна 2017 - г. 8 - стр. 1

1

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Моделирование стимулирования оплаты труда. 2011 - г. 5 - стр. Университет имени Кунаева

2

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Мекемені басқарудың ақпараттық жүйесін моделдеу және құру. 2012 - г. 5 - стр.

3

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Исследование проблемы совершенствования организационно-экономических отношений научно-образовательной сферы в РК 2012 - г. 5 - стр.

4

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Қауіпсіздіктің саясатының дискрециялық және мандаттық үлгілерінің іске асырылуы 2012 - г. 3 - стр. Университет имени Д.А.Кунаева

5

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Актуальность фундаментализации образования 2012 - г. 5 - стр. алматы

6

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Полистарды сатудан түскен қаражаттың статистикалық болжамын моделдеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы

7

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Қоймадағы тауардың айналымын тиімділеу әдісі арқылы моделдеу және АЖ жобалау 2016 - г. 1 - стр. Алматы

8

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Обзор систем компьютерного моделирования переходных процессов в электрических цепях 2016 - г. 1 - стр. Алматы

9

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Разработка информационной системы автоматизации работы нагревателя нефти 2016 - г. 1 - стр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби

10

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Екінші деңгейлі банктің несиелік тәуекелдігін бағалау және басқару моделін құру 2016 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

11

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Тестілеу нәтижелерін талдау үшін web-ресурс құру 2016 - г. 1 - стр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби

12

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Data mining технологиясын қолдана отырып қор биржасындағы бизнес үдерістерді автоматтандыру 2016 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

13

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Проектирование и разработка системы автоматизации бизнес процессов в образовательной деятельности 2015 - г. 9 - стр. Новосибирск

14

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна 2016 - г. 4 - стр. КазНУ имении аль-Фараби

15

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Қоспалардың диффузиясының және тасымалының үш өлшемді моделі 2016 - г. 7 - стр. КазНУ имении аль-Фараби

16

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна 2016 - г. 3 - стр. IT University

17

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна 2017 - г. 8 - стр. IITU

18

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна 2017 - г. 3 - стр. Тайбей

19

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна 2017 - г. 8 - стр. город Москва

20

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна Application of Classification Algorithm Based on SVM for Determining the Effectiveness of Treatment of Tuberculosis 2018 - г. 8 - стр. г.Порто

21

Дуйсебекова Куланда Сейтбековна The Development of Conceptual Model of Creation of an Intelligent System Application on Robotic systems 2017 - г. 8 - стр. Taichung, TAIWAN, 2017.
Автордың құжаттары

6

Цитирования

4 по 4
құжаттар

h-индексі

1

Multicriteria model of students' knowledge diagnostics based on the doubt measuring level method for E&M Learning

Serbin, V.V., Duisebekova, K.S., Smaiyl, A.M., Alimzhanova, L.M., Zakirova, G.D., Moldagulova, A.N., Satybaldiyeva, R.J., Maulenov, Y.S.

2019

Mobile Information Systems
2019, с.

0

Цитирований
Application of Classification Algorithm Based on SVM for Determining the Effectiveness of Treatment of Tuberculosis

Rakhmetulayeva, S.B., Duisebekova, K.S., Mamyrbekov, A.M., Kozhamzharova, D.K., Astaubayeva, G.N., Stamkulova, K.

2018

Procedia Computer Science
130, с. 231-238

1

Цитирований
The development of conceptual model of creation of an intelligent system: Application on robotic systems

Uskenbayeva, R., Kuandykov, A., Kozhamzharova, D., Duisebekova, K., Alimzhanova, L., Alimanova, M., Sarbasova, A., Adilzhanova, S.

2017

Proceedings - 2017 1st IEEE International Conference on Robotic Computing, IRC 2017
, с. 362-364

1

Цитирований